Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Werksessie 1 dif14 Jan Jacob Trip - TUdelft - 12-11-14

387 views

Published on

Op basis van 2 jaar onderzoek in 12 regio's in Europa is inzicht verworven in de rol van overheden bij het tot stand brengen van incubatoren gericht op ontwikkeling van creatief ondernemerschap én in het business model van dit type incubatoren. Op basis hiervan is een stelling uitgewerkt over de kans voor verbetering van het regionale innovatie ecosysteem door dienstverlening te ontwikkelen die technische bedrijven helpt te vernieuwen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werksessie 1 dif14 Jan Jacob Trip - TUdelft - 12-11-14

 1. 1. Dutch Incubation Forum Den Haag 12 november 2014 Arie Romein & Jan Jacob Trip TU Delft, Faculteit Bouwkunde Hoe de rol van creatieve incubatoren verbeterd kan worden ten behoeve van een duurzaam regionaal ecosysteem?
 2. 2. InCompass  Presentatie: methodologie en resultaten van Europees samenwerkingsproject (Interreg IV-C)  15-14 partners in 12 regio’s  InCompass: Regional Policy Improvement for Financially Sustainable Creative Incubator Units  Onderzoek naar alternatieve verdienmodellen 2
 3. 3. Achtergrond  Incubatoren voor Creatieve Industrie: component van innovatieve stedelijke of regionale economie.  Praktijk tot recent: ondersteuning door overheden.  Afhankelijkheid van publiek geld: kwetsbaar voor bezuiningsbeleid.  InCompass: Onderzoek naar aanpassing verdienmodellen om afhankelijkheid te verminderen. 3
 4. 4. “Slimme stad is lerende stad”  Methode: ‘transnationaal leren (TL)’  Grote variatie aan typen TL: van doelbewust actief leren tot passief ontvangen van kennis  InCompass: “Individuele steden: veel van veel” (12 steden/regio’s - 7 studiebezoeken) 4
 5. 5. 15-14 partners in 12 regio’s Medway Council CIMBAL KTU Science Park Dundee & Angus College Dundee City Council Avilés City Council Delft Un. of Technology Western Greece Region Un. of Patras Mun. of Sofia Mun. of Bratislava Tillväxtverket PBN Györ (BIC la Fucina) Province of Milan 5
 6. 6. InCompass: 3 werkgroepen werkgroep 1 commerciële activiteiten werkgroep 2 inbedding in lokale context werkgroep 3 ondersteuning & partnerschappen 6 Partners verdeeld over WG’s
 7. 7. 170 ‘Good practices’ Thematische seminars Draft rapporten van studiebezoeken Studiebezoeken aan 7 partnerregio’s (29 case studies) Informatieverwerving werkgroep 1 werkgroep 2 werkgroep 3 7
 8. 8. Informatiebronnen • studiebezoeken op lokatie (29): presentaties + discussies met incubatormanagers, beleidsmakers, start-ups • secundaire bronnen (internet, publicaties) • ‘validatie’ door externe deskundigen • discussie in consortium (Thematic seminars) 8
 9. 9. Informatieoverdracht RIG 1 RIG 2 RIG 3 RIG 4 RIG 5 RIG 6 RIG 7 RIG 8 RIG 9 RIG 10 RIG 11 RIG 12 Finale rapporten van studiebezoeken Discussie en evaluatie van practices gedurende looptijd van project 9
 10. 10. 29 case studies financiele duurzaamheid van incubator inpassing in verdienmodel van incubator research incubator management + beleid analyse waarderen & samenvoegen A) over- draagbaar B) inkomen C) risico- analyse 16 best practices ± 170 good practices Selectie best practices regionaal incubatie systeem E) invloed beleidsmakers D) bijdrage aan RIS 10
 11. 11. Best practices: enkele voorbeelden WG1 Ruimteverhuur aan niet-starters of evenementen. Kennis of product start-ups commercialiseren. WG 2 Valoriseer relatie met stedelijke omgeving. WG3 Partnerships met hoger onderwijsinstellingen. Focus op clusterontwikkeling. 11
 12. 12. Implementatie: elke regio een RIP RIG 1 RIG 2 RIG 3 RIG 4 RIG 5 RIG 6 RIG 7 RIG 8 RIG 9 RIG 10 RIG 11 RIG 12 RIP1 RIP2 RIP3 RIP4 RIP5 RIP6 RIP7 RIP8 RIP9 RIP10 RIP11 RIP12 Methodologie 12
 13. 13. M e t h o d o l o g i e our region other regions RI Plan SWOT practices & toolkit RI Group policy influencing what can we learn? InCompass project research question policy- making 13
 14. 14. Thema’s / aandachtvelden voor beleid 1. Rol van de overheid. 2. Relaties met onderwijs. 3. Relaties met sterke sectoren, versterking regionale clusters. 4. Lokale inbedding van incubatoren. 5. Diversiteit aan incubatormodellen: bestaat het concept incubator eigenlijk (nog) wel? 6. Incubator ontwikkelt tot mediator of intermediair. 14
 15. 15. ‘Complicaties’  Incubator  incubatees  Overheid  incubator  Tweeledige contextualisering  Effectiviteit overheidsfinanciering i.p.v. louter kosten 15
 16. 16. Dank voor uw aandacht! A.Romein@Tudelft.nl J.J.Trip@Tudelft.nl www.incompassproject.eu
 17. 17. Stellingen 1. Significante afhankelijkheid van overheidsfinanciering is nadelig voor de creatieve incubator. 2. Lokale inbedding hindert economisch rendement van de creatieve incubator. 3. De incubator schermt start-ups niet af van de ‘harde’ realiteit van de markt, maar leert hen juist zo vroeg mogelijk in de praktijk om hun positie daarin te bepalen en hun rol te spelen.

×