Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Молекулярна фізіологія шкіри

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Молекулярна фізіологія шкіри

 1. 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗІОЛОГІЯМОЛЕКУЛЯРНА ФІЗІОЛОГІЯ ШКІРИШКІРИ
 2. 2. МОЛЕКУЛЯРНЕ ПІДГРУНТЯМОЛЕКУЛЯРНЕ ПІДГРУНТЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШКІРИВЛАСТИВОСТЕЙ ШКІРИ
 3. 3. ТРАНСГЛУТАМІНАЗИ –ТРАНСГЛУТАМІНАЗИ – КАЛЬЦІЙЗАЛЕЖНІ ФЕРМЕНТИ, ЩОКАЛЬЦІЙЗАЛЕЖНІ ФЕРМЕНТИ, ЩО КАТАЛІЗУЮТЬ УТВОРЕННЯ ЗВКАТАЛІЗУЮТЬ УТВОРЕННЯ ЗВ``ЯЗКУ МІЖЯЗКУ МІЖ ГЛУТАМІНОМ ТА ЛІЗИНОМ РІЗНИХ БІЛКІВГЛУТАМІНОМ ТА ЛІЗИНОМ РІЗНИХ БІЛКІВ
 4. 4. ФФіібринстабілізуючий факторбринстабілізуючий фактор ((XIII)XIII) також трансглутаміназатакож трансглутаміназа
 5. 5. КЕРАТИНУ НЕМАЄ В ЕПІДЕРМІСІКЕРАТИНУ НЕМАЄ В ЕПІДЕРМІСІ??
 6. 6. LORICRIN – домінантний білокLORICRIN – домінантний білок епідермісу, що забезпечує захиснуепідермісу, що забезпечує захисну функцію шкірифункцію шкіри
 7. 7. LORICRIN –LORICRIN – домінантнийдомінантний білок епідермісу,білок епідермісу, що забезпечуєщо забезпечує захисну функціюзахисну функцію шкіришкіри
 8. 8. ФІЛАГГРИН (англ.ФІЛАГГРИН (англ. filfilamentament aggaggregating proteregating proteinin))
 9. 9. ФІЛАГГРИН для зволоженняФІЛАГГРИН для зволоження та формування барта формування бар’є’єру шкіриру шкіри
 10. 10. Дефекти філаггрину сприяють розвиткуДефекти філаггрину сприяють розвитку алергічних реакційалергічних реакцій
 11. 11. КЛІТИНИ ЛАНГЕРГАНСАКЛІТИНИ ЛАНГЕРГАНСА
 12. 12. LANGERIN (CD207)LANGERIN (CD207) –– трансмембраннийтрансмембранний лектиновий рецептор на Langerhans cellsлектиновий рецептор на Langerhans cells
 13. 13. ЛАНГЕРИН та дендритнЛАНГЕРИН та дендритні клітиниі клітини співпрацюють із ВІЛ?співпрацюють із ВІЛ?
 14. 14. КЕРАТИНИ (greek κέρας – рігКЕРАТИНИ (greek κέρας – ріг)-)- родинародина фібрилярних білків ізфібрилярних білків із надвисокою механічною міцністюнадвисокою механічною міцністю
 15. 15. КЕРАТИНИ (greek κέρας – рігКЕРАТИНИ (greek κέρας – ріг)-)- родинародина фібрилярних білків ізфібрилярних білків із надвисокою механічною міцністюнадвисокою механічною міцністю
 16. 16. Цераміди – родина ліпіднихЦераміди – родина ліпідних молекул, що складаються змолекул, що складаються з сфінгозину та жирної кислотисфінгозину та жирної кислоти
 17. 17. Цераміди – родина ліпідних молекул, щоЦераміди – родина ліпідних молекул, що складаються з сфінгозину та жирноїскладаються з сфінгозину та жирної кислотикислоти
 18. 18. МЕХАНІЗМИ ЗАСМАГИМЕХАНІЗМИ ЗАСМАГИ
 19. 19. ПРООПІОМЕЛАНОКОРТИНПРООПІОМЕЛАНОКОРТИН
 20. 20. ПРООПІОМЕЛАНОКОРТИНПРООПІОМЕЛАНОКОРТИН
 21. 21. SASH1 (англ. SAM and SH3 domain containing 1)
 22. 22. Skin aging and photoaging R Yin, Q Chen and M R Hamblin 2015 Skin Photoaging chapter 1
 23. 23. САЛЬНІСАЛЬНІ ЗАЛОЗИЗАЛОЗИ

×