Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huráá na informace aneb pracujeme na ročníkové práci

60 views

Published on

Podklady pro přednášku, workshop, cvičení pro střední školy na téma vyhledávání a hodnocení informací; psaní odborného textu a citování. Obsahuje příklady i tipy.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Huráá na informace aneb pracujeme na ročníkové práci

 1. 1. Hurááá na informace aneb Pracujeme na své ročníkové práci Mgr. Drahomíra Dvořáková drahomira.dvorakova@gmail.com https://ovzdelavani.wordpress.com/ Aktualizace: 23.3.2017
 2. 2. Mgr. Drahomíra Dvořáková lektorka informačního vzdělávání editorka Celoživotního vzdělávání vzdělání: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK zaměření: informační gramotnost a dovednosti; online nástroje; aplikace, služby a nástroje Google; e-learning; otevřené vzdělávací zdroje a technologie ve vzdělávání. web: ovzdelavani.wordpress.com twitter: @dvorakovad email: drahomira.dvorakova@gmail.com
 3. 3. Jdeme na to krok po kroku ● Zkoumáme téma ● Hledáme literaturu ● Citujeme literaturu ● Hodnotíme informace ● Píšeme práci
 4. 4. Jaké informační zdroje známe?
 5. 5. Zkoumáme téma
 6. 6. Zkoumáme téma…. Téma práce? Možnosti využití dronů pro letectví.
 7. 7. Zkoumáme téma…. #1 otázky a cíle Téma práce? Možnosti využití dronů pro letectví. Položíme si doplňující otázky ● zaměřím se na ČR, zahraničí či obecně? ● letectví - široký pojem? ● zaměřím se na letecké fotografie, letecký monitoring. Stanovím si, co má být cílem práce ● sestavit přehled využití dronů v letectví ● uvést výhody a nevýhody
 8. 8. Zkoumáme téma…. #2 klíčová slova Stanovíme si klíčová slova. Možnosti využití dronů pro letectví. ● drony ● letectví ● fotografování ● monitoring A hurá do databáze/katalogu sestavit si vyhledávací dotaz :-)
 9. 9. Vyhledáváme literaturu
 10. 10. Kde opravdu hledat? Informační zdroje ● knihovní katalogy ● elektronické databáze ● odborné weby a platformy ● digitální repozitáře ● volně dostupné, licencované (placené) ● bibliografické, plnotextové ● oborové (přírodní vědy, technika, medicína), víceoborové ● zaměřené na články/knihy/e-booky/videa
 11. 11. Hledám literaturu na téma: Možnosti využití dronů pro letectví ● Katalog Národní knihovny ČR ● Články v českých novinách, časopisech a sbornících ● Souborný katalog ČR ● Google Scholar - odborný vědecký vyhledávač ● ČVUT - katalog Ústřední knihovny ● Theses.cz - databáze českých vysokoškolských prací Přehled všech zdrojů.
 12. 12. #1 Tipy na informační zdroje ● Souborný katalog ČR ● Google Scholar - vědecký odborný vyhledávač ● Wolfram Alpha - znalostní vyhledávač ● Theses.cz - databáze českých vysokoškolských prací ● BASE - Bielefeld Academic Search Engine - akademické zdroje s otevřeným přístupem ● WorldWideScience - světová vědecká brána ● Microsoft Academic Search - databáze odborných dokumentů
 13. 13. #2 Tipy na informační zdroje ● CoJeCo - encyklopedie obsahuje přes 100 000 hesel a téměř 6 500 obrazových nebo zvukových příloh ● Vydavatelství VŠCHT - odborné učebnice ● Databáze právních pojmů ● Česká digitální matematická knihovna
 14. 14. #3 Tipy na informační zdroje ● Geologická encyklopedie ● Encyklopedie Britannica ● Portál středoškolské matematiky ● Botany.cz - katalog a zajímavosti ze světa rostlin ● WikiSkripta - studijní materiály z lékařství
 15. 15. #4 Tipy na informační zdroje ● Encyclopedia.com ● Evropská digitální knihovna ● WhatIs.com - databáze obsahující definice a vysvětlení pojmů z oblasti informačních technologií ● Aldebaran - česká elektronická učebnice astrofyziky a fyziky ● ArXiv.org - zahrnuje oblast fyziky, matematiky, počítačových věd
 16. 16. #5 Tipy na informační zdroje ● Encyklopedie fyziky ● Arts Lexikon - On-line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu ● přehled Oborových slovníků a encyklopedií - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ● průvodce oborů Národní technické knihovny Přehled všech zdrojů.
 17. 17. Vyhledáváme literaturu Techniky a fígle ve vyhledávání Fráze “životní prostředí” Operátory filetype:pdf ochrana životníhoprostředí rozšířené/pokročilévyhledávání
 18. 18. Citujeme literaturu
 19. 19. Plagiát Proč citovat? https://youtu.be/C6-OXKKngNo Co je plagiát? ● dílo cizího autora nebo jeho části, které vydává autor za vlastní Odevzdej.cz ● odhalování plagiátů v seminárních pracích
 20. 20. Citujeme Kdo nám říká jak a podle čeho vlastně citovat? Je to česká norma ČSN ISO 690 ● definuje přesné pořadí jednotlivých polí (např. název dokumentu, autora aj.) Velkým pomocníkem je generátor citací - citace.com (zde si citace můžeme generovat jednoduše sami)
 21. 21. TOLKIEN, J. Hobit: aneb cesta tam a zase zpátky. Překlad František Vrba. Vyd. 7. Praha: Argo, 2012. 242 s. ISBN 978-80-257-0741-8. SPÁČILOVÁ, Mirka. Hobit vydělal miliardu dolarů. Jako patnáctý film v dějinách. IDNES.cz [online]. 4. března 2013 16:26 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://kultura.idnes.cz/hobit-vydelal-miliardu-072-/film video.aspx?c=A130304_163400_filmvideo_spm �ion-wrap:hanging'> Beskydy, Javorníky: turistická mapa 1:50 000 [kartografický dokument]. Aktualiz. vyd. Vizovice: SHOCart, 2000, 1 mapa. Turistické mapy 1:50 000; ČR 1:50 000, sv. 71. ISBN 80-7224-207-5. The Hobbit Trailer: 2012 Movie - Official [HD]. In: YouTube [online]. 30. 01. 2012 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=nOGsB9dORB LANDOVÁ, Hana. Americká knihovnická asociace a informační gramotnost. Ikaros [online]. 2002, 6(10) [cit. 2014-04-11]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/americka-knihovni cka-asociace-a-informacni-gramotnost
 22. 22. Cvičení citace.com Příklady citací i metodik
 23. 23. Rekapitulace 1. mám vybrané téma 2. rozeberu si téma (co chci zjistit a definuji otázky) 3. zvolím si klíčová slova 4. vyberu si informační zdroj(e) 5. sestavím vyhledávací dotaz 6. začnu vyhledávat 7. ověřím si relevanci (pasuje k mému tématu) 8. uložím si dokument a vytvořím citaci
 24. 24. Hodnotíme a kriticky posuzujeme informace
 25. 25. Fotka, web, článek, video... Video
 26. 26. Přečteme si citát na obrázku. Je autorem Jan Koudelka? Jaké otázky si položíme? Kdo je Jan Koudelka? Co nám tímto výrokem chce autor sdělit? Kde a jak si ověříme, kdo tento citát skutečně řekl? = Kdo tedy ve skutečnosti tento citát pronesl?
 27. 27. Autorem je J. A. Komenský :-) !!!
 28. 28. Je toto tvrzení pravdivé? Informace, které si přečteme/vyslechneme, si pro sebe rozebereme! Jak? Smyslem je zjistit, zda je toto tvrzení pravdivé. Zajímá nás: ● kdo to napsal/řekl (je to v dané oblasti odborník) ● kdy byl článek vydán ● v jakém zdroji jsme tuto informaci objevili (zpravodajský portál, odborný web …)
 29. 29. Hodnotíme informace Rekapitulace ● Jak odlišit kvalitní X nekvalitní = kriticky posuzovat výsledky ● Není cenzor obsahu (Informace se „automaticky“ neaktualizují) ● Vyhledávací stroje nehodnotí obsahovou kvalitu nalezeného obsahu ● Evaluace (hodnocení informací) - subjektivní záležitost ● Kdo to napsal? (Odbornost autora) ● Odkud ty informace pochází? (Správnost, objektivnost a ucelenost, nechybí přehled zdrojů?) ● Kdy do bylo napsáno? (Aktuálnost (nechybí datum)) ● Jsou tyto informace zásadní pro mou práci (chci je citovat?)
 30. 30. Píšeme práci
 31. 31. Příprava a psaní práce Příprava práce ● výběr tématu ● tvorba klíčových slov ● výběr informačních zdrojů ● hledání literatury ● terminologie ● osnova Psaní práce ● cíl ● kapitoly ● citace/odkazy v textu ● struktura - logická výstavba ● konečná podoba textu ● abstrakt
 32. 32. Důležité pojmy abstrakt ● konkrétní a výstižná charakteristika obsahu textu (max. 1 strana), většinou jej tvoříme až po dokončení textu ● abstrakt nehodnotí, ale informuje ● slouží čtenářům k rozhodnutí, zda číst či nečíst práci klíčová slova definují obsah dokumentu a slouží k vyhledání dokumentu anotace stručná charakteristika obsahu textu i informací o autorovi (1 odstavec) resumé - souhrn redukovaný text shrnující základní myšlenky a závěry vědecké nebo odborné práce, je připojený na konci dokumentu
 33. 33. Cvičení Příklad závěrečné práce http://is.muni.cz/th/361548/ff_m/Minarikova-dp.pdf Theses.cz ● repozitář závěrečných vysokoškolských prací
 34. 34. Přímá citace & Parafráze
 35. 35. Přímá citace Přímá citace - doslovné citování výroku/myšlenky ● píšeme ji v uvozovkách a odlišuje se zpravidla kurzívou ● u přímé citace nesmí chybět odkaz v textu na citované dílo ● citované dílo nesmí chybět v soupise pramenů Ukázky v textu.
 36. 36. Parafráze Parafráze - převyprávění cizí myšlenky vlastními slovy ● text není zvýrazněn ● u parafráze nesmí chybět odkaz v textu na citované dílo ● citované dílo nesmí chybět v soupise pramenů Ukázky v textu.
 37. 37. Metody odkazů - příklady prací Metoda číselných odkazů Metoda průběžných poznámek Metoda systému jméno a datum (Harvardský systém)
 38. 38. Metoda pro psaní poznámek a výpisků Šablona pro poznámky. Systém pro zapisování poznámek (Cornell Notetaking System).
 39. 39. Zdroje ● Jazyková příručka (Ústav jazyka českého, Akademie Věd) ● ovzdelavani.wordpress.com ● Pixabay.com ● Zvolsi.info
 40. 40. Děkuji Vám za pozornost! Dotazy ??? drahomira.dvorakova@gmail.com ovzdelavani.wordpress.com http://bit.ly/infoGym

×