Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thesis

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Thesis

 1. 1. De rol van grassroots-innovaties bij duurzaamheidstransities Repair Cafés: een verkennend onderzoek Dams Dries
 2. 2. Inhoudstafel • Probleemstelling • Onderzoeksonderwerp • Theoretisch kader • Onderzoeksvragen • Onderzoeksmethodologie • Onderzoeksresultaten • Conclusie • Discussie
 3. 3. Theoretisch kader Duurzaamheidstransities Grassroots-innovaties Grassroots- innovaties Sociale economie sociaal/ ecologisch motief Alternatieve waarden Diverse organisatie vormen Diverse financiële bronnen Bron: Paredis et al., 2009 Bron: Samengesteld op basis van Seyfang & Smith, 2007
 4. 4. Onderzoeksvragen • Bezoekersprofiel • Sociaal en ecologische verhaal Repair Cafés • Repair Cafés als grassroots-innovaties • Uitdagingen voor Repair Cafés 7
 5. 5. Onderzoeksmethodologie 8 • Diepte-interviews • Codering in drie stappen Datum Organisatie Geïnterviewde Audiobestand 19/8/2013 NBV Clara Moeremans NBV_Verkennend 07/3/2014 Repair Café Kuringen Kevin Schouterden RC_Kuringen 15/3/2014 Repair Café Antwerpen Dam Gie Spaepen RC_Dam 18/3/2014 Repair Café Ecohuis Nico De Maeyer / (Notities) 19/3/2014 Repair Café Turnhout Bieke Suykerbuyk RC_Turnhout 01/4/2014 Repair Café Tienen Bart Stroobants RC_Tienen 07/4/2014 Repair Café Ranst Raf Foesier RC_Ranst(1), RC_Ranst (2) 16/4/2014 Repair Café Ecokot Kilian Price RC_Ecokot 28/4/2014 NBV Eva van Velzen NBV(1), NBV(2)
 6. 6. Onderzoeksresultaten • Bezoekersprofiel • Sociaal en ecologische verhaal Repair Cafés • Repair Cafés als grassroots-innovatie • Uitdagingen voor Repair Cafés 9
 7. 7. Onderzoeksresultaten (I) • Drie types bezoekers • Genoodzaakte bezoeker • Overtuigde bezoeker • Sociale bezoeker “De niet overtuigden komen uit noodzaak de overtuigden komen uit principe” (K. Prince)
 8. 8. Onderzoeksresultaten (II) • Ecologische verhaal • Verkleinen afvalberg • Overdracht reparatiekennis • Reductie co2 uitstoot • Sociale verhaal • Sociale cohesie • Inclusiviteit
 9. 9. Onderzoeksresultaten (III) • Repair Café als grassroots-innovatie Grassroots- innovaties Sociale economie sociaal/ ecologisch motief Alternatieve waarden Diverse organisatie vormen Diverse financiële bronnen Bron: Samengesteld op basis van Seyfang & Smith, 2007
 10. 10. Onderzoeksresultaten (IV) • Breed draagvlak & inclusiviteit • Druk op vrijwilligers • Wettelijk kader
 11. 11. Conclusie • Repair Café als grassroots-innovatie • Onderdeel duurzaamheidstransitie Bron: Paredis et al., 2009
 12. 12. Discussie 15 • Vervolgonderzoek
 13. 13. 16

×