Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chiến lược SEO 2017 Kế hoạch SEO thành công

1,093 views

Published on

Năm 2017 Google sẽ chuyển hẳn sang ưu tiên Mobile first do đó bạn cần phải có những điều chỉnh chiến lược SEO để đạt được hiệu quả nhất trong thời gian tới, sau đây là một số những việc cần thực hiện:
- Tạo một phiên bản web mobile với bất kỳ định dạnh có thể
- AMP tăng tốc độ load cho mobile
- Thực hiện dữ liệu có cấu trúc – Rich Card
- Tối ưu trải nghiệm của người dùng
- Xây dựng liên kết - Từ khóa theo ngữ cảnh
...

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Chiến lược SEO 2017 Kế hoạch SEO thành công

 1. 1. Dung Hoang, SEOtheTop.com
 2. 2. Nội dung  Xu hướng SEO 2017  Chiến lược SEO 2017  Chiến thuật SEO  Kế hoạch thực hiện
 3. 3. Đinh hướng của Google 2017  Penguin hoạt động realtime  Thuật toán Mobile Friendly 2  Mobile First Indexing  Công nghệ tăng tốc mobile AMP  Rich Cards – Dữ liệu có cấu trúc  AI, Machine learning HummingBird  Possum chiến lược Search Local
 4. 4. Lịch sử cập nhật thuật toán Google 2016
 5. 5. Google chuyển hướng ưu tiên Mobile-First
 6. 6. Kế hoạch SEO cho năm 2017  Tạo một phiên bản web mobile với bất kỳ định dạnh có thể  AMP tăng tốc độ load cho mobile  Thực hiện dữ liệu có cấu trúc – Rich Card  Tối ưu trải nghiệm của người dùng  Xây dựng liên kết - Từ khóa theo ngữ cảnh  HTTPs là một yếu tố xếp hạng  Search Local – Tối ưu tìm kiếm theo địa phương, khu vực  Semantic SEO – Semantic Search  Search Voice  RankBrain – Trí tuệ nhân tạo
 7. 7. Kế hoạch SEO cho năm 2017
 8. 8. AMP - Kế hoạch SEO 2017  AMP - Accelerated Mobile Pages tăng tốc độ trang trên thiết bị di  AMP là một cách để tạo trang web nhẹ và tải nhanh, đặc biệt trên thiết bị di động.  https://www.ampproject.org/
 9. 9. Rich Cards - Kế hoạch SEO 2017
 10. 10. Tối ưu trải nghiệm người dùng  Trải nghiệm người dùng (User Experience - UX) để mang tới trải nghiệm tốt nhất cho người dùng các sản phẩm, dịch vụ => Tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất  Cung cấp cho khách hàng những gì họ muốn cần nhất
 11. 11.  Các yếu tố tạo trải nghiệm người dùng tuyệt vời
 12. 12. Từ khóa theo ngữ cảnh  Từ khóa nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh  Từ bài viết review đánh giá sản phẩm dịch vụ, dẫn người dùng sang trang sản phẩm đang bán  Thông tin sản phẩm, dịch vụ giới thiệu tốt => tạo niềm tin cho người dùng => hành động mua/sử dụng dịch vụ
 13. 13. Local Search  Tìm kiếm địa phương - Công cụ tìm kiếm cho phép người dùng kím kiếm vị trí địa lý với một dữ liệu có cấu trúc  Tìm kiếm địa phương - Công cụ tìm kiếm cho phép người dùng kím kiếm vị trí địa lý với một dữ liệu có cấu trúc  Mục đích để khách hàng tiếp cận được sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp dễ dàng và nhanh nhất có thể
 14. 14. Semantic Search  Semantic Search – tìm kiếm có ngữ nghĩa trả về kết quả có liên quan với mệnh đề tìm kiếm đúng với cái người dùng cần nhất (AI, Machine Learning)  Thông tin được trình bày dạng dữ liệu có cấu trúc trong các thẻ Rich Cards  Mục đích tăng sự trực quan trong kết quả tìm kiếm => tỷ lệ click tốt hơn
 15. 15. Quy trình thực hiện SEO 2017
 16. 16. Chiến lược SEO tổng thể  Phân tích website  Phân tích cấu trúc website  Phân tích nội dung  Phân tích từ khóa  Phân tích đối thủ cạnh tranh  SEO Onpage  Tối ưu Seo Content  Phân tích đo lường, báo cáo định kỳ  Tháng  Quý  Năm
 17. 17. Chiến lược nội dung  Xản xuất nội chất lượng => Viral Content  Thêm mảng nội dung tiềm năng???  Tiếp thị nội dung  Nghiên cứu  Viết nội dung  Tối ưu  Xuất bản  Quảng bá  Đo lường  How to viral content?
 18. 18. Xây dựng liên kết  Tập trung build kiến trúc website tốt  Sử dựng Hub Content  Dùng Từ khóa trong ngữ cảnh  Backlink chất lượng hơn số lượng
 19. 19. Chiến thuật  Xây dựng landing page theo topic có lượng tìm kiếm nhiều  Tập trung khai thác từ khóa dài
 20. 20. Chiến lược SEO Moz  Chiến lược 8 Bước của Moz  B1: Xác định khách hàng mục tiêu và hiểu được họ muốn gì  B2: Nghiên cứu phân loại từ khóa  B3: Tìm kiếm cơ hội (xác định mảng tiềm năng, target markets)  B4: Xác định đối thủ cạnh tranh  B5: Học từ chính đối thủ cạnh tranh  B6: Tùy chỉnh chiến lược SEO  B7: Khuyến nghị SEO (SEO Recommendations)  B8: Báo cáo và Tổng kết
 21. 21. Tối ưu cải tiến sản phẩm dịch vụ  Câu chuyện làm gốm  Sản phẩm gốm thông thường 300-500K  Công nhân => nghệ nhân  Nâng nên nghệ thuật giá tăng 10 thậm chí 100 lần  Đầu tư thời gian, tiền bạc, chất xám, sáng tạo
 22. 22. Bài viết chi tiết  Xem tại Chiến lược SEO Semantic http://seothetop.com/kien-thuc-seo/chien-luoc-seo- semantic-ke-hoach-seo-quan-trong-nam-2017-t3-277- 157101.html Chiến lược SEO bền vững http://seothetop.com/seo-onpage/chien-luoc-seo-ben- vung-bi-quyet-chua-duoc-tiet-lo-t3-278-157095.html
 23. 23. Yếu tố thành công  Hệ thống và đội ngũ nhân sự  Quy trình, chiến lược Content, SEO, Marketing  CMS, Network đảm bảo tốt  Nội dung chất lượng và nhắm đúng mục tiêu  Đam mê kiên trì, sáng tạo và dành đủ thời gian cho công việc WORK SMART NOT WORK HARD
 24. 24. Thank you

×