Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mô hình MVC trong lập trình web với Java

Slides nói rõ về mô hình MVC trong lập trình ứng dụng web với ngôn ngữ Java.
Tham khảo Sourcecode vui lòng liên hệ email: pinuit11@gmail.com
Chúc các bạn học tập tốt!

 • Be the first to comment

Mô hình MVC trong lập trình web với Java

 1. 1. MÔ HÌNH MVC
 2. 2. MÔ HÌNH MVC Đặt vấn đề Giới thiệu tổng quan mô hình MVC Demo Một số Framework sử dụng MVC Nội Dung Đ.Huy
 3. 3. - Khi làm việc trong 1 nhóm hoặc 1 dự án lớn sẽ rất khó tách biệt và phân công công việc giữa từng thành viên. - Việc bảo trì chúng thường rất khó khăn, vì các đoạn code java lẫn lộn với các đoạn mã html. - Khi có lỗi xảy ra, việc tìm ra lỗi và định vị lỗi cũng là một vấn đề khó khăn. - Và còn nhiều những khó khăn khác … MÔ HÌNH MVC Đ.Huy Đặt vấn đề
 4. 4.  Việc lập trình như trên, người ta gọi là mô hình lập trình 1, hay là mô hình lập trình cổ điển. MÔ HÌNH MVC Đặt vấn đề Đ.Huy
 5. 5.  Để khắc phục các khó khăn trên người ta đưa ra mô hình 2 hay còn gọi là mô hình MVC (Model-View-Controllor). Tức là: Tương ứng với một trang JSP trong mô hình 1, bây giờ người ta tách nó ra làm ba thành phần: Mô hình – Khung nhìn – Bộ điều khiển MÔ HÌNH MVC Đặt vấn đề Đ.Huy
 6. 6. - Lịch sử hình thành. - Khái niệm. - Cơ chế hoạt động. - So sánh MVC với 3-Layers (MH 3 lớp) - Lợi ích. - Ưu – Nhược điểm. MÔ HÌNH MVC Giới thiệu tổng quan mô hình MVC Đ.Huy
 7. 7. Lịch sử hình thành MÔ HÌNH MVC Giới thiệu tổng quan mô hình MVC MVC được phát minh bởi 1 giáo sư người Na Uy tên là Trygve Reenskaug và được ông công bố, trình bày ngày 10/12/1979 tại phòng thí nghiệm Xerox PARC ở Palo Alto. Đ.Huy
 8. 8. - Ý niệm chính của mô hình MVC là tách biệt phần ánh xạ, lưu trữ và xử lý dữ liệu (model) với thành phần trình bày giao diện kết quả cho người dùng hay phần giao diện giúp đón nhận dữ liệu nhập xuất cho người dùng (View). - Ý niệm trên cho phép người lập trình có thể tách biệt công việc trong quá trình xây dựng chức năng và xây dựng giao diện cho người dùng. - Bên cạnh đó, ý niệm trên cho phép việc thay đổi thành phần của dữ liệu (Model) sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giao diện (View) của người dùng. - Tuy nhiên, một ứng dụng có thể có rất nhiều Model và nhiều View, do vậy, mô hình cần có một thành phần lựa chọn và kết nối các thành phần này lại với nhau theo cách hiệu quả nhất mà người ta gọi là Controller. MÔ HÌNH MVC Khái niệm Giới thiệu tổng quan mô hình MVC Đ.Huy
 9. 9.  Ví dụ thực tế: MÔ HÌNH MVC Khái niệm Giới thiệu tổng quan mô hình MVC Đ.Huy
 10. 10.  Định nghĩa các thành phần trong mô hình MVC: MÔ HÌNH MVC - Model (Mô hình): Mô hình là các lớp java có nhiệm vụ + Nhận các yêu cầu từ View. + Thực thi các yêu cầu đó (tính toán, kết nối CSDL …). + Trả về các giá trị tính toán cho View. - View (Khung nhìn): Bao gồm các mã tương tự như JSP để hiển thị form nhập liệu, các kết quả trả về từ Model… - Controller (Bộ điều khiển): Đồng bộ hoá giữa Khung nhìn (View) và Mô hình (Model). Tức là Controller sẽ xác định với một trang JSP này thì sẽ tương ứng với lớp java nào đó trong Model để xử lý nó và ngược lại, kết quả sẽ trả về trang jsp nào. Khái niệm Giới thiệu tổng quan mô hình MVC Đ.Huy
 11. 11.  Như vậy chúng ta có thể tách biệt được các mã java ra khỏi mã html. Do vậy, nó đã giải quyết được các khó khăn đã nêu ra trong Mô hình 1. Người thiết kế giao diện và người lập trình java có thể mang tính chất độc lập tương đối. Việc debug hay bảo trì sẽ dễ dàng hơn, việc thay đổi các theme của trang web cũng dễ dàng hơn … MÔ HÌNH MVC Khái niệm Giới thiệu tổng quan mô hình MVC Đ.Huy
 12. 12. MÔ HÌNH MVC Cơ chế hoạt động Giới thiệu tổng quan mô hình MVC Đ.Huy
 13. 13. MÔ HÌNH MVC So Sánh MVC và 3-Layers Giới thiệu tổng quan mô hình MVC Đ.Huy
 14. 14. Giống nhau: MÔ HÌNH MVC - Cả hai đều để tách rời programming core/business logic ra khỏi những phụ thuộc về tài nguyên và môi trường. - Trong một ứng dụng nhỏ, MVC thể hiện thế nào? Presentation thể hiện giống như chức năng của View và Controller. Business và Database thể hiện giống như chức năng của Model. Như thế nhìn ở góc độ này, thì MVC tương đương với 3-layer. So Sánh MVC và 3-Layers Giới thiệu tổng quan mô hình MVC Đ.Huy
 15. 15. Khác nhau: MÔ HÌNH MVC - Trong 3-layers, quá trình đi theo chiều dọc, bắt đầu từ Presentation Layer, sang Business Layer, rồi tới Data Access Layer, và từ Data Access Layer, chạy ngược lại Business Layer rồi quay ra lại Presentation Layer. - Còn MVC xử lý theo mô hình tam giác, Model- Controller - View sẽ thực thị các thao tác xử lý với nhau mà không cần phải qua 1 lượt tất cả các tầng. Việc này tạo ra tính linh hoạt hơn. So Sánh MVC và 3-Layers Giới thiệu tổng quan mô hình MVC Đ.Huy
 16. 16. + Tách biệt sự phụ thuộc giữa các thành phần. + Chuyên môn phát triển và tập trung. + Phát triển song song các nhóm riêng biệt. MÔ HÌNH MVC Lợi ích Giới thiệu tổng quan mô hình MVC Đ.Huy
 17. 17. MÔ HÌNH MVC Ưu điểm: Phát triển phần mềm chuyện nghiệp hơn có thể chia công việc cho nhiều nhóm: nhóm thiết kế, nhóm lập trình, nhóm tổ chức database… giúp phát triển ứng dụng nhanh đơn giản dễ nâng cấp giúp phát hiện lỗi và dễ sửa lỗi. Nhược điểm: Thích hợp với các dự án vừa và lớn còn đối với các dự án nhỏ việc áp dụng mô hình mvc sẽ gây cồng kềnh tốn thời gian trong quá trình phát triển. Ưu – Nhược điểm Giới thiệu tổng quan mô hình MVC Đ.Huy
 18. 18. + ASP.NET MVC Framework + Zend Framework + Spring web MVC framework + SMALLTALK MÔ HÌNH MVC Một số Framework sử dụng MVC Đ.Huy
 19. 19. MÔ HÌNH MVC Demo Đ.Huy
 20. 20. Xin cảm ơn ^.^~

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • lam04dt1

  Nov. 9, 2016
 • RitsuHasegawa

  Mar. 18, 2017
 • baudiachatb

  Mar. 31, 2017
 • lam04dt

  Dec. 12, 2017

Slides nói rõ về mô hình MVC trong lập trình ứng dụng web với ngôn ngữ Java. Tham khảo Sourcecode vui lòng liên hệ email: pinuit11@gmail.com Chúc các bạn học tập tốt!

Views

Total views

5,189

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

16

Actions

Downloads

116

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×