Katalog knjiga

423 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Katalog knjiga

 1. 1. Савез студената Рударско - геолошког факултета КАТАЛОГ УЏБЕНИКА, КЊИГА и додатне литературе 2007/2008 Припрема и штампа каталога : Информативни центар Савеза студената Рударско – геолошког факултета
 2. 2. Сву литературу коју имамо у понуди можете купити сваког петка у недељи од 11:00 до 13:00 часова у просторији Информативног центра ССРГФ-а. Информативни центар ССРГФ-а се налази у Ђушиној улици бр. 7 у Београду (главно степениште, трећи спрат) канцеларија 366. Додатне информације можете добити у радном времену на број телефона 011/ 3219-267 али и електронском поштом ако нам пишете на е – адресу : info_ssrgf@rgf.bg.ac.yu __________________________________________________________________________________ РУДАРСКА МЕРЕЊА – први део Момчило Патарић 461 страна, латиница, меки повез, издање 1990. године Овај уџбеник је првенствено намењен студентима Рударско-геолошког факултета који проблематику рудраских мерења слушају кроз наставу из предмета општег и специјалистичког карактера. Уџбеник могу користити и студенти смера за економску геологију на геолошком одсеку али је првенствено намењен студентима рударског одсека на смеру за припрему минералних сировина, али књигу могу користити и стручњаци који на рудницима решавају конкретне задатке из области рударских мерења. ______________________________________________________________ ИЗРАДА ЈАМСКИХ ПРОСТОРИЈА – књига I Проф. др Петар Јовановић 498 страна, латиница,меки повез,издање 1990. године Материја изложена у овом уџбенику обухвата део материје која се предаје студентима рударства на РГФ-у, у оквиру предмета Израда јамских просторија . Ради лакшег праћења изложене материје текстови су пропраћени великим бројем скица, цртежа, фотографија, табела, што је допринело да је ова књига нешто већа по обиму од обима који је уобичајен. Међутим аутор је мишљења да ће овако исцрпно илустрована књига управо олакшати рад студентима на савлађивању материје. ______________________________________________________________ ПОМЕРАЊЕ ПОТКОПАНОГ ТЕРЕНА И ЗАШТИТА ОБЈЕКАТА ОД РУДАРСКИХ РАДОВА Момчило Патарић; Александар Стојановић 298 стрна, меки повез, латиница, издање 1994. године у овој књизи обрађује се проблематика померања поткопаног терена и заштита објеката изнад рударских радова у рудницима са подземном експлоатацијом. Првенствено је намењена специјалистичким курсевима на смеру за рударска мерења – рударског одсека РГФ-а. Са њом се сусрећу и специјалисти у другим областима , па ће задовољити и потребе шире стручне јавности.
 3. 3. УГАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ (СФРЈ) Предраг Николић; Димитрије Димитријевић 464 страна, меки повез, латиница, издање 1990. године Несклад између сталног пораста производње и потрошње угља, са једне и опадање разерви угља у многим угљенокоповима, са друге стране, намећу се два неодложна задатка: прво, интензивирање истраживања у свим просторима где постоје одређени потенцијали и друго, стварање предуслова да се лежишта и басени са билансираним резервама угља припреме.У ово дело уткани су резултати дугогодишњих истраживања самих аутора ,али и бројних домаћих и страних истраживача, зато оно представља синтезу укупног проучавања и познавања угљоносности у Југославији (СФРЈ). __________________________________________________________________________________ ИНДУСТРИЈСКА ПРИМЕНА ПРИПРЕМЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА – I књига Драгиша Драшкић 220 страна, меки повез, латиница, издање 1975. године Књига је намењена у првом реду студентима рударства – смера за припрему минералних сировина. Писана је тако, да као уџбеник пружи студентима што потпуније сазнање о припреми минералних сировина у индустријским условима и то не само са гледишта технолошког процеса, већ и са економског аспекта. __________________________________________________________________________________ ИНДУСТРИЈСКА ПРИМЕНА ПРИПРЕМЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА – II књига Драгиша Драшкић 300 страна, меки повез, латиница, издање 1990. године Књига је написана у првом реду тако да студентима пружи што потпунија сазнања о процесима припреме једноставних и полиминералних руда обојених и племенитих метала које се данас валоризују мање или више сложеним поступцима. Поред интегрално и фазно описаних индустријских поступака припреме руде обојених и племенитих минерала, аутор је настојао да изнесе потребну материју, која се односи на истраживања и објашњење одређених феномена везаних пре свега за услове флотирања због тога што су поступци флотирања свакако најзначајнији вид концентрације руда обојених метала.
 4. 4. РАЧУН ИЗРАВНАЊА са алгоритмима за решавање задатака Војислав Џепароски 222 стране, меки повез, латиница ,издање 1995. године Књига треба да дâ потребна знања студентима из области теорије грешака, изравнања и обраде података, тако да инжењери рударства могу да успешно решавају задатке у пракси у смислу: -одређивања потребне тачности са којом треба извршити мерења -избора методе мерења и инструмената -избора методе изравнања -изравнавања и израчунавања највероватнијих вредности -оцењивања тачности изравнатих вредности. __________________________________________________________________________________ ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ РАЧУНА ИЗРАВНАЊА Александар Ганић 185 страна, меки повез, латиница, издање 1996. године Збирка задатака из рачуна изравнања намењена је студентима Смера за рударска мерења Рударско-геолошког факултета у Београду и представља резултат ауторовог вишегодишњег извођења вежби на предмету Рачун изравнања збирка се састоји из пет поглавља и садржи преко 100 тематски распоређених задатака. __________________________________________________________________________________ ГЕОДЕЗИЈА II - први део: астрономија и виша геодезија Војислав Џепароски 160 страна, меки повез, латиница, издање 1997. године Ова књига као део уџбеника Геодезија 2, намењена је студентима смера за факултету у Београду. сазнања из опште астрономије , за одређивање праваца, односно за основних мрежа на површи Земље. Рударска мерења на Рударско – геолошком Књига треба да пружи студентима одређена астрономије, потребна знања из геодетске азимута како небеских тела тако и тесеристичких оријентацију геодетских тј. рудничких
 5. 5. КИНЕТИКА МЛЕВЕЊА Недељко Магдалиновић, Иван Будић, Надежда Ћалић, Рудолф Томанец 104 стране, меки повез, латиница, издање 1994. године Ова монографија представља систематизован научни преглед теоријских и емпиријских модела кинетике млевења у цилиндричним млиновима са шипкама и куглама. Приказана су теоријска и експериментална сазнања у области истраживања кинетике млевења, укључујући и резултате истраживања на пројекту „Примена нових материјала, суперпроводних технологија и моделирања у процесима за концентрацију минералне сировина“, које је финансирано од стране Министарства за науку Р.С. __________________________________________________________________________________ ИЗВОЗНА ПОСТРОЈЕЊА Борислав Зајић 198 страна, меки повез, латиница, издање 1988. године Материјал у овој књизи изложен је према програму за предмет Извозна постројења на образовном профилу Механизација у рударству. Изложена материја може бити корисна и другим образовним профилима који кроз предмет Транспорт и извоз у рудницима слушају ову проблематику. Наставним програмом, због ограниченог фонда часова, обухваћена су само извозна постројења, вертикални извоз, са константним радијусом намотавња извозног ужета, која се у нашој земљи, за сада, практично једино и употребљавају. __________________________________________________________________________________ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК за рударе и геологе Светлана Јевремовић 263 стране, меки повез, латиница, издање 1992. године Овај уџбеник је намењн првенствено студентима рударске и геолошке струке који су у средњој школи стекли основно образовање из француског језика, као и свима онима који се баве овим струкама а желе да употпуне знање из француског језика . Овај уџбеник треба да их упути на учење језика струке, стручне терминологије и правилно читање стручне литературе на француском језику уз коришћење енциклопедијских и терминолошких речника, као и да их правилно уведе у превођење и разумевање исте.
 6. 6. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ за припрему пријемних испита Д. Грубор; Д. Николић 95 страна, меки повез, ћирилица, издање 2001. године Ова збирка написана је са циљем да помогне кандидатима у припреми пријемног испита из физике, за упис на Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду. Дугогодишње искуство, показало је да се на РГФ уписују ученици који су завршили средње школе веома различитих усмерења, у којима је програм физике реализован у различитом обиму и на различитом нивоу. Задаци су разврстани у пет поглавља који ће вам помоћи припрему пријемног испита. __________________________________________________________________________________ НЕОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА изабрана поглавља Светлана Попов; Љиљана Костић – Гвозденовић 165 страна, меки повез, латиница,издање 1984. године Овај уџбеник је предвиђен за студенте РГФ-а, смера за приипрему минералних сировина и обухвата сва поглавља предвиђена програмом. У оквиру овог уџбеника обухваћена су поглавља, која су од интереса за будуће инжењере ове струке, односно обухваћене су оне технологије у оквиру којих се користе неметаличне природне сировине, које се често подвргавају различитим поступцима концентрације и припреме минералних сировина, како би се добио захтевани квалитет. __________________________________________________________________________________ ФЛОАТАЦИЈСКИ РЕАГЕНСИ, I део Душан Салатић 142 стране, меки повез, латиница, издање 1985. године Овај, први део књиге о флоатацијским реагенсима обухвата приказ развоја флоатацијских реагенса и њихову улогу у развоју процеса флоатацијске концентрације. Даље, приказује поделу флоатацијских реагенса , њихов хемијски састав и флоатацијске карактеристике, начин добивања и коришћење за флотирање одређених минерала. Књига је намењена првенствено студентима смера за припрему минералних сировина.
 7. 7. ФАЗЕ ФЛОАТАЦИЈСКЕ ПУЛПЕ Мира Манојловић – Гифинг 180 страна, меки повез, латиница, издање 1989. године Ова књига је намењена, пре свега, научним радницима и стручњацима у области флоатацијске концентрације, последипломцима и истраживачима који кроз своје магистарске радове или докторске тезе изучавају феномене или збивања везана за флотирање. Изнета материја може корисно да послужи читаоцима да се упуте и на другу литературу из фундаменталних наука, које разматрају питања од интереса за теоретске основе флотирања. __________________________________________________________________________________ ТОПЛОТНИ МОТОРИ Ненад Ђајић 244 стране, меки повез, латиница, 1981. године У рударству топлотни мотори имају велики значај, јер у многим рудницима представљају једини извор енергије, односно погонски мотор за површинску или подземну експлоатацију минералне сировине. Због тога је и било оправдано увести предмет „Топлотни мотори“ на смеру за механизацију у рударству, рударског одсека РГФ-а., како би се студенти упознали са основним принципима трансформације топлотне енергије у механичку у топлотним моторима. __________________________________________________________________________________ УВОД У ПРАКТИЧНЕ НУМЕРИЧКЕ МЕТОДЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТРУЈАЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА КОД ОДВОДЊАВАЊА РУДНИКА Мирољуб Миливојћевић; Слободан Вујић 108 страна, меки повез, латиница, издање 1989. године Књига је намењена инжењерима рударства и хидрогеологије као и свим другим струкама геологије, геотехнике, геофизике, грађевинарства и сл. који се у свом раду сусрећу са потребом коришћења математичко – моделских и рачунарских алата у домену заштите рудника од вода али и шире. Монографија је настала као резултат дугогодишњег истраживачког рада оба аутора на пољу инжењерско – креативне примене математичких метода и рачунара у домену геологије и рударства.
 8. 8. ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ НОВИХ ЈЕДИНИЦА („SI“ система) Животије Тополац 18 страна, меки повез , латиница, издање 1981. године Задатак овог приручника није да истиче потребу примене јединица СИ система, јер је законским одредбама већ то регулисано. Задатак текста је да истакне проблеме у прелажењу на нове јединице и истакне неке конкретне предлоге. Књига је издата 1981 године, неке мерне јединице су се промениле, али није згорег имати овај приручник , макар и као својеврстан историјски документ. __________________________________________________________________________________ МАШИНЕ ЗА КОПАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТКОПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ДУБИНСКО БУШЕЊЕ НА ПОВРШИНСКИМ ОТКОПИМА Момчило Симоновић 478 страна, меки повез, латиница, издање 1982. године Материја, изнета у овом уџбенику, у неколико превазилази оквире предвиђене наставним планом и програмом смера, али су се аутори трудили да то буде у мери, која је нужна ради бољег разумевања а и ради шире употребљивости књиге. Ради тога ће изложена материја и подаци бити од користи свим дипломираним инжењерима, научним радницима и другим стручњацима, који раде на површинским откопима или за баве овом проблематиком. __________________________________________________________________________________ ЕЛЕМЕНТИ НУМЕРИЧКЕ АНАЛИЗЕ Милош Миличић; Нада Миличић; Драган Станков 460 страна, меки повез, латиница, издање 2003. године Уџбеник је корисан за студенте РГФ-а у Београду, као припремно штиво за полагње испита из предмета „Нумеричка анализа“, затим за студентима постдипломцима РГФ-а , који у оквиру постојећег програма из математике имају елементе нумеричке анализе, најзад свим дипломираним инжењерима рударства и геологије, који у својој пракси имају потребе за применом нумеричких метода. Нравно, књигу могу користити и студенти других факултета који у оквиру математичких предмета изучавају материју обрађену у књизи, као и сви они који се баве применом нумеричких метода и рачунара.
 9. 9. ОПТИМИЗАЦИЈА И МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ ПРОЦЕСА УСИТЊАВАЊА И ФЛОАТАЦИЈСКЕ КОНЦЕТРАЦИЈЕ Милорад Грујић 200 страна, тврди повез, латиница, издање 1991. године Интеграција и контрола процеса млевења и ефикасна примена континуалног рада били су камени темељци нове ере. Потом , посебна експанзија у овој области, подудара се са почецима МИТ, Рударским факултетом Колумбија и оснивањем АИМЕ (Амерички институ рударских, металуршких и нафтних инжењера), од којих су сви имали значајног утицаја у индустријализованим земљама. Технологија уситњавања руде и производња концетрата развијала се посебно у физичким и хемијским поступцима. Услед перманентног увећања трошкова енергије и челика, који ће битно утицати на економичност производње у постројењима за прирп. минералних сировина, предстоји експанзија нових техничких решења да одгворе изазовима техничких решења да одговоре изазовима технике у овој области. Ова књига је охрабрујући доказ за овакво мишљење. __________________________________________________________________________________ ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ КИНЕМАТИКЕ Драгослав Кузмановић; Небојша Васовић 206 страна, меки повез, латиница, издање 2005. године Ова књига представља збирку решених задатака из Кинематике. Књига је намењена студентима друге године Рударског одсека РГФ-а Универзитета у Београду као и студентима прве године Саобраћајног факултета Универзитета у Београду. Збирка има задатке распоређене у пет тематских целина: кинематика тачке, обртање крутог тела око непокретне осе, равно кретање крутог тела, обртање крутог тела око непокретне тачке, сложено кретање тачке. __________________________________________________________________________________ РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРИМЕНА РАЧУНАРСТВА У РУДАРСТВУ И ГЕОЛОГИЈИ Слободан Вујић 400 динара, меки повез, латиница, издање 2001 године Књига је конципирана и написана са циљем да приступачно, на примерима представи рачунарско програмирање . Она је намењена студентима и стручњацима рударства и геологије, али и свима који су заинтересовани за писање програма у програмском језику „Microsoft Quick Basic“- у са циљем решавања математичких и техичких проблема.
 10. 10. ПРИМЕЊЕНО РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА практикум за вежбе Слободан Вујић, Игор Миљановић, Александар Петровски, Драгана Животић 216 страна, меки повез, латиница, издање 2006. године Верујемо да ће вам овај приручник помоћи у иницијалном упознавању унутрашњости рачунара, лакшем овладавању почетним знањима о оперативном систему „MS Windows“ упознавању рачунарског програмирања у објектно оријентисаном програмском језику „Visual Basic“, стицању вештина коришћења услужних програма опште намене, програма за цртање, креирање слајдова, упознавању са основама умрежавања рачунара итд... __________________________________________________________________________________ МАТЕМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У РУДАРСТВУ И ГЕОЛОГИЈИ теорија и примена Слободан Вујић; Александар Ивић 328 страна, меки повез, латиница, издање 1990 године Књига је првенствено намењена инжењерима и студентима рударства и геологије, као и свим онима из других техничких струка који се у свом раду сусрећу са применом математичких метода. Књига је тако конципирана и писана, да се може успешно користити као помоћни уџбеник на редовним, специјалистичким и последипломским студијама на факултету, као и за потребе одржавања специјализованих семинара из домена предметне проблематике. __________________________________________________________________________________ ТЕОРИЈСКИ ОСНОВИ ПРИПРЕМЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Надежда Ћалић 496 страна, меки повез, латиница, издање 1990 године Ова књига је писана према програму наставе из предмета „Теоријски основи припреме минералних сировина“ на смеру за припрему минералних сировина на РГФ-у у Београду и намењена је првенствено студентима овог смера, као и свима онима који се озбиљније интересују за ову научну и стручну област. Предмет „Теоријски основи припреме минералних сировина“ заједно са предметима методе испитивања минералних сировина у припреми минералних сировина , машине и уређаји у припреми минералних сировина, индустријска примена у припреми минералних сировина и пројектовање постројења у припреми минералних сировина заокружује ову научну област.
 11. 11. ДОПРЕМА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И ПРЕВОЗ РАДНИКА У РУДНИЦИМА Милош Грујић 147 страна, меки повез, латиница, издање 1995 године Ова књига је настала првенствено из потребе да се на једном месту нађу све могућности решавања допреме репроматеријала и превоз радника у рудницима. При томе је највише пажње посвећено транспортним средствима у условима њихове примене, уз упознавање са најважнијим мерама заштите код примене појединих транспортних средстава. У књизи се покушало да се избегну понављања у теоријским разматрањима, која се срећу у другим уџбеницима и монографијама. __________________________________________________________________________________ МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА СЕДИМЕНТНИХ СТЕНА Јелена Обрадовић, Небојша Васић 138 страна, меки повез, латиница, издање 1988 године Уџбеник је намењем студентима треће године смера за Петрологију и геохемију Рударско - геолошког факултета. У тексту овог уџбеника, први пут код нас припремљеног за штампу, изложена је материја која ће корисно послужити и геолозима различитих профила, који се са седиментним стенама сусрећу како на терену тако и у лабораторији. Уџбеник који не застарева и који би свакако сваки будући или свршени геолог требао да поседује у својој збирци књига. __________________________________________________________________________________ ТРАНСПОРТНИ УРЕЂАЈИ У ПРИПРЕМИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА Ранко Боровић 190 страна, меки повез, латиница, издање 1985 године Транспорт маса у објектима припреме минералних сировина остварује се бројним и врло различитим транспортним средствима, па би њихова опширнија обрада захтевала знатно обимнију књигу. Зато се овде излаже оно што је најглавније и неопходно. Књига је намењена студентима смера за припрему минералних сировина рударског одсека Рударско – геолошког факултета који слушају истоимени предмет. Ова књига ће корисно послужити и студентима смера за подземну експлоатацију као и свим техничарима и инжењерима који се баве пројектовањем и избором транспортних средстава.
 12. 12. БАГЕРИ I Момчило Симоновић 295 страна, тврд повез, латиница, издање 1987 године Ова књига је намењена студентима смера за механизацију у рударству Рударско – геолошког факултета у Београду у склопу предмета „Машине и уређаји за површинску експлоатацију и транспорт“. Саставни део овог предмета чине багери (машине за откопавање и утовар материјала), који се у овој књизи , као првом делу укупне материје о багерима, излажу у обиму багера са једним радним елементом. Књига је од користи и свим дипломираним инжењерима, научним радницима и другим стручњацима, који раде на површинским откопима или се баве овом проблематиком. __________________________________________________________________________________ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ИСПИТИВАЊЕ ПРИМЕНА АРХИТЕКТОНСКОГ КАМЕНА Мирко Максимовић 350 страна, тврд повез, А4 формат, слике у боји, латиница, масан папир, издање2006. године Ова књига је конципирана тако да обухвата широк стручни простор у областима које до сада нису изучавале комплементарно: облике коришћења камена, завршну обраду, техничко-технолошка својства , методе испитивања параметара стенске масе и коначно оно што је основна тема ове књиге – површинска експлоатација архитектонског камена на којој је заснована целокупна проблематика производње архитектонског камена. Простор посвећен тематици подземне тонског камена шири је него што се може пронаћи у литератури , али је аутора да примени и пренесе искуства из класичног рударства које је гогодишњој инжењерској пракси. Књига је конципирана као својеврсна о заслужује да се нађе у колекцији како студената тако и свршених геологије који се у својој пракси сусрећу са експлоатацијом, архитектонског камена. __________________________________________________________________________________ ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Славко Нешић, Слободанка Маринковић, Александра Костић – Пулек 560 страна, меки повез, латиница, издање 2003. године Уџбеник Општа и неорганска хемија је писан за студенте и у складу са постојећим наставним планом и програмом РГФ-а Универзитета у Београду. Подаци и информације објављени у овој књизи су прикупљени су из угледних извора, који су наведени у прегледу литературе или представљају стручност, искуство и знање аутора. Књига је уједно и штиво за припрему полагања усменог испита из хемије како на рударском тако и на геолошком одсеку. експлоатације архитек то проистекло из потребе стекао у својој ду енцкиклопедија, свакак инжењера рударства и испитивањем и применом
 13. 13. ПРАКТИКУМ ОПШТЕ ХЕМИЈЕ са квантитативном анализом за студенте геолошког одсека Славко Нешић, Александра Костић – Пулек, Слободанка Маринковић, Радмила Булајић, Василије Мановић 270 страна, меки повез, латиница, издање 2006. године. Практикум обухвата општа упутства за рад у хемијским лабораторијама са мерама предострожности и пружања прве помоћи , затим десет експерименталних двочасовних вежби са стехиометријом и основе квантитативне анализе са посебним освртом на израду хемијских анализа.Овај практикум је писан са намером да омогући студентима што успешније савлађивање градива из екперименталног дела овог предмета и тиме допринесе бржем завршавању њихових студија. __________________________________________________________________________________ ЗАДАЦИ И ВЕЖБЕ ИЗ ОПШТЕ ХЕМИЈЕ Н.Л. Глинка 196 страна, меки повез, латиница, издање 2000. године Збирка је преведена и редакцијски уређена са руског језика од стране редовних професора Рударско – геолошком факултету: Слободанке Маринковић и Александре Костић-Пулек. Збирка садржи преко 1100 задатака распоређених по тематским целинама и служи као помоћно средство студентима рударског и геолошког одсека за припрему полагања колоквијума и писменог испита из хемије на Рударско-геолошком факултету. __________________________________________________________________________________ ПРАКТИКУМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ ВЕЖБИ ИЗ ХЕМИЈЕ за студенте рударског одсека У Информативном центру Савеза студената Рударско - геолошког факултета можете купити и сва три практикума за извођење експерименталних вежби за студенте рударског одсека, практикуми се штампају у складу са темпом предавња, сваки практикум је оверен печатом факултета те је њихово умножавање забрањено и неће се оверавати потписом предметног асистента у случају њиховог неовлашћеног умножавања. први део: 120 дин. други део: 110 дин. трећи део: у припреми

×