Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sta smo zapamtili

146 views

Published on

Obrazovni krug

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sta smo zapamtili

  1. 1. Шта смо запамтили 1. На слици је ________________________________________________, српски научник, који је заслужан за то што је свет добио јаку _____________________. Од животиња је највише волео _____________. Био је поносан јер је по националности __________________________ . 2. Народно српско коло је посебна врста игре. Допуни следећу реченицу именицама НОШЊА, СРПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ, КРУГ: Играчи у фолклору, који играју коло, крећу се у ____________________, обучени су у _______________и певају___________________________. 3. Део ношње чине _______________ и ______________. 4. Два најпознатија фудбалска клуба у Србији су _________________________________________________ . 5. Напиши називе три традиционална кувана јела у Србији: _____________________________________________________________ 6. Од следећих речи састави песму или причу. Можеш додавати нових речи колико хоћеш. а) Никола Тесла, наука, струја, српски, муња, светлост, свет, као, небо, облак, даљина, откриће, жеља, Тамо далеко, песма, поносан, порекло... б) игра, коло, рука, дати, заиграти, засвирати, поскочити, хармоника, љубав, младост, радост, песма, српска, лепота, дивота, јелече, опанче, девојче, момче, круг, друг... в) спорт, фудбал, црно-бели, црвено-бели, лопта, гол, боја, љубав, победа, спортско понашање, навијање, радовање... Шта смо запамтили 1. На слици је ________________________________________________, српски научник, који је заслужан за то што је свет добио јаку _____________________. Од животиња је највише волео _____________. Био је поносан јер је по националности __________________________ . 2. Народно српско коло је посебна врста игре. Допуни следећу реченицу именицама НОШЊА, СРПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ, КРУГ: Играчи у фолклору, који играју коло, крећу се у ____________________, обучени су у _______________и певају___________________________. 3. Део ношње чине _______________ и ______________. 4. Два најпознатија фудбалска клуба у Србији су _________________________________________________ . 5. Напиши називе три традиционална кувана јела у Србији: _____________________________________________________________ 6. Од следећих речи састави песму или причу. Можеш додавати нових речи колико хоћеш. а) Никола Тесла, наука, струја, српски, муња, светлост, свет, као, небо, облак, даљина, откриће, жеља, Тамо далеко, песма, поносан, порекло... б) игра, коло, рука, дати, заиграти, засвирати, поскочити, хармоника, љубав, младост, радост, песма, српска, лепота, дивота, јелече, опанче, девојче, момче, круг, друг... в) спорт, фудбал, црно-бели, црвено-бели, лопта, гол, боја, љубав, победа, спортско понашање, навијање, радовање...

×