Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belaukiant Aukso Amžiaus.Pirmasis tomas.2015.10.12

597 views

Published on

Mūsų laikais žmogus tapo išsilavinęs, naudojasi nuostabiais technikos išradimais, gyvena patogų gyvenimą, bet tuo pat metu tampa akli. Jo trečioji akis, matanti kelią link laimės, yra užverta, viską, ką jis turi, yra ne tai, ko jis nori. Jis nori to, kas yra ateityje, ir nebenori to, ką gauna šiandien, nors dar prieš metus tai buvo svajonė!

Aš noriu jums padėti sutrumpinti laimės kelio paiešką ir greičiau surasti tikrąjį kelią, o neklaidžioti šunkeliais.Tolimuose kelionėse man pasisekė surasti kelrodžius, stebėtojus ir „valtininkus”, kurie mane vedė link slaptojo išminties šaltinio, link užkoduoto rankraščio. Šiame kelyje reikėjo išmokti suprasti ir atpažinti simbolius, išlavinti loginį mąstymą ir suvokti priežasties ir pasekmės ryšius, o tada jau išjungti protą, kad nusigaučiau link intuicijos vartų, išlaisvinčiau iš loginio - kritinio proto gniaužtų asociacinį vaikišką mąstymą, nubraukčiau stereotipus „uždėtus” visuomenės ir laiko, kuriame aš augau, suvokti archetipus, „įkrautus” mūsų visuomenei per penkis šimtus, o gal ir daugiau metų. Tik tada aš galėjau pasižiūrėti į tuos pačius įvykius, į tuos pačius reiškinius, į tuos pačius simbolius kitomis akimis. Pasaulyje nuo to realybė nepakito, tačiau jo suvokimas manyje įgavo visai kitus kontūrus.

Didysis mąstytojas Aristotelis šį kelią užšifravo savo nelogiškai logiškame pastebėjime - Protas yra širdyje, o smegenys veikia kaip kraujo aušinimo aparatas.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Belaukiant Aukso Amžiaus.Pirmasis tomas.2015.10.12

 1. 1. |_ - 1' -l _ . .„ '|
 2. 2. tai eisi 'm öwas N' Gyvenimų, Švarus klausydamas savo Širdies, Nušvitęshaip pasaulio šaltinio nugviidytas p i l l: a s akmenėlis į mm “F KYWHlWi i S A v t svarbus wiizalas Lietuvių lmlba iseLaukiapr aukso amžiaus övvatės metai ? imasis Tomas Sufu Bodhisųttrva Simno
 3. 3. išleido h Raakevičiaus PĮ mbinizi sodų is-oū gatvė. 4. Vilnius, Lietuva wxvwverslukwmyumumslt law mmm: leista Osufi wahisattva. 2015 rbsimna. uiustmcips. :m5 Oliviiiz. Mullenas, :m5 Cm. Radiievíčüus ri, 2015 verch narius lkaakevicius meninis redaktorius: simas Šuminsizas Visos teisės saugoonos. Pirmoji knygos dalis autorių sprendimu platinama nemokamai. Jas galite kopiiuoci ar platinti draugams, ieigu tuo nesiekiate komer- BBN 9759955639494 cines naudos. iseLaukiapT aukso amžiaus Gyvatės metai ? irmasis 'Rimas
 4. 4. u M “~›'*-'. : --ilizu „i . ;.. 'c. r,. vl, 'fl'.
 5. 5. , Į '57 XWFXĄ auguma zmoniu sutrinka. Ėdėlapamšytišialmyga, S; „liadpermainosimkgeresnio ir būtent toli-ia forma, :gyvenimo ba- L gimepoilgųmetųpaciu . l 4! tinoslzaiporas. ?"“4“°l° J ` . įvairiausių paieškų. . m" WWW» Daugelis gauna patyrima, W WMĆ taciau tikneaaugeliui pavyle- sim meilei: ir aš los aktyviai kito- statdiišNilzšti-irwslceliiš Mowwríeávwülwwiíemm nedaugelio gali tai perduoti. Mliítümi i“ “Ši” Visą KYWNŠWĮ- Mano ualxwtis yra miimmlxu Villa“ MMC» W 'MM „ _ ti perteikti t. : v-*-- 'v t t“ MMJWSG 'V' Ill“ 43 „Wild“ ~: i ugninėie lcatvėie dieną ir nakti. O kai kurie ir toliau pmlaiitiioiii usa saw gyvenimą, manydami, Į kad laime neatelna, nes ili . at- iaaltas' kiekis ym nepakankamas. 5 lykši. 'tretiems laimė - išsilavinimas, u nieko rami ltetvlrriew - Marlena. mmm ausiai pi-„ięm v; - “MMS VŠWWMS, šeštięri! - tai. ims iui ' , pasaulinių sawltsiu narvlloilmas, Slmityrruts . iritrw ° - serume-ns - KVMWM “Was astuntiems - alkoholis, devintiems. .. Robertas Fritzas savo . à/laziausio pasipriešin- imo kelias 'man of Least kesis- taure) labai taikliai pastebėjo, kad nuo realybes tam. alybç pnpildytn l”`. i,
 6. 6. A! noriu fun-is man minimos: kelione- aitnuiminti kilmės h: - St MM #13156“ tia paieška; ir maciau SIF-Im WW- sumsti tiklųfį kelią, o 48115, vieiiiaiazioti mmm ir . vattininhtsü kad: man: vede l linksiayrcoiaišmivitiu šaltinkglivih namai»- ga' i to rankraščio. Šiame ketv): irimo išmokti_ , i Ac suprasti ir acpazinti ammm, Lin_ „ x vintiiagiviimąsrymąirsuwktí prie- _ ` butus ir pasekmės ryšius, o tada hu išjungti protą, iau muiaąučiau iivik intuiciios vartų, isiaisvivičun iš iaginio-izritiniopivtogniauztųasixi- acinįvailtišiząmąstymąnubmukciau nutarimas, .nuėtufvisuomeviesir mika, kuriame aš augau, suvokti ar- daugumai žmonių uzsiimti tuo, Medutis, .ihwmtf mūsu visuome- wwwmvmwmo : ammm „m W143i? - “5Y“"'"”°”9"'”“- *riumaaasgaxmupa- tom Mmm: siziaretiltiaosmčmsäheiiąuzšifmw lv Wdns. i tum Mišias NW miamsauiyiedéimm- i'm ñhíiiv. , 40 tybė nemano, taciau ios smegma: v veikia snwkinųųmanypįgąm kaip kmiw . m- visai kitus igonmrug, sivimio imimttus.
 7. 7. barcgunswaíwííavénwlamtus Kancelwüudangukdazníausíaínega- ñstuigauáytgleozvnogusíštíiuum norlirartíknalbwguswnonb nomltokkpaínnslrpríeátm-ín : '51 Š ž š Š š 2 mmm koju Btikmfųnorgiovíaukgaugnmstu kamienus ar gilumhlns t» nu, kai ne- 21m, ar d: mm! tikru! ym tavo? Ogalfíene mmoga! raw valda musinas, onetnmrtu pasinwšęsįšų nustant-mą i? WEĖM NW? Ar tu vñlmtl usa . kina kuriemátsmzíntl savelr aplinmnu' tumsimoàęspawhnmhuríelan tavęsvieyttíhmítangmrrmarpe- : ianntsųmygąneínątaáamm ngvem: šią knygą ir awux: tam ? mwídtainebemsíkítosíšeítíeslmdu turimi-imi, kaip urstríngamzbeyręs' mntaąíaaiueberasíkítohdto nugale- tiwn-. çirzenadsaxwęsmzínímlínk
 8. 8. Artuvalaaisavežamabznaviajogoslaelías. : mana inga - audimo arba išminties : W- Kai kas tvirtina, had tai pat: sun- itiausias kelias, reikalaujantis nepa- imastos valios ir intelekto iėgos. Ei- aamas šiuo keliu zmogus saw prota skiria savo paties prigimties analizei, mokosi atskirti baigtiniias netikras dalykus nuo begalinių. Kiti mano; kad tai pat: lengviausia: kelias, nes eidamas iuo nauaoiiesi savo protu. Abipusėsynateisios-šiskeliasyru sunkus vnonems, kurie nemėgsta iogilms ir santykinai lengvas tiems, kurie įpratę „www-siulau“ mąstyti. Aš ubiuosiix klausimus, o tu pabandy- lti saziningai sau atsakyti - taip pa- prastai ir šis aznana iagos Ar gali sylingai įtakoti SIM) imauio i spam ma. _ Vu Ar gali valingai ketti savo Irano tem- gáratam taip, kad vienoie pazastyie ii tų šiltesnė, o kitoie šaltame? Ar gali vaiingai yvagixiiuoti savo širdies ritmą? Jį iėtinti ar greitinti neatme- aamas iokių fizinių iuacsių? ki viegah, ga! tai reiškia. . kad tave vai . ia kazkas kmlsf!
 9. 9. Davidas leke, buves futbolistas ir buvęs eurvparlamentaras, nuėjo dar toliau; ,jis surinko įrodymus, kad visa : moni yra valdoma kelių „mėlynob” knaujo šeimų gra (iliuminatų), sieklancių pasaulinio vieš- patavimo. bendraudamas su zmonemis, Triusetio s nrvelis yra , .lying „ne“ , - nis nei at- ' mio is pir- mi' ílvtgsiuil. _ rijas rašantys autoriai. msirodo, zaidima dalyvauja būtybės iš kitos dimensijos jų virpesių daznis artimas masiškiavn. Tai tarsi dvi radijo stotys, islterpiancios viena į kitą Sitos būtybės gali būti įvairių fiwįvnų, taciau pagrindine forma ym rvptiliia. savo knygose atkreipiaii . lövvl ' >l panašias būtybės arms' tautosaka HIVYZJŽH" Kredou Mutva '. i.'~ -_ gyvatės vaikais" 11610056 MCS turime legendų apie Egle : its-i: sakyti, kad mes nuo varn pazindinti su dhuiaixsia yu i timi, bet iki šiol tikėįome. ka. ; r 1%. »i ' : ČŠLČ › As jyvaré. aš išsuxijan ramybę. n- *Ų O” sės*: ,'«"Ćlilll vnanes ir tu suzinosi kas aš tclzszi. ,1 '. .į bg” D. P.
 10. 10. XI . d mažu 80314,? nl: wsmía ireriansnai ritsíėntils yxistitptys guli pries tavo akis! Kaip nebūtų keista, bet mokslininkai seniai tai imde ir Davidas kite su sorisu erebe- ncikovu yra Yhatikvienasskirtumas-jei visiškai Borisas pripazįsta esantis gy- teisūsl vatątaibaviaasldzekazkodelgal- voja, kad tik kitus valdo reptiliios. .. Mokslininkai jau senokai nustate, kad zmo- gaus smegenys sixsiaeaa iš trijų dalių - ir seniausia ių dalis mnadoksąuhi panasi i ko› mm, vadinamo. „h keptiline sme- genų dalimL Ji . ' " atsakinga uz fiziologinius / ` "j poreikius ir savisaugos „V „ nnstiviktus. a. . fr „ri“ r I*: tat: l. Y, v. l. J, ų Tí › Si smegenų dalis greičiausiai išsivysto irdazniau- siai jos veikia autonomiskai. ilgą laiką buvo galvo- iama, kad neįmanoma mlingai įtakoti jų veiklos. '. 'o i: ci 'Ww- üwsäruüwfhüxüsüdp . Wfíisiuumiííaisüg ' Y il- ? íía w* “St” 'mo metu, kada Ieva parode Adomui savo obuoliukus, paslmde lnilziive beveik lzielivcvtcie sventylztcic gali pamatyti, lcail apie Š-, vos lmgavna yra apsiv- ! ill5l lmbra. Smi ugcriiaans“, „atvzesimtis btivvig-'i - menas ympnl-. itr-. aiisiii lvivziliuzwo . ii- evii. Swa yra iuo-ias is hnxaiy . iiavu : ve; çlvés. vaaivzavvi. isss buwo nailavitmas. Sim . lriuzge su laimis . lwevvi himlų . i'm-ais sudaro triiilve, mai- mima TPiMŪNln. , `Kūr'yl~šv. ę Svvrs met-mi. ; įknviiia livigas . , ; lli-ųtsivviiis) ralis. akvnevis '-. -.v*. ..n1a. ! ' imsiu-imant! 1 'pone - vvioteñskllvvli' : minimi Šis lt'1l'i15 N. “ -r"*- vlviu i l . i i i_ . k i. paplsrvs 'l- "vu : nie Inaųox ir lailcorviizs `-`. . " ragriviiliviiii „A, s, ŠlVOS lmäto olnelztii. .Ma- lviiįvharittil- ` ie' lxlll H, 5.3) is m i n : iu s ummav-. iix kalba, ;. i.l kūrivw ios : enlcbis - ne lo- rusis (Laksvvii simlmlisi, ne : aim ivisvms). ne ~. -.i. l:ra ilviilnx). M. livigas ir imi, ir todėl Sim - aukšciausiasis dievas ir pasaulio namas“. X! !
 11. 11. išmintimi tvirtinamaašímnegaiibutimsiá- iamasvereaųhetatsahomeíietinmkurizpasídmáaiavn. Tuwntnevieviasvwuspatm, ' lead vyrauwit ŠBĆVWMKYVGĆMMŪŠMNMMYN protui : Melia img- : immasiaaipumhauaori-c. .. vumcm~ va. . ir atvirkščiai, atsiaa~/ `-? " " vus aistmi, -, - ciariai tvirtinama, kaataiMį“"'W7 ; motas kazkur iivmista. ; ': ` ff' lingavnasx ~ ma: kaip Dievo Sims ' 3 fane: visatos sąmonės sim- „J Mis. „Sim“ taip pat wish-ia ta. / L-ixriame po sunaikinimo guli), mieganti ~_ , vw „ v kíiriniia/ '~ i Nx, v ` , Tas, kas; -; - - _~ f Mne. ; ittgiwr' ' “- jį ' s t na* ' „Ž _ Į . _ uitoir " í_' kilftöič, ` x" _ „„ " '. _' i . J ' ' , M- stmtrti nauia pam. : „NA `_`Ą Į' _ w ' chemi- viauh gyvybę padeda ne] `-', Ć ; `.-~; " V vnitine gyvatė, 'turi btilao apsiviiixsi zemės rutuii, i; „ mumis isikibixsi į savo -JZĄJ 1x0- ', l`› ie a. g. . 6 XIV x pmtas. o seniausiaii : me-a › ~ genų dalis. gyvatė. id ini_ v nieko prieš sį pavadinimo › , Zaitys, jei jums jis itrtimesnis, ' ' Taigi, kentiiiiit. mok-Ji „u Č į - kaibant - nntiiivvé; sv' ' ~ mys, o papmsciau tariant l' vaida Mamma zmoniu. TU main: > tikiu kyšo, o moteryse tūrio 71,“. .1,ėyi1!. ×" ko ' i: z tik vyro wtYS priartėti pri: »www irėbms, p ; imam savo dantis taip, kad gyvybivihi syvai pasipila i! io, maitinimo ir atgimimo simbolis. ,- vienas iš pirmam beauty/ nis atvaizdų znmiios istoriioie. 'tačiau slaptosose ` WYEOSC, kurias mums pavyko pamatyti, umboms visa- da : imama iš avieių Kvwčin, susikilmsiu viena kitai į miegas.
 12. 12. Paslaptis raktas siaptaiavne naniznaštyie aprasy- tas taip, kad zmogus tik tada gali keisti karių sawiiitimąhaiiissizvdeimuáiivaiaomptüiia Tačiau ne iv mmm o wmwu sms imti m daug santuokų subyra. tiek Seimu patiria mig» M”. hw“ NW! !- qrt: ` 'n- HW, tai dazniausix i“ w V' ` di KQVHHM valžoįvu į : y äv-*vlívíwaírídnüwmsáz 2““ “V” : im . ;tiriantys giminės F“L““? /'“'+Z'/ WU°' 'f-'ĖŠ , pratęsimo instinktą 5““ '**` wwwwuaaäfw ; mmm M . . , i . i . Į m M* mtnaohíšmmw_ mitas mlns SHFJJJ L. a,v-~. ç,. 'FM Į: ) : i A Pagal sevųiviviins ismivitii] 'ma' “u ` m” "i šaltinkts, pirmas zingsnis i laisvę ir savęs patím m“ “img ima - pamaina ium- p daiini mergių. Ly. m9” nukreipti ia į savęs ' i' . **“'““W"V”“Wwaum 11mm mmm: keliasi - “WWW WWW” vienuolyno siav- aančioio ir valdo-t M" XV Zzwiégiiaikainiahiaupri» wmumww mwummw . "”"“"°“ m1 mmm- mes radom sios fvnnuoianti, ' reptiliins 'Ćitau- palaiko optimalią, riifgriaučiųat- Kmiaaiini enagi- ` vaizda. (amčiok) meliziantifraity- g _ M. ?fdüdíütü i WWNWM i' DWSMC real- hü Küñü- ia, pakiiusi . kryziaaiyie, W101i! ! MMI! ! . azi) stuburo septynis ener- tmsüiakiusnr'
 13. 13. Taip atsiranda Kummtini ir visur es- ančios Díexüka: Euerųrišcs img-ris - būt. Phleiñí“ ` z Kun- dsüíįii v“ v -m ir Įifuu × šchcLrU XVII d_ . „ J. : ' 3 senasis mnkraštb moka, kad pirmas zingsnis prasideda nuo . sustolimoñ Zmogus, kada 54:» ie visą mika, kaip sugedusi plokšteíe sukasi mintys ir išgyvenínud . w vcuwdienos santykių, kai su nerimu, rūpesčiu laukia rytdienos rezultatų, ty. iš: uíeítaíp Hem- H būti . Su . t . ... ... ' äihT” N' - čia ir mur vase- ""* 't' Y~'“-V'*""'~~V Me, turi išmokti 1“" MMM*- „W455i, „m“- mapaverstšhasaíenésbnse- d, o „ga“ (r be. " ? DSMKMHPWŪICUZCWSŪ trumpam sustabdy- them i savo aweniw d „Mega“ „mų snvokinų irįsísąmonínímą. nuo: būsenos metu pm- sMeM tavo pasñunglmas 4x : www : w : evaklą įlgitas bangas, tu mokas. ?Wfüíu si Iemcmtructis vimtyie“. " ni 'n r-. emxmsnz win į laimę. Poke- ąs „zinant, kad tikmi n-Míu ' nriémiau spvtminų ki m- A mtuín buvo sudėlioięs bon- -nnutnu lai maziau nueik, iš sunu-o kitą : nuogų su zen- 'Has taip stipriai sukrėtė »mvw vidinę pusiausvyrą, a. : . as vxegmėįau neieško- vrusvuvnínivno būdo. a! XVI! !
 14. 14. XIX senseumnuuscmmmw Mia ąswwimumc Www/ idp dau» „low“, tai unikalus šansas pavadinti save, įsisąmoviiviti sav: ir : įsikurti laime, o ne Halm mm KYVGWM Ma-xcevirmcijiz Nwwuiwummb“ rmmñz* ~ tm nirvvms mämuäm „mm“ : i-igsvns SHDUTI su W“ „mmm i' m” Mvmäųii ; trvnre ir mt“- KM “me” 5“' yuumti v-: nas Litų "mmm mrvaxė suieidzia dantis taip, 'tad Zmogus nebegali Iuiias dienas, o kan- tašslrmvaitcspakiltiišiawsmkiümsiumba- 00 (minų gėles), ?turi pasireiškia ania giiiųių W354i“ WWW“ iíítémíímüs WE' 11305 Wal ištiizęs šaltas. tiuningo sutñkdo itmnbtaių ir muilu stiprų mamą. O kitus, Mutni- au moteris - ima dmintl ir pasinišitiu ania ; gu-ides musmu. Jei ias leisiu sau vñmzinti vidinė: gyvatės egzistavimą, tada ias music: suzinoti ne tik tiltmią mmvaao PHEZIIStL bet ir padaryti taip, kad jis daugiau nepasilmrtotų. xmaewtrmtusuusitei- Rimas rimtie: būsena! iitmaiawiisio Mamų ir nuteikia gwatę, hitai» tariant Kund- atsinaiaiduoti, jei aplink aiini, mmwei. Ramy- mum benamdavti- bės būseną: mada at, gimivuičiai ar kiti ginantis kaime: har- zmous? ;mg gai gan mitai, kuriu NV- atmtyd keistai! x4 il: GMS išwmia po 4-5 apie man: pagalves? Wkwíli, lddlianws Tbkie ir panašūs kiausi- wiiau mveūiti Mrv- maismusidatwiío aal- Wüimkistasirkiaíd- wich-nemaza nur-imti. ingų imami veikia- . Novuami hen- mas organų sistemas. ammm* išlikti senieiimmuščiaitviv» oras, in: galiu atm- rim, kad . svarbiausia ti šiuos siuntu: muri- vNdM i' MMM 341- mns kitiem nezimmt madingai SUN mmi- ir nepascebint. bumui bės būsena! bent Nadia: bėgant aplinkiniai m: minutes“. Aš supmv nusrebs, kad ias stinga 17411» 'RM daugumai išmokau Slisimhíyti ir MMM Ši! ?tunas ir ištikti dipiomatiski bei yra naikinimas! Kaip šakų nervų ner narius: msti net kelias min- sitdttingiitusiose situ- lítö 'tiek' '1:". ':”: t"i! ”` . iciiose ? m lems : nm: Kitas 's' › -v > - -- "RNW 'I' " Mišči- XX
 15. 15. fįčéíy, Simnas/ u
 16. 16. „; '.'.4'4.A. .'. ` `XXI ieixi raw dvasios šventove. is, SYCNK girliavnäm: i. ti gyvi, iiitvi' . luvmiotą Joga vadinama dieviška gyve- nimo wialzsln, kuris atsi- sieleide senam išminčiarns meditaciių metu. Seniausi archeologiniai šventyklų nenori. Dieviška- m“. W ' sis Ichis vnt kiekviename mai- mazdaug u mūsų, H }i. * metų DP. M. t, SC- taiionieiaas ŪKWŪĆS, ir nenutų“. m* akmeninės vaiz- mumis. siekiant pilnoatsi- mudu-vi metodai- fiáhämtinuirfí sinis atsipalaidavimas. Galima eiti leielevienuheiiiaatáeirial dantnuoineditaciioe, liau irviilmsiant fizinius atvirüčiai, pratimus arba arba iuoshomlrinuoia . ziniai pratimai vadinami asanorniauanasmao rltFi- mųmriasituųlmdiie batinaiatlieiiamidenné- KSDVWMWM“ (PVZ-o lenkiantis išlevepiama, keliantis iizvepiama), sa- moninga vidine koncen- Wáh i Mada! kūne, nesieulrant ir su pertrau- Iwrnis atliekant šavasa- nas, liai relaiuaciiai pa- ? ratimai turi imti dammi tiek iui-tų ar- tiek liai, kiek leidzia Mano 'mi ne leidiniai pratimai, kaip mankšta. hur- svariiu JRČtai ir vie- galvaiant atiiirtireikirv 'na : Wčiu mtw-IL v Iwizyirinhi, imi' svarimui sia įsisąrnoniriti vidines raumenų ar sausgysgių įtampa: ir ias sąmonin- Eüi. W truputi nuimti. aaarnas, fizinį ir protinį atsipalaidavi- Sav- asana. San- mito balta tai reikia . negy- kūnas”. vas . ldetvieną rytą iairai svarbu išvalyti_ saw- meüfftivii šven - i`"-: '.' ` . iw kW pm v. : = Zum-ies. gyvenime : ibrk 1038119111 aplinkinių, ios kankina ir imk-ties metu, neduodarnoe paiusti priimama» poil- sio. lššluoci visas neigiamas dvasias KEHHM ypatin- gu lia' rrmtimu”.
 17. 17. nxsvrçxm mmnyuçt. 9 neshas-w; SKBLITTIDJSI ; minus
 18. 18. XX! !! . srw pratimas stovint. Atsistdč. ?mos pečių moty- tamis akimis naiausk, kn- rioie kam irietoie, kuriame ie, uzsimerl: ir iaikvvianus mmm” ar kuria); m_ rankas prieš save, mastu, kaip medis šakas pučiant ši! - tam vasaros vėjui. paleist: aplink savo kūną. Music mttu : Wii r ir Remi: ' kiisz i savo R n. H 7.' i* i . A5 Y' iiĄiNiIJĮ. . i at sit r e 'i ~ k i a vi t 1 iwmen; g' a r s i a i tark 'ščiaí 6 a r s a s 'šcia' nuima visus tum: Į gyvenime uzkrautus draudimus, taimis kaip "Sat, 'BB , 'tit ir pa- našiai. Taip Dauguma meniu nauaoiasi laikinos mnmenimis, im' gy- ventų pasenoie, reikamuhnčioie pastovus kavinės panngcies. Kvėpavimas Į pilvą yra natūra- ins Kunaaimi mnmimo mecha- nizmas. iüsų gyvatė tokio kvė- mvin-. i- 'Metu vvainvitą šilumą, vv- ~ ' 'mums organus, 'v- . limn- w l *calm v bosi- wisus. CUNO MMC imti suvarzymą, įtampą ar kitą Hermio- 'lli Uli-Wiik P r a t i m a s pradedamas įkvėnimu, o iškvėpimas atliekama: mmm: ran- kas ir tariant garsą 'šiai S u v o k u s - ' rsmuvą” - ~ „As jvvittė' 51' U: - . m- i C"i. 'ii SWĆP . „ ' (vw HN: į PEN. ; ` : wv įkvėyvmmas i' M, o iskvėnuuur. ; „ m azia Ztmiau šovihauiių iuostuą. kvipaamas lėtai skaitinia- ki iki ktturių. SuiaíiYk GM ir vėl skiaiciuok iki keturių. B- kvėpk skatinamas iki še- šių. Sizimkw arą, prieš įkvg- pinų skaiciuoti iki dviem . PnatimasvaainasiAšgyvutf. įtampa; vie- tas, iškvėyyl: 'säawütçntį r. ; Vietą. biiryi; vnr rin-ų N , ie- : imí kartų į abi nąues ar daugiau, m, kai iausi Pokiekvieno mtimo pa- imk ramiai ir pat ti: mzveia piktumo irvsuir- : ima dirasias, kurios noriai ymo- la iüsn asmenį avkstvm ma» Atiikamnas pratimą uzmerk- paiusk io poveikį. Paiansti pratimo poveikį ir nesku- bėti yra taip pat svarbu, kaip ir atlikti pati Watinų XXIV
 19. 19. XX 7 . į. . ' rmtinnts stovint. I' 'Būk ttįxímerkęs, Kvė- ' J' 'yvnok' nunu lvñdn. umyi ym taip xumzvnt-nas yva*- gsttingxx . tr-m o'-ce. zvu kvėvax~ivvux. shmm vuokuvvxas ne tu: ages. Let daugiau Aegmvvxies, ismw tclcsnnts ir ynmutma vimvę kūno Síínvmį, Stavrosios L-vxyw 505 tvurtma, kad su Kwėm- vnvms teulzm iengvni tekėti kūno energmu pvamti. Inn-ų ir ir ntmsm "meistrų, Tai . lmfvxtgvvxžvris kvėpavimas rrmízmie yu-irvimantus yuivo avansą (Mr-vw, ir . ultrų šaknį. kyla lml: San- kaníxxų, mr sàekm imk» m“ ir įterkię. Įkvépxavua ir iskvmuv ma na' nosį. per vzrssm- nį skmnrm min. kad àhrdėtnsi 0*: c'.1v.0 03" „mas" n. 7 7 . . pat : v n-„ąt m n kmtrr. w Įkvàymw . x5 lygus. Lir-„m Iavtmzafa av' www' tam. m. : 1:5 »mmm Ktu-tai: didaa bartaxaa nepa- mestum ciklą shaicíauglenk mn- lwogovėüauírhoiospírštuambaík nosim. Šį pratimą butina atlikti prie! mio a. Dienos metu kvėpuoti . A3 gyvate' ma, kai tik palau- ti bet kokį, net nedidelį susierzhi- mą. .Prieš priimdamas spnnaįmą ar atsakyaamas tave suerzhuswn zmogui reikia atlikti tris hrėyuvlmo : Mus anksčiau aprašyta man. Ne- sirnplpk, tuo , Ira apie tave pagalves apliukmiai - ñents tik atrodys, lead . jis susimastesí Ir vien tik tai tan suteiks rw-xtnašunta, ypač ki jūsų .1'5=:1:›r' '÷›'1~0,< vadovas. Pahlsi, ' ~ mintys, VUHDS Tu wer nem- t- keistis". ism-. to lujo- tas kūną* wems. 'tai lcclws but navinnts, u. ; : n: 51'- mnslo kū- . tmu kvė- navimas iki tnL lm! mana ne» nrmés Saw indėįinw. Pėda. : m» tu; pkvtsjàe. nisnuerk ir iskelia rankas sn- glansraís . íelvzms virš 5.: Ix=03. b*- WĆyxLII-nxs tu' ' nm* m. ,nzäs- YWL TN. M! ymas! zrrck. nransk. var : v-vms. A. vüw: būtent '; `Ž ? Tal b" . rankas : V5 XXVI
 20. 20. X XVII patinas www. sav: nvi- matę: būnant mm. ?Martin iímü- bas vir-suimtas» Mvusbüvwiüsideävlibnąmlá äusíumüñ“ w rioievirwk var: ma3.„wm giliai l' aii pasinaudoti saw "nių g* Tgäamwmmm 3333;; aéslidttiapmsütcgsw“ v M: ma? ? Mmmwm o» lhveplmu m_ o „su“ ma“ a artok 7753"“ immgmb“ W*- vienai pvielcgnestaaaubpausítepilvairgaiinryüęgüiai įkvėpti. Rankų aiibiussupmtahovmsW teantšiammgaiiüeleistlgarwinusvi zemyn. Jei iasų boso viena, galite pasinaudoti m: (heaematlosuiratrwwmisranhow). gu- lima atsiremti nugara ir galva, o aiibius pa- aeeiantatvuwųxipatsesibosagtaaaio- Un nrnbäenaz: - amkiyä. 'Ma mastai apie daiva. . jei rrrtw ”*"~*; '1`i : nuimamas tada vludtb- w ru ~ wleiį smurtą miltšhiostį, 'xm r" wtumwmizínlfliaissusnüite Vík'ii'„i` m; mgarivinių mamai; Nike: n 'Jums atsiimatys įtamvor. sa? Dc-xq-'wę , li m IŠ Š_ : a: a: 4 E
 21. 21. xxx: v 'v priitiviia. : ~ " v~ii"'l: . l , -iiii Rl11Ą L . g'ríi``5 'Čiii yiíürif iliss-iicr*: ir* gkveiniaw mas sliiesl: räuikili Sll~ ; TUIUSTŪĮS . isWiiís virs gilčvus, IŠ- lzveyuiiivvias lerlris i ? mew in 'S lciiiml. tiesi. " m-'l is i viir : Titrų taip, lçiiii MUS- tiim Niillllč YIiSi ČLIVIŪIIS srrėviizuse. lm few ri li o t ii vi iiiclaiitę ar lzlnixstiikią. Nelųvėiiiiillc. s n s i k' o 'l - centrus*: i sr-dixiiinia. lçiiii PiUiiS' ĖHNIJĮUHČĮL' iv-. rmíe Įiiixti Sroiñvzr. u:5', - , Po rimties koütūltūtd- viėiuzcí: iiiiiii ios laeiltitės iš lėto, pm- dzioie msiversdavnas ant dešinio šono susisitkdarvias i kūdikio proza, o veliau remdamasis rankomis ir laikini; killnte kaip vezlys. Dauguma reirtiliių nemoka keltis galėdamas ant niigamsi Nepamirškite, kad taw u: - davinys pazinti savo reptiliia, su ia su- sidnaugauti ir ią perprasti. Til: tada ias galėsite pabandyti perimti valdzia iš neptiliioo. Būtina sąlyga - pnatimixs daryti kasdien, nuo antm savaites z -Bharttxsperdienatamslzirlavitis- 21 min Nereikia nielzodaryti per prie- varta, tai tik bereikalingos pastangos. Gerai batų priprasti prie minties, kad viskas vyksta taip, kaip vyksta. Tai antnoii technika, vadinama Minčių nunvninimif, fi yra neatskiriama nuo pirmosios. Kai tilz pmdedí mokytis i we- pavimo pratimus, iie palaipsniui vaini- na neviimastinaas mintis. O laso labiau mintys rimta, tuo atliekami pratimai. Keptiliia megsta masinio- tis po nerimastingovnis, pasikartojan- čiovnis mintimis. Kuo kiviai: :mogus yra uziaaidytas minčių apie aeidziama objektą, tuo lengviau iis wareptiliiois valdomas. Til: nurimusi minčių audra leidzia iatzveiaįti i savo vidų ir suma; - ti, kad be_ instinletų yra ir kitų 151091109 bei svarbių daiykų gyvenant zemeie . iuwtyvvLi. Sis iimtínias stiprina turas mmiiatís. mdeiia lavinti viiiiivieviii Sariai. siisiiiisį sii i-: knms ir | íz`Pr"iV"iiS.
 22. 22. XM! + A. .×~e›n; A "r me Srovė: 1: "mix , 'ėnk' g gra-mm' v-ctns, mlvzxk r; ` rutvw; „L r mų. Tamil: hlvnbtl, Ju mųzah . íelnnas . zrsmmmtx į : amex HN; rrųwxwc mm. *- txyc, 'vnek' kūnas leuitm. guma kvė- mw: į metų, 'un- note ; man srmmmaw “t” ratu-ta IIISHHN* mynybe 11- : rxw twin, poilslsym »ammm len“: rv-. Iaas PVWWSL* ir pat: Mitšvningįmusías zmogaus, mnzinal : tm- ųciole visuomeneje, lal- pugarbtmų mono-xm, iel- dzianäų nutapyti' wką, becmandarnemvykv sutik- tl zmogaus, galine» mmm/ - ti sutauwco laimo mamas. Isminciąi tvirtina, ?md lal- m galyme sucaųpytt. Tu- tuu vtsu lai-neramus yra yxürçlíanm į gyvenimo pabaigą. Kuo daugiau lai- lao sutammt, tuo trum- pesnb tamm Kwenhnas! Tmųç akivaizdu, kad : ecw nuomos, .number mūsų laiką, iš tikrųjų uzvaldo Zmo- nių ir pa» sių įmmm. ;We ųtsurjns. newásk mig, Man, .ztevci smusvnui, tik-jas xjm yuiunx realybės ; tamrns tcíwųvną vvmlcnztvvnį. Tmyv N56“, Ž VKZST-. Ćįíl PĖI7C. ~"*'. '1ĮTAĮ HAML `II1Y`1S VDI virtualaus 943411- sxxzrrus rtttaçkuvxr lcrvbYzxne-uį „Isnvuį, “o pusę Nuo . tm vntvvmvto tavo sUU`0“11 mun- vmu mr; gxjmzrthcswovvavs nsavwvvus, w 9 o' Q u n. į. .a y; su „Ą į a. 7 a '-3' a E Sk s' E . 3 : n o I; Į “'71 f G : › z“ ' o Į a . , c. ū u, a. ' JN , . `. ' ä! „ , Į *Į ›o'~' č ` o (L. (b. Ė *O , „ N. ~ ę. Į? „, " 90% t „Ka, g a awp" į! MX! !
 23. 23. íevmm ili' . zi. zninnti. 21m : Ūfíliiilmr n: k”. sm › r. - mvikas rus ; iiinívčvins : r Sivyriicttini» . tumis 511 is- iwėvvwzix siai: »ĮHJŪNĖPVHS Rx*: ginama arčiau įemės. Mali (MM), M! ! iliuziia. yra ypatinga jėga - Salz- ti, ypatinga energiiui, ?turi siepia tikrai; pasaulio vei- M i? Mmüüw E 441185- aiypiskiuna taip, td tuos pačius įvykius skirtingi zmones mato ir tnaktuoia taip skirtingai, kad nei: ne- gali tarpusavyje susikalbėti. mogus dei mvo aiziumo (avidya), dėl ziniu trūkumo, sukuria savo pmte iškreip- ta . maiinįį iliuzinį pasau- lio supnatima, turi perke- lia išoriniai» pasauliui. O mūsų laikais iau zmogaus sukurtas iiiuzinis virtualus pasaulis uzima vis didesne Zmogaus proto dau. ?devi- ziia formuoja vyresnės iran- tos iiiuziias, o internetas - augančios. Pamdoksaht, bet : movies savo noru vis giliau ir giliau klimpsta į dirbti- nai pačių zmoniu sukurtą virtualių iliuziių pasaulį. AXXIV
 24. 24. NñV „u, Wūtimsls susvalkns. MU: uzsšvuefuęs. r Susiįev-„Izęs w ›`T': `:': `S kelius . trmuzhtncv _ mums ir galva mn. kad nv-. k-os * mi mhm) ar . lemti įnfėtn . mr Žímm. l. ~: v*ér1d.1_v~1a> P”, “mtw amzius Bmh_ Y*45151“: Į xlč- ad “štanga” „dė _ma_ Sms' turės' w' tema' mantis itiuzišmt- ųngféįwį; kojų ma, Si! mm : ev-minų NW* ""`*“" píamu atmizau. aiškino, 51'“ "m M* kad zmogaus uzduotis is- įml. Štmz' m~ sįwmuad BMaps pinímų, .tawe keletą kurios atneša kančias per lçįįrrįį f-; ųbpų UVŠFĆMM BH 1181934 ? lt- įr' ískvėvf-ų. ębmu- maniau? má ? tartum Ma*: grįįtx-ulnvnas galvą į centrų. Šis pratimas stmazina ira- klo ir nugaros sustlngima, 9671m sal- ws ? trauma- M, MMM! smegenis a: - guowits, ma- : Awüh virški- nimo arunaas ir inkstus. Sn kvehwe- un išlavévįvvm Atsįnįthtmxuüc ir Mlsįlaū; Zevvvan. (Ka: autorės n: news. įsįtįw kunu. 11.24 ; mm zmonlįa noriai vis stipriau įsuba sausam vata sbatinaanaa ir aíainaama zmoniu tros- kimas, o ne juos stabaydanta. Tu: pazimeti- te, kuo pagrįstos mia-amas? 43m* Šią su- lmdę h- tapsl lainmwi . Su šiuo seksualiu automobiliu visus merginos tavo“. o bliz- gas mmm? J<olrče mmingi šie turtingi armmwüszwwnumturígeístltohío paties . sėkmin- mrsnįtį-įė knno dxlįs, o ne 1:11» Ūfümüwi ma. but-no run-e islūzti Stdbx' ę) sun* hw_ ! }.'5!kíx! v1;15 grįiį: į centrą ir atsiyn11.i›t:1c`: . làįcvėmtavnas mtsisuk į kaire v' įmkulrtv*: marįvmį, Grįzk' atgal į cevįcvxį. Arsivaídi- duot, įstįmvįí: temu. Įvuhnlavvn1s! ėnx1 nuo klubų nrmtėk' kam į virsu Galva n' mn- kos tmsvm kabo. ku pñtrñksta vw. susto- įęs islaxwh. Su kuru ; :'ét'1vn1 totuttx *nika ga_ tvirtina: .vįsañla ma- tai : vucmes ir sittmaįas m! saw nuomo- mų prizmę. Nuomonės ir atmintis truk- do tau path» ti rearybę. Kšewiena maomonė yra įspūdis. VMI? - dLi atspindi bet 1:4, priešais, mtamčų esantį akimirką, kai veidrodi patrankų atspindys pasikeičia, n: - beltdza to, kas buvo atspinatta. hleheha jokio mano“. . Tvvšldmas visada susiįęs su wmšmškmmz. Ma- jos skraiste: uzamgtas tmšlzinw tikslas visuomet ym hlme. Tačiau joks įvykis ar mater-mus obįek- tasnegatísutciktiuàmųkuríosístücsųmícstü'
 25. 25. wc; vp. .. Šmüäųdnáoąouw . HJNNA Maya , r ž xa, x| » ` ›I/ // ų mmmmm»„„„„m„„„„»wmm„„„ m wwmmmmmmämmwm m „ _„ m äm „m mm „Www „w mm „ mm WWE „NGN“ m m w W Įuweítvírtbuseníeil mm. .. . -. _ -T m. -m Ėmmm„„, w„ „. m „ammm„mmmwämwmwwmwm Nx' XVI!
 26. 26. ia, hitaiptariangsuwsztacine ar auto-coming nervų sistema, ' yra įmanomas, o indų ibnimäiai tvirtina, kad Vitt būtinas. Ma „ laivą_ moksiininkai mane, kad ii _ neunitiausonuo zmosatçsvaiix. « i vegeracine siscemapaiamo ama- 'i nizmmwlatinę, reikiamą vidinę pusiauswmüünotemmiatam, _ _arterinihutziospnaį, širdiessusi- “ ` traukimųaatnįltvépavivnodaz- uimrakaiwišskyñmgmeaziagų apykaitos gneitį ir pan. ), mobili- j znoiaovsaniavio funkcines siste- 1 masmaaeaayičiasprisitaíkytiprie i HMMHMMWSMWR- . Norint pazinti savo Mp- tiiih būtina isiaamoninti ios' gyvenima. Geriausias būdas gai . ` Ą atlikti - virsriia, .msinerti lg" i ios būseną. virsti nntiiiia pa~ _ dė: Mada pratimas. 'mm būti- j' 4 uavisisiearimtigknri apganbia _` į zmogu tm' selbstintis ansiauy _ ta: bei ritmingai _ mamas". .Aš visiškai ramus' A suaamnčias garsiai, vibracini _ __ W176i MMO! Mädüáiüi 5311154- „u „ »„ׄ„".
 27. 27. san. Stnskritu mum. MM' AĮAĮAĮŪJHMIYNŪĆSĆ w tai bitės u“ vertingas . tyvsunkumts vmo práv-anna paemus. Mowag“, ? Kada uruęaizsa Ūąílšéäq) manti- imti smmų VM naudoti vonia. . Tai ia- sena technika, kurią mėgo naudoti ammm spųsdamas sudėtingus mąstymo uzdavinius. Pa- ruošl: vanbs kambarį taip, kad kone vymxtų „www bianda. zvake mm n' tiks. Prisiieidęs ww vandens atsiymzvy StWMi hartudan: miškai ramus" v" Taip mmyms im gali paguléti nuo po iki penkiolikos Mimlül] 1* . vandens išicidínw angm. Un* v „ sa: vanduo neisbėgs. Gniédm u: ir įsisarnonink, kaip mltūmiul: ~- kuna: muzeum vandens kiekiu:
 28. 28. XX XX pratimas stovint. sm- atsinien Pratimo atiikimo 664- kęs. Sumsk yn-ies save auką. į Ątsignilt tau tinkan- kiii-į gali silkmczntruoti zviigs- čioie atsipalaidavimo ni. Prie- blandok 51 pratimą sunku at- likti Kve- mlok uj- įizyi būdu. rėdos re- m; pfivtyie. uzsivnert ir iixvàyv d a ni . i s horizonta- liai isties*: rankas. ls- kvėndltniits s u v e s k rankas su- giaustais d e l n a i s virš galvos. Įii v e n d a - mas istiesk rankas ir desine pėdų įrevnk desi- nį kelia, o ki galu tai a u 1: SC i a u keliu. is- kvėpditmas varg suvesl: ran- kas niwimn- raliai ir 'iš- tiesl: desine padetyie. .hadék vir- tima gyvate konoentruodmnas visa savo demesi į savo dešine mnka (dešiniatan- kiams). Gamta ania mum (prisimink sun- kumo mintį. kurį patyrei darydamas pra- timą vai-dine) ir turi: priminimas: Alano ranka Min' rin* i". o ' izvelviant miausk. iziiiyv . -- « -~ in: vnagnetiu t" 'l v vsicimvibt- v- 'mr sunki. v' ' *i nitiilsi ti. ,nerkalt sii 'tą i" vėl mm. i taria minti ', mano nuit. : LiL. inti silvi- ki". tu. : ' : v turi: mintyse . .i„n ~ umi im labai' sunki, "BFK minręs sunkwną rerkelk z Am sunkivnas piis savaime, v ir' iiI didelių pastangų ypac sttlikils in; u ji~ mo pratimą wnioie. Pmtimas lxugwms įtvirtintas apsunkina visame kuna . visas mano kūnas yra sunkiai Įsivaizduokite save esant viena didele apsitnknsia ir ramia gyvate. Zmogus amunlmsioie basenoie pa- laikė siepe nuo savęs. .Visi apiink bėga ir tu privalai“, tokios komandos daznai yra u: - vaidmisios mūsų dienų zmogaus smegenis. laaįą. Įkvàpditmts grįzk atgal. Stovedzvnits ant vienos hmm rmdaryk desimt rankų misisuiívvių. piuutsiitųkvziyv ini-main vrativne. Į kairę masę įkvepdarnas, i . using iskvéyxiamas. Pakartok pratimą su kaime mia Hin' °""°°7°YŽH'; į me“, o XX XX IV
 29. 29. 57 ur* mttimas stovint . Gamdaí sm: rxtsinaer- _ k-ęsksumsk : meš save task-ą. Į kurį gali-J's, . su on› centruotl Kiekvienas iš mūsų esame jaunystėje zvngsnį. patyrę malonųapsunlzimoiausmąm rríeblan- intensyvaus symrto ar flZČWiO darbo, .Me šį kai mmm: grindawovw ir nusiimt- pratimą davom į saldu miegą. belieka tik at: - stmku at- saivhtdšįįausmąírfwnsmmü : am m. tikm galvimncío miego malonumus. „ę puola ui- Mtaveaytmewñegumumas V * iayi būdu_ irnor-asnumausti-lelshsąmTm . á įsivaib Symtebustauaekíngalrházvíevų à duokųdienąaarantšįmtįmgtnhusí, d mm esihadviąlabíaníríabųuatsįgauní. 4;, xx paukštis, Ateis mena (dazniausia: nervu-ta ar g_ , , lskvėrdųw penkta), m! tavęs nebeuplm calm _„ 55 mų; mm. - gveita míeguisnmo būsena, ir ga- _: V mur de- lėsi atlikti nnxrunn tęsinį. Wtimes- _„ šinés mt nė term* ' ' " “ir , ."1.1vm, „ 'r aus, Imk-ę snvk' : r nl: “ blunzda_ trw 'av'- Č nam- av: " deüniohev H ç Im. Raw . ' ` n kas lm- e-. n v“ kyla kaip mnkàün sywu-nns. :hw , nuo nwílnxų, vėlx „ ynttnzstis mosünmyt . quam mnhunuovüknnxtį. bwsnu ' 'Past-mk' ant iaurės koęus w
 30. 30. XX XX nmnmas stwvivare sm. - uísv yv" "1e"? çębi4 Kvėrnci; mvzbnAx1. . H ? ecw ir rankas . xry. ..1|.1n0r1. u; ~ v ĮI: v ė y' . i .1 - mas keik' PĆŪLIS ; rmeiaį ir m0 pm m: metu į viršų, Lt, .Giliai WWW“ Pe" 'V4 Icvėwdnv-nts i Firm“ “VN-K i 5,„-e51_. ladham - -iaxkanti ; » vvxevttvs u* 3939"? ) Vifi (SFUWN vrnlexsl: m» MMI“, WWWBL 3“' i- Ems : amy-L VWWWWWMM“ u . Town bímn M 59511 i' 734153” “Ū” › ' „ ,1 '. sm; reūms WWW! - Wá' MPWW" -- 1 ' x ą deSxvv1tWNPa5t40WWiimų-: „--ų', : 1.w1r: ų.mhü3*l›WvM5WW-; . Pakeisk' WWMMĆMSTUWN kryptį_ MHSŠTKRŠIJKHWMM Įkvėrith NW máaümüa MM. mas snvesi; 34779“ WWW“ V“ mgiw 5 „~ kartus d? daugiau, nĮz_v„-Į1; N. kai apims miami kojų › : ius ›u: i:5~ . netureilW-VW-*Mü- „ n. tm. 13- y v w kvėmnvvnts per yvríelzį Žeísk - tampa. fury): .Iesunt kartu. , ;*`V1' ; r „« s; 'D cęàmtpçįtéa* „yo 45 m' Ū m“ . n. o ` *' x_ . ;e x į' i "N 0*. ; `k ; v ee r_ J - _`_, ;n-“Nxw 'W *Tūįp : Itm a -, .v°
 31. 31. IL prativvms lttlíemmųs stovint_ San- Ghuma ( )- ? ės Ml. `'". ".'. "l.1›`. Būk' uįmvner- kūno ros tęs. Kvėvvncl: nmyi l-nlln. `Qf Pėliüi STN". ' v tvirTĄŠ ant m 'I 4 : ęmėau trupu- tį rvíatmxl »tel `- - Nsu; píüti* is. Įkvėrllavn: 'wellcite mn- lms llllirštyví ir . tt-Jul flllyh lml įmtėtlt-nė- te nuvmtytl tai, 'sms yra u: jūsų RUJA- reguliavimo prati- mai. Atlikus apsunlrlmo pratimą bei atpa- laidavus streso įtemptus ar smzmuotus raumenis, galima pradėti dirbti su iman- iagyslemis. Stresas įtempia ar spazmuoia raumenis, o lead iie būtų aprūpinti pakan- lramu kiekiu lmauio, lemnitgysles priverčia- mos palaikyti aukštesnį lrrauio spaudimą. 'todel išmokus giliai atpalaiduotl raumenis ir nebeiautiant momentinio poreikio ms- nausti po raumenų atpalaidavimo, galima pemtl prie kito - Sharma, silumos pna- timo. .Pradėk nuo lzonoentratlios į desine pėdą ir Įwėpdamas tarlr: .Mano _de3ine peda šyla . nls, lslcvàrnlllvvu mvlcds slxnuhite 'mi mam prati- UBS allcfznėmís ir allcūnėmis srevfn- mo pradzia. Tačiau tės mttxesti kelius, o galva mums. šių dienų magai mln-kutė pv-. rtlv-xų . lesnnt kartų. daznai būna sunku pratimas . lt- Zíelmnt su» vmr. (Pllrslvvo- ttav-. asavlal Em- ilzsivner- nes. Kvėrvnf: xmm būdu. srovei: tresuu. ?chlcs tvzrtal art IemėS. truputi , vla- : mn nei ; win rlllrrwjw. Įkvėp- dltvuas snvesv rankas ll: Im- garcs ir 51:- nerl: ?rr-tėtus. Artnsk mlm_ rr- pnadeti nuo pėdų, o ypač moterims. ne: chroninio streso ? aciu krau būna stipriai traumuotas ir ilgam islieka šalančių pėdų pojūtis ne: atpalaidavus muvnenis. juk kraujagyslių spazmas dar išlieka. Todel siūlau pradeti nuo desines normos pratimo - pradek nuo Iconcentruciios 1 dešine mnleą ir įkvėp- damas taria . Mano desine mnlca tyla". Kaip ir su sunkumo pratimų, taip ir si- lumos pmtimui galima msiruošti pasi- naudoįus siuo patarimu - atsigmltite ir uzmatau vieną ranką labai šiltu vllnoniu pledu. Palaukite kiek laiko ir uzmerkę akis paiusite šilumos uzdengtoie ranlaoie ir ne- uzdengtoie skirtumą. Sis įsisamonintas šilumos poiūtis iums leis medita- cijos metu pasiekti rankos sušllpno efektą. istwesl: rllvzlclls « amet-tu . lelmi vnxlcmvti l kllnq. lskvėpda- mas tiesu nugara. Tankis įenujn, smakras lstresms nlrvwyvz. Arrntlailllzcl; vzrsxlrarę kūno . lan nuo ll1l'. `"lc"l. `. vnliexsl; rankas. Vee*: gan ta kartu lvėpl: ir isüvėplz. . 7 U* tvėpllvlvvlu lvn-ln l. `ü'li'c"líl'llli. IHLIŠS 1 blok-ą, v; lltrutar. l lslrvėtnlavnns ' i oiüiíhį. uws g »r-ex-g. Šuns rxzllėnre laste- lznok. lmr yra Įtampos : nl temlf; 'll` ` naslienlc; . atyxlhlnllxoí; rankas vr galvą. plas- talms 'mdėlc' . tvšt : emesn Nesknbàdąnsns amstcí: ant keturių.
 32. 32. LI nemis ne- unkstyk Bkvqma- mas knk smakrą pH: kra- tfu: W lšrlesk stubų- hi hr ht su sdnk k atavųh paiudmk uzpaka- lį į kai I*: ir l . Atliekant meditaçíni pratimą mąve- ųimo metu man: kasti šveínų an. ;- čmñnmądehnuz, okvçpndmnrįmàmu h~puam: nmuęshumwądehnhnw . ddnehauntnumodbneñobnduvam n iki nuzude: ir 1 min: mum“. Kai pavwu hdu kartus nmukyñ ñhnną Q dcänb dehw ikuhi W aqmu, su- hwnonnruok ähnną įaauus naųnnt Jüuusltunnwehaumad nmmnišk hmnažsunusnaghwsadthhanmüą üüvų V wu Wrhhük Mhm mum: auv bunu V auñugwwa anna ragina - nawmñų usuhų k na» vn_wwaiunun15nvMmu "Vu8u&J vnma vuus pm» arnas munnua Sunu pmadnud gaut: past ruahd ant püwn vvithės auks uzdėk pasų su štu wmuunht Pu- huüuą man MMM: ähvna sauna kūnu W są nznknu› votwį mum aaMhmyk. skM@vm stuntsnb vovdkb sand - athkk: 31 . ñkauñnwf arnñntyk vdkvną uab hmtuą nuhnwmm V va uzu- danñ šntą vadą hwamtadkn nutu auuamü auñnaųws nunnną . sur Ms vuzgtnde haąųnasl nuumd Hhw nnn' uuüu .111tue üuvk auvhmá vnald šnunma', arba . huüpñrok Cbnmųunnenb pünumulū kuuuümá nuumd ähnna? nunu! mbnunüą Jüumug axshudnáą au vegrnuñnb novdhb Bdmutuspüvoerunesinmw hgyübna Iüñu būdu nu paduuhv sk: nndūagn amymnaą W namais vhihnhnuą yva: tudntknu bam; deäwe unüumwnas Fühdk 6ahM aumnvn, nmnuų Bkppum mnhm_àm1Aa ab paumuuma, burna BnadusLturykün1okarnm
 33. 33. L! !! Kiekvieną kartą 51m E? iswepiant šilumos po- : w w -ųà inti: stipriu ir ispiin- ' i ta. po visą kūnų. .ir tu mitui save, kaip sunkią '. šiltą masę. busi visiš- ~ inti mmm, atsimlaiaa- g' vęąkvémvimasmuiais: ' ms, huuiataiça 51cm. w. msiekęsšiiumospri- piidymobasevmkuñąypat t mėgsta bet haris mum, ' besišildmttis ant akmens ~ saumąsumzrsi Y _ MENMĄ. intzmtį atsiriboti nuo aplinkos, nusiraminti, 4 míiseti ir, .išsinems iš gyvatės odai, gauti nauiųiémpmgaüntisgncaiirgeraíat» likti atmetama ir tame: pratimas, mudu. : mtsvaláycisawšimiirmguiiuotiiosritnų.
 34. 34. LV Pastoviai atlikdamas šiuos pmtimus tu pasieksi base- ųbadapatsgalesi rtguliuotimnotempautürairiei tihtonoNsi-iowi-iimaumšaičíaitaulnxsnemisüs”. (Sis pmtimas man padėio sovietų kariuomene- ie simulinoti liga. Be dideiių valios pastangų nov-ivnoie pazastyit tanptmtara paklausiau iki 374 hinsnm. ) öhanna pratimas yna pirmoji samoninga manų ir ieidziajzzngtine tik į isorine poilsio fazs, mçbaugelistmonnglėlidamimgyvtnima, patyrė, kad iausnystėie susidūrus su ; af-w : lg-Imlūs atsitiktinis: stnesu (augina ñzinin ar '. . . BW*: “M emocinių lil-avių), pmdzloieariadavo Lig“ gal; n ų_. ir uzmimvomneawkveimstrv- “mum Ka: sai lzamriantis ir pereinant l cmvnine k_ l„› w mm' staaiią, uzmigt uzvni5davų_bet mi: - gämm“ ~ gas nesnttikdaw inlnavtvüo poilsio ~ , _ 5“_ minčiowüiniostitsofazéloioaiw 5115m WWW? ritms ir mt: miegas tapo pmblevna. N“ t! S“ 4- mmm siuotaikinių vadovų issivys- dtiíll snapu ba- „mmm, mmm” mm“- santį krūtinę. to ' th“ ` lslrvėpdami iziskite srnalzrui su dideliu mam: nusvirti ant krūtinės. Įlwėrntavni grįzkite ittgal į centų lslzvėmiuni asiu-mai Imkite galimi svirti atgal. po to į dešinį ir kairi šonų. Dabar iasų kaklas ntkanlzarnai apsilęs pradėti suka- miwsíus judesius. l'M*r'-*-”“45 Su* ma: mutimas ieidtia atgauti išori- Šüwfr i_ “BMS nę mmm ir poilsį, o anas-ma - vidinę. -”"Š~*'“. "“ W”. .lmogitiautumsinersiįrwnmtuo WWW» PŠVWMM: stipriau mnybe įsitvirtins tavo dva- -Wmim “m” sioie, visai kaip ramus didingas kainų “WWW 'V5 H m* ezeras kalnų apsuptyia Sis : zanas ma- mw” WPSWEW- gišlzai atiannins tavo vidinį zmogu". “W” 45"“ “m” Įvalazius siuos du mutivnus ir atpa- tll i VRM, N45* iaidavns mwnenų ir laviauiizmvsíiq sna- ° “m” i 'm4' zvnus, zmogaus širdis po truputėlį ir patimztaįiétesnibeistimunįmuio wmpavimo ritmą, sitaip padidindarna mutdaancio limu- iohieųowwirmüuaprapinadeaimimLTaimts geriausias nzvnedicininis badas apsisaugoti nuo was-lito r viena is iosų ilgaamziškuwio pasiapčių. Kita paslaptis - asanos, Kasdieniai fiziniai pratimai bei tinkama mityba.
 35. 35. Vll 7- ? t yynttimns Llwįmsv na) semut . mt kulnų. AuM. sm- xxzsivvwwkęs. S15 nnttinxus 1e1s himm- vraznwri visą Jūsų kūnų per gdräiivrę vümsltuą Auhl. Ketem kartų gauti glcx-ėpl: ir xsk-vėvk, ma. ; Kemi ir* mhm mhm įkwyü: į rmlwl. nntxver*: [vnr-m ir íew: 13 yv-. Zw tėrm xsswerih 5.11» sni AAA. .ne : mmm ims pereina. į krūrvzmų uuu. bei lmijmsà . MIHM (ni- Čhlnrtat MlPvtA. ). Any rilzsíntí ldeizvievtns gnrįąs : ni-nm traumų uskwėnmw. Atln: nnttivuų ms kartus. Tal bazinis pratimų Imm- amas, kurį roma av- likti kiekvieną damų. Šių pratimų trulzntégah būti nuo 15 iki 30 min. , pri- Idausomalnuolosųteww lv- atsldm mutlmų man Šlrdiesfltvnopruxímm . Po Sukimo: pratimo palrwtok mwmms (pirmos mm) atm- lasdavimą, po to Sva- Ahishavws antros bei »tampama (trečios) ir tarhJ/ lmwšímíspla- Im vwniui ir Htvningui. Tal natomli pmtímų sçka, todėl tu būsi vl- stsizoje mmyvęs base- noic. bet komos tavo MMA: su laiku išsi- : Maiáys hip debesys". Tiems, kam atmdo, bg' šis kelias su- detingas, gama amziu- ginti, lead su laiku gy- vatės jėgos marulia! simta Ši; ?d mi 10514 m nevumms, ias nuram-
 36. 36. Watímai sunu*: ant pilvo . Ąggmukancpüwmmmksmahmidámųhüw tewas pliazg gnoztdamasí: vaizdais. Tris kar-nfs iWĆv* 'V' u' „m, 1 smagų, ten, kur jaučiate įtampa. Tada Wyévk ir iškvep- Mm, ma. ; „ga siek uzpakalio. mwdamas musí; dešine NM (r uwepamm nu: kairę »ča-L ? MM M“ i“ WWW 'mm LIX - Kolwa (sm- ianaasmna). Dainu: padek peciu lygyje. Įwėpdmas stumia: ir veux pnekinę kūno dalį taip, kad wisa: ir lytiniai organai “musí : mų Bkwpdamas leistis temu. Pratiwl ach): tiek kartų, idek pačiam . Lanka: (Divanumsana). Ranleomis mum Masuda: prie »Mu ir įkvepdama: L-eu: krūtinę bei Was. Pa- insk balanso ram h' mm Ww- M* keleta įwvemwm ir iškvėvimm atva- laiduodama: „mano įtemptai vietas ir mm »alum malonią MM - Nuidsh mūza: pri: liemens ir įwvėpdantas un: galva ir koks, tm' darytum iažvelį. 15m»- damas atsipalaiduok. ?turima atr lil: tiek kartų. , kidz pačíam norisL LX
 37. 37. _„ Į. r(; `._„„ę; i - taimis. Iš lanko po- zos, iškvėpdxunas rankas perkant prieš galvą. Atiii: keletą įkvėpi- inų ir iškvėpivnną, atnaiaiduoda- mas mrdaug įtemvtas vietas ir bandyt: paiusti malonią būseną. - Siatrys. lšlzvėpdamas atsipaiaidiwk, dzinas maniau! !! lkumščiuslrmlzíškiüoímkírítšnlmíaįkvépdamagigexu MM ir Win, taip, kai» ir ankstesniame 'turime rami: šioje m- 5010): M» imanoma ilgiau, Wėmwk , mm ir new, mhm, „xm wiaionnmą. Tokiu mu ru atlieki “mm muza Bkvėpdamas at- símwuok, ist-mus: uxmscius, amas dė! kūno - miaiduoöair Muskka. : vyksta mrusniųricyįžgnävfęągmgä - Sutenix bai- m arba dešinę koją, sudarydamas 90 iaipsnių kampa. Kitą ištiestą tiesiai »cia uzkeli: ant sulenktos mos pe- dos. lskvepdamas stuml: ištiestą koją taip, kad vėda antru prie Iaeiio ar prie Hrlzšnies, priklausomi nuo tavo lankstumą raliai: maizsiniaiiame taš- ke. Bwėpdawias atpaiaiduol: iar-orines mumenis taip, kad krūtine atsi- paiaiduotų ir ramiai iisėtųsi ant zemės. Kai paiausi, kad me- tas, atsargiai tiesink stačia 'mm WWW 'POP-i tam kad ñ tarnautų lif- tu ant ios uzkeitai Mai. ramu-tol: vNIiWi S11 kita koja. ° Ari“: pratimą . Kūdikio WUČ. ?RMR dd: laiko, kiek norėsis. ąuup. .
 38. 38. Lxnį kirkšnyse. ? rutimai guli nt ant nugams Ka“: 'NM suimti: ti! ! keliu, kelią ap_ lrabinl: abiem dei. nai: ir iškvėpaamag : must: kuo stipriau - PNG krūtinės. IŠ- išsirink, mdėi: ateinu: prie liemens ir įkvėp- kvérdamasatpaiai- dmasmkkaiųbonįdešinepusçmsídzęs duok, iki-ammm; aulzkíausiią tašką iškvėpdamas teis*: Iroią ze- SDWSR. Atlil: Si: MYR. Atlik iki dešimt mitinių dešint ir hair: iwmogaiiausiaiiravleio- mis imami. ; , Į.„- kai! ! ir dešine w po desimt pratimų_ Atlikę: pratimą, at- „w simiaidnok ir įsi- ) „ ' hüáMV-üd
 39. 39. [„XV bebrai: laikykite ga! - x vą ir iškvėpimo metu ` , .imvkiteviepimąatsi- ` / "›"'_Z . i lmltimą dirbdami tik . - pilvo raumenims, o ne nugaros. Darykite tol, kai panasia pilvo raumenų uuavamį Ranka. ; padüit: šalia MMO ir įkūrimo metu keik “Z gaivus. iskvepdmas Ma: MM. M? ? »rutina iki mmi- Itos kartų. DaPMRMM Dot-WWW 'W'- tą m“, „auk virš galwa. i - f bet M*: iš : mu (San- Iaiwk tiesia. vangasana). _ Paimk uz- Įitvėpdama: Į simerkęs, in! !! 'MM kvėpuoti giliai su klubai: _ ir lėtai, pa- tvtršzz, »a- g im n» siremdamas varnmo rankomis būseną, nugarą. l: a d a Atsipal- nutinaliai aiduok, uebeiau- si bam
 40. 40. ringa: (Nalasmiaįlšwévdmuaswrrüvüdütäi Ma: ties Miais. Painus sumanymą mtw-x įlwėpk giliai ir vėl iškvėpdmnas desk Ma: pirštų galai: kuo toliau u: gatves. ll-'vėvM- mas ir išwėpaamas ` WŪYWIMWW- laiduoiesprandą. z * mmkšioieg' «'-` dd. , ' N? Į uwepaavuasvėtteiskkvíasuzaatvoatíksįwmmwwiä- tiesto; virs aalvosirpeaasnukíaäavnosįaebunasmmirvírštm arneaaąmkiauso-moünuotawiankstmnoirciestwhstiu banmsomšųi-aaaiwmiav MM Ltliais. man. . mam-gan imcettvtvėukiruwvévkitavíe- ų ta, 1:01* paimi malomxmą susiiüsí su įtampa_ › rami: šioiebasenoietiekkieí: norisi. Bix-vėmimas po muntileískkoiasumm taimwiausrmwávrrieze- mes priimama kiekvienas stu- buro suukstdis. Nuleiaęs ico- ` , `J1Ųš` x ,3 _ [vnt
 41. 41. Smenkirsuglauskioelius. nankasištíeslzimiamv- čiai Iranui Išwėpamnas Háktüusivimamwe, o Saw“ suk i “tą pax_ ? ŪSČSUJČ į M“ mmm: giiiaiirlttai. wsàmísükím' su mama iškvėpimu “W WWWW vis labiau music kelius mmm NW“ V' ir skruostą imk zemes. “sk” m' `*`““"'“~ Mask, bū» isítemvia pačiai, ir kwmaodamas juos atpataidnok. Pakar- tok WHM i Vitą ims: Grįzi: i muiline atsipalai- davimo būseną - nuga~ ra tiesi, iaoios ištiestos, rankos gali šalia kam „x . J
 42. 42. national Įkvėpdumas JTN! !! írlzhu' i NW» 13- kvėpdamas "W *WC-t Jav-ik, N! ! dirbu tarpmenü- niai matmenys. Tai pm- unm remti-tags: damn i? tvirtinti nugarą. Ypac dirbantiems su Pillterln. As- Wf vrarimą so (r 441886411: „kurtų, - Ardha niatsyendmsavu. srw: 1 sėstb sevųsulzrvxlutomiaoiovnJšaim pėdąperíaelknzdcšínío kub. Dešhę avril“: la! kairio lac- liolrmkisukvėpimmetu Wwuiüaímwsetmm galtstmáamüeídzmxsę. sedtntr - suvrvzluok mnkasvlršgulwalšüwpmnaslenkíslcuozemümmm- darausi: akmenis pasiekti grindis. Daryk pmtimą uzsi- memęs (r atpalaidmęs veido Mamma, cr-upuq musizioks. seitiųna-yücbarykaolemmklpaíuslbüseųmáteím senas nam, man: toiebasenoie ir įsñausl: lamavimo namą. IRN! ! - Paskutinį kartą susüenkęs man: Me bnsmoie, Kíwm mm M apatinių ant zemes ir giliai hepuodmas mmm- duoktaímhaa visdaumaususiwürmmlríazxstummaloníą įtampossuatsimuímxrlmuhüsenąmhuíztíekkíeüímísí.
 43. 43. LX - Lenkimai: į prieki (ruchimottamsxna). istiesu* koks. IsK-venimo metu toms ir : m: kojų pirštų. sužmh- mas ir su kiekvienu išwvėpimu lenku vls miau tzciių. Pa- bak malzsimalm susiwnuęs. Giliai ir letai kvepmk. [kvepaamas atsitiesk ' Baddha laonasana. 5116141193 "MM, detnais ias ap- 'mbínk' ir íšIrvėpdamas lznlais kuo miau M! ! pirštų. man» wwe. simalíoü susílenhęs. Giliai ir lėtai Mmm. Įkvėpaamas atsitiesü. ? J . sam „t das, damai: its apícabink u- maew Htmíuw "w snoti lcdixüs kaip smw nais. Atlik' mhm 50 daugiau kartų. ? auwu muktmuna. Sumausk kelius ir apka- bink mnwmís, atsargiai atsiguli: ant nugams. msísupl: kaip bačka i abi mases, panasu, kaip atsimlaiauow raumenys. PD truputį išsirink ant nuga- rvs, atsipalaiauok.
 44. 44. Pabaigos Savasaua. .
 45. 45. Pirmoii biuro: Mis autorių sprendimui platinama vimaieamaí. Jas galite izopiiuoci su' platinti amu- gams, jeigu tuo nesiekiate kamerinės naudas. xigu m: norite - galite paremti autorius: įujįbįmsgįviaüąmámm per mokeiimo sistemą: wwwmymtgvm 103.3 gautos sumos bus maukota mnemti swvmio Šamammdu emo Pmbmtiee vaikų vidurine mokyklą Bhubaneširare, lmüioie. informacin apie ią msite: wismtpmbmtieeanriikximm uzsisakyti antrųjų 'MYWS dalį galite uz 0,93 eurus, taip pat susisiekdamt mhmmsamicpmnámmi Įwáíeíųíštt-ítüįíílíųísiiįíä; fucebaakuinim Simasmminskasçíąmiziimm Į BGLöLLLKIöLNT auksą) amžiaus eymtesmetai Pirmasismm Darius Radiaewäiits meninis redaktorius simas Suminskas
 46. 46. isleiaonmmwiüausn Bubb-iu 90411 15-05 IŠ» ' 4, Vilnius, lietuva Mvwwswrygmdnbasit Karo mmm mm ©5110 Bodlvísattvu, Osímm. Iliustracijos, cmniia. wienas. , cm Matavimus PĮ, ääää Vüft meninis redaktorius: Simas Sumínskas vbasteisessanmnos. Pinnoiiknmosdaiisaiatoviųspnnáimuplatinanunemoízanmjüs gaiitelwpiiuotiarmatintidmxigmnąkignnaonesiekíatehoma» cinėsmudos. 5391978995568949-4
 47. 47. | K. 1. . ..n „ . . . .. . .J r i' i . . . ,1 . | x . i . , i y l . .. .r in. . l i - . .ų | qu w. .. . u u p. uuūr. .. . .. 1 . . _ „ . .. . ą . . l _ u u a. , u u . . u . _ | _. . . ... . . . u . „. t. . . p H - „ . . . . . _ | . . „ i . .„ - . . u . „ r „ _ | . u. ,„ . H . _ . . a, _. u i . ,. „ . ,„ . r T_ . „ . .

×