Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Göstergebilim

2,892 views

Published on

Published in: Business
  • Login to see the comments

Göstergebilim

  1. 1. GÖSTERGEBİLİM
  2. 2. Bu Rene Magritte’in “görüntülerin sahteliği” isimli ünlü tablosu. Resimde fransızca şöyle diyor: “Bu bir pipo değildir.”
  3. 3. Aslına bakarsak bu da Magritte’in ünlü tablosu değil, tablonun dijital resmidir. Hatta tablonun fotoğrafının dijital resmidir. Ki bu örneklerin hepsi Magritte’in bahsetmek istediği konuyu anlatır Magritte’in anlatmak istediği bir şeyin resmi ya da göstergesinin o şeyin kendisi olmadığı gerçeğidir.
  4. 4. Magritte’in anlatmaya çalıştığı konu basittir. Hatta o kadar basittir ki günlük hayatımızda üzerine düşünmeyiz bile! İşte sırf bu üzerine düşünmeme sebebiyle etrafımızdaki bu gösterge ve sembol yığınının “objeler”in kendisi değil de bir göstergeler ve semboller yığını olduğunu unutur, gerçekler olarak kabulleniriz.
  5. 5. Göstergebilim kültürlerin ifade etmeye ve anlam oluşturmaya yarayan biçimsel yapılarına dikkat çeken bir düşünce bilimidir. İşte Dükkan Ajans olarak, biz bu bilimi oyuncak ederek insan ve toplum bilincini “daha” kavgasına sokmakla mükellefiz. Daha erkeksi, daha kadınsı, daha çekici, daha akıllı… Şu an içinde olduğundan “daha …” bir dünya! Bir işaretler, mitler ve kodlar dünyası.
  6. 6. İşaretler, masallar ve kodlar bizi suratımıza vurulan bir yumruk kadar çabuk etkilemez. Göstergeleri sadece düşünürüz. Onları yemeyiz, teneffüs etmeyiz veya herhangi bir fiziksel ilişkiye geçmeyiz. Öyleyse bizi nasıl etkiliyorlar?
  7. 7. Örnek verirsek; Toplumumuzda bir bayan modaya uygun veya uygun olmayan bir şekilde giyinmeyi tercih edebilir. Fakat iki durumda da, ilk karşılaşmada kadınsılığın, moda reklamları vasıtasıyla pek çok insanın onu izleyeceği beklentisine girmeyi öğrenir: bir model gibi olabilir de olmayabilir de, fakat yine de bu düşüncenin dışına kolayca çıkamaz
  8. 8. Gösterge sistemleri sadece araçlardır, fakat bildirme için yaygın geçerlilik hallerinin ötesinde, ister benimseyebileceğimiz ister eleştirebileceğimiz, fakat asla görmezden gelemeyeceğimiz şeyler haline gelirler.

×