More Related Content

Recently uploaded(20)

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.pdf

 1. KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ BỨT PHÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC
 2. GREEN EDU Mục lục 2 I. Tổng quan về giao tiếp II. Các kỹ năng giao tiếp cơ bản III. Giao tiếp theo nhóm tính cách DISC IV. Điều kiện giao tiếp hiệu quả
 3. 3 Education Is The Passport To The Future, For Tomorrow Belongs To Those Who Prepare For It Today. - Peter Pants
 4. GREEN EDU 2 4 3 1 4 I. TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP 1. Định nghĩa 2. Lợi ích của giao tiếp 3. Rào cản trong giao tiếp
 5. GREEN EDU 2 4 3 1 5 1. Định nghĩa “Giao tiếp là quá trình chuyển giao, tiếp nhận và xử lý thông tin giữa người này với người khác để đạt được mục tiêu”.
 6. GREEN EDU 2 4 3 1 6 Các loại hình giao tiếp Giao tiếp bằng lời Verbal Giao tiếp không lời Non-verbal Giao tiếp bằng hình ảnh Visual Giao tiếp bằng chữ viết Written
 7. GREEN EDU 2 4 3 1 7 2. Lợi ích của giao tiếp hiệu quả Giao tiếp Tạo các mối quan hệ tốt Ra quyết định chính xác Nâng cao năng suất làm việc Quản lý tốt hơn Hình ảnh chuyên nghiệp
 8. GREEN EDU 2 4 3 1 8 3. Rào cản trong giao tiếp Định kiến, thành kiến Sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá Sự chênh lệch về địa vị, trình độ nhận thức Môi trường giao tiếp Bản thân chúng ta Thông điệp truyền tải
 9. GREEN EDU 1 4 3 2 II. Các kỹ năng giao tiếp cơ bản 8 1. Kỹ năng cho người nghe 2. Kỹ năng cho người nói
 10. GREEN EDU 1 4 3 2 1. Kỹ năng cho người nghe 10 Lắng nghe giả vờ Lắng nghe đàm thoại Lắng nghe chủ động Lắng nghe sâu 4 mức độ của lắng nghe
 11. GREEN EDU 1 4 3 2 Kỹ năng lắng nghe chủ động 11 THÍNH
 12. GREEN EDU 1 4 3 2 Kỹ năng lắng nghe chủ động 12 Gác các việc khác lại, nỗ lực và tập trung Nhìn vào người nói, hồi đáp để ủng hộ người nói Lắng nghe đồng cảm Kiểm soát cảm xúc bản thân Nhắc lại và diễn giải nội dung, hỏi để làm rõ vấn đề Tìm ra ý chính và ghi nhớ nội dung quan trọng Không ngắt lời người nói khi chưa thực sự cần thiết
 13. GREEN EDU 1 4 3 2 Quy luật 7-38-55 trong giao tiếp 13 Ngôn ngữ cơ thể 55% Giọng nói 38% Nội dung 7% Ngôn ngữ cơ thể Giọng nói Nội dung 2. Kỹ năng dành cho người nói
 14. GREEN EDU 1 4 3 2 Ngôn ngữ cơ thể 14 Dáng điệu và cử chỉ Trang phục Khuôn mặt Tiếp xúc chạm Bắt chước Khoảng cách
 15. GREEN EDU 1 4 3 2 Giọng nói 15
 16. GREEN EDU 1 4 3 2 Nội dung nói 16 • Đưa ra ý tưởng rõ ràng • Tạo tâm lý thoải mái Mở đầu • Nội dung mạch lạc, thống nhất • Nội dung rõ ràng Thân • Điểm lại ý chính • Thống nhất các quan điểm Kết
 17. GREEN EDU 1 4 3 2 Nội dung nói 17 Kỹ thuật tam giác xuôi Ý chính Why How What Kỹ thuật giao tiếp
 18. GREEN EDU 1 4 2 3 III. Giao tiếp theo nhóm tính cách DISC
 19. GREEN EDU 1 4 2 3 Các nhóm tính cách DISC 19 Video 4 nhóm tính cách DISC
 20. GREEN EDU 1 3 2 4 IV. Điều kiện giao tiếp hiệu quả 16 1. Các yếu tố giao tiếp hiệu quả 2. Nguyên tắc giao tiếp hiệu quả
 21. GREEN EDU 1 3 2 4 1. Các yếu tố trong giao tiếp hiệu quả 21 Thông điệp rõ ràng chính xác, nhất quán Đảm bảo dòng chảy thông tin Lắng nghe Hồi đáp Hiểu biết về điều kiện giao tiếp Ngôn từ phù hợp
 22. GREEN EDU 1 3 2 4 2. Nguyên tắc giao tiếp hiệu quả 22 Nguyên tắc 4 Tôn trọng các giá trị văn hoá Luôn hướng tới giải pháp tối ưu Nguyễn tắc 2 Đảm bảo sự bình đẳng trong giao tiếp Nguyên tắc 3 Nguyên tắc 1 Đảm bảo sự hài hoà về lợi ích giữa các bên giao tiếp
 23. GREEN EDU Tóm tắt nội dung 23 1. “Giao tiếp là quá trình chuyển giao, tiếp nhận và xử lý thông tin giữa người này với người khác để đạt được mục tiêu”. 2. Các kỹ năng nghe và nói để giao tiếp hiệu quả - 4 cấp độ lắng nghe - Kỹ năng lắng nghe chủ động - Giao tiếp theo quy luật 7-38-55: ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, nội dung nói 3. Giao tiếp theo nhóm tính cách DISC: D-S, I-I, S-S, C-C 4. Điều kiện giao tiếp hiệu quả: đảm bảo lợi ích tối ưu, bình đẳng, tôn trọng các giá trị.
 24. GREEN EDU Một số tài liệu về giao tiếp 24 Sách hay về giao tiếp 1. Đắc nhân tâm – Dale Carnegie 2. Khéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ - Trác Nhã 3. Những bí quyết giao tiếp tốt – Larry King 4. Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể - Allan & Barbara Pease Link tài liệu tham khảo Bài viết tổng hợp Video Kỹ năng giao tiếp Vietgrow
 25. Thanks For Listening BỨT PHÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC