Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mudras sau terapia prin degete

  • Login to see the comments

Mudras sau terapia prin degete

  1. 1. MUDRAS SAU "TERAPIA PRIN DEGETE"Aceste practici terapeutice, denumite mudre sau mudras, sunt practici Yoga. Sincer să fiu n-am încercat (serios)niciuna dintre aceste tehnici (sau practici, sau proceduri, cum vreŃi să le spuneŃi), poate şi pentru că nu am avutcu adevărat nevoie. Asta nu înseamnă că sunt sănătos "tun", dar nici nu am probleme medicale de aşa natură, încâtsă mă determine să testez efectele "terapiei prin degete". M-am gândit totuşi, că pentru cei aflaŃi în anumite stăride boală, ar merita încercarea acestora, cu atât mai mult cu cât practicarea lor este simplă şi de scurtă durată, încazul celor mai multe dintre cele 10 mudre prezentate mai jos. Nu-mi cereŃi sursa că nu o am. Oricum este otraducere pe care am mai "ajustat-o" şi eu pe ici, pe colo şi pe care am primit-o acum un an printr-un e-mail de laprietenul meu M.C., căruia Ńin să-i mulŃumesc cu această ocazie. De aici, textul, cu mici modificări, de nuanŃă,aparŃine traducătorului.Această prezentare oferă 10 Mudre importante care, practicate cu regularitate, pot aduce uimitoarebeneficii de sănătate.Sănătatea ta este – literalmente – în mâinile tale....1. GYAN MUDRA – MUDRA CUNOŞTINłELORProcedeu:AtingeŃi varful degetului mare cu varful degetului arătător, Ńinând celelalte trei degete întinseAcŃiune: Pentru că este o Mudra a cunoştinŃelor, îmbunătăŃeşte cunoştinŃele. Vârful degetului mare este centrulglandelor pituitară şi endocrină. Când apăsăm cu degetul arătător aceşti centri, se activează cele douăglande.Când, şi cum se poate practicaNu există o anumită perioadă pentru practicarea acestei mudra. O poŃi practica şezând, stând în picioaresau lenevind în pat, oriunde şi oricând ai timp.Efecte beneficeCreşte puterea memoriei şi ascute gândireaSporeşte concentrarea şi previne insomniaDacă practicăm cu regularitate vom vindeca toate tulburările psihice cum ar fi cele mentale, isteria, furiaşi depresia. Pagina 1 din 7
  2. 2. 2. PRITHVI MUDRA – MUDRA PĂMÂNTULUIProcedeu:AtingeŃi cu vîrful degetul inelar vârful degetului mare, Ńinând celelate trei degete întinse.AcŃiune:Reduce toate deficienŃele fizice.Când, şi cum se poate practicaNu există un timp anume pentru practicarea Mudrei. Această Mudra o poŃi practica oricând vrei.Efecte beneficeAjută la creşterea în greutate a oamenilor slabi.ÎmbunătăŃeşte aspectul tenului şi face ca pielea să străluceascăFace ca organismul să fie activ menŃinându-l sănătos.3. VARUNA MUDRA – MUDRA APEIProcedeu:AtingeŃi cu vîrful degetului mic degetul mare, Ńinând celelalte trei degete întinse. Pagina 2 din 7
  3. 3. AcŃiune:Echilibrează conŃinutul de apă şi previne toate bolile care apar din cauza lipsei de apă.Când se poate practica?Nu este specificată o anume durată de timp pentru practică, fiecare acordă timp în funcŃie de timpul său ladispoziŃie.Efecte benefice:Păstrează claritatea sângelui prin echilibrarea conŃinutului de apă în organism.Previne durerile de gastro-enterită şi contracŃiile musculare.4. VAYU MUDRA – MUDRA AERULUIProcedeu:łineŃi arătătorul pe baza degetului mare şi apăsaŃi cu degetul mare, Ńinând celelalte trei degete drepte.AcŃiune:Previne toate bolile care apar în urma dezechilibrului de aer.Când, şi cum se poate practicaPracticarea acestei mudra timp de 45 de minute reduce severitatea bolii. Pentru rezultate mai bune sepractică timp de două luni.Efecte benefice:Vindecă reumatismul, artrita, guta, Parkinson şi paralizia fără alte medicamente. Este folositoare înspondiloza cervicală, paralizia feŃei şi a gâtului. Corectează flatulenŃa. Pagina 3 din 7
  4. 4. 5. SHUNYA MUDRA – MUDRA DEŞERTULUIProcedeu:łineŃi degetul mijlociu pe muntele lui Venus (din palmă)şi apăsaŃi-l cu degetul mare.AcŃiune:Reduce tristeŃea, lâncezeala din corp.Când, şi cum se poate practicaPoate fi practicată timp de 40-60 de minute, zilnic, până la vindecarea de boală.Efecte benefice:Eliberează durerea de urechi în decurs de 4-5 minute.Este utilă pentru surzi şi cei cu probleme mentale, dar nu şi pentru cei încă nenăscuŃi ( !?).6. SURYA MUDRA – MUDRA SOARELUIProcedeu:Îndoaie inelarul şi apasă-l cu degetul mare. Pagina 4 din 7
  5. 5. AcŃiune:Ascute centrul glandei tiroideCând, şi cum se poate practicaParcticaŃi zilnic, de două ori pe zi, 5 până la 15 minute.Efecte benefice:Reduce colesterolul din corp şi ajută la reducerea în greutate.Reduce anxietatea.Corectează problemele legate de indigestie.7. PRANA MUDRA – MUDRA VIEłIIProcedeu:Îndoaie degetele inelar şi cel mic şi atinge-le vârfurile cu degetul mare, Ńinându-le pe celelalte două întinse.AcŃiune:Aşa cum este şi denumită, mudra vieŃii, îmbunătăŃeşte puterea de viaŃă. Oamenii slabi devin puternici.Reduce îngroşarea vaselor de sânge. Dacă practicaŃi această mantra cu regularitate veŃi deveni mai activ.Când, şi cum se poate practicaNu este specificat timpul. Poate fi practicată oricând.Efecte benefice:ÎmbunătăŃeşte imunitateaÎmbunătăŃeşte vederea şi reduce bolile legate de ochiElimină deficitul de vitamine şi oboseala. Pagina 5 din 7
  6. 6. 8. APANA MUDRA – MUDRA DIGESTIEIProcedeu:AtingeŃi cu degetul mare degetele mijlociu şi inelar care sunt îndoite, Ńinând celelalte două degete întinse.AcŃiune:Joacă un rol important în sănătatea noastră reglementând sistemul excretor.Când, şi cum se poate practicaPracticaŃi zilnic pentru 45’, dar practicând mai mult aduce beneficii mai mari.Efecte benefice:Reglementează diabetul.Vindecă constipaŃia şi hemoroizii.Ajută ca procesul de excreŃie a deşeurilor să se producă regulat9. APANA VAYU MUDRA - MUDRA INIMIIProcedeu:Degetul mijlociu şi degetul inelar ating degetul mare, în timp ce arătătorul atinge baza degetului mare iardegetul mic este drept. Pagina 6 din 7
  7. 7. AcŃiune :Aduce beneficii inimii. Lucrează precum o injecŃie în reducerea atacurilor de cord. Este mai puternicadecât o tabletă de sorbitat . Reduce cantitatea, şi elimină o parte a gazelor din organism.Când, şi cum se poate practicaPracticaŃi-o de câte ori puteŃi. Pentru mai bune rezultate, pacienŃii cardiaci şi cu tensiune arterială potpractica 15 minute zilnicEfecte benefice:Întăreşte inima şi regularizează palpitaŃiileReglementează sistemul excretorRezolvă problemele gastrice.10. LINGA MUDRA – MUDRA ENERGIEI CALORICEProcedeu:Încleştează degetele de la ambele mâini Ńinând degetul mare al mâinii stângi drept şi încercuiŃi-l cu degetularătător al mâinii drepte.AcŃiune:Generează căldură în corpul nostru. În plus, fată de practicarea acestei Mudra, este indicat să se bea lapte,mai multă apă şi sucuri de fructe – pentru mai multe beneficii.Când, şi cum se poate practicaPracticaŃi de câte ori doriŃi. Nu practicaŃi atunci când aveŃi căldură în corp. PuteŃi transpira chiar şi iarnadacă practicaŃi timp îndelungat.Efecte beneficeOpreşte producerea de spută şi dă putere plămânilor.Vindecă răceli grave şi infecŃii bronhice.Revigorează tot corpul.PoŃi practica oricând, oriunde – în autobuz, tren, în maşină, la birou sau acasă.Ca să crezi, trebuie sa încerci. Nu ai nimic de pierdut, ci doar de câştigat Pagina 7 din 7

×