Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Táblagépes alkalmazások használata értelmi sérült, autizmusspektrum-zavarral élő tanulók megsegítésében

93 views

Published on

Az előadás elhangzott 2016. november 11-12-én Veszprémben, az I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencián

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Táblagépes alkalmazások használata értelmi sérült, autizmusspektrum-zavarral élő tanulók megsegítésében

 1. 1. A K N A I D Ó R A O R S O L Y A B A R T O S S Á N D O R Ó V O D A , Á L T A L Á N O S I S K O L A É S E G Y M I , V Á R P A L O T A I K T M A S T E R M I N D S K U T A T Ó C S O P O R T , V E S Z P R É M Táblagépes alkalmazások használata értelmi sérült, autizmusspektrum- zavarral élő tanulók megsegítésében I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 2. 2. IKT eszközök alkalmazása a gyógypedagógiában  IKT eszközök gyógypedagógiai területen való alkalmazhatóságáról a 2000-es évek eleje óta lassan növekvő, napjainkban egyre nagyobb érdeklődés tapasztalható  Vizsgálatok:  Johnson, 2014.  Li-Tsang és munkatársai, 2006.  Panzavolta és munkatársai, 2013-14.  Hersch, 2014  Blogok (Benedekné, Újhelyiné, Aknai) I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 3. 3. Tanulók a csoportomban  Értelmi sérült autizmusspektrum-zavarral élő tanulók  Autizmus:  szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara,  egész életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet  nem írható le statikus állapotként, hiszen a teljes mentális fejlődést befolyásolja,  különböző életkorokban a tünetek eltérően jelentkezhetnek  sokszínű állapot ezért a mindennapi fejlesztésnek érzelmileg biztonságos környezetben kell megvalósulnia.  szakszerű segítség nélkül a gyermekek magányossá, agresszívvé válhatnak. I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 4. 4. Kutatás célja  A kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy  a táblagépes applikációk segítik-e az értelmi sérült autizmusspektrum-zavarral élő gyermekek tanulását, kognitív képességeik fejlődését.  a táblagéppel segített fejlesztés mennyiben befolyásolja a gyermekek általános fejlődését.  A kutatásban empirikus kutatási módszereket alkalmazunk, mint a közvetlen illetve közvetett (fotók, filmek, jegyzetek) megfigyelés, valamint a tanévben bizonyos időközönként elvégzett felmérések (reakcióidő, olvasási készség, szövegértés, főfogalom alá rendelés stb.). I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 5. 5. Fejlesztés és az eredmények  Célunk  az élet alap dolgainak megtanítása,  a kommunikáció, a társas viselkedés, a strukturálatlan helyzetek kezelésének tanítása,  az önállóság javítása, a fontos információk kiemelésének támogatása,  tanulók személyiségének figyelembevétele, a kognitív viselkedésterápiás módszerek, a vizuális támogatások alkalmazása, az alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök használata.  Alkalmazások  sokfélék, kifejezetten erre a célcsoportra fejlesztettek ,  gyakran használunk olyan technikákat és eszközöket is, amelyeket nem az autizmussal élők számára terveztek,  fejlesztésben fontos szempont a táblagépes alkalmazások személyre szabása. I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 6. 6.  Táblagép:  Aktív segítséget nyújthatnak a gyermekek kognitív funkcióinak, a beszéd, az íráskészség fejlesztésében, az esztétikai, érzelmi és szociális nevelés, a finommotorium fejlesztése terén.  Táblagépek nem alkalmazhatók minden egyes gyermek fejlesztésében  Sajnos iskolai használatra saját táblagépe nincs a gyermekeknek, viszont saját interneteléréssel rendelkezünk.  A táblagépes fejlesztés bevezetése a csoportban gyorsan, rövid idő alatt végbement.  A tanórákon használt applikációk két külön mappában találhatók meg a kezdőképenyőn. Fejlesztés és az eredmények I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 7. 7. Applikációk - Magyar Fun Easy Learn  különböző tanórákon sokszor használt,  új ismeretek nyújtására,  a szókincs bővítésére,  a helyesírás tökéletesítésére,  az íráskedv fenntartására,  a hangzó beszéd értésére,  ingyenes és internet elérés sem szükséges hozzá,  több mint hatezer szót tartalmaz képi illusztrációkkal,  15 témakör, 140 rész-témakör,  nehézségi szint beállítása  statisztika I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 8. 8. Applikációk - Magyar Fun Easy Learn I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 9. 9. Applikációk - Magyar Fun Easy Learn I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 10. 10.  olvasás-írás órán  gyakran előforduló, tipikus helyesírási hibákra hívják fel a figyelmet, azokat gyakoroltatják  ly / j,  kiejtés szerint írásmód,  melléknevek végi hosszú magánhangzók,  toldalékos alakok tőbeli magánhangzó hosszúsága,  igeképzők, melléknévképzők, névutók és a határozószók helyesírása,  rövid magánhangzójú szóelemek,  számok, dátumok helyesírása,  igekötők egybe- és különírása,  T1. és T6. gyermekkel I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12. Applikációk - Helyeselj
 11. 11. Applikációk - Helyeselj I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 12. 12.  nehezen író, vonalhatárt nehezen tartó gyerekeknek  írást, a betűk hangoztatását tanítja, így egyszerre stimulálja több érzéküket is  nem csupán a memóriát fejleszti  megtanítja a gyermeknek, hogyan kell helyesen írni a sokszor fordítva írt betűket, például a d-b-p, az S, Z és N betűt  szívesebben írnak, mint a füzetbe Applikációk - ABC Learning Letter I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 13. 13. Applikációk - ABC Learning Letter I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 14. 14.  több tanórán, de leggyakrabban olvasás órán  madárlexikon funkciót használják,  madárfaj leírása, illusztrációja, hangja  városi környezetben a természeti megfigyelés nehezített  maguk keresnek rá a madárra  ezzel fejlesztjük az írás-, és olvasási készségüket, a helyesírást, a szövegértést, a látást, hallást  keresztcsatornák működését is jól tudjuk aktivizálni Applikációk - Madárhatározó I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 15. 15. Applikációk - Madárhatározó I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 16. 16.  Óriási sikere van  alkalmat teremtünk a diákoknak az IKT kompetenciák tantárgyakba ágyazott komplex fejlesztésére  lehetőségük nyílik a valós világ objektumainak és a digitális világ információinak összekapcsolására  élmény-alapú tanulási módszer alkalmazását is biztosítjuk a számukra  konstruktivista pedagógia - kiterjesztett valóság - módosított Bloom-taxonómia - magasabb szintű kognitív műveletek I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12. Applikációk - Augmented Reality
 17. 17.  több tudásterületet kapcsol össze  lehetőség nyílik a komplex kompetenciafejlesztésre  a gyermekekben megteremtjük a motiváció belsővé válását  támogatjuk a csoport-, illetve projektmunkát  hosszú távú célunk, hogy a diákok maguk tervezzenek, hozzanak létre ilyeneket  kiterjesztett valóság sárkány - "gyermek-közelbe" hozás Applikációk - Augmented Reality I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 18. 18. Applikációk - Augmented Reality I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 19. 19.  környezetismeret órán került bevezetésre  nem csak tartalomfogyasztásra, hanem tartalom- előállításra is remek lehetőség  rendkívül alkalmas a domborzati formák, színek megtanítására  használata rendkívül egyszerű  vonalak  háttér  jelenleg a kezdeti alkalmazás szintjén vagyunk Applikációk - LandscapAR I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 20. 20. Applikációk - LandscapAR I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 21. 21.  első kutatásaink a táblagéphez való viszonyulásra, a tanulási-tanítási célú felhasználásra irányulnak,  tudnunk kell a továbblépéshez, hagy a gyermekek valójában hogyan viszonyulnak a használathoz.  a kérdőíves felmérést először az első félév befejeztével tervezzük megvalósítani,  akkor már a diákoknak és a pedagógusnak is lesz tapasztalata a táblagéppel segített fejlesztésben. Az értékelés lehetőségei I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 22. 22.  A diákok felé különböző kérdéseket fogalmaztunk meg, melyre szóban (hangfelvétel) várjuk a válaszokat.  Mit szeretsz a táblagéppel segített órákban?  Mit nem szeretsz a táblagéppel segített órákban?  Mi az, amin változtatnál?  Nagyobb kedvvel dolgozol, ha a tablettel dolgozhatsz órán?  A tablet használata megkönnyíti a tanulásodat?  Ha igen, akkor szerinted miért?  Ha osztályoznád a táblagéppel segített órákat, te hányast adnál? Az értékelés lehetőségei I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.
 23. 23.  Ez a kezdeti értékelés lehetne alapja annak, hogy azonosítani tudjuk a problémákat, az elérendő célokat.  Ennek megfelelően megalkotni kívánt értékelési rendszerünk három fő részből áll.  Elérendő célok meghatározása  Alapelvek megalkotása, melyek keretet adnak az értékelési rendszernek.  Alkalmazott módszerek meghatározása. I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12. Az értékelés lehetőségei
 24. 24. doraorsolya@gmail.com I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia Veszprém, 2016. November 11-12.

×