Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Weesgeneesmiddelenbeleid van VWS:BalancerenOrphan Café4 april 2013Martijn Sandersdirectie GMT
De Stand van Zaken: farmacie algemeen• Relatief gunstige uitgavenontwikkeling• Goede verzekerde toegankelijkheid via het b...
Farmaciebeleid• Streven naar:1.kwalitatief betere, op de individuele patiënt toegesnedensamenhangende, farmaceutische zorg...
4VeldMonopolie: First in classConcurrentie; single source productenConcurrentie: single source / multisourceConcurrentie: ...
Regeerakkoord: farmacie• Afspraken over doelmatig gebruik geneesmiddelen in akkoorden MS, GGZ en HA• Verspilling bestrijde...
Weesgeneesmiddelen- Financiering via Zvw- Onderhandelen met fabrikant over kostenreductie: in principe bij toetreding-T=4 ...
7Registraties vanpatiëntgegevensRandvoorwaardeninterventiestudiesGeneesmiddeljuist gebruikt?Juiste geneesmiddelen dosisvoo...
Onderzoek Richtlijn ImplementatieZonMw:•Programma’s•GGG (publiek-privaat)KwaliteitsinstituutVeldBehandelarenzorgverzekeraars
Weesgeneesmiddelen: uitdagingen voor de toekomst- Merendeel nieuwe geneesmiddelen is weesgeneesmiddel: doorgaan metdeze ui...
Weesgeneesmiddelen: uitdagingen voor de toekomst- Op t=0 (of t=-1) afspraken over t=x• Rol registratie autoriteiten• Rol C...
11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Weesgeneesmiddelen beleid van VWS: balanceren

540 views

Published on

Orphan Café, 4 april 2013

Presentation by Martijn Sanders (VWS, directie GMT)

Bekijk alle presentaties van de Orphan Cafés op:
http://www.orphancafe.nl/presentaties/

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Weesgeneesmiddelen beleid van VWS: balanceren

 1. 1. Weesgeneesmiddelenbeleid van VWS:BalancerenOrphan Café4 april 2013Martijn Sandersdirectie GMT
 2. 2. De Stand van Zaken: farmacie algemeen• Relatief gunstige uitgavenontwikkeling• Goede verzekerde toegankelijkheid via het basispakket• Opstartproblemen vrije tarieven openbare farmacie• Hoe omgaan met T=4 beoordelingen (o.a. Pompe/Fabry)• En: nieuwe generatie specialistische geneesmiddelen brengt nieuweuitdagingen m.b.t. uitgavenbeheersing en pakketbeheer- geïndividualiseerde geneeskunde- (snelle) instroom van innovatie in het pakket- betaalbaarheid
 3. 3. Farmaciebeleid• Streven naar:1.kwalitatief betere, op de individuele patiënt toegesnedensamenhangende, farmaceutische zorg tegen2. zo laag mogelijk kosten met3. snelle toegang tot nieuwe, innovatieve geneesmiddelen endiensten.• Beloning naar prestatie• Ruimte voor innovatie (producten én zorg)• Kwaliteitsverbetering / transparantie
 4. 4. 4VeldMonopolie: First in classConcurrentie; single source productenConcurrentie: single source / multisourceConcurrentie: multi-sourceLevenscyclus geneesmiddelen klasseDeregulering
 5. 5. Regeerakkoord: farmacie• Afspraken over doelmatig gebruik geneesmiddelen in akkoorden MS, GGZ en HA• Verspilling bestrijden•Afschaffen art 13 Zvw om selectieve inkoop te ondersteunen• Prijs/volume afspraken met fabrikanten maken over geneesmiddelen•Topsectorenbeleid (o.a. LSH) wordt voortgezet• Stringenter pakketbeheer: alleen noodzakelijke en (kosten)effectieve zorg wordtvergoed Noodzakelijkheid wordt apart voorliggend criterium Voorwaardelijke vergoeding: bij definitief toelaten speelt beschikbare ruimtein budgettaire kader een rol CVZ jaarlijks taakstellende pakketdoorlichting (extra capaciteit)5
 6. 6. Weesgeneesmiddelen- Financiering via Zvw- Onderhandelen met fabrikant over kostenreductie: in principe bij toetreding-T=4 beoordeling op basis van vooraf vastgestelde criteria-Europees onderzoek gericht op inzichten in uitkomsten- Behandelaren en patiënten betrekken bij doelmatige inzet: komen totprotocollen met start- en stopcriteria en behandelschema’s- Mogelijk onafhankelijke commissie die oordeelt over starten of stoppen vanbehandeling6
 7. 7. 7Registraties vanpatiëntgegevensRandvoorwaardeninterventiestudiesGeneesmiddeljuist gebruikt?Juiste geneesmiddelen dosisvoorgeschreven?Geneesmiddelvoorgeschrevenwaar nodig?InfrastructuurOnderzoekGoed Gebruik GeneesmiddelenImplementatieStimuleren van implementatieAndereindicaties
 8. 8. Onderzoek Richtlijn ImplementatieZonMw:•Programma’s•GGG (publiek-privaat)KwaliteitsinstituutVeldBehandelarenzorgverzekeraars
 9. 9. Weesgeneesmiddelen: uitdagingen voor de toekomst- Merendeel nieuwe geneesmiddelen is weesgeneesmiddel: doorgaan metdeze uitgaven per patient per jaar (Er zijn al meerdere producten boven de100.000 euro per patient) is niet houdbaar- Wat is een maatschappelijk aanvaardbare prijs? Een voorstel: Een maatschappelijk aanvaardbare prijs is een prijs waarbij:• Fabrikant een ‘redelijke’ winst maakt gezien zijn gedane investeringenen ondernemensrisico• Er financiële ruimte blijft voor nieuwe ontwikkelingen bij weesindicaties• Weesindicaties niet de financiele ruimte voor andere vormen van zorgverdringen• Bij hoge kosten per patient cq QALY: maatschappelijke verantwoordingfabrikant van groot belang-9
 10. 10. Weesgeneesmiddelen: uitdagingen voor de toekomst- Op t=0 (of t=-1) afspraken over t=x• Rol registratie autoriteiten• Rol CVZ• Rol behandelaren cq onderzoekers• Rol patienten• Rol fabrikant- Register/Registry:• Een (internationale) per indicatie (=dus niet per product)- Patiënt en behandelaar centraal in procedure10
 11. 11. 11

×