Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monitor punktu rosy custos aeris dla historycznych dobr kultury takich jak obrazy na szkle

713 views

Published on

Już w latach 1990-1996 w ramach francusko-niemieckiego projektu badawczego dotyczącego konserwacji kamieni naturalnych i obrazów na szkle przeprowadzono obszerne badania nad strukturą i efektem przeszklenia ochronnego. (/ros12/). Celem było opracowanie podstawowych zasad dotyczących skuteczności ochronnej wentylowanych szyb ochronnych zewnętrznych.
W 2016 r., w ramach projektu DBU dotyczącego stabilizacji klimatu dla szyb ochronnych w St. Sebald, wyraźnie wskazano, że tylko ograniczona liczba ogólnie obowiązujących podstawowych zasad może być wyprowadzona dla budowy zewnętrznych szyb ochronnych, ale w każdym razie kontrola klimatu musi odbywać się w szczelinie powietrznej.
Ta prezentacja przedstawia nowy system, który jest niezwykle łatwy w obsłudze i umożliwia ciągłe monitorowanie powstawania kondensatu w szczelinie powietrznej.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Monitor punktu rosy custos aeris dla historycznych dobr kultury takich jak obrazy na szkle

 1. 1. Monitor punktu rosy Custos Aeris do ochrony historycznych obrazów na szkle. Dr Hans-Jürgen Daams (Hajuveda Heritage) i Michael Robrecht (iXtronics) © Hajuveda Heritage and iXtronics GmbH 2019
 2. 2. 2 31perspektywa7 26Interpretacja wyników pomiarów 6 22Montaż Custos Aeris 5 19Struktura Custos Aeris 4 13pewne fizyczne aspekty punktu rosy. 3 6Przykłady uszkodzeń okien kościelnych 2 3Cel projektu 1 Monitor punktu rosy Custos Aeris do ochrony historycznych obrazów na szkle.
 3. 3. 3 31perspektywa7 26Interpretacja wyników pomiarów 6 22Montaż Custos Aeris 5 19Struktura Custos Aeris 4 13pewne fizyczne aspekty punktu rosy. 3 6Przykłady uszkodzeń okien kościelnych 2 3Cel projektu 1 Monitor punktu rosy Custos Aeris do ochrony historycznych obrazów na szkle.
 4. 4. 4 Motywacja dla projektu ▪ Już w latach 1990-1996 w ramach francusko-niemieckiego projektu badawczego dotyczącego konserwacji kamieni naturalnych i obrazów na szkle przeprowadzono obszerne badania nad strukturą i efektem przeszklenia ochronnego. (/ros12/). Celem było opracowanie podstawowych zasad skuteczności ochrony szyb wentylowanych zewnętrznych zabezpieczających. ▪ W 2016 r. w ramach projektu DBU dotyczącego stabilizacji klimatu dla szyb ochronnych w St. Sebald wyraźnie wskazano, że można określić jedynie ograniczoną liczbę ogólnie obowiązujących podstawowych zasad budowy szyb ochronnych na zewnątrz, ale w każdym razie kontrola klimatu musi odbywać się w szczelinie powietrznej. Prace przygotowawcze do projektu Źródła zdjęć: https://www.sebalduskirche.de/baugeschichte/
 5. 5. 5 Cel projektu: Opracowanie bezdotykowego urządzenia do pomiaru punktu rosy. ▪ Konieczność stałego monitorowania powierzchni szklanych w szczelinie powietrznej doprowadziła do powstania nowego projektu (/San17/). ▪ Celem projektu było opracowanie czujnika do stałego monitorowania z następującymi celami indywidualnymi: ▪ Bezkontaktowa technika pomiarowa ▪ Łatwy montaż ▪ Brak kabli i wysiłku instalacyjnego ▪ brak specjalnej wiedzy ▪ Monitorowanie wyników pomiarów w trybie on-line Punkty rosy na oknach wewnątrz, na zewnątrz i na szybach ochronnych
 6. 6. 6 31Piśmiennictwo, kontakty, bibliografia7 26Interpretacja wyników pomiarów 6 22Montaż Custos Aeris 5 19Struktura Custos Aeris 4 13pewne fizyczne aspekty punktu rosy. 3 6Przykłady uszkodzeń okien kościelnych 2 3Cel projektu 1 Monitor punktu rosy Custos Aeris do ochrony historycznych obrazów na szkle.
 7. 7. 7 Mechanizmy uszkadzające w historycznych obrazach na szkle ▪ Historyczne obrazy na szkle są narażone na różne mechanizmy niszczenia. Przykładami tego są (/ros12/): • Zjawiska wypływu szkła zawierającego potas pod wpływem wody • zanieczyszczenia powietrza • Czarne skórki na zewnętrznej stronie szyby zawierającej popiół lotny • drobnoustroje • Brązowienie szkła przez utlenianie manganu
 8. 8. 8 Uszkodzenie historycznych obrazów na szkle spowodowane przez kondensat. ▪ W odkurzaniu okien ślady cieku wodnego są wyraźnie widoczne na wewnętrznej stronie obrazu szyby. ▪ Obrazy są tak bezpośrednio atakowane. ▪ Obraz i tekst z (/gla10/) Ślady przepływu wody od wewnątrz
 9. 9. 9 Uszkodzenie historycznych obrazów na szkle spowodowane przez kondensat. ▪ Zwiększony wnikanie wody prowadzi do zwiększonego wymywania soli wewnątrz szkła. ▪ Sole mogą z kolei łączyć się z wodą, tworząc niekorzystnie kwaśne roztwory. ▪ Obraz i tekst z (/gla10/) Wypłukiwanie soli po wewnętrznej stronie szyby
 10. 10. 10 Uszkodzenie historycznych obrazów na szkle spowodowane przez kondensat. ▪ Woda zwiększa ryzyko utraty lakieru. ▪ Białe krawędzie na konturach mówią o nowym procesie korozji, a tym samym o częściowym wyrwaniu poszczególnych płyt. ▪ Obraz i tekst z (/gla10/) Woda powoduje straty podczas malowania.
 11. 11. 11 Uszkodzenie historycznych obrazów na szkle spowodowane przez kondensat. ▪ Utrata lakieru spowodowana kondensacją wody w postaci gładzicy. ▪ Obraz i tekst z (/gla10/) Plaicelike'owy oddział malarstwa.
 12. 12. 12 Problemy wynikające z wadliwego oszklenia ochronnego ▪ Uszczelnienie z zaprawy bocznej uległo poluzowaniu i nie pozostało żadne uszczelnienie. ▪ Szkło jest uszkodzone przez czynniki zewnętrzne i wykazuje pęknięcia w miejscach. Poezja jest częściowo zagubiona. ▪ W wielu miejscach szczeliny wentylacyjne są nieczynne. Są one albo zatkane, albo zostały bezpośrednio zbyt szczelnie zamknięte. ▪ Pomiędzy żelazkiem podłogowym a szyną pokrywy wypływa oleista masa, którą może być szpachlówka lniana lub odpowiedni zamiennik. ▪ Ze względu na brak osłony ołowiowej, olej przenika do szczeliny SVG. Laminowanie zostaje rozluźnione. Funkcja ochronna zostaje utracona w wyniku oddzielenia, a mikroorganizmy mogą również gromadzić się w jamach. ▪ Źródło (/gla10/) Niezbędne jest ciągłe monitorowanie klimatu i punktów rosy w szczelinie powietrznej:
 13. 13. 13 31perspektywa7 26Interpretacja wyników pomiarów 6 22Montaż Custos Aeris 5 19Struktura Custos Aeris 4 13pewne fizyczne aspekty punktu rosy. 3 6Przykłady uszkodzeń okien kościelnych 2 3Cel projektu 1 Monitor punktu rosy Custos Aeris do ochrony historycznych obrazów na szkle.
 14. 14. 14 Diagram Molliera h-x do określania stanu technicznego • Linie poziome wskazują temperaturę w stopniach Celsjusza. • Linie pionowe wskazują bezwzględną zawartość wody w g wody na kg powietrza. • Nie potrzebujemy teraz zielonych i czerwonych linii. • Zakrzywione linie są wilgotnością względną. • Linia 100% wilgotności względnej oddziela obszary wody rozpuszczonej w powietrzu od obszarów zaparowanych. • Poniżej znajduje się mgła lub kondensat. • Powyżej woda rozpuszcza się w powietrzu. Oznaczanie wody i mgły rozpuszczonej w powietrzu (kondensat)
 15. 15. 15 Mollier h-x diagram do określania stanu powietrza • Pytanie: W jakiej temperaturze powstanie mgła lub kondensacja? • Przykład: Nasze powietrze o temperaturze 20 stopni Celsjusza może mieć wilgotność względną 50 %. (patrz czerwone kółka) • Czerwona kropka na wykresie przedstawia ten punkt stanu. • Zawartość wody w powietrzu wynosi około 7 gramów wody w 1 kg powietrza. • Przy tej samej zawartości wody chłodzimy powietrze, aż znajdzie się na granicy do mgły/kondensatu (czerwona strzałka w dół). • Temperatura, w której następuje kondensacja lub zamglenie, jest następnie uzyskiwana poprzez spojrzenie na poziomą linię. Około 9 stopni. To jest wtedy temperatura punktu rosy. Wyznaczanie temperatury punktu rosy
 16. 16. 16 Mollier h-x diagram do określania stanu powietrza ▪ Oczywiście można również obliczyć temperaturę punktu rosy: ▪ Kontynuuj to: ▪ <font color="#ffff00">- =https://rechneronline.de/barometer/taupun kt.php=- z dumą prezentuje Obliczanie temperatury punktu rosy
 17. 17. 17 Aplikacja do okienka • Dysk (lub alternatywnie ściana) jest reprezentowany przez pionowy pasek w kolorze jasnoniebieskim. • Na lewo od niego znajduje się powietrze wewnątrz budynku, tutaj o temperaturze 20 stopni Celsjusza i wilgotności względnej 50%. • Po prawej stronie jest zimne powietrze na zewnątrz. • Ponieważ właściwości izolacyjne okna są nieznane, warunki zewnętrzne nie mają znaczenia. • Temperatura szkła w kierunku wnętrza jest istotna. • Punkt rosy został obliczony na 9,26 stopniach C. • Jeśli temperatura szkła spada poniżej tej wartości, kondensat wydostaje się na zewnątrz. Tworzenie się wody kondensacyjnej na krążku.
 18. 18. 18 Podstawowe wymaganie dotyczące systemu pomiarowego ▪ System pomiarowy musi mierzyć temperaturę powietrza i wilgotność względną powietrza w obszarze w pobliżu okna. ▪ System pomiarowy musi być w stanie mierzyć temperaturę szkła bez kontaktu (aby uniknąć uszkodzenia historycznego obrazu szkła). ▪ Okna kościelne montowane są na dużych wysokościach (rusztowania), więc montaż urządzenia musi być prosty. ▪ Czujniki muszą być zintegrowane. Czujniki zewnętrzne zwiększają wysiłek montażowy. ▪ Kable są niepożądane. ▪ W końcu rusztowanie zostanie zdemontowane. Urządzenie pomiarowe musi jednak nadal dostarczać dane i posiadać autonomiczne zasilanie. zmierzone ilości
 19. 19. 19 31perspektywa7 26Interpretacja wyników pomiarów 6 22Montaż Custos Aeris 5 19Struktura Custos Aeris 4 13pewne fizyczne aspekty punktu rosy. 3 6Przykłady uszkodzeń okien kościelnych 2 3Cel projektu 1 Monitor punktu rosy Custos Aeris do ochrony historycznych obrazów na szkle.
 20. 20. 20 Monitorowanie tworzenia się kondensatu w szczelinie pomiędzy historycznie wartościowymi szybami ołowiowymi a szybami ochronnymi. ▪ Na zdjęciu po prawej stronie widać historycznie cenne ołowiane szyby. Po prawej stronie znajduje się np. wnętrze kościoła. ▪ Szkło ochronne jest widoczne po lewej stronie. Zazwyczaj montuje się ją od zewnątrz, w miejscu, w którym wcześniej znajdowało się oszklenie ołowiane. ▪ Żelazko podłogowe jest wkładane do ściany. Żelazka sufitowe służą do prowadzenia i stabilizowania szyb. ▪ Odległość szczeliny można regulować za pomocą środkowego pręta gwintowanego. ▪ Moduł szczeliny powietrznej urządzenia pomiarowego musi być teraz tak mały, aby pasował do szczeliny. Moduł główny musi być zainstalowany w obszarze w pobliżu okna we wnętrzu kościoła, w bezpośrednim sąsiedztwie modułu szczeliny powietrznej. Przekrój poprzeczny konstrukcji dla przeszkleń ochronnych
 21. 21. 21 Monitorowanie tworzenia się kondensatu w szczelinie pomiędzy historycznie wartościowymi szybami ołowiowymi a szybami ochronnymi. Szkic pożądanej struktury
 22. 22. 22 31perspektywa7 26Interpretacja wyników pomiarów 6 22Montaż Custos Aeris 5 19Struktura Custos Aeris 4 13pewne fizyczne aspekty punktu rosy. 3 6Przykłady uszkodzeń okien kościelnych 2 3Cel projektu 1 Monitor punktu rosy Custos Aeris do ochrony historycznych obrazów na szkle.
 23. 23. 23 Monitorowanie tworzenia się kondensatu w szczelinie pomiędzy historycznie wartościowymi szybami ołowiowymi a szybami ochronnymi. ▪ Moduł szczeliny powietrznej jest wciskany za pomocą zacisków na szynę pokrywy wewnątrz oszklenia ołowiowego. ▪ Wejście kablowe do modułu głównego znajduje się za wewnętrzną i zewnętrzną szyną osłonową (nie pokazano na rysunku). ▪ Moduł główny jest również zaciskany. ▪ Po włączeniu modułu głównego zbieranie danych odbywa się co 15 minut. ▪ Temperatura i wilgotność powietrza mierzona jest w szczelinie powietrznej oraz w obszarze oszklenia ołowiowego w pobliżu szyby (patrz szczeliny w modułach). ▪ Mierzone są temperatury szkła ochronnego, ołowiowego, powietrznego i kościelnego. Struktura techniki pomiarowej w przekroju poprzecznym
 24. 24. 24 Monitorowanie tworzenia się kondensatu w szczelinie pomiędzy historycznie wartościowymi szybami ołowiowymi a szybami ochronnymi. Reprezentacja struktury na modelu. Całkowity montaż nie trwa dłużej niż 3 minuty. antena do telefonów komórkowych
 25. 25. 25 Monitorowanie tworzenia się kondensatu w szczelinie pomiędzy historycznie wartościowymi szybami ołowiowymi a szybami ochronnymi. ▪ Gdy urządzenie jest włączone, wyszukuje najlepsze połączenie z siecią komórkową. ▪ Jeśli zostanie to znalezione, urządzenie automatycznie zaloguje się do chmury. ▪ Każdego ranka o 08:00 wszystkie dane z ostatniego dnia będą przesyłane do chmury. ▪ Za pomocą nazwy użytkownika i hasła, użytkownik może połączyć się z chmurą przez przeglądarkę internetową i przeglądać wszystkie zgromadzone dotychczas dane. ▪ Żywotność baterii wynosi co najmniej jeden rok, a doświadczenie pokazało, że wynosi 3 lata, w zależności od promieniowania słonecznego na module słonecznym. Transfer danych do chmury i żywotność baterii
 26. 26. 26 31perspektywa7 26Interpretacja wyników pomiarów 6 22Montaż Custos Aeris 5 19Struktura Custos Aeris 4 13pewne fizyczne aspekty punktu rosy. 3 6Przykłady uszkodzeń okien kościelnych 2 3Cel projektu 1 Monitor punktu rosy Custos Aeris do ochrony historycznych obrazów na szkle.
 27. 27. 27 Dostępna grafika w chmurze Temperatura i wilgotność powietrza
 28. 28. 28 Dostępna grafika w chmurze Temperatury powierzchni szklanych i temperatury punktu rosy
 29. 29. 29 Dostępna grafika w chmurze Poniżej punktu rosy i miesięczne statystyki punktów rosy w %.
 30. 30. 30 Dostępny wywóz danych • Tabele danych w formacie . csv. Pozwala to na konwersję do programu Excel. • Grafika w formacie . jpeg lub . pdf, miesięcznie i przez cały okres obowiązywania umowy. Grafika i dane mogą być eksportowane.
 31. 31. 31 31perspektywa7 26Interpretacja wyników pomiarów 6 22Montaż Custos Aeris 5 19Struktura Custos Aeris 4 13pewne fizyczne aspekty punktu rosy. 3 6Przykłady uszkodzeń okien kościelnych 2 3Cel projektu 1 Monitor punktu rosy Custos Aeris do ochrony historycznych obrazów na szkle.
 32. 32. 32 Piśmiennictwo, kontakty, bibliografia referencje ▪ Katedra w Kolonii ▪ Wiesenkirche w Soest. ▪ Katedra w Naumburgu ▪ Minister w Yorku. ▪ 2 Kościoły w Polsce ▪ Witraż Peters ▪ styki ▪ <font color="#ffff00">-=Hans.daams@hajuveda.solutions=- Sync:ßÇÈâââ ▪ <font color="#ffff00">Sync by honeybunny <font color="#ffff00">Michael.robrecht@ixtronics.com ▪ występy w sieci ▪ <font color="#ffff00">-=https://www.hajuveda.solutions=- z dumą prezentuje ▪ <font color="#ffff00">-=https://ix.ixtronics.com/de/=- Sync:ßÇÈâââ ▪ <font color="#ffff00">Sync by honeybunny <font color="#ffff00">https://custosaeris-d.blogspot.com/
 33. 33. 33 Piśmiennictwo, kontakty, bibliografia Bibliografia: ▪ /Fri16/ Fritsch, A. (2016). Możliwości stabilizacji klimatu dla zasobów malarskich szkła zniszczonych przez wpływy antropogeniczne środowiska na przykładzie św. Biuro parafialne Norymberga Śródmieście miejscowości Norymberga St. Norymberga: DBU 31770/01. ▪ /Gla10/ Peters Glass Painting, Dział Restauracji. (2010). Klasyfikacja stanu obrazów na szkle w kościołach. Wydział Restauracji. Paderborn: malarstwo na szkle Peters, dział restauracji. ▪ /Rosant, P. M.-M. (1997). Pomiary, obliczenia i eksperymenty dotyczące zewnętrznych szyb ochronnych w historycznym malarstwie szklanym. Podsumowujące sprawozdanie grup roboczych Oidtmann, FI ds. badań nad krzemianami, Laboratoire de thermique, Laboratoire de Mecanique des fluides, Universite de Marne-la-vallee. Paryż: exe Production. ▪ San17 /San17/ Sander, C. (2017). Opracowanie i modelowe zastosowanie nowego systemu czujników do monitorowania trwałej skuteczności szyb ochronnych do obrazów szklanych zagrożonych antropogenicznymi wpływami środowiska na przykładzie kościoła w Soest. Glasmalerei Peters GmbH. Paderborn: DBU 30751 / 45.

×