Безсмертя

967 views

Published on

Лекція проф. Досенка

Published in: Education

Безсмертя

 1. 1.  Turritopsis dohrnii - immortal  jellyfish
 2. 2. МЕМ (англ. meme; у іншій транскрипції  «мім») - одиниця культурної інформації,  поширювана від однієї людини до іншої за  допомогою імітації, навчання, тощо 
 3. 3. Вітання від євангеліста Луки із Сирії!
 4. 4. Останній універсальний спільний предок (англ. last universal common ancestor, LUCA) - гіпотетичний найближчий  загальний предок усіх живих організмів, що нині існують  на Землі. Жив приблизно 3,6-4,1 млрд років тому
 5. 5. LUCA Last universal common ancestor
 6. 6. Carl Woese 1928 – 2012 
 7. 7. Кунин Е.В.: “Древние гены составляют в  геноме большинство и имеют отчетливую  эволюционную судьбу”
 8. 8. RS Edgar et al. Nature 000, 1-6 (2012) Phylogenetic origins of circadian  oscillatory systems
 9. 9. ГЕНОМ ЛЮДИНИ ≈ 4 ГЕНОМИ ЛАНЦЕТНИКА 
 10. 10. ГЕНОМ ЛЮДИНИ ≈ 4 ГЕНОМИ ЛАНЦЕТНИКА 
 11. 11.  Hox- гени - (англ. Homeobox genes) –  родина генів, що кодують фактори  транскрипції, які визначають план будови  тіла зародка під час ембріонального  розвитку
 12. 12.  Hox- гени – “диригенти”  ембріонального розвитку
 13. 13. HOX-ГЕНИ майже  однакові в усіх істот,  починаючи із  рослин
 14. 14. • MCM1 from the budding yeast, Saccharomyces cerevisiae, • AGAMOUS from the thale cress Arabidopsis thaliana, • DEFICIENS from the snapdragon Antirrhinum majus, • SRF from the human Homo sapiens MADS-box - консервативна послідовність нуклеотидів, що кодує домен, за допомогою якого білки зв`язуються із ДНК. Результат еволюції гена топоізомерази ІІ LUCA
 15. 15.  August Weismann:  GERM PLASM  THEORY 
 16. 16. СТАРІННЯ – еволюційно налагоджений  фізіологічний процес поступового зниження  пристосувальних можливостей організму та  збільшення ймовірності вік-асоційованих  захворювань та смерті
 17. 17. Negligible senescence – невловиме  старіння http://genomics.senescence.info/
 18. 18. Ви хочете стати голим землекопом та  не старіти? Серед псевдогенів голого  землекопа переважають  колишні гени, пов`язані із  нюхом, зором,  сперматогенезом,  термогенезом, а також із  убіквитинюванням білків. TEP1 та TERF1 білки відрізняють  землекопа від інших ссавців,  забезпечуючі більш ефективну роботу  теломерази Експресія гена SMAD3 не знижується з  віком, що зменшує ймовірність розвитку  пухлин. 
 19. 19. Само по себе долголетие привлекательно только для тех, кто созерцает жизнь со стороны; для людей, творящих жизнь, один час иногда равен году, а труд одного дня может оказаться свершением, принадлежащим вечности. Гэбриэл ХИТТЕР Баньяновое дерево живет пять тысяч лет, но оно — баньяновое дерево, и ничего более. Человек, ставящий своей целью долгожительство,— просто здоровое животное. Свами ВИВЕКАНАНДА
 20. 20. Старіння притаманне кожній клітині  організму чи властиве лише цілісному  організму? ТЕОРІЇ СТАРІННЯ Інтегральні  (нейро-ендокринні) Клітинні  (молекулярно-генетичні)
 21. 21. Leonard HayflickAlexis Carrel  Культивовані клітини гинуть після 50-100 поділів Культивовані клітини безсмертні
 22. 22. Алексей Оловников ТЕОРІЯ МАРГІНОТОМІЇ A theory of marginotomy.  The incomplete copying of  template margin in enzymic  synthesis of polynucleotides  and biological significance of  the phenomenon.  J Theor Biol. 1973 Sep  14;41(1):181-90.
 23. 23. ТЕЛОМЕРА – кінцева ділянка хромосоми,  що складається з некодуючих  послідовностей нуклеотидів (TTAGGG)n,  де n – кількість повторів ( n ≈ 1000 )
 24. 24. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009 "for the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase"
 25. 25. ТЕЛОМЕРАЗА – фермент, що відновлює  послідовність нуклеотидів на кінцях  хромосоми та може забезпечити необмежену  кількість клітинних поділів 
 26. 26. HeLa - безсмертні, Henrietta Lacks - ні 
 27. 27. Старіння притаманне кожній клітині організму чи властиве лише цілісному організму? ТЕОРІЇ СТАРІННЯ Інтегральні (нейро-ендокринні) Клітинні (молекулярно-генетичні)
 28. 28. Володимир Михайлович Дільман (1925-1994 гг.) Елеваційна теорія старіння Дільмана Чутливість гіпоталамусу до гормональних впливів зменшується з віком, збільшується продукція релізінг-факторів та тропних гормонів...
 29. 29. Менопауза, жорстока та прекрасна!
 30. 30. Нейропептид ОРЕКСИН – центральний регулятор вуглеводного та енергетичного обміну Кількість орексин- продукуючих нейронів та концентрация орексину зменшується з віком
 31. 31. ПРИЧИНА ПАТОЛОГІЇ ЯК КОНТІНУУМ (від лат. continuum - безперервне, суцільне) ОПТИМАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН НЕДОСТАТНЯ ДІЯ НАДМІРНА ДІЯ 18-24°С ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ ПЕРЕГРІВАННЯ 20-21% О2 ГІПОКСІЯ ГІПЕРОКСІЯ
 32. 32. Патогенні фактори постійно впливають на організм людини і зменшення інтенсивності цього впливу може вважатися найвагомішою причиною “захворювань цивілізації” НАДМІРНИЙ ВПЛИВ НЕДОСТАТНІЙ ВПЛИВ ПАТОЛОГІЯ
 33. 33. Зменшення впливу КСЕНОБІОТИКІВ (рослинного, бактеріального та іншого походження) Зменшення фізичного навантаження (відсутність ГІПОКСІЇ) Відсутність ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ та ПЕРЕГРІВАННЯ Відсутність ГОЛОДУВАННЯ Постійне блокування аутофагії, накопичення в клітинах ушкоджених протеїнів, органел, ендокринно-обмінні порушення Зменшення експресії генів, що забезпечують адаптацію до гіпоксії, порушення транспорту глюкози, ангіогенезу, антиоксидантного захисту та ін. Зменшення експресії генів, що активуються ксенобіотиками, порушення утилізації ендогенних токсичних речовин, ендокринні та алергічні захворювання та ін. Порушення роботи центру терморегуляції, гіпоталамо- гіпофізарні та вегетативні порушення та ін.
 34. 34. РАПА-нуї – батьківщина Streptomyces hygroscopicus, продуцента РАПАміцина
 35. 35. Зменшення впливу КСЕНОБІОТИКІВ (рослинного, бактеріального та іншого походження) Зменшення фізичного навантаження (відсутність ГІПОКСІЇ) Відсутність ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ та ПЕРЕГРІВАННЯ Відсутність ГОЛОДУВАННЯ Постійне блокування аутофагії, накопичення в клітинах ушкоджених протеїнів, органел, ендокринно-обмінні порушення Зменшення експресії генів, що забезпечують адаптацію до гіпоксії, порушення транспорту глюкози, ангіогенезу, антиоксидантного захисту та ін. Зменшення експресії генів, що активуються ксенобіотиками, порушення утилізації ендогенних токсичних речовин, ендокринні та алергічні захворювання та ін. Порушення роботи центру терморегуляції, гіпоталамо- гіпофізарні та вегетативні порушення та ін.
 36. 36. КСЕНОБІОТИКИ (від грец. ξενος - чужинець, βίος - життя
 37. 37. РЕЦЕПТОРИ КСЕНОБІОТИКІВ – ПРЕГНАНОВИЙ X РЕЦЕПТОР (PXR) та КОНСТИТУТИВНИЙ АНДРОСТАНОВИЙ РЕЦЕПТОР (CAR)
 38. 38. РЕЦЕПТОРИ КСЕНОБІОТИКІВ - PREGNANE X RECEPTOR (PXR) AND CONSTITUTIVE ANDROSTANE RECEPTOR (CAR)
 39. 39. Мойбенко О.О.
 40. 40. Зменшення впливу КСЕНОБІОТИКІВ (рослинного, бактеріального та іншого походження) Зменшення фізичного навантаження (відсутність ГІПОКСІЇ) Відсутність ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ та ПЕРЕГРІВАННЯ Відсутність ГОЛОДУВАННЯ Постійне блокування аутофагії, накопичення в клітинах ушкоджених протеїнів, органел, ендокринно-обмінні порушення Зменшення експресії генів, що забезпечують адаптацію до гіпоксії, порушення транспорту глюкози, ангіогенезу, антиоксидантного захисту та ін. Зменшення експресії генів, що активуються ксенобіотиками, порушення утилізації ендогенних токсичних речовин, ендокринні та алергічні захворювання та ін. Порушення роботи центру терморегуляції, гіпоталамо- гіпофізарні та вегетативні порушення та ін.
 41. 41. Gustave Le Bon (1841 - 1931) "Не лише живі, а й мертві відіграють значущу роль у сучасному житті будь-якого народу. Вони творці його моралі та несвідомі рушії його поведінки”
 42. 42. Володимир Юричко (1994 – 2014)
 43. 43. Касти (архетипи) Індії
 44. 44. Жрець-гриф Благородний олень Біла ворона Улесливий шакал Робоча коняка Безлика риба Цап відбувайло Ледача свиня Хитрий лис Дружній пес Лідер-левБлазень-півень
 45. 45. Архетипи України Лицар, Характерник - уособлення шляхетності та козацької сили
 46. 46. Архетипи України Єзуїт – державний діяч, комунікатор, холодний в своїх розрахунках та планах
 47. 47. Архетипи України Козак Мамай - спокійний, ставний, занурений в себе фаталіст, філософ та музикант
 48. 48. Архетипи України Землероб-гречкосій - працьовитий, прив’язаний до матеріальних цінностей, до землі

×