Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng nhà đất quận 3 - 0902554006 - giaytonhadat.com

113 views

Published on

Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng nhà đất quận 3 - 0902554006 - giaytonhadat.com
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất - Là một nhu cầu hợp pháp của mọi tổ chức, gia đình, cá nhân đang sử dụng, quản lý đất đai. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khai thác tối đa lợi ích kinh tế, tài chính mà đất đai đem lại, đó là một nhu cầu cấp bách đặc biệt là ở những đô thị lớn

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng nhà đất quận 3 - 0902554006 - giaytonhadat.com

  1. 1. QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT QUẬN 3 NHÀ ĐẤT ALO http://giaytonhadat.com
  2. 2. QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT QUẬN 3 MR HIỆU 0902.554.006  Bước 1: Lập thủ tục đo vẽ đất  Bước 2: Mua hồ sơ tại UBND Quận 3, gồm:  Đơn xin cấp giấy chứng nhận  Tờ khai thuế sử dụng đất Đơn nợ thuế (nếu muốn ghi nợ thuế sử dụng đất)
  3. 3. QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT QUẬN 3 MR HIỆU 0902.554.006  Bước 2: Mua hồ sơ tại UBND Quận 3, gồm: Tờ giấy “mốc cắm ranh đất” Sau đó điền đủ thông tin vào trong đơn và nộp những giấy tờ nhà, đất đang có Bước 3: Nộp hồ sơ tại phường Chứng cam kết cấp giấy chứng nhận lần 1 hay lần 2,…
  4. 4. QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT QUẬN 3 MR HIỆU 0902.554.006  Bước 3: Nộp hồ sơ tại phường  Chứng cam kết có mấy căn nhà Chứng đơn nợ thuế (nếu ghi nợ thuế) Bước 4: Nộp hồ sơ tại UBND quận 3  Bước 5: Đóng thuế + lấy giấy chứng nhận
  5. 5. QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT QUẬN 3 MR HIỆU 0902.554.006 Thời gian thực hiện:  Đo vẽ: 15 ngày  Cam kết ở phường: 1 ngày  Thụ lý ở phường: 15 ngày  Thụ lý ở quận: 60 ngày  Tính thuế: 10 ngày TỔNG CỘNG: 101 ngày

×