11 -podrumski_ab_zid

1,620 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,620
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11 -podrumski_ab_zid

 1. 1. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 160 10. PRORAČUN AB ZIDA PODRUMA
 2. 2. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 161 -0,28 -1,20 -2,99 6027615 6011265158 -2,88 0,00 -0,08 -3,69 10. Proračun AB zida podruma Zidovi podruma su dijelom ukopani te ih je potrebno, osim proračuna na vertikalna djelovanja, proračunati i na bočni pritisak zemlje. Podrumski zid je na vrhu pridržan stropnom pločom, te se na tom mjestu promatra kao slobodno oslonjen. Veza s temeljem promatra se kao upeta. 10.1. Analiza opterećenja Slika 10.1. Presjek AB zida podruma – stalno opterećenje na vrhu zida: – – točka 8.1.4. Opis opterećenja Opterećenje [kN/m] Krovište 10,30 Nadozid u potkrovlju 8,63 Ploča potkrovlja 5,01 Zid drugog kata 12,55 Ploča drugog kata 5,01 Zid prvog kata 12,55 Ploča prvog kata 5,01 Zid prizemlja 12,55 Ploča prizemlja 5,01 Horiz. serklaž u podrumu 2,65 Ukupno 79,27
 3. 3. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 162 – vlastita težina zida: 2 betonazid kN/m251776225025 ,,,htg =⋅⋅=⋅⋅= γ – uporabno opterećenje na vrhu zida: – – točka 8.1.4. – horizontalno opterećenje uslijed pritiska zemlje: 3 tla 20 kN/mγ = – volumenska težina zasićenog tla 3 tla 10 kN/m'γ = – volumenska težina nezasićenog tla 500 ,k = – koeficijent mirnog pritiska tla (šljunak) 180 mh ,= – visina zida pod zemljom 2 1,tlo 0 kN/mp = – opterećenje na 1,80 m visine zida 2 tla0tlo2, kN/m09811050 ,,,h'kp =⋅⋅=⋅⋅= γ – opterećenje pri dnu zida – horizontalno opterećenje uslijed pritiska vode: 3 w 10 kN/mγ = – volumenska težina vode 2 1,voda 0 kN/mp = – opterećenje na 1,80 m visine zida 2 2,voda w 1 80 10 1 8 18 0 kN/mp , , ,γ= ⋅ = ⋅ = – opterećenje pri dnu zida – horizontalno opterećenje uslijed dodatnog promjenljivog opterećenja: 2 10 kN/mq = – dodatno vertikalno opterećenje pored zida (skladištenje raznih materijala ili vozilo) 2 02,dodatno1,dodatno kN/m051050 ,,qkpp =⋅=⋅== – opterećenje je konstantno po visini Opis opterećenja Opterećenje [kN/m] Krovište 2,17 Ploča potkrovlja 1,93 Ploča drugog kata 1,93 Ploča prvog kata 1,93 Ploča prizemlja 1,93 Ukupno 9,89
 4. 4. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 163 NEd 15 12,5 e = 2,5 15 – moment savijanja na vrhu zida uslijed ekscentričnosti vertikalne sile zidova iznad: (moment postoji ako su zidovi gornjih etaža postavljeni ekscentrično na podrumski zid kao što je ovdje slučaj) kN2779g ,N = kN899q ,N = 2,5cme = kNm98102502779e g ,,,eNM g =⋅=⋅= kNm2500250899e q ,,,eNM q =⋅=⋅= Slika 10.2. Ekscentricitet vertikalne sile 10.2. Statički proračun Statički proračun proveden je u programskom paketu SCIA Engineer 2009. – statički sustav: Slika 10.3. Statički sustav AB zida podruma 280 180 p1,tlo p2,tlo p2,voda Ng , Nq p1,voda p2,dodatno p1,dodatno Me g , Me q
 5. 5. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 164 Slika 10.4. Modeli opterećenja od tla i stalnog opterećenja,vode, dodatnog opterećenja i momenta savijanja (SCIA Engineer 2009) – proračunska vrijednost momenta savijanja: (opterećenje od tla i vode uzima se kao stalno – parcijalni faktor sigurnosti – 1,35; a dodatno opterećenje kao promjenljivo – parcijalni faktor sigurnosti – 1,5) kNm/m5314Ed ,M = Slika 10.5. Proračunska vrijednost momenta savijanja (Staad.Pro 2007)
 6. 6. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 165 kN/m5238Ed ,V = Slika 10.6. Proračunska vrijednost poprečnih sila (Staad.Pro 2007) 10.3. Dimenzioniranje AB podrumskog zida – uzdužna armatura Materijal Beton: C25/30 – minimalni razred betona za razred izloženosti XC2 cdf – proračunska čvrstoća betona 22 c ck cccd kN/cm6671N/mm671601 51 25 01 ,,, , , f f =⋅=⋅=⋅= γ α Čelik: B500B ydf – proračunska granica popuštanja čelika yk 2 2 yd s 500 434 78 N/mm 43 478 kN/cm 115 f f , , ,γ = = = = Zaštitni sloj betona (razred izloženosti XC2): 2 5c ,= cm Udaljenost do težišta armature: s 1 1 0 2 5 3 0 2 2 , d c , , φ = + = + = cm Statička visina presjeka: w 1 25 3 0 22 0d b d , ,= − = − = cm – pri čemu je wb širina podrumskog zida
 7. 7. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 166 – proračunska vrijednost vertikalnog opterećenja na dnu zida: ( ) ( ) kN/m14145899512517277935151351 qzidgEd ,,,,,,N,gN,N =⋅++⋅=⋅++⋅= – bezdimenzijski koeficijenti: 0350 667125100 14145 0140 667125100 1453 cd Ed Ed 2 cd 2 Ed Ed , , , fhb N , ,fhb M = ⋅⋅ = ⋅⋅ = = ⋅⋅ = ⋅⋅ = ν μ – bezdimenzijski koeficijent armiranja (očitan za beton razreda C25/30): 050,=ω – potrebna površina armature: 2 yd cd reqs1, cm794025100 47843 6671 050 ,, , , ,hb f f A =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ω – minimalna armatura (za obje strane zida): /mcm50 47843 14145 150150 2 yd Ed mins, , , , , f N ,A =⋅=⋅= /mcm572510000300030 2 mins1, ,,hb,A =⋅⋅=⋅⋅= → mjerodavno – maksimalna armatura (za obje strane zida): 2 s1,max c0 040 0 040 100 22 0 88 0 cm /mA , A , , ,= ⋅ = ⋅ ⋅ = Odabrana armatura mora biti veća od potrebne i mora se nalaziti u području između minimalne i maksimalne armature: maxs1,provs1,mins1, AAA << ODABRANO: Q-503 )cm/158(φ 2 provs1, cm035,A = Napomena: Armatura se postavlja sa svake strane zida.
 8. 8. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 167 10.4. Dimenzioniranje AB podrumskog zida – poprečna armatura – proračunska vrijednost mjerodavne poprečne sile: kN5238Ed ,V = – nosivost elementa na poprečne sile bez poprečne armature: ( ) 1 3 Rd,c Rd,c l ck 1 cp100 / V C k f k b dρ σ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⎣ ⎦ Rd,c 0 18 1 5 0 12C , / , ,= = 02951 220 200 1 200 1 ,, d k <=+=+= 2 provs1, cm035,A = 020002290 022100 0351s 1 ,, , , db A <= ⋅ = ⋅ =ρ 1 0 15k ,= proračunska vrijednost vertikalnog opterećenja (povoljno djelovanje): ( ) ( ) kN/m52962517277901001 qzidgEd ,,,,NgN,N =+⋅=⋅++⋅= 2 c Ed cp N/mm390 2501000 96520 , A N = ⋅ ==σ mm1000=b ( )[ ] dbkfkCV / ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅= cp1 31 cklcRd,cRd, 100 σρ ( )[ ] kN96104N104963220100039015025002290100951120 31 cRd, ,,,,,,V / ==⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅= – minimalna vrijednost za Rd,cV je: 47702595103500350 212321 ck 23 min ,,,fk,v //// =⋅⋅=⋅⋅= ( ) ( ) kN5115N11550022010003201504770cp1minminc,Rd, ,,,,dbkvV ==⋅⋅⋅+=⋅⋅⋅+= σ – provjera: kN5115kN5238 cRd,Ed ,V,V =<= → Nije potrebno proračunati poprečnu armaturu.
 9. 9. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 168 Slika 10.6. Skica armiranja podrumskog zida (razupirači sprječavaju primicanje, a kuke razmicanje armaturnih mreža) Q-503 razupirači (2 kom/m ; 4 kom/m ) kuke (2 kom/m ; 4 kom/m ) 2 2 2 2

×