Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Návrh podpory MSP pro hnutí ANO

782 views

Published on

Návrh strategie na podporu malých a středních podnikatelů pro politické hnutí ANO Andreje Babiše v rámci tvorby programových tezí.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Návrh podpory MSP pro hnutí ANO

 1. 1. Strategie pro malé a střední podnikateleNávrh programových tezí na podporu malých a středních podnikatelů v ČRMgr. Filip Dřímalka
 2. 2. ObsahVýtah ze strategie:2.2 Hlavní principy strategie hnutí ANO2011 a získání důvěry cílové skupiny3, Strategie podpory malých a středních podnikatelů3,1 Cílové skupiny3.2 Obsah strategie4, Další – inspirace / vzory / ukázky
 3. 3. 2. Marketingová strategie2.2 Hlavní principy strategie hnutí ANO2011Nejdůležitější je získání důvěry u firemních voličů a navázání vztahu s nimi. Toho lzedocílit realizací těchto principů:1. Pomáháme nyní, budeme pomáhat i potom.2. Jednáme podle toho, co říkáme.3. Otevřená a správná komunikace – základ důvěry.4. Chceme zákon o státní službě + odvolatelnost politiků.
 4. 4. 2. Marketingová strategie2.2 Hlavní principy strategie hnutí ANO20112.2.1 Pomáháme nyní, budeme pomáhat i potom.- mnoho věcí lze změnit či i realizovat i bez nutnosti velkých nákladů- většina úspěšných společností nenabízí “zajíce v pytli”- politici do dnešní doby pouze slibovali, ANO2011 ukáže, že chce opravdu pomáhat- nalezení možností, jak usnadnit život / uspořit náklady / zvýšit prodej cílové skupině:- vzdělávání a rady- aplikace pro zjednodušení podnikání (viz. zalozfirmu.cz)- systém na výběrová řízení online / systém vyhledávání veř. zakázek
 5. 5. 2. Marketingová strategie2.2 Hlavní principy strategie hnutí ANO20112.2.2 Jednáme podle toho, co říkáme.- hlavní prvek pro získání důvěry je být autentický, tzn. dělat to, co říkáme- v programu určitě nesmí chybět efektivita státu, úspora nákladů, inovace- ukazovat na vlastním příkladu, jak tyto věci řešit- open source řešení- crowdsourcing služeb- výběrová řízení- zapojení občanů do rozhodování
 6. 6. 2. Marketingová strategie2.2 Hlavní principy strategie hnutí ANO20112.2.3 Otevřená a správná komunikace – základ důvěry.- nastavit pravidelnou komunikaci s příznivci (email, personalizace)- vytvořit politiku Government 2.0- zpřístupnit maximální množství dat v použitelném formátu- zjednodušit přístup k informacím, zdokonalit vyhledávání- využít pokročilé funkce internetových aplikací i pro veřejnou správu- zpřístupnit rozhodování a řešení problémů veřejné správy- změnit současné nefunkční systémy (Datová schránka, apod.)
 7. 7. 2. Marketingová strategie2.2 Hlavní principy strategie hnutí ANO20112.2.4 Chceme zákon o státní službě + odvolatelnost politiků.- úspěšné služby jsou postaveny na principu “pay as you go” / “no contract”- podnikatelé ví, že základ úspěchu jsou dobří lidé- cílem hnutí by mělo být nastavit systém pro akvizici kvalitních lidí- pokud někdo není dobrý, měli by mít občané v jakékoli podobě možnost politikaodvolat (nebo by to měla udělat strana)- stát je tak kvalitní, jak kvalitní má politiky (management) na všech úrovních- nastavení pravidel pro výběr lidí do vedoucích funkcí
 8. 8. 3. Strategie podpory MSP3.1 Cílové skupiny- Živnostníci a firmy do 120 zaměstnanců1. Začínající podnikatelé2. Živnostníci a MSP v ČR3. Firmy s exportním potenciálem
 9. 9. 3. Strategie podpory MSP3.1 Cílové skupiny3.1.1 Začínající podnikatelé- cílová skupina s velkým potenciálem- prolínání s cílovou skupinou zaměstnanců (nezaměstnaní, lidé na MD/RD, studenti)- část velmi aktivní na internetu a sociálních sítích- pomoc na začátku = navázání velice pozitivního vztahu
 10. 10. 3. Strategie podpory MSP3.1 Cílové skupiny3.1.2 Živnostníci a MSP podnikající v ČR- největší cílová skupina v rámci této strategie – stávající podnikatelé- zkušená cílová skupina s velkým vlivem – zaměstnanci- inteligentní lidé, znající své potřeby- podpora této skupiny spočívá zejména ve zmenšování role státu- usnadnění zaměstnávání lidí, přístup k informacím, méně byrokracie
 11. 11. 3. Strategie podpory MSP3.1 Cílové skupiny3.1.3 Živnostníci a MSP s exportním potenciálem- existující i začínající firmy s exportním potenciálem- startupy – aktuální trend v online světe, provázaný s investicemi- špatně fungující veřejné služby týkající se exportu- současné služby na podporu exportu jsou zaměřeny spíše na střední a velké firmy- pro ČR jedna ze stěžejních rolí státu v ekonomické oblasti (prodej, export, HDP)
 12. 12. 3. Strategie podpory MSP3.2 Obsah strategie10 bodů na podporu malého a středního podnikání- body vytvořené na základě osobní zkušenosti i inspirace ze zahraničí- jednotlivé body mohou být doplněny o další- body by měly být implementované do programu- důraz na proveditelnost, účinnost a efektivitu řešení (nákladovost)
 13. 13. 3. Strategie podpory MSP3.2 Obsah strategie10 bodů na podporu malého a středního podnikání1. Založení firmy za 1 den 6. Otevřenost dat veřejné správy2. Ekonomické vzdělání do škol 7. Kvalitní služby pro export3. Vzdělávání začínajících podnikatelů 8. Sdílené výrobní prostory4. Mikropůjčky a úlevy 9. Maximální zjednodušení podnikání5. Podpora inovačního podnikání 10. Přístup k veřejným zakázkám
 14. 14. 3. Strategie podpory MSP3.2 Obsah strategie3.2.1 Založení firmy za 1 den- rychlé založení firmy (např. jako v Singapuru nebo UK) – 1 den- odebrání pravomoci sepisování zakládacích listin notářům(450 notářů vs. desetitisíce založených firem za rok)- zjednodušení procesu zakládání- příznivé důsledky i pro zahraniční investice v ČR
 15. 15. 3. Strategie podpory MSP3.2 Obsah strategie3.2.2 Ekonomické vzdělání do škol- výuka ekonomických předmětů nejen na ekonomických školách- předměty obchodu, marketingu, podnikání i na středních školách a učilištích- podnikatelské soutěže pro studenty- podpora iniciativ typu Junior Achievement
 16. 16. 3. Strategie podpory MSP3.2 Obsah strategie3.2.3 Vzdělávání začínajících podnikatelů- poskytování informací o podnikání na jednom místě- podpora vzdělávacích aktivit (nekonkurovat komerčním programy, ale doplňovat je)- usnadnění prvních kroků- semináře, webináře, setkání podnikatelů- realizace přes MPO, HK ČR, atd.
 17. 17. 3. Strategie podpory MSP3.2 Obsah strategie3.2.4 Mikropůjčky a úlevy- podpora financování tzv. mikropůjčkami (100 – 200 tis. Kč)- možnost realizace přes ČZRB- daňové úlevy / úlevy na pojištění pro první zaměstnance na omezenou dobu
 18. 18. 3. Strategie podpory MSP3.2 Obsah strategie3.2.5 Podpora inovačního podnikání- podpora podnikatelských inkubátorů akcelerátorů- podpora center jako Jihomoravské inovační centrum, apod.- startup scéna – úprava fondu rizikového kapitálu- daňové úlevy pro zahraniční investory (angel investors, venture capital)- podpora tranferu technologií- zavedení standardů pro vědecké parky a pracoviště (na základě zkušenosti)
 19. 19. 3. Strategie podpory MSP3.2 Obsah strategie3.2.6 Otevřenost dat veřejné správy- maximální otevřenost dat veřejné správy- sjednocení formátů- podpora vzniku nových ekonomických příležitostí- propagace výstupů vzniklých z těchto dat- viz. iniciativa Open data
 20. 20. 3. Strategie podpory MSP3.2 Obsah strategie3.2.7 Kvalitní služby pro export- zkvalitnění služeb poskytovaných organizací Czechtrade- silnější účast na zahraničních veletrzích- podpora podnikatelů při vstupu na zahraniční trhy- podpora jazykové výuky ve firmách- silné obchodní zastoupení v cizině (EU, BRIC, atp.)- kvalitní internetové přehledy příležitostí, zprostředkování kontaktů, apod.
 21. 21. 3. Strategie podpory MSP3.2 Obsah strategie3.2.8 Sdílené výrobní prostory- firemní akcelerátory pro výrobu- sdílené výrobní a technologické zařízení pro vývojáře, vynálezce, podnikatele- vzdělávání v oblasti výroby, apod.- možnost úlev pro podnikatele s výr. prostory, kteří je tímto způsobem pronajímají- viz. Techshop
 22. 22. 3. Strategie podpory MSP3.2 Obsah strategie3.2.9 Maximální zjednodušení podnikání- zjednodušení procesů a povinností pro podnikatele- zjednodušení získávání dotací- úprava internetových aplikací pro podnikání (daně, datová schránka, apod.)- získávání zpětné vazby a realizace změn v legislativě- účetnictví- BOZP- administrativa
 23. 23. 3. Strategie podpory MSP3.2 Obsah strategie3.2.10 Přístup k veřejným zakázkám- zjednodušení procesů pro zájemce o veřejné zakázky- zjednodušení získávání veřejných zakázek- důkladná kontrola způsobu realizace veřejných zakázek- alternativní financování – např. z realizovaných úspor, apod.
 24. 24. Inspirace / vzory / ukázky
 25. 25. Inspirace / vzory / ukázky
 26. 26. Inspirace / vzory / ukázky
 27. 27. Inspirace / vzory / ukázky
 28. 28. Inspirace / vzory / ukázky
 29. 29. Inspirace / vzory / ukázky
 30. 30. Inspirace / vzory / ukázky
 31. 31. Inspirace / vzory / ukázky

×