Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kordsa Design Pattern Eğitimi

622 views

Published on

Kordsa için hazırlanan Object Oriented ABAP & Design Pattern eğitim sunumu

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kordsa Design Pattern Eğitimi

 1. 1. Object Oriented ABAP Eğitimi Dr. Kerem Köseoğlu
 2. 2. Object Oriented ABAP
 3. 3. Geliştirme Platformu • SE24 • Form Based View • Source Code Based View • Eclipse
 4. 4. Class • Sınıfın yapısı • Public / Protected / Private • Kodlama • Program içerisinden çağırılması
 5. 5. Superclass • Kavram • Inheritence • REDEFINITION komutu • SUPER komutu • Programdan erişim
 6. 6. Abstract Class • Kavram • Superclass’ten farkı • Polymorphism • FINAL / ABSTRACT Method • Casting
 7. 7. Interface • Kavram • Abstract Class’ten farkı • Tanımlanması • Sınıfa uygulanması • Programdan erişim
 8. 8. Mimari Tercih • Basit: Program  Class • Orta: Program  Interface  Class • Gelişmiş: Program  Interface  Abstract Class  Class
 9. 9. UML • Class • Attributes • Methods • Encapsulation • Inheritance • Composition • Usage
 10. 10. Subclass Bulmak • Hard Coded • Convention • Z’li tablo • SEOMETAREL
 11. 11. Object Oriented Prensipler • Abstraction • Composition • Inheritance • Encapsulation • Polymorphism • Decoupling
 12. 12. Soru & Cevap Dr. Kerem Köseoğlu kerem@keremkoseoglu.com http://www.keremkoseoglu.com
 13. 13. Design Patterns
 14. 14. MVC • En temel Pattern • Görsellikle işlev izole edilir • İşlev, tekrar kullanılabilir • Örnek: Rapor
 15. 15. Strategy • Aynı sonucu üreten farklı algoritmalar • Örnek: Malzeme ana verisi gönderimi
 16. 16. Decorator • Aynı veriyi farklı amaçlarla değiştirmek • Örnek: User Exit
 17. 17. Chain of Responsibility • Kural zinciri • Örnek: Onay stratejisi
 18. 18. Visitor • Sınıfı değiştirmeden yeni özellikler eklemek • Örnek: Gelen fatura yönetimi
 19. 19. Observer • Programlar arası iletişim • Örnek: Satıcı hedef değişimi
 20. 20. Servant • Web Servis mantığı • Örnek: Adres oluşturma
 21. 21. Performans • Singleton • Multiton • Flyweight • Lazy Initialization • Prototype • Property Container • Façade • Template Method Yardımcı
 22. 22. Design Prensipleri • Single Responsibility • Open-closed • Liskov Substitution • Interface Segregation • Dependency Inversion
 23. 23. Anti-Pattern • Blob • Copy paste programming • Functional decomposition • Golden hammer • Grand old duke of York • Input kludge • Jumble • Lava flow • Object orgy • Poltergeist • Reinventing the wheel • Spaghetti code • Swiss army knife • Vendor lock in
 24. 24. Soru & Cevap Dr. Kerem Köseoğlu kerem@keremkoseoglu.com http://www.keremkoseoglu.com

×