รายชื่อและที่อยู่โรงพยาบาลในโครงการ AIA Health Care

11,458 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อและที่อยู่โรงพยาบาลในโครงการ AIA Health Care

 1. 1. รายชื่อและที่อยูโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CARE กรุงเทพฯลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 1 กรุงเทพ กรุงเทพฯ 0-2318-0066/0-2310-3349 2 ซ.ศูนยวิจัย7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 2 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ 0-2233-6981-9 124 ถ.สีลม สุรวงศ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 3 กรุงธน กรุงเทพฯ 0-2438-0040-5 337 ถ.สมเด็จเจาพระยา บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 4 กลวยน้ําไท กรุงเทพฯ 0-2381-2006-20 80 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 5 เกษมราษฎรบางแค กรุงเทพฯ 0-2454-0033/0-2454-1915-8 240/24-25 หมู 3 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 6 เกษมราษฎรประชาชื่น กรุงเทพฯ 0-2910-1600-49 950 ถ.ประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 7 เกษมราษฎรสุขาภิบาล 3 กรุงเทพฯ 0-2729-3000 58/19-21 หมู 3 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 8 คามิลเลียน กรุงเทพฯ 0-21851-444 432 ซ.ทองหลอ ถ.สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 9 เจาพระยา กรุงเทพฯ 0-2884-7000-49 113/44 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 10 เซนตหลุยส กรุงเทพฯ 0-2675-9300-19 215 ถ.สาธรใต เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 11 เซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพฯ 0-2552-8801-10 362/114 หมู6 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 12 เดชา กรุงเทพฯ 0-2246-1685-93 346 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 13 เทพธารินทร กรุงเทพฯ 0-2240-2727-9 3850 ถ.พระราม 4 คลองเตย พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 14 ไทยนครินทร กรุงเทพฯ 0-2361-2727 345 ถ.บางนา-ตราด กม.3.5 แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม 10260 15 ธนบุรี 1 กรุงเทพฯ 0-2412-0020 34/1 แขวงบานชองหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 16 ธนบุรี 2 กรุงเทพฯ 0-2448-3858 43/4 หมู 18 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 17 นครธน กรุงเทพฯ 0-2416-5454/0-2415-4002-3 49 หมู6 ถ.พระราม 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 18 บางปะกอก 1 กรุงเทพฯ 0-2872-1111 611/40-44 ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 AIA Health Care.xls
 2. 2. รายชื่อและที่อยูโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CARE กรุงเทพฯลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 19 บางโพ กรุงเทพฯ 0-2587-0136-55 95 ซ.แดรี่เบลล ถ.ประชาราษฎรสาย 2 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10300 20 บางมด กรุงเทพฯ 0-2867-0606/0-2416-0049 59/7 หมู10 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 21 บางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนกรุงเทพฯ 0-2877-1111 362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 22 บํารุงราษฎร กรุงเทพฯ 0-2667-1000 33 สุขมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ุ 23 บี เอ็น เอช กรุงเทพฯ 0-2632-0550/0-2632-0560 9 ถ.คอนแวนต สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 24 บี. แคร เมดิคอลเซ็นเตอร กรุงเทพฯ 0-2523-3359-71 29 หมู 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 25 ปยะเวท กรุงเทพฯ 0-2641-4499 998 ถ.พระราม9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 26 เปาโลเมโมเรียล กรุงเทพฯ 0-2279-7001-8 670/1 สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 27 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 กรุงเทพฯ 0-2514-2273-5 15/10 ม.9 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 28 พญาไท 1 กรุงเทพฯ 0-2245-2620-1/0-2642-7373 364/1 ถ. ศรีอยุธยา มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 29 พญาไท 2 กรุงเทพฯ 0-2617-2444 943 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 30 พญาไท 3 กรุงเทพฯ 0-2869-1220-2 207/26 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองฯ เขตภาษีเจริญ 10160 31 พระราม 9 กรุงเทพฯ 0-2248-8020 99 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 32 เพชรเวช กรุงเทพฯ 0-2318-0080/0-2319-2083-7 2469/13 ถ.เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 33 มงกุฎวัฒนะ กรุงเทพฯ 0-2574-5000-9 34/40 ถ.แจงวัฒนะ ทุงสองหอง ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 34 มิชชั่น กรุงเทพฯ 0-2282-1100/0-2628-1754 430 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 35 เมโย กรุงเทพฯ 0-2579-1770-4 2012/5-7 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 36 รามคําแหง กรุงเทพฯ 0-2374-0200-16 2138 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 AIA Health Care.xls
 3. 3. รายชื่อและที่อยูโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CARE กรุงเทพฯลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 37 ราษฏรบูรณะ กรุงเทพฯ 0-2427-0175-9 116/1 หมู 4 ถ.ราษฏรพัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฏรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 38 ลาดพราว กรุงเทพฯ 0-2530-2556-69 2699 ถ.ลาดพราว วังทองหลาง บางกะป กรุงเทพฯ 10310 39 วิชัยยุทธ กรุงเทพฯ 0-2618-6200 71/3 ถ.เศรษฐศิริ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 40 วิภาราม กรุงเทพฯ 0-2722-2500 2677 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 41 วิภาวดี กรุงเทพฯ 0-2561-1258-67 51/3 ถ.งามวงศวาน บางเขน กรุงเทพฯ 10900 42 เวชธานี กรุงเทพฯ 0-2734-0000 1 ซ.ลาดพราว 111 ถ.ลาดพราว คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ 10240 43 ศรีวิชย 2 ั กรุงเทพฯ 0-2807-4044 15/38-43 ถ.เพชรเกษม ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 44 เปาโล เมโมเรียล นวมินทร กรุงเทพฯ 0-2944-7111 44/505 หมู 10 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230 45 ศิครินทร กรุงเทพฯ 0-2383-4391 4/29 หมู10 ถ.ศรีนครินทร แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 46 ศิรราช ิ กรุงเทพฯ 0-2419-7000-9 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 47 The Heart by Siriraj กรุงเทพฯ 0-2419-7000-9 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 48 สายไหม กรุงเทพฯ 0-2991-8999 91 หมู 1 ถ.เฉลิมพงษ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 49 สมิติเวช กรุงเทพฯ 0-2392-0011 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 50 สมิติเวช ศรีนครินทร กรุงเทพฯ 0-2731-7000 488 ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 51 สินแพทย กรุงเทพฯ 0-2948-5380-90 9/99 ถนนรามอินทรา ก.ม.8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 52 สุขุมวิท กรุงเทพฯ 0-2391-0011/0-2714-1300 1411 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 53 เสรีรักษ กรุงเทพฯ 0-2918-9888 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 54 หัวเฉียว กรุงเทพฯ 0-2223-1351-70 665 ถ.บํารุงเมือง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100 AIA Health Care.xls
 4. 4. รายชื่อและที่อยูโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CARE กรุงเทพฯลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู ภาคกลางลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 55 กรุงไทย นนทบุรี 0-2582-2299 56/96 หมู 5 ถ.ติวานนท ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 56 เกษมราษฎรรัตนาธิเบศร นนทบุรี 0-2594-0020-65 60 หมู 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 57 นนทเวช นนทบุรี 0-2589-0102 30/8 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 58 แมน้ํา นนทบุรี 0-2960-9655-9 132/215 ถ.แจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 59 อนันตพัฒนา 2 นนทบุรี 0-2883-9922 9 หมู 4 ถ.เทอดพระเกียติ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 60 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพนครนายก 0-3739-5087 62 หมู7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก 26120 61 กรุงสยามเซนตคารลอส ปทุมธานี 0-2975-6700 5/84 หมู 2 ถ.ติวานนท ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 62 ปทุมเวช ปทุมธานี 0-2567-1991-9 315/117 หมู2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 63 ภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี 0-29018400 32/410 หมู 6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 64 แพทยรงสิต ั ปทุมธานี 0-2998-9999-9 733/345 หมู8 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 65 ราชธานี พระนครศรีอยุธยา 0-3533-5555 111 หมู 3 ถ.โรจนะ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 66 ศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยา 0-3528-9572-7 34/4 ม.5 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 67 เมืองนารายณ ลพบุรี 0-3661-6300 84 หมู 3 ถนนพหลโยธิน ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 68 กรุงเทพพระประแดง สมุทรปราการ 0-2815-7141-50 288 หมู 1 กม. 18 ถ.สุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ 10290 69 จุฬารัตน 3 สมุทรปราการ 0-2769-2900 88/8 หมู 11 ถ.เทพารักษ กม.14.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 70 บางปะกอก 3 สมุทรปราการ 0-2818-7500-55 27/14 หมู10 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ AIA Health Care.xls
 5. 5. รายชื่อและที่อยูโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CARE กรุงเทพฯลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 71 เมืองสมุทร สมุทรปราการ 0-2389-4455 456/36 ถ.นารายณปราบศึก ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 72 เมืองสมุทรปูเจาฯ สมุทรปราการ 0-2754-2800-9 83/16 หมู 7 ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10270 73 ปยะมินทร สมุทรปราการ 0-2316-0055 35/2-3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 74 เปาโล เมโมเรียล สมุทรปรากา สมุทรปราการ 0-2389-2555 123 หมู 8 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 75 สําโรง สมุทรปราการ 0-2399-0334-9 1748 สุขุมวิท 78 สําโรงเหนือ สมุทรปราการ 10270 76 เกษมราษฎรสระบุรี สระบุรี 0-3631-5555-94 2/22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 77 มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี 0-3621-2131/0-3622-0580 9/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 78 ธนบุรีอทอง ู สุพรรณบุรี 0-3540-4053-9 2000/22 ถ.มาลัยแมน ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 79 วิภาวดี-ปยราษฎร สุพรรณบุรี 0-3556-4555 1618/1 หมู 6 ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 80 ศุภมิตร สุพรรณบุรี 0-3550-0283-8 76 ถ.คลองสงน้ํา1 อาร ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคตะวันออกลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 81 กรุงเทพจันทบุรี จันทบุรี 0-3931-9888 25/14 ถ.ทาหลวง ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 82 สิรเวช ิ จันทบุรี 0-3994-4244 151 หมู 7 ถ.ตรีรัตน ต.จันทนิมต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ิ 83 จุฬารัตน 11 ฉะเชิงเทรา 0-3853-8511-3 185/1 หมู 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 84 โสธราเวช ฉะเชิงเทรา 0-3881-2702 33 หมู 3 ถ.สุรินทวงศ ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 85 กรุงเทพพัทยา ชลบุรี 0-3842-7751-5 301 หมู6 ถ.สุขุมวิท กม.143 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 86 พญาไทศรีราชา ชลบุรี 0-3877-0200 90 ถ.ศรีราชานคร3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110 AIA Health Care.xls
 6. 6. รายชื่อและที่อยูโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CARE กรุงเทพฯลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 87 สมิติเวชศรีราชา ชลบุรี 0-3832-4100-20 8 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี 20110 88 เอกชล ชลบุรี 0-3827-3840-7 68/3 หมู 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 89 เอกชล 2 ชลบุรี 0-3893-9999 31/2 หมู 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ 90 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0-3839-0580 ตอ 416,417 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 91 กรุงเทพระยอง ระยอง 0-3861-2999 8 ถ.แสงจันทรเนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 92 รวมแพทยระยอง ระยอง 0-3886-0890-3 65/28 ถ. จันทอุดม ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง 21000 93 กรุงเทพตราด ตราด 0-3953-2735 376 หมู2 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันตกลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 94 กาญจนบุรีเมโมเรียล กาญจนบุรี 0-3462-4184-93 111 หมู 5 ถ.แสงชูโต ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจบุรี 71000 95 ธนกาญจน กาญจนบุรี 0-3462-2366 20/20 ถ.แสงชูโต ต.บานใต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 96 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 0-3421-3453-60 173 ถ. 25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 97 เทพากร นครปฐม 0-3421-2718-24 24 ซอย 1 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 98 สนามจันทร นครปฐม 0-3421-9600/0-3425-2079 19/2 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม 99 ซานเปาโล หัวหิน ประจวบคีรขนธ ีั 0-3253-2576-8 222 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110 100 เพชรรัชต เพชรบุรี 0-3241-7070-9 99 หมู6 ต.บานหมอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 101 เมืองเพชร-ธนบุรี เพชรบุรี 0-3241-5191-9 150 หมู 6 ถ.เพชรเกษม ต.ตนมะมวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 AIA Health Care.xls
 7. 7. รายชื่อและที่อยูโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CARE กรุงเทพฯลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 102 พรอมแพทย ราชบุรี 0-323-15234-9 77/4 Kathatorn Road, Ratchaburi 70000 103 ซานคามิลโล ราชบุรี 0-3221-1143 31 หมู10 ถ.อุดมวิทยา ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 104 เมืองราช ราชบุรี 0-3232-2274 -80 59/3 ถ.เพชรเกษมสายเดิม อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 105 แมกลอง 2 สมุทรสงคราม 0-3471-5001-5 158/1 ถ.ราษฎรประสิทธิ์ ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 106 มหาชัย สมุทรสาคร 0-3442-4990 927/439 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 107 มหาชัย 2 สมุทรสาคร 0-2431-0054/0-2810-3442 301/1 หมู6 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 108 ศรีวชัย 3 ิ สมุทรสาคร 0-2431-0070 74/5 หมู 3 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130 109 เอกชัย สมุทรสาคร 0-34417-999 99/9 หมู 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคเหนือลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 110 เอกชนเมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 0-5571-6701-5 678/7 ถ.ราชดําเนิน1 อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 111 รวมแพทยชัยนาท ชัยนาท 0-5641-3017-8 170 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 112 เกษมราษฎรศรีบุรินทร เชียงราย 0-5391-0999 111/5 ถ.เอเชีย1 หมู13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 113 โอเวอรบรุค เชียงราย 0-5371-1366/0-5371-6755 17 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 114 เชียงใหมราม 1 เชียงใหม 0-5322-4861/0/5322-4871 8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ เชียงใหม 50500 115 เชียงใหมใกลหมอ เชียงใหม 0-5320-0002 157/16-19 หมู 10 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 116 มหาราชนครเชียงใหม เชียงใหม 0-5394-6193 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 117 แมคคอรมิค เชียงใหม 0-53921-777 133 ถ.แกวนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 AIA Health Care.xls
 8. 8. รายชื่อและที่อยูโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CARE กรุงเทพฯลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 118 ราชเวช เชียงใหม เชียงใหม 0-5380-1999 316/1 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 119 ลานนา เชียงใหม 0-5399-9777 103 หมู3 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต.ปาตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 120 ศูนยศรีพัฒน เชียงใหม 0-5394-6900-1 110/392 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 121 พะวอ ตาก 0-5553-3912-4 3/24 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.แมสอด จ.ตาก 63110 122 ปากน้ําโพ นครสวรรค 0-5622-5501-4 96/12 หมู 9 ต.นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 123 รมฉัตร 2 นครสวรรค 0-5631-2481-90 269/1-2 ถ.สวรรควิถี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 124 รวมแพทยนครสวรรค นครสวรรค 0-5622-3600/0-5622-3750 276 ถ.สวรรควิถี ต.ปากน้ําโพ อ.เมืองนครสวรรค จ.นครสวรรค 60000 125 รัตนเวช นครสวรรค นครสวรรค 0-5622-0320 62 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 126 ศรีสวรรค นครสวรรค 0-5631-1626-35 33/64 ถ.ดาวดึงส อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 127 พะเยาราม พะเยา 0-5441-1111-40 660 หมู3 ต.ทาวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 128 สหเวช พิจิตร 0-5661-2791-3 2/158 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 129 พิษณุเวช พิษณุโลก 0-5524-4911-21 211/86-95 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 130 รัตนเวช พิษณุโลก พิษณุโลก 0-5521-0819 138 ถ.พระองคดํา อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 131 อินเตอรเวชการ พิษณุโลก 0-5521-8777/0-5521-8778 262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 132 เพชรรัตน เพชรบูรณ 0-5672-0680-4 2/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000 133 แพรราม(แพรพรอมมิตร) แพร 0-5452-2911-3 3 ตรอกยันตรกิจโกศล แขวงในเวียง อ.เมือง จ.แพร 54000 134 เขลางคนครราม ลําปาง 0-5422-5100 79/12 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 135 หริภุญชัยเมโมเรียล ลําพูน 0-5358-1600-6 109-111 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 AIA Health Care.xls
 9. 9. รายชื่อและที่อยูโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CARE กรุงเทพฯลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 136 พัฒนเวช สุโขทัย 0-5562-1502-7 89/9 ถ.สิงหวัฒน ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 137 ขอนแกนราม ขอนแกน 0-4333-3033/0-4333-8009 193 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 138 ราชพฤกษ ขอนแกน 0-4323-7446/0-4323-7448 150/18 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 139 ชัยภูมิ-ราม ชัยภูมิ 0-4481-3666 290/42 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 140 เซนตแมรี่ นครราชสีมา 0-4424-2385/0-4426-1261 307 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 141 กรุงเทพราชสีมาธนบุรี นครราชสีมา 0-4426-2000 1308/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 142 เอกชนบุรรมย ีั บุรีรัมย 0-4461-4100-7 197 หมู 2 ถ.บุรีรัมย-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000 143 มุกดาหารอินเตอร มุกดาหาร 0-4263-3301-2 87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 144 นายแพทยหาญ ยโสธร 0-4571-2546 160-164 ถ. วิทยธํารงค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 145 รอยเอ็ดธนบุรี รอยเอ็ด 0-4352-7191/0-4352-7199 19 ซ.1 ถ.ปทมานนท อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000 146 เมืองเลยราม เลย 0-4283-3400 546 หมู1 ถ.มะลิวัลย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 147 ประชารักษเวชการ ศรีสะเกษ 0-4563-1313 872 ถ.อุบล ต.เมืองใต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 148 รวมแพทยสุรนทร ิ สุรินทร 0-4451-3192/0-4451-3638 312/1 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 149 รวมแพทยหนองคาย หนองคาย 0-4242-1412-4 710 ซ.พรหมดําริห ถ.ประจักษ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 150 หนองคายวัฒนา หนองคาย 0-4246-5201-8 1159/4 ถ.ประจักษ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 151 นอรทอีสเทอรนวัฒนา อุดรธานี 0-4224-1031-3/0-4224-6181-3 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 AIA Health Care.xls
 10. 10. รายชื่อและที่อยูโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CARE กรุงเทพฯลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 152 ปญญาเวชอินเตอร อุดรธานี 0-4234-3111 111 ถ.ประจักษศิลปาคม ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 153 เอกอุดร อุดรธานี 0-4234-2555 555/5 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 154 ราชเวช อุบลราชธานี อุบลราชธานี 0-4528-0040 999 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 155 อุบลรักษ อุบลราชธานี 0-4526-0300-5 46/4 ถ.บรูพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ภาคใตลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 156 กระบี่ กระบี่ 0-7563-1418/0-7561-1212ตอ1015 325 ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 157 ธนบุรชมพร ีุ ชุมพร 0-7765-8555 122 ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 158 วิรชศิลป ั ชุมพร 0-7750-3238-40 18/22 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 159 ตรังรวมแพทย ตรัง 0-7521-9985-7 61/39 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 160 วัฒนแพทย ตรัง 0-7521-8585/0-7521-0585 247/2-3 ถ.พัทลุง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 161 นครคริสเตียน นครศรีธรรมราช 0-7535-6214 1110/2 ถ.ศรีปราชญ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 162 นครินทร นครศรีธรรมราช 0-7534-6201/0-7534-6225 61 ถ.ออมคายวชิราวุธ ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 163 ปยะรักษ พัทลุง 0-7462-7146-55 74 ถ.อภัยบริรักษ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 164 กรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต 0-7625-4421-29 2/1 ถ.หงษหยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 165 มิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต 0-7621-2386/0-7621-1712 4/1 หมู3 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 166 สิริโรจน 2 ภูเก็ต 0-7624-9400 44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 167 กรุงเทพหาดใหญ สงขลา 0-7436-5780-9 54/113 หมู 3 ถ.คลองเรียน 1 ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 AIA Health Care.xls
 11. 11. รายชื่อและที่อยูโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CARE กรุงเทพฯลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด โทรศัพท ที่อยู 168 ราษฏรยินดี สงขลา 0-7422-0300-4 119 ถ.ราษฎรยินดี ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 169 ศิครินทรหาดใหญ สงขลา 0-7436-6966 169 ถ.นิพัทนสงเคราะห 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 170 สงขลานครินทร สงขลา 0-7445-1015 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15 ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 171 กรุงเทพสมุย สุราษฎรธานี 0-7742-9500 57 หมู 3 ถ.ทวีราษฎรภักดี ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84320 172 ทักษิณ สุราษฎรธานี 0-7728-5701-5/0-7721-2490-7 309/2 ถ.ตลาดใหม อ.เมือง จ. สุราษฎรธานี 84000 173 ไทยอินเตอรเนชั่นแนล สุราษฎรธานี 0-7741-4400 25/25 หมู 6 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี 84320 174 ศรีวชัยสุราษฎรธานี ิ สุราษฎรธานี 0-7728-2520-1 67/48-50 ม. 2 ถ. ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎรธานี 84000 Managed Care Dept./Jan 2010 AIA Health Care.xls
 12. 12. รายชื่อโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CAREลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด ลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด ลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด กรุงเทพฯ 1 กรุงเทพ กรุงเทพฯ 19 บางโพ กรุงเทพฯ 37 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 2 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ 20 บางมด กรุงเทพฯ 38 ลาดพราว กรุงเทพฯ 3 กรุงธน กรุงเทพฯ 21 บางกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพฯ 39 วิชัยยุทธ กรุงเทพฯ 4 กลวยน้ําไท กรุงเทพฯ 22 บํารุงราษฎร กรุงเทพฯ 40 วิภาราม กรุงเทพฯ 5 เกษมราษฎรบางแค กรุงเทพฯ 23 บี เอ็น เอช กรุงเทพฯ 41 วิภาวดี กรุงเทพฯ 6 เกษมราษฎรประชาชื่น กรุงเทพฯ 24 บี. แคร เมดิคอลเซ็นเตอร กรุงเทพฯ 42 เวชธานี กรุงเทพฯ 7 เกษมราษฎรสุขาภิบาล 3 กรุงเทพฯ 25 ปยะเวท กรุงเทพฯ 43 ศรีวิชัย 2 กรุงเทพฯ 8 คามิลเลียน กรุงเทพฯ 26 เปาโลเมโมเรียล กรุงเทพฯ 44 เปาโล เมโมเรียล นวมินทร กรุงเทพฯ 9 เจาพระยา กรุงเทพฯ 27 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 กรุงเทพฯ 45 ศิครินทร กรุงเทพฯ 10 เซนตหลุยส กรุงเทพฯ 28 พญาไท 1 กรุงเทพฯ 46 ศิริราช กรุงเทพฯ 11 เซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพฯ 29 พญาไท 2 กรุงเทพฯ 47 สายไหม กรุงเทพฯ 12 เดชา กรุงเทพฯ 30 พญาไท 3 กรุงเทพฯ 48 สมิติเวช กรุงเทพฯ 13 เทพธารินทร กรุงเทพฯ 31 พระราม 9 กรุงเทพฯ 49 สมิติเวช ศรีนครินทร กรุงเทพฯ 14 ไทยนครินทร กรุงเทพฯ 32 เพชรเวช กรุงเทพฯ 50 สินแพทย กรุงเทพฯ 15 ธนบุรี 1 กรุงเทพฯ 33 มงกุฎวัฒนะ กรุงเทพฯ 51 สุขุมวิท กรุงเทพฯ 16 ธนบุรี 2 กรุงเทพฯ 34 มิชชั่น กรุงเทพฯ 52 เสรีรักษ กรุงเทพฯ 17 นครธน กรุงเทพฯ 35 เมโย กรุงเทพฯ 53 หัวเฉียว กรุงเทพฯ 18 บางปะกอก 1 กรุงเทพฯ 36 รามคําแหง กรุงเทพฯ 54 The Heart by Siriraj กรุงเทพฯ ภาคกลาง 55 กรุงไทย นนทบุรี 64 ภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี 73 ปยะมินทร สมุทรปราการ 56 เกษมราษฎรรัตนาธิเบศร นนทบุรี 65 ราชธานี อยุธยา 74 เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการสมุทรปราการ 57 นนทเวช นนทบุรี 66 ศุภมิตรเสนา อยุธยา 75 สําโรง สมุทรปราการ 58 แมน้ํา นนทบุรี 67 เมืองนารายณ ลพบุรี 76 เกษมราษฎรสระบุรี สระบุรี 59 อนันตพัฒนา 2 นนทบุรี 68 กรุงเทพพระประแดง สมุทรปราการ 77 มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี 60 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพนครนายก 69 จุฬารัตน 3 สมุทรปราการ 78 ธนบุรีอูทอง สุพรรณบุรี 61 กรุงสยามเซนตคารลอส ปทุมธานี 70 บางปะกอก 3 สมุทรปราการ 79 ศุภมิตร สุพรรณบุรี 62 ปทุมเวช ปทุมธานี 71 เมืองสมุทร สมุทรปราการ 80 วิภาวดี-ปยราษฎร สุพรรณบุรี 63 แพทยรังสิต ปทุมธานี 72 เมืองสมุทรปูเจา สมุทรปราการ ภาคตะวันออก 81 กรุงเทพจันทบุรี จันทบุรี 86 พญาไทศรีราชา ชลบุรี 90 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ ชลบุรี 82 สิริเวช จันทบุรี 87 สมิติเวชศรีราชา ชลบุรี 91 กรุงเทพตราด ตราด 83 จุฬารัตน 11 ฉะเชิงเทรา 88 เอกชล ชลบุรี 92 กรุงเทพระยอง ระยอง 84 โสธราเวช ฉะเชิงเทรา 89 เอกชล 2 ชลบุรี 93 รวมแพทยระยอง ระยอง 85 กรุงเทพพัทยา ชลบุรี ภาคตะวันตก 94 กาญจนบุรีเมโมเรียล กาญจนบุรี 100 เพชรรัชต เพชรบุรี 106 มหาชัย สมุทรสาคร 95 ธนกาญจน กาญจนบุรี 101 เมืองเพชร-ธนบุรี เพชรบุรี 107 มหาชัย 2 สมุทรสาคร 96 กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 102 ซานคามิลโล ราชบุรี 108 ศรีวิชัย 3 สมุทรสาคร 97 เทพากร นครปฐม 103 พรอมแพทย ราชบุรี 109 เอกชัย สมุทรสาคร 98 สนามจันทร นครปฐม 104 เมืองราช ราชบุรี 99 ซานเปาโล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 105 แมกลอง 2 สมุทรสงคราม ภาคเหนือ 110 เอกชนเมืองกําแพง กําแพงเพชร 119 ลานนา เชียงใหม 128 สหเวช พิจิตร 111 รวมแพทยชัยนาท ชัยนาท 120 ศูนยศรีพัฒน เชียงใหม 129 พิษณุเวช พิษณุโลก 112 เกษมราษฎรศรีบรินทร ุ เชียงราย 121 พะวอ ตาก 130 รัตนเวช พิษณุโลก พิษณุโลก 113 โอเวอรบรุค เชียงราย 122 ปากน้ําโพ นครสวรรค 131 อินเตอรเวชการ พิษณุโลก 114 เชียงใหม ราม 1 เชียงใหม 123 รมฉัตร นครสวรรค 132 เพชรรัตน เพชรบูรณ 115 เชียงใหมใกลหมอ เชียงใหม 124 รวมแพทยนครสวรรค นครสวรรค 133 แพร ราม แพร 116 มหาราชนครเชียงใหม เชียงใหม 125 รัตนเวช นครสวรรค นครสวรรค 134 เขลางคนครราม ลําปาง 117 แมคคอรมิค เชียงใหม 126 ศรีสวรรค นครสวรรค 135 หริภุญชัยเมโมเรียล ลําพูน
 13. 13. รายชื่อโรงพยาบาลในโครงการ AIA HEALTH CAREลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด ลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด ลําดับ โรงพยาบาล จังหวัด 118 ราชเวช เชียงใหม เชียงใหม 127 พะเยาราม พะเยา 136 พัฒนเวช สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ137 ขอนแกนราม ขอนแกน 144 นายแพทยหาญ ยโสธร 151 นอรทอีสเทอรนวัฒนา อุดรธานี138 ราชพฤกษ ขอนแกน 145 รอยเอ็ดธนบุรี รอยเอ็ด 152 ปญญาเวชอินเตอร อุดรธานี139 ชัยภูมิ-ราม ชัยภูมิ 146 เมืองเลยราม เลย 153 เอกอุดร อุดรธานี140 เซ็นตแมรี่ นครราชสีมา 147 ประชารักษเวชการ ศรีสะเกษ 154 ราชเวช อุบลราชธานี อุบลราชธานี141 กรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา 148 รวมแพทยสุรินทร สุรินทร 155 อุบลรักษ อุบลราชธานี142 เอกชนบุรีรัมย บุรีรัมย 149 รวมแพทยหนองคาย หนองคาย143 มุกดาหารอินเตอร มุกดาหาร 150 หนองคายวัฒนา หนองคาย ภาคใต156 กระบี่ กระบี่ 163 ปยะรักษ พัทลุง 170 สงขลานครินทร สงขลา157 ธนบุรีชุมพร ชุมพร 164 กรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต 171 กรุงเทพสมุย สุราษฎรธานี158 วิรัชศิลป ชุมพร 165 มิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต 172 ทักษิณ สุราษฎรธานี159 ตรังรวมแพทย ตรัง 166 สิริโรจน 2 ภูเก็ต 173 ไทยอินเตอรเนชั่นแนล สุราษฎรธานี160 วัฒนแพทย ตรัง 167 กรุงเทพหาดใหญ สงขลา 174 ศรีวิชัย สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี161 นครคริสเตียน นครศรีธรรมราช 168 ราษฏรยินดี สงขลา162 นครินทร นครศรีธรรมราช 169 ศิครินทรหาดใหญ สงขลา รายชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง กรุณาสอบถามสถานบริการกอนใชบริการ web site : http://www.aia.co.th Managed Care Dept./Jan 2010

×