02 -tehnicki_opis

577 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02 -tehnicki_opis

  1. 1. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 1 0. UVODNE NAPOMENE
  2. 2. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 2 Dragi studenti, pred Vama su materijali potrebni za izradu programa iz kolegija Betonske i zidane konstrukcije 2, kojeg slušate u 2. semestru diplomskog studija na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vaš zadatak je proračunati osnovne armiranobetonske i zidane elemente jedne građevine. Pomoću ovih materijala i urednim pohađanjem vježbi to ne bi trebao biti problem. Sve napomene vezane uz proračun dane su unutar teksta u crvenoj boji. One služe kao pomoć i ne moraju biti uključene u Vaše programe. U nastavku su dana pravila kojih se treba pridržavati prilikom izrade programa, kako bi se izbjeglo beskonačno ispravljanje stila pisanja, formata teksta, izgleda matematičkih (fizikalnih) izraza. Format stranice je proizvoljan, stranica treba imati zaglavlje i podnožje (header i footer), s imenom studenta. Stranice je potrebno numerirati i to u donjem desnom kutu. Dobro je da je lijeva margina širine 3,0 cm zbog uveza. Font: Arial ili Times New Roman Izgled teksta (format teksta): Naslovi moraju biti definirani i ujednačeni (heading 1, 2, ...itd), tekst u svim poglavljima mora biti formatiran na isti način. Tablice: Izgled tablica je proizvoljan, ali sve tablice moraju biti jednako formatirane. Ne smiju se razlikovati po izgledu linija, debljinama linija, po fontovima (vrsta, oblik, veličina). Izrazi (formule) – sve napisati u Equation editoru 3 (za Word 2007 ili kasnije verzije): Preporuka je da se svi izrazi tj. proračuni pišu u Equation editoru, kako bi bili jednoobrazni. Nije čak niti isto napisati neki jednostavniji izraz kao tekst ili ga napisati u Equation editoru jer nisu isti razmaci između brojeva, znaka jednako, plus ili minus i sl. Pogotovo nisu jednaka grčka slova. Možda ovo izgleda kompiliciranije, ali je bolje i ljepše.
  3. 3. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 3 Definicija stilova: (vrijedi ako se u tekstu koristi npr. Times new roman) Veličine slova (tako je „po defaultu“): Sva slova se pišu u stilu Math, osim indeksa i eksponenata (subscript i superscript) koji se pišu stilom Text tako da slova budu vertikalna, a slovo I (moment tromosti) stilom Function. Funkcije sin, cos i sl. te ostali tekst sa stilom Text (vertikalno). Equation editor treba obavezno tako namjestiti. Razlog tomu je način pisanja formula prema kojemu su sve oznake zakošene, a indeksi i eksponenti vertikalni.
  4. 4. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 4 Ako se jednostavniji izrazi pišu kao tekst tada treba ispred i iza znaka jednakosti (=) ostavljati razmak – preglednije je tako. Za znak množenja – koristiti točkicu „ · “ – obično smo kod analize opterećenja koristili znak „ד (Alt Gr + Đ), ali bolje je uvijek koristiti točkicu. Crteži: Sve skice vezane uz proračun moraju odgovarati zadatku i onom na što se odnose. To je važno zbog čestog kopiranja nekih „tipskih“ skica iz tuđih radova, a koje se mogu iskoristiti uz male promjene. Font tekstova na skicama mora odgovarati fontu teksta rada. Crteže iz AutoCAD-a treba exportirati kao „*.wmf file“ i tada umetnuti u Word. Postoji programčić koji se zove Better WMF s kojim se to može jako dobro napraviti, a radi unutar AutoCAD-a. Nacrti: Nacrti moraju imati liniju (rub) 5 mm udaljenu od ruba papira (koji se reže), također moraju u donjem desnom kutu imati sastavnicu. Font slova na nacrtima neka bude jednak onom iz teksta. Sve kote moraju biti iste veličine i definirane prema pravilima. Sav tekst mora biti vidljiv (veličina teksta je važna). Planovi oplate i nacrti armature se slažu na kraju rada i formatiraju na veličinu stranice formata A4. Kad je nacrt formatiran, na prednjoj stranici nacrta (onoj koja je vidljiva prilikom listanja rada) treba se vidjeti sastavnica i iznad sastavnice naslov nacrta, s istaknutim mjerilom, a ako se radi o planu armature tada i s razredom betona i vrstom armature.
  5. 5. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 5 1. TEHNIČKI OPIS
  6. 6. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 6 1. Tehnički opis 1.1. Općenito Napravljen je statički proračun i dimenzioniranje višestambene zgrade u Makarskoj. (Lokaciju građevine odabrati proizvoljno, ali tako da odgovara zadanoj seizmičkoj zoni iz tablice sa zadacima.) Građevina je ukupnih tlocrtnih dimenzija 14,75×10,60 m s izlomljenim gabaritima. (Nacrti se nalaze u prilogu Zadatak nacrti.dwg pri čemu svaki student ima različite tlocrtne dimenzije a,b i c.) Katnost građevine je podrum, prizemlje, 1. kat, 2. kat i potkrovlje. (Broj etaža je zadan u tablici.) Tlocrtna površina podruma iznosi bruto 130 m2 , a sadržajno ima dva garažno-parkirna mjesta, konobu, ostavu i praonicu rublja. Tlocrtne površine ostalih katova su približno iste kao i podrumska. Prizemlje sadrži trosobni stan, dok 1. kat , 2. kat i potkrovlje četverosobni. 1.2. Konstrukcija Zgrada je temeljena na trakastim temeljima dimenzija određenih proračunom. Međukatna konstrukcija i stubišta izvedeni su kao monolitne armiranobetonske ploče debljine 15 cm. Zidovi višestambene zgrade izvedeni su od „Protherm” opeke debljine 30 cm (Debljina nosivih zidova je zadana u tablici.), osim u podrumu gdje su izvedeni armiranobetonski zidovi debljine 25 cm. Tlačna čvrstoća zidnih elemenata iznosi 15 N/mm2 , a tlačna čvrstoća morta opće namjene 7,5 N/mm2 . Ziđe je načinjeno od zidnih elemenata skupine II, uz razred kontrole zidanja 3. (Sva svojstva zidnih elemenata zadana su svakom studentu u tablici.) Zidana nosiva konstrukcija ukrućena je horizontalnim i vertikalnim armiranobetonskim serklažima te nadvojima armiranima prema proračunu (Vaše ziđe može biti zadano i kao neomeđeno – tablica.) Pregradni zidovi izvedeni su od pregradne blok opeke debljine 12 cm. Krov je izveden kao kosi, teški (FERT strop) i neprohodni, s pokrovom od kupe kanalice u nagibu od 25°. (Sve krovne plohe imaju isti nagib.) Svi vanjski zidovi su obrađeni toplinskom zaštitom i površinskom obradom fasade. Za prirodno osvjetljenje i ventilaciju predviđeni su fasadni plastificirani aluminijski prozori s prekinutim toplinskim mostom i vanjskim roletama kao zaštitom od sunca. Sve prostorije su predviđene s prirodnom ventilacijom osim nekih wc-a u kojima je predviđena umjetna ventilacija.
  7. 7. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Ime i prezime ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 7 1.3. Proračun Statički proračun i dimenzioniranje elemenata sklopa proveden je za sljedeća djelovanja: – vlastita težina – korisno opterećenje – snijeg – vjetar – potres Svi elementi dimenzionirani su prema propisima: EN 1992-1-1 EN 1996-1-1 EN 1998-1 Odabrana je kakvoća betona svih AB elemenata C20/25 (Svaki student ima zadan različit razred betona.), a odabrana armatura je B500B. U Zagrebu, xx.xx.2012. Ime i prezime ________________________ (potpis)

×