Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zastava Republike Srbije - Sombor

88 views

Published on

Obrazovni krug

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zastava Republike Srbije - Sombor

  1. 1. ЗАСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  2. 2. ЗАСТАВА Застава је једно од обележја држава и народа. Она је симбол припадности, поноса и достојанства сваког човека. Застава Републике Србије је хоризонтална тробојка, са бојама одозго надоле: црвеном, плавом и белом. Постоји и користи се као Народна застава и као Државна застава.
  3. 3. НАРОДНА ЗАСТАВА се израђује без грба. Она је хоризонтална тробојка са пољима истих висина, одозго надоле: црвена , плава и бела. Народна застава вије се сваки дан на зградама органа Републике Србије
  4. 4. ДРЖАВНА ЗАСТАВА Србије се приказује са грбом. Користи се за потребе најважнијих државних институција Републике Србије. Застава је хоризонтална тробојка, одозго на доле: црвена, плава и бела. Преко свега иде Мали грб Србије померен од центра ка јарболу.
  5. 5. На заставу Србије не може се ништа исписати, нити се може мењати. Застава не сме бити изложена тако да додирује тло, нити као подлога или завеса.

×