Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Referenční a informační služby

195 views

Published on

Prezentace je určena všem, kdo pracují s informacemi. Úvodní část je zaměřena na exkurzu do historie a terminologie referenčních/informačních služeb, prostřední část představuje tradiční a virtuální referenční služby v ČR i v zahraničí - typy dotazů, referenční zdroje a interview. Poslední část rozebírá informační dovednosti, zejména vyhledávání informací, používání elektronických zdrojů a přehled inspirativních zdrojů pro sledování dění v oboru a také výběr TOP zdrojů.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Referenční a informační služby

 1. 1. Referenční a informační služby knihoven 14. 5. 2016 Mgr. Drahomíra Dvořáková drahomira.dvorakova@gmail.com
 2. 2. Obsah ▸Exkurz do historie a terminologie služeb ▸Tradiční a virtuální referenční služby ▸Referenční dotazy ▸Referenční interview ▸Referenční zdroje ▸Referenční služby v zahraničí a u nás ▸Dovednosti referenčních knihovníků Vyhledáváme informace Používáme elektronické zdroje Zajímáme se o dění v oboru ▸Top zdroje
 3. 3. Exkurz do historie referenčních služeb objevují se na konci 19. stol. v amerických veřejných knihovnách William B. Child, 1891: „Referenční práce je prostě pomoc knihovníka čtenáři při seznamování se s komplikovaným katalogem, v odpovídání otázek, v krátkosti poskytnutí všeho, co je v jeho silách, aby umožnil přístup ke zdrojům knihovny, za kterou je odpovědný.“ Samuel Swett Green v roce 1876 publikoval první článek popisující, jak nejlépe uživatele naučit využívat služeb knihovny R. Carance, 1992: „Referenční služby mají za úkol zprostředkovat požadovanou informaci, ať už přímo, nebo odkazem na způsob, jak ji získat, či na pramen, v němž je obsažena.“
 4. 4. Terminologie referenčních služeb Bibliograficko-informační služby = informační služby = referenční služby = konzultační služby ČSN ISO 5127 (Databáze norem ČSN v NTK, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) Poskytování informací a pomoci informační a dokumentační organizací jako odpověď na požadavky. Informační služba, která odkazuje uživatele informací na jiný potenciální zdroj nebo informační službu v případě, že není možné uživateli poskytnout požadované informace. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) Informační služby, jejichž hlavním cílem je poskytování informací o informačních zdrojích nebo jiným pramenem informací, které jsou relevantní z hlediska požadavku konkrétního uživatele. Reference and User Services Association (RUSA) Referenční a informační služby podle Knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
 5. 5. Tradiční a virtuální Formy referenčních služeb ▸Tradiční osobní konzultace telefonické dotazy ▸Virtuální asynchronní - odpověď do 24/48/72 hodin email, webové formuláře na stránkách knihoven ▸Virtuální synchronní - odpověď ihned instantní služby - chat, Facebook, Skype, Twitter
 6. 6. Referenční dotazy ▸Kde najdu? vyhledání dokumentů a zjištění dostupnosti (katalogy, databáze, další zdroje) ▸Přehled literatury na určité téma? vyhledání informace či tématu (např. vodní turbíny) Typy dotazů ▸ jednoduché předmětné dotazy (katalogy, encyklopedie příručky…) ▸ vysoce odborné dotazy (znalost informačních zdrojů, rešeršní strategie)
 7. 7. Referenční interview ▸Umíme se ptát Pokládáme otevřené otázky (řekněte mi více o….) Pokládáme doplňující otázky ▸Umíme naslouchat ▸Projevujeme vstřícnost, otevřenost a zájem ▸Nestavíme pomyslnou bariéru (nejsme ti chytřejší)
 8. 8. Referenční interview v bodech 1. Pozdrav a vyslechnutí dotazu 2. Získání co nejvíce informací o dotazu 3. Ujasnění si dotazu položením doplňujících otázek 4. Zodpovězení dotazu, instruktáž…. 5. Rozloučení - zpětná vazba a souhrn
 9. 9. Příručka referenčních služeb (RUSA) http://www.ala.org/ru sa/resources/guideli nes Zajímavé odkazy Kurz Referenční interview http://www.ala.org/ru sa/development/refe renceinterview
 10. 10. 6 kroků k lepším referenčním službám https://www.youtube.com/watch?v=rFhmSDIACew
 11. 11. Referenční zdroje ▸ Tištěné dokumenty knihy, periodika, sborníky, normy ▸ Elektronické dokumenty Online ▹ v rámci knihovny (kontrola IP adresy) ▹ vzdálený přístup (nutnost zalogování) Off-line ▹ CD-ROM, přístup ke zdrojům ve studovně ▸ Placené ▹ elektronické (databáze plnotextové, abstraktové, faktografické, encyklopedie, slovníky) ▸ Volně přístupné na internetu ▹ databáze, institucionální repozitáře, digitální knihovny, elektronické archivy
 12. 12. Referenční služby v zahraničí • Barnard Library - Academic Information Services - Oboroví knihovníci • New York Public Library - Pomůžeme Vám/Zeptejte se nás • U.S. National Library of Medicine • University Libraries - University of Colorado Boulder • Projekt OCLC a Library of Congress QuestionPoint 24/7 - nabízí 24 hodin denně online referenční služby • Slovenská národná knižnica - referenční služby - Spýtajte sa knižnice • Murdoch University - Perth (Australia) - Referenční služby • National Library of Australia - Ask a librarian (Chat, telefon, dotazovací formulář) • Senát Spojených států Amerických - virtuální referenční služby • National Library of France - Ask a librarian (SINDBAD - Service d'INformation Des Bibliothécaires A Distance) • Swiss National Library - SwissInfoDesk - Questions about Switzerland
 13. 13. Virtuální referenční služby Carnegie Mellon University Library
 14. 14. Nejoblíbenější virtuální referenční služby Zdroj: Mobile Services in Top 100 University Libraries (Yan Quan Liu, Sarah Briggs)
 15. 15. Referenční/ oboroví knihovníci • odborné konzultace (osobní, telefonické, emailem) • instruktážní lekce (jak používat knihovnu, zdroje, citovat atd.) • Collection Development (výběr a nákup dokumentů, zdrojů) • tvorba a správa Subject Guide tzv. Oborových průvodců Villanova University Indiana University Bloomington University of Bristol North Carolina State University Libraries Brigham Young University - Harold B. Lee Library Cornell University Library Washington University Libraries New York University Library Duke University Libraries
 16. 16. Oboroví průvodci (Subject Guide)
 17. 17. Ptejte se nás! Prostě se zeptejte! Jsme tu pro Vás! 
 18. 18. Referenční služby v ČR ▸Národní technická knihovna - Referenční služby ▸Národní knihovna ČR - Referenční služby ▸Parlamentní knihovna ČR - Referenční služby ▸Infopult - zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a knihovna Antonína Švehly ▸Česká geologická služba - Zeptejte se geologa
 19. 19. Oboroví průvodci Národní technická knihovna
 20. 20. Ptejte se knihovny Ptejte se knihovny - virtuální (online) referenční služba  Online referenční služba českých knihoven určená široké veřejnosti  Ptejte se knihovny je službou faktografickou a bibliografickou  Webový formulář pro zaslání dotazu, odeslání odpovědi do 48 hodin  Archiv dotazů a odpovědí (anonymní)
 21. 21. Place your screenshot here Dovednosti referenčního knihovníka Vyhledáváme informace
 22. 22. #1 Techniky vyhledávání  Fráze - “vodní turbíny“  Zástupné znaky - vodní turbín? Vyhledávání podle příkazů/zkratek v Google  v nadpisu/názvu stránky  v textu stránky  v url stránky  v rámci konkrétní domény  definici/význam slova  vyhledá konkrétní typ souborů  Přehled zkratek pro vyhledávání v Googlu: http://www.googleguide.com/print/adv_op_ref.pdf, http://dentonhths.wikispaces.com/file/view/Googl e-Search-Tips.pdf
 23. 23. #2 Techniky vyhledávání Logické (Booleovské) operátory  AND (a zároveň): vyhledá záznamy obsahující oba výrazy současně  OR (nebo): vyhledá záznamy obsahující alespoň jeden ze zadaných výrazů  NOT (ne): vyhledá záznamy obsahující první, nikoliv druhý výraz Vzdálenostní (proximitní) operátory NEAR (N) (N5; NEAR/3)  vyhledaný záznam bude obsahovat daná slova vzdálená určitým počtem slov bez ohledu na pořadí, ve kterém se vyskytují WITHIN (W)  vyhledaný záznam bude obsahovat daná slova vzdálená určitým počtem slov v pořadí, v jakém byla zapsána
 24. 24. #3 Techniky vyhledávání Rešeršní strategie ▸Strategie osekávání ▸Strategie rostoucí perly ▸Strategie stavebních kamenů iPad chytré mobilní telefony Elektrické součástky cívky tlumivky Trendy ve vzdělávání dospělých Vzdělávání seniorů Vzdělávání dospělých
 25. 25. Place your screenshot here Dovednosti referenčního knihovníka Používáme elektronické zdroje
 26. 26. Elektronické informační zdroje jsou to databáze, katalogy, digitální knihovny, archivy, instituciální repozitáře dělí se na: bibliografické databáze plnotextové databáze faktografické databáze citační databáze najdeme v nich: odborné monografie, časopisy, články, kapitoly ze sborníků, závěrečné práce, technické zprávy, patenty, multimédia (přednášky, příspěvky z konferencí, rozhovory s odborníky, semináře z univerzit a výzkumných ústavů), komiksy oborové zaměření: medicína, přírodní vědy, společenské vědy, technika, víceoborové zaměření a další placené (dostupné z knihoven či dalších institucí), volně dostupné z domova, ze školy, z práce
 27. 27. Přehled zdrojů katalogy českých knihoven, rozcestník Národní knihovny Národní knihovna ČR, Česká národní bibliografie, Theses.cz Souborný katalog ČR, Jednotná informační brána, brány KIV… vysokoškolské knihovny (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, ČVUT, VUT, VŠCHT, ČZU, Mendelova univerzita) specializované vyhledávání (normy, patenty) katalogy + brány zahraničních knihoven (WorldCat, KVK, Library of Congress, British Library) článkové, regionální, oborové databáze (např. ANL – článková databáze, SKAT) elektronické licencované zdroje (ScienceDirect, SpringerLink, Emerald….) volné odborné zdroje (Google Scholar) elektronické archivy, institucionální repozitáře - RePec, CogPrints, ArXiv, NZDL, DOAR Open access periodika - DOAJ, Ingenta Connect, JournalSeek, Genamics JournalSeek, EZB: Electronic Journal Library  Vyhledávače - www.google.com, www.yahoo.co.uk, www.bing.com, Wolfram Alpha, Instya
 28. 28.  arXiv.org  DOE Information Bridge (Dept. of Energy)  Science.gov  NTIS Technical Reports  Microsoft Academic Search  GoogleScholar  ScienceResearch.com  Scitation  WorldWideScience.org Odborné volně dostupné zdroje
 29. 29. Place your screenshot here Dovednosti referenčního knihovníka Zajímáme se o dění v oboru
 30. 30. #1 Inspirace Odborná periodika ▸Ikaros ▸Inflow ▸ProInflow ▸Další tipy
 31. 31. #2 Inspirace Emailové konference/alerty ▸Konference Knihovna ▸Infozdroje - zasílání novinek ▸Webináře - Infopeople
 32. 32. Informační profesionálové ▸Karen Blakeman ▸Phil Bradley - SlideShare#3 Inspirace
 33. 33. Online vzdělávání ▸Seduo.cz; MOOCS Vizualizace ▸Myšlenkové mapy; Videokurz ▸Infografika Virtuální nástěnky ▸Padlet ▸Scoop.it ▸Webové nástroje využívané učiteli ▸Netvibes: Central Medical Library UMCG #4 Inspirace
 34. 34. TOP zdroje ▸Rozcestník zdrojů - Aleph.nkp.cz ▸Informace pro knihovny ▸Knihovna.cz ▸Metodický portál RVP ▸Google Scholar ▸Zkracovač url adres - bit.ly ▸Databáze volně dostupných obrázků Pixabay
 35. 35. Použité zdroje ▸ Reference interview ▸ https://en.wikipedia.org/wiki/Refere nce_interview ▸ Pixabay.com
 36. 36. Děkuji za pozornost  Dotazy?! Pište a (s)mějte se hezky! Prezentace dostupná též ve SlideShare ▸ drahomira.dvorakova@gmail.com ▸ ovzdelavani.wordpress.com ▸ slideshare.net/DrahomiraDvorakova ▸ Facebook.com/celozivotnivzdelavani ▸ Twitter.com/dvorakovad

×