Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak využít možností internetu

2,492 views

Published on

Prezentace obsahuje zajímavé tipy jak spravovat odkazy a poznámky, jak prezentovat své myšlenky a vytvářet dotazníky, jak vyhledávat a vizualizovat data, jak spolupracovat a vytvářet své digitální portfolio a jak se učit.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak využít možností internetu

 1. 1. Jak využít možností internetu Mgr. Drahomíra Dvořáková drahomira.dvorakova@gmail.com ovzdelavani.wordpress.com 13. 10. 2016
 2. 2. Obsah  Spravujeme odkazy  Spravujeme poznámky  Prezentujeme své myšlenky  Vytváříme dotazníky  Vyhledáváme informace  Vizualizujeme data  Spolupracujeme  Vytváříme digitální portfolio  Učíme se - otevřené vzdělávání  Související zdroje
 3. 3. Spravujeme odkazy  Delicious - správa odkazů (ukládání, tagování, sledování jiných uživatelů)  Netvibes - nástěnka odkazů formou widgetů a v češtině  Pinterest - nástěnka odkazů i obrázků, velmi činorodá sociální síť  Scoop.it - správa a sdílení zdrojů a témat v přehledné podobě
 4. 4. Spravujeme poznámky  Google Keeper - správa poznámek/úkolů (ukládání, tagování, třídění, i offline)  Feedly - čtečka pro sledování aktualizovaných webů (recenze)  Evernote - správa poznámek, úkolů, náčrtků, webových úryvků i dat z webu  Pocket - správa webových stránek a videí
 5. 5. Prezentujeme své myšlenky  PowerPoint - tvorba prezentací od společnosti Microsoft (součást kancelářského balíku Microsoft Office)  Prezi - nástroj pro tvorbu i prohlížení prezentací v cloudu (v prostředí online)  Coggle - nástroj pro tvorbu myšlenkových map (i poznámek, komentářů a vzkazů)  SlideShare - platforma, kam ukládáte své prezentace, letáky, brožury (umožňuje sledovat i ostatní uživatele)  Haiku Deck - prezentační software, důraz kladen na vizualizaci
 6. 6. Vytváříme dotazníky  Survey Monkey - vytváří ankety, dotazníky a formuláře  Doodle - zjistí ideální čas a naplánuje (nejen pracovnímu) týmu schůzku  Google Formuláře - sestaví jakýkoliv formulář (na výlet, ankety, kvízy, registrace na akce)
 7. 7. Vyhledáváme informace  Google Scholar - vyhledávač odborných informací  Theses.cz - databáze vysokoškolských prací  Science.gov – brána k vládním vědeckým informacím  Wolfram Alpha – znalostní vyhledávač (what is capital of Czech Republic)
 8. 8. Vizualizujeme data  Piktochart - vytváří infografiku, letáky, postery  Infogr.am - pro tvorbu grafů a infografiky  Canva - propracovaný nástroj pro tvorbu infografiky, posterů, letáků aj.  Coggle - nástroj pro tvorbu myšlenkových map (i poznámek, komentářů a vzkazů)  Popplet - vizuálně zajímavý nástroj pro uspořádání myšlenek
 9. 9. Spolupracujeme  Dokumenty Google (Google Docs) - tvorba dokumentů, tabulek, prezentací  Padlet - nástěnka pro sdílení a spolupráci  Disk Google (Google Drive) - cloudové (webové) uložiště souborů, fotek  Dropbox - cloudové (webové) uložiště souborů, složek a fotek
 10. 10. Vytváříme digitální portfolio  LinkedIn - profesionální síť, vytvoříte profil a komunikujete ve skupinách  Google+ - sociální síť provozování společností  Twitter - sociální síť a mikroblog  Facebook - sociální síť, slouží ke komunikaci a ke sdílení dat  Pinterest - nástěnka odkazů i obrázků, velmi činorodá sociální síť
 11. 11. Učíme se - otevřené vzdělávání MOOC (z anglického Massive Open Online Course, hromadný otevřený online kurz)  Coursera a Udemy - kurzy s velkým množstvím videí a projektů  EDX - kurzy s možností diskuzí a projektů (od prestižních univerzit MIT, Harvard..)  Khan Academy - kurzy od základního vzdělání až po univerzitní (velké množství videí)
 12. 12. Související zdroje  Free Technology for Teachers  Edudemic  Simple K12  TEACH  Edutopia  Centre for Learning & Performance Technologies  www.knihovna.cz  ovzdelavani.wordpress.com  Obrázky: www.pixabay.com
 13. 13. Děkuji Vám za pozornost  drahomira.dvorakova@gmail.com @dvorakovad Vše podstatné najdete na: ovzdelavani.wordpress.com

×