Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mjeksia e urgjences vecorite

6,263 views

Published on

Lexion Dr. Edmond Zaimi

 • Be the first to comment

Mjeksia e urgjences vecorite

 1. 1. Mjekesia e Urgjences Dr. Edmond ZAIMI Fakulteti i Mjekesise Sherbimi i Urgjences 6/15/2012 E Zaimi
 2. 2. MJEKESIA E URGJENCES PerkufizimiMjekesia e urgjences eshte nje specialitet i vecante i mjekesise, nje fushe e praktikes mjekesore qe bazohet ne njohurite dhe praktikat e kerkuara per parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e aspekteve akute dhe urgjente te semundjeve dhe traumave qe prekin paciente te te gjitha moshave. 6/15/2012 E Zaimi
 3. 3. MJEKESIA E URGJENCES Mjekësia e urgjencës eshte nje nga specialitetet me te veshtira dhe me gjitheperfshires: kerkon njohuri dhe trajnim te gjithanshem Mjekësia e urgjencës dallohet nga praktika tjetër ambulatore e mjekësisë, pasi, çdo pacient që vjen në sherbimin e urgjencës, mund të fshehë një problem kërcënues për jetën. 6/15/2012 E Zaimi
 4. 4. MJEKESIA E URGJENCES Jo të gjithë pacientet janë aq të sëmurë sa shfaqen, dhe jo të gjithë pacientet janë aq mirë sa ata mendojnë.Mjeku i urgjencës duhet të jetë i aftë që të dallojë pacientët metë vërtetë kritikë, nga shumica e të tjerëve 6/15/2012 E Zaimi
 5. 5. MJEKESIA E URGJENCES Aftësinë e të “nuhaturit” të urgjencave dhe të përparësisë së trajtimit të pacientëve, shpesh edhe në mungesë të shfaqes së plotë të shënjave klinike apo të dhenave të tjera, ta jep specialiteti i mjekësisë së urgjencës Mjekësia e urgjencës është nje specialitet relativisht i ri, që është përcaktuar si i tille, nga nevojat e praktikës 6/15/2012 E Zaimi
 6. 6. Historia e Mjekesise se Urgjences(1796-1964) Barón Dominique-Jean Larrey: Dr. James de Witt Mill : 1964 1766-1842 6/15/2012 E Zaimi
 7. 7. Historia e Mjekesise se Urgjences Dominique-Jean Larrey: 1960-1970, filluan te 1766-1842 krijohen grupe mjekesh qe Karroca “ambulanca qendronin gjithe kohen ne levizese” per transportin e repartet e urgjencave. shpejte te ushtareve te Dr. James de Witt Mill, se plagosur bashku me kater mjeke te Ambulanca me drejtues tjere te spitalit te sanitare dhe Aleksandrias ne Virginia, barrelambajtes te krijuan programin e pare stervitur te trajnimit « Plani Alexandrias » 6/15/2012 E Zaimi
 8. 8. Historia e Mjekesise se Urgjences 1970, ne spitalin e pergjithshem ne Cincinati Dr. Bruce Janiac u be rezidenti i pare i urgjences 1979 programi i trajnimit u be zyrtar dhe prej asaj kohe mjekesia e urgjences u njoh si specialitet me vete. … 2007 Strategjia e Urgjencave Shendetesore …2010 Urgjenca Mjekesore, lende e FM 6/15/2012 E Zaimi
 9. 9. UrgjencaStatus klinik i aftë të përfundojë shumë keq.Ai mund të gjenerojë situata të rrezikshme për gjëndjen shëndetësore të pacientit ose për jetën, që lidhen me intervalin e kohës ndërmjet shpërthimit të simptomave dhe fillimit të një trajtimi të përshtatshëm, i cili percakton një asistencë klinike me harxhim të madh burimesh në një periudhë kohe të shkurtër. 6/15/2012 E Zaimi
 10. 10. Vecorite e MU Sherbimi i urgjences është një kazan i madh që zjen, i mbushur me probleme – disa nga keto janë probleme mjekësore – disa jo, ….. probleme njerëzore. Për të qënë i sukseshshëm në zgjidhjen e tyre duhen jo vetëm njohuritë mjekësore – maturi, gjakftohtësi si dhe aftësi të shumta komunikuese dhe administrative. Shumë nga problemet nuk kanë një përgjigje të sakte, por ama të gjithë e kanë një pergjigje që është më e mira. 6/15/2012 E Zaimi
 11. 11. Vecorite e MU Vetë natyra e punës në sherbimin e urgjences favorizon kaosin. Suksesi i veprimtarise varet në aftësitë e stafit për të kontrolluar hyrjen – numrin e pacientëve, – ambjentet e punes, – problemet që lidhen me kujdesin ndaj pacientëve dhe – burimet që kemi në dispozicion për të realizuar atë 6/15/2012 E Zaimi
 12. 12. Sherbimi urgjences Simboli më i përshtatshëm për specialitetin e urgjencës është sahati me rërë, jo vetëm për elementin “kohë” që ai ka, por edhe për konfiguracionin e tij 6/15/2012 E Zaimi
 13. 13. Problemet… gjithnjë e më tepër pacientë pa rekomandime pacientë pa siguracione shendetesore, shtim i akteve të dhunës, shtim te numrit të përdoruesve të drogës dhe te pacientëve me AIDS, mungesë e shtretërve për shtrim në spital, humbje e besimit tek mjeku etj…… 6/15/2012 E Zaimi
 14. 14. Vecorite. Probleme…Kufizimet në vetvete te praktikes mjekësore. Ironia e të qënit jetëshpëtues, në një botë nga e cila asnjë nuk mbetet i gjallë, është me të vërtetë teper shqetësuese dhe bile edhe shkatëruese.Mjeku i urgjencës jeton përditë me stres, i cili ndikon në konsumimin e tij. Konsumimi mund të përshkruhet si një gjëndje në të cilën kujdesi për pacientët dhe puna në përgjithësi bëhen të bezdisshme për mjekun. Ajo manifestohet me mungesë të entuziazmit në punë dhe fatkeqsisht me qëndrime negative kundrejt atyre që kërkojnë ndihmën tone. 6/15/2012 E Zaimi
 15. 15. Vecorite. Probleme… Të gjithë pacientët që vijnë në urgjencë e kanë një nevojë – mjekësore në shumicën e rasteve (qetësimi i dhimbjeve apo simptomave të sëmundjes) – jo mjekesore ne raste të tjera ( i pastrehë, i vetmuar, per te kaluar naten, justifikim për punë, per ne shkollë apo para ligjit, për të kërkuar narkotikë apo për të vjedhur një shiringë, konfirmim të një dyshimi të tij për shëndetin apo se “i ra rruga”). 6/15/2012 E Zaimi
 16. 16. Vecorite. Probleme… Për shumë pacientë kujdesi i marrë në ED përbën vetëm një përqindje të vogël të kujdesit të plotë shëndetësor të tyre, në krahasim me specialistët e tjerë që janë përgjegjës për menaxhimin e daljes së tyre nga spitali. Mjeku është gjithmonë ndihmues i të tjerëve, vetëm ndonjëherë ai eshte diagnostikues dhe mjekues 6/15/2012 E Zaimi
 17. 17. Ceshtje fondamentale te mjekesise seurgjences . Triazhimi Vleresimi i pergjithshem Plani i duhur i trajtimit 6/15/2012 E Zaimi
 18. 18. Sëmundjet e kërcënojnë jetën nëmënyra e shkallë të ndryshme Puna në departamentin e urgjencës përcaktohet nga hierarkia e nevojave dhe prioriteteve (Tr) Mendimi i parë në mëndjen e një mjeku me experience përballë një të sëmuri urgjent apo të dëmtuar është: – sa kohë kam për të vepruar dhe sa për të menduar? – Nqs pacienti lihet pa trajtim per aresye te ndryshme, madhore, sa kohë mund të rezistojë?. Sa më i shpejtë të jetë zhvillimi i sëmundjes, aq më shpejt duhet ndërhyrë, vepruar 6/15/2012 E Zaimi
 19. 19. Vleresimi i pergjithshem Anamneza: Dy pyetje kyc: Problemi kryesor është  kur është vizituar për herë vetëm strumbullari të fundit tek mjeku? (ka fillestar dhe shërben menduar se është i sëmurë) vetëm si pikë referimi  kur ka qënë shtruar për herë ose dalje të fundit? (ishte i sëmurë). Pamjes së jashtme i problemet më imediate, duhet kushtuar tepër mjekësore dhe jo interes, pasi ajo mund mjekësore, të cojë drejt  (sëmundjet shoqëruese, diagnozës specifike alergjitë e ndryshme, problemet familjare etj). 6/15/2012 EF- shenjat vitale E Zaimi
 20. 20. Përkeqësimi i menjëhershëm i sëmundjevekronike duhet menduar në kuadrin e historisë(ecurisë) natyrale të tyre 6/15/2012 E Zaimi
 21. 21. Cilët pacientë duhet të trajtojhenne DU? Pacientët me rrezik për jetën apo ata që janë të sëmurë akut (grupi I dhe II); Pacientët me gjëndje të ndryshueshme të sëmundjes dhe Pacientët me dhimbje. Nuk ka asnjë arsye që ta lësh pacientin të vuajë nga dhimbjet. 6/15/2012 E Zaimi
 22. 22. Cilët pacientë nuk duhen trajtuarne DU? ata që mendohet se nuk e kanë të nevojshëm trajtimin – vetëqetësim të simptomave minimale ose – për mungesë të terapisë efektive; pacientët, në të cilët risku i trajtimit është më i madh se përfitimi i mundshëm ata që e kanë të nevojshëm trajtimin, por që është më mirë për ta të presin (natyrisht kur e lejojnë kushtet, si TA mesatar) për t’u parë nga mjeku që do bëjë trajtimin përfundimtar të tyre. 6/15/2012 E Zaimi
 23. 23. Cilët pacientë nuk duhen trajtuar ne DU? Crregullimet fiziologjike që vetëkorigjohen (ac. metabolike në gjëndjen konvulsive të epilepsisë) Crregullimet që normalizohen nga trajtimi i procesit primar (p.sh. dhenia e bikarbonateve në keto-acidozën diabetike). Pacientët që nuk kanë probleme akute. Ritmi i trajtimit duhet t’i përshtatet ritmit të sëmundjes 6/15/2012 E Zaimi
 24. 24. Sistemi i Sherbimeve te UrgjencaveMjekesore (SSHUM) Sistemi i Sherbimeve te Urgjencave (Emergjencave) Mjekesore (SSHUM) eshte nje teresi elementesh te lidhur se bashku me qellim qe te siguroje kujdesin emergjent dhe transportin ne institucionet mjekesore per trajtimin perfundimtar te viktimave te semundjeve apo demtimeve te papritura 6/15/2012 E Zaimi
 25. 25. Cilat jane Urgjencat kryesore shendetesore per SHUM?Pse jane ato te rendesishme? 6/15/2012 E Zaimi
 26. 26. Emergjencat kryesoreshendetesore per SHUM jane Kardiake Trauma Respiratore Vaskulare Qe perbejne 4 nga 5 shkaqet kryesore te vdekjeve ne vendet e zhvilluara 6/15/2012 E Zaimi
 27. 27. Cilet jane elementet me te rendesishem ne SHUM? 6/15/2012 E Zaimi
 28. 28. Koha dhe Cilesia 6/15/2012 E Zaimi
 29. 29. “Pacientet qe marrin kujdesmjekesor perfundimtar brendaores se pare pas demtimit, kanemundesi mbijetese shume me temadhe se ata qe e marrin ketekujdes me vone” R Adams Cowly 6/15/2012 E Zaimi
 30. 30. Trauma eshte shkakukryesor i vdekjeve per moshen1-45 vjec ne vendet e zhvilluara Rezultatet: Kosto per gjithe jeten Humbje te medha jete Humbje te viteve me efektive te jetes 6/15/2012 E Zaimi
 31. 31. Qellimi i Sistemit te SHUMSigurimi i sherbimeve 24/24 – 7/7 per te plotesuar kerkesat e popullates ne cdo kohe  Per semundjet e renda dhe gjendjet kritike  Po te jete e mundur: disa situata te tjera  Efektivitet – Regjistrimi dhe pergjigja ndaj te gjitha thirjeve – Zbatimin e parimeve ne shperndarjen e burimeve – Sigurimin e burimeve alternative 6/15/2012 E Zaimi
 32. 32. HALLKAT E SISTEMIT TE URGJENCES 6/15/2012 E Zaimi
 33. 33. KOMUNITETIDispeceria e SHUM Perqendruar dhe / ose ne baze Sherbimi 6/15/2012 E Zaimi
 34. 34. Elementet kryesore perberes teSistemit te SHUM Institucionet shendetesore (Spitalet, DU) Sherbimi Ambulancave Zjarrfikesit Mbrojtja civile 6/15/2012 E Zaimi
 35. 35. Elementet kryesore perberes teSistemit te SHUM Personeli Sigurise Komuniteti / individet e ndryshem Grupet Vullnetare Kryqi i Kuq / OJQ 6/15/2012 E Zaimi
 36. 36. Sistemet e Integruara te SHUM KoncepteMekanizma per vleresimin e sistemit dhe raportimin – Sherbimet paraspitalore & transportin – Institucionet e kujdesit perfundimtar, te specializuara apo rehabilituese – Edukimi i vazhdueshem per trajtim dhe parandalim – Institucionet dhe programet edukuese – Drejtim i integruar Mjekesor dhe Administrativ i proceseve dhe organizatoreve – Alokimin e burimeve dhe strukturat financuese – Kordinim i veprimeve te grupeve te ndryshme – Modele te ndryshme 6/15/2012 E Zaimi
 37. 37. Fusha e veprimit - kapaciteti mjekesor me i madh Emergjencat Fatkeqesite Mjekesore / Trauma Emergjencat Emergjencat e Shendetesore ADM perditeshme madhore Menaxhimi i Menaxhimi i emergjencave fatkeqesise 6/15/2012 E Zaimi
 38. 38. Komponentet e Sistemit te SHUM Burimet njerezore Trajnimi Komunikimi Institucionet 6/15/2012 E Zaimi
 39. 39. Komponentet e Sistemit te SHUM Transporti 6/15/2012 E Zaimi
 40. 40. Komponentet e Sistemit te SHUM Sherbimet e Terapise Intensive Shoqerite e Sigurise Publike 6/15/2012 E Zaimi
 41. 41. Komponentet e Sistemit te SHUM Personat qe perfitojne sherbimin – Mundesia, aksesi ndaj kujdesit Mjekesor – Transferimi i Pacientit – Regjistrimi dhe Kartelizimi i pacienteve – Edukimi dhe Informimi i Popullates – Vleresimi dhe Rishikimi Veprimtaria e perditeshme e zakonshme 6/15/2012 E Zaimi
 42. 42. Komponentet e Sistemit te SHUM Politika shendetesore dhe rregullat Drejtimi Mjekesor dhe protokollet Puna kerkimore Menaxhimi i Burimeve ne dispozicion Menaxhimi dhe Permiresimi i Cilesise DUM, udhezimet mjekesore para mberritjes – Sistemet e komunikimit te brendshem 6/15/2012 E Zaimi
 43. 43. Komponentet e Sistemit te SHUM Menaxhimi i sistemit te Informacionit – Media dhe informimi popullates Financimi Ligjshmeria Menaxhimi i Riskut Plani per Situata fatkeqesie Parandalimi i demtimeve 6/15/2012 E Zaimi
 44. 44. DISPECERIA E SHUMDUM eshte nje organizim qendror qe perdor pyetesor te zakonshem per te lokalizuar vendngjarjen, ankesat kryesore dhe rendesine e tyre dhe qe jep keshilla paraprake se cfare duhet te beje ai qe telefonon deri sa te arrije ekipi i ndihmes. 6/15/2012 E Zaimi
 45. 45. DISPECERIA 6/15/2012 E Zaimi
 46. 46. Zinxhiri i mbijeteses Urgjencat jashte spitalore Urgjencat spitalore Intervali Menaxhimit Mjekesor te Urgjencave Trajtimi jashte spitalor/paraspitalor Alert Interval Rezulti KP KKPS 4 Spitali Pershtatshem 1 2 3 Rruga me e shkurter Intervali nderh Spit 5 PranimiKlasa: Arritja e Transporti Emergences-J kercen Alert-Jo JK Ambulances Mjekesor-Pret KORDINIMI KOMUNIKIMI Incidenti Urgjenca Shperndarja Mjekesore 6/15/2012 E Zaimi
 47. 47. KP → Koha e Pergjigjes REZULTATI KKPS → Koha e KujdesitSi te permirsojme, si te Paraspitalorarrijme me te mirin?.. INS → Intervali nderhyrjes Spitalore •Si te shkurtohen intervalet e ndryshme per te pasur kujdesin e duhur mjekesor? •Ku eshte e mundur qe te nderhyjme ne kete zinxhir mbijetese? •Cili mund te jete roli dhe funksionet e SUM per te kontribuar ne rritje te mbijeteses ? 6/15/2012 E Zaimi
 48. 48. Koha e pergjigjes Koha nga momenti i telefonates derine momentin e mberritjes se ambulancesne vendngjarjeObjektivi eshte qe te arrihet pacientibrenda 6-8 minutash dhe te evakuohet nespitalin me te pershtatshem per trajtimte gjendjes se tij 6/15/2012 E Zaimi
 49. 49. Faktoret qe ndikojne ne rezultat• Koha e arritjes se kujdesit mjekesor ne vendngjarje• Cilesia e kujdesit ne vendngjarje• Koha e arritjes se kujdesit perfundimtar• Cilesia e kujdesit mjekesor ne spital• Pasja ne dispozicion e teknologjise se perparuar Arritja e shpejte tek pacienti, profesionalizmi i ekipit mjekesor dhe pajisja me materialet e pershtatshme, jane faktoret kryesor qe ndikojne ne rezultatet gjateaksidentit – si ne drejtim te rritjes se mbijeteses ashtu edhe ne drejtim te uljes se pasojave invelidizuese 6/15/2012 E Zaimi
 50. 50. HALLKAT E SISTEMIT TE URGJENCES 6/15/2012 E Zaimi
 51. 51. 6/15/2012 E Zaimi
 52. 52. 6/15/2012 E Zaimi
 53. 53. Faleminderi t 6/15/2012 E Zaimi

×