Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fiori eğitimi - sunum

424 views

Published on

Bu doküman, Fiori çalıştaylarında kullandığım sunumu içermektedir.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fiori eğitimi - sunum

 1. 1. SAP FIORI Dr. Kerem Köseoğlu www.keremkoseoglu.com
 2. 2. İçerik • Fiori mimarisi • Geliştirme ortamı • RFC • OData • CRUD uygulaması • Deployment • Rapor uygulaması • Easy Report
 3. 3. Fiori Mimarisi • ECC • RFC • OData • Gateway • BSP Back End Front End
 4. 4. Geliştirme Ortamı • Eclipse • SE80 💀 • SEGW • Web • SAP Web IDE • SAP Cloud Connector • Lokal • SAP Web IDE Personal Edition Back End Front End
 5. 5. Geliştirme Standartları Package ZCMA01 Transport Request A4HK900023 İsimlendirme standardı ZCMA01_TRAxx_... Fiori Namespace ZCMA01TRAxx
 6. 6. Örnek Veri Yapısı SCARR SPFLI SFLIGHT ZNOTE
 7. 7. RFC Airline Connection Flight Note Get set ✅ ✅ ✅ ✅ Get entity ✅ ✅ ✅ ✅ Create ⛔️ ⛔️ ⛔️ ✅ Update ⛔️ ⛔️ ⛔️ ✅ Delete ⛔️ ⛔️ ⛔️ ✅
 8. 8. OData Airline Connection Note Flight Tanım ✅ ✅ ✅ ✅ Association • Connection • Note • Flight ⛔️ ⛔️ Get set ✅ ✅ ✅ ✅ Get entity ✅ ✅ ✅ ✅ Create ⛔️ ⛔️ ✅ ⛔️ Update ⛔️ ⛔️ ✅ ⛔️ Delete ⛔️ ⛔️ ✅ ⛔️
 9. 9. CRUD Uygulaması • Proje tanımı • OData bağlantısı • View tanımları • Navigation • Airline • Connection • Liste • Not listesi • Not güncelleme • Flight Hazırlık Kodlama
 10. 10. Deployment • Yükleme • Launchpad • Yetkilendirme • BSP inceleme • BSP müdahalesi • Web Ide içerisinde açma Sunucuya Sunucudan
 11. 11. Rapor Uygulaması • İhtiyacın belirlenmesi • CDS View • OData • List Report • Görüntüleme • Filtreleme • Ek müdahale Back End Front End

×