Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Práce s technickými informacemi

455 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Práce s technickými informacemi

 1. 1. 210 mm Práce s technickými informacemi Nástroje a techniky vyhledávání, rešeršní strategie, referenční manažery, citování, plagiátorství, platformy pro sdílení vědeckých zájmů a technologie ve vzdělávání Seminář pro ředitele, výchovné poradce a lektory zapojených ZŠ v rámci klíčové aktivity KA 5 - práce s technickými informacemi Drahomíra Dvořáková drahomira.dvorakova@techlib.cz Národní technická knihovna 30.11.2013
 2. 2. Co bude obsahem přednášky 210 mm          Možnosti vyhledávání (nástroje, techniky a tipy) Rešeršní strategie Trendy ve vyhledávání Citování Plagiátorství Referenční manažery Platformy pro sdílení vědeckých zájmů Referenční a rešeršní služby v NTK Technologie ve vzdělávání
 3. 3. 3. prosince 25.4.2012 2013 3
 4. 4. 4
 5. 5. Zformulování ideálního rešeršního dotazu Použití rejstříků a heslářů 210 mm  nalezení vhodného výrazu tj. (pomocí klíčového slova, předmětu, předmětového hesla, deskriptoru, subject, subject terms apod.)  vyjadřuje obsah dokumentu a při vyhledávání pomůže dosáhnout přesnějších výsledků Příklady  Databázi národních autorit Národní knihovny  Polytematický strukturovaný heslář (PSH) Národní technické knihovny  Rejstřík MeSH deskriptorů katalogu Medvik Národní lékařské knihovny
 6. 6. Možnosti vyhledávání: nástroje a techniky 210 mm “výpoč etní technika“  použití fráze  zástupné znaky (*,?,%) - rozšíření, zkracování dotazu zdravotnick* prostř ed* zdravotnick? prostř ed?     vyhledávání podle selekčních polí (rozšířené vyhledávání) nebo dalších specifických funkcí jednoduché, pokročilé (kombinace polí), vyhledávání z více bází, vyhledávání pomocí jazyka CCL listování (Browsing) využívání nápovědy - v každém katalogu, databázi, repozitáři, archivu fungují jiné vyhledávací nástroje, ale mechanismus je obdobný
 7. 7. Možnosti vyhledávání: nástroje a techniky Logické a vzdálenostní operátory 210 mm Logické (Booleovské) operátory AND (a zároveň): vyhledá záznamy obsahující oba výrazy současně OR (nebo): vyhledá záznamy obsahující alespoň jeden ze zadaných výrazů NOT (ne): vyhledá záznamy obsahující první, nikoliv druhý výraz
 8. 8. Možnosti vyhledávání: nástroje a techniky Logické a vzdálenostní operátory 210 mm Vzdálenostní (proximitní) operátory NEAR (N) (kámen N5 topas, kámen NEAR5 topas, kámen W/5 topas) vyhledaný záznam bude obsahovat daná slova vzdálená určitým počtem slov bez ohledu na pořadí, ve kterém se vyskytují WITHIN (W) vyhledaný záznam bude obsahovat daná slova vzdálená určitým počtem slov v pořadí, v jakém byla zapsána
 9. 9. Vyhledávání pomocí dotazovacího jazyka Databáze a vyhledávače 210 mm Databáze Science Direct vyhledávání pomocí příkazů/zkratek Téma: Vliv počítačových her na nárůst násilných trestných činů Dotaz tak(influence OR impact) AND tak(game*) AND tak(violence OR crime) tak - prohledá název, abstrakt a klíčová slova (Title-Abstr-Key) abs - prohledá abstrakt (Abstract)
 10. 10. Příkazové vyhledávání Databáze a vyhledávače 210 mm Vyhledávač Google v nadpisu/názvu stránky v textu stránky v url stránky v rámci konkrétní domény informace o stránce definici/význam slova vyhledá konkrétní typ souborů používání znamének + (upřesnění), - (vyloučení) + čočka (vyhledá pouze výraz čočka, tedy NE čočky, čoček apod.) Přehled zkratek pro vyhledávání v Googlu: http://www.googleguide.com/print/adv_op_ref.pdf, http://dentonhths.wikispaces.com/file/view/Google-Search-Tips.pdf
 11. 11. Rešeršní strategie 210 mm  Strategie stavebních kamenů  Strategie rostoucí perly  Strategie osekávání Cílem rešeršní strategie je nalezení relevantních dokumentů
 12. 12. Strategie stavebních kamenů 210 mm  kombinace výsledků vyhledávání typu AND, kdy se mění jedno z klíčových slov a jedno zůstává stejné konečný výsledek: spojení výsledků jednotlivých vyhledávání betonové konstrukce AND statika betonové konstrukce AND betonové konstrukce AND (rekonstrukce OR sanace) technologie
 13. 13. Strategie rostoucí perly 210 mm  postupné rozšiřování dotazu a doplňování o další klíčová slova za účelem získání více vhodných dokumentů Málo dokumentů: rozšíření tématu
 14. 14. Strategie osekávání = zúžování dotazu 210 mm  zpřesňování klíčových slov za účelem snížení konečného počtu dokumentů  pokud mnoho dokumentů, pak omezíme například pomocí vyloučení určitého druhu dokumentů
 15. 15. Specifikace rešeršního dotazu 210 mm vymezení tématu rešerše rekonstrukce autobusové zastávky jazykové vymezení dokumentů čeština klíčová slova ve vybraných jazycích rekonstrukce, autobusová zastávka….. časové vymezení žádaných pramenů 1980 - 2000 Vymezení informačních zdrojů katalog ČVUT, katalog VÚT Další kritéria  druh dokumentů, geografické kritérium,… články, knihy
 16. 16. Databáze Práce se záznamem  odeslání do referenčního manažera  alert (SDI) - zasílání upozornění na nové záznamy  možnost překladu  uložení plného textu  zjištění dostupnosti plného textu  generování citace
 17. 17. Trendy ve vyhledávání: informační podpora Subject Guide 210 mm 17
 18. 18. Citování 210 mm Citační etika přesnost a úplnost, jednotný styl odkazovat na původní zdroj nepřivlastňovat si cizí myšlenky Norma ČSN ISO 690 - zásady tvorby bibliografických citací Citace.com - generátor citací metodiky výkladu citací Bibliografické reference (PhDr. Eva Bratková, PhD.) Interpretace normy ČSN ISO 690 - Citace.com Metodika Západočeské univerzity v Plzni Metodika tvorby bibliografických citací Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity
 19. 19. Plagiátorství 210 mm vydávání cizího literárního nebo jiného uměleckého nebo vědeckého díla za vlastní, popř. převzetí části cizí práce, bez uvedení použitých zdrojů (TDKIV) Theses - Systém pro odhalování plagiátorství, slouží jako Národní registr VŠKP
 20. 20. Referenční manažery 210 mm    nástroj pro správu bibliografických záznamů (osobní bibliografická databáze) slouží pro tvorbu, správu, vyhledávání a sdílení Příklady: Komerční: Citace PRO, RefWorks, EndNote Zdarma: Zotero, Mendeley, Citace.com
 21. 21. Platformy pro sdílení vědeckých zájmů 210 mm Research Gate: http://www.researchgate.net/ Harvard Dataverse Network: http://dvn.iq.harvard.edu/dvn/ PB Works: http://pbworks.com/ LinkedIn: http://www.linkedin.com
 22. 22. Zeptejte se nás Referenční služby v NTK 210 mm Konzultační a poradenské služby nejen z informačních zdrojů NTK a na internetu. dostupné bez nutnosti registrace do knihovny jsou poskytovány zdarma Smyslem konzultací je: poskytnout informaci přímo odkázat na zdroj, ve kterém se informace nachází popsat možnosti, jak se k danému zdroji dostat naučit uživatele používat vyhledávací nástroje naučit uživatele orientovat se v dostupných zdrojích seznámit uživatele detailně s volně dostupnými či licencovanými elektronickými zdroji
 23. 23. Rešeršní služby v NTK Objednejte si rešerši 210 mm Zpracováváme bibliografické nikoliv faktografické rešerše. Zpracování trvá 10 pracovních dnů. Druhy rešerší podle normy ČSN ISO 690 záznamy převzaté z katalogu/databáze (tzv. necitovaná rešerše) doplňková rešerše průběžná rešerše přehled citovanosti Prohledávané zdroje české katalogy a databáze zahraniční licencované odborné databáze (Proquest, Scopus, Web of Knowledge aj.) volně dostupné odborné zdroje Dostupné pro: registrované zákazníky i běžné uživatele Jde o placenou službu: plná cena (160 Kč) studentská sleva (50%) sleva za necitovanou rešerši (40%)
 24. 24. Technologie ve vzdělávání 210 mm  Myšlenkové mapy  Virtuální nástěnky Padlet Webové nástroje využitelné učiteli Netvibes: Central Medical Library UMCG  Wiki (Metod. Portál RVP, Medicína)  MOOCS  Infografika  Webináře
 25. 25. 210 mm Děkuji Vám za pozornost a za případnou zpětnou vazbu. drahomira.dvorakova@techlib.cz

×