Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vyhledavame s Google

139 views

Published on

Průvodce pro vyhledávání v Google. V Google můžeme také hledat přes pokročilé vyhledávání (https://www.google.cz/advanced_search) či tzv. příkazové vyhledávání. Pro vyhledávání odborných informací slouží Google Scholar. Trendy, další příklady, nejhledanější slova, Google Books Ngram Viewer, hraní s Google najdete na: https://vyhledavani.wordpress.com/pro-vsechny/vyhledavame-s-google/.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×