Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media presentatie - voorproefje

256 views

Published on

Here is a little taste of my presentation for the Nederlandse Genootschap van Tolken en Vertalers. To be held at January, 30th.

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Social media presentatie - voorproefje

  1. 1. Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers #socialmedia Wat social media u te bieden heeft Drs. Marco Kivit Donderdag 30 januari 2014
  2. 2. • • • • • • • Introductie Social media in Nederland Eigenschappen social media Wat kun je er mee Prima, wat moet ik doen Waar gaat het heen Tot slot Inhoud
  3. 3. 260 vrienden 92 people 250 volgers Introductie subscribers 328 1079 links 405 leden 316 likes 395 likes
  4. 4. “Social media zijn geïntegreerd in het dagelijks leven. Bijna 8 op de 10 Nederlanders maakt gebruik van één of meerdere social media” Social media in Nederland
  5. 5. Facebook en Youtube zijn het grootste in Nederland 7,9 miljoen Nederlanders maken gebruik van 7,1 miljoen Nederlanders maken gebruik van 3,9 miljoen Nederlanders maken gebruik van 3,3 miljoen Nederlanders maken gebruik van 2,0 miljoen Nederlanders maken gebruik van 1,2 miljoen Nederlanders maken gebruik van waarvan 5 miljoen dagelijks waarvan 0,9 miljoen dagelijks waarvan 0,4 miljoen dagelijks waarvan 1,6 miljoen dagelijks waarvan 0,5 miljoen dagelijks waarvan 0,3 miljoen dagelijks Bron: Newcom, social media onderzoek 2013 Social media in Nederland
  6. 6. Facebook is met 7,9 miljoen gebruikers het grootst in Nederland. Van hen maken er 5 miljoen er dagelijks gebruik van. Het aantal gebruikers van Facebook groeide van 2011 naar 2012 met 45 procent. Die groei is het afgelopen jaar -met 3 procent- afgevlakt. Momenteel gebruikt 60 procent van de Nederlanders Facebook. Nederlandse internetgebruikers van 15+ Het percentage gebruikers Het percentage dat dagelijks actief is Bron: Newcom, social media onderzoek 2013 Social media in Nederland
  7. 7. Ook leuk om te weten Bedrijven en social media. Een aantal cijfers. •Van de bedrijven met 500+ werknemers heeft 75-80% een account op een van de sociale netwerken. Bedrijven met 10 tot 20 werknemers scoren 36% •Ruim één op de drie bedrijven heeft een account bij een netwerk zoals Facebook of Hyves •75% van de bedrijven gebruikt LinkedIn – Als aanvulling op CRM – Voor werving en selectie •34% van de bestuurders gebruikt Twitter •Kleinere bedrijven zijn vaak actiever op social media dan grote bedrijven •64% van de bestuurders gebruikt LinkedIn •Grote bedrijven zijn vaak actiever met YouTube Bron: CBS Social media in Nederland

×