Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tìm việc bằng tính cách

256 views

Published on

Bạn đừng chỉ muốn thành công mà hãy muốn cả thành đạt nữa.

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tìm việc bằng tính cách

  1. 1. Tính cách có quyết định sự nghiệp của bạn?? FACEBOOK: DUCALPHABOOKS NGUỒN : VIETNAMWORK-FROFILEVIETNAM-BEST.EDU.VN
  2. 2. Các khảo sát vê lựa chọn và phỏng n của các công ty cho y 88% các doanh p lựa chọn nhân sự mới vào làm với ưu tiên "phù hợp với văn hóa" trong công ty, hơn cả tiêu chí vê chuyên môn - theo một cuộc khảo sát của Universum. Trong khảo sát gần đây, Tạp chis Forbes i ng đã chia nhỏ nghiên cứu này, dựa trên t quả phản i thông qua khảo sát từ 1.200 công ty lớn, nhằm khám phá ra những nét tính cách mà các công ty lựa chọn người lao động, để khởi sự tốt các bạn nên có 05 tính cách sau :
  3. 3. 1. Tính Chuyên nghiệp Nhà quản lý hay n dụng có thể đọc được sự chuyên nghiệp của bạn trong vòng 30 giây đầu tiên của cuộc phỏng vấn với bạn. Cách bạn bắt tay, đi đứng và ăn mặc là các thông tin thể hiện tính chuyên nghiệp.
  4. 4. 2. t tình Giống như tính chuyên nghiệp, đặc điểm tính cách t tình là t n t và n thị ngay từ đầu. Bước chân vào căn phòng với cánh tay sải ra và bàn tay mở ng sẵn sàng đê bắt tay ng m - u nhà n dụng gợi ý - và hãy chắc chắn rằng bạn đã tìm u kỹ vê công ty trước khi tới.
  5. 5. 3. Sự tự tin Đây là tính cách Sô 1 mà những công ty tham gia khảo sát cho y nhân viên thiếu u nhất. Thê n sự tự tin và bạn đã bước được t chân vào c cạnh tranh vòng sau.
  6. 6. 4. Chủ ng làm c Hãy thông qua hồ sơ của bạn để n mạnh t cách chiến lược những vai trò mà bạn đã từng làm mà không có sự lãnh đạo trực tiếp. Trong các cuộc phỏng vấn, hãy kê vê những giai thoại cho thấy làm thế nào bạn đã vượt qua, đạt được, hoặc đã vươn tới các vị trí trước đây,"-các nhà tư vấn mách nước -“và hãy kê lại làm thế nào mà c tự tạo động lực và chủ ng đã giúp bạn đạt được sự thành công đó. "
  7. 7. 5. Ham học hỏi Các công ty đang tìm m các ứng viên có một niềm đam mê thực sự cho việc học tập, bởi vì những những nhân viên này có một khả năng và cơ hội tốt hơn thích ứng với thay đổi điều kiện làm việc, công nghệ, và trách nhiệm.
  8. 8. Chúc các bạn thành công!

×