Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Гемобластози

2,274 views

Published on

Лекція проф. Досенка В.Є.

Published in: Education
 • Be the first to like this

Гемобластози

 1. 1. ГЕМОБЛАСТОЗИГЕМОБЛАСТОЗИ Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
 2. 2. ПУХЛИНА – типовий патологічний процес, що характеризується безмежним та безконтрольнимбезмежним та безконтрольним поділом клітин, не пов`язаним із структурою та функцією органу ЛЕЙКОЗ характеризується безмежним та безконтрольнимбезмежним та безконтрольним поділом клітин, не пов`язаним із структурою та функцією органу
 3. 3. ГЕМОБЛАСТОЗИ – пухлини з кровотворних клітинГЕМОБЛАСТОЗИ – пухлини з кровотворних клітин Первинне ураженняПервинне ураження кісткового мозкукісткового мозку ЛЕЙКОЗ (ЛЕЙКЕМІЯ)ЛЕЙКОЗ (ЛЕЙКЕМІЯ) ЛІМФОМА,ЛІМФОМА, ЛІМФОГРАНУЛОМАТОЗ,ЛІМФОГРАНУЛОМАТОЗ, ЛІМФОСАРКОМА та іншіЛІМФОСАРКОМА та інші гемобластозигемобластози Вторинне ураженняВторинне ураження кісткового мозкукісткового мозку
 4. 4. ЛЕЙКОЗЛЕЙКОЗ ГОСТРИЙГОСТРИЙ Порушення регуляції поділуПорушення регуляції поділу і диференціації клітині диференціації клітин ХРОНІЧНИЙХРОНІЧНИЙ Порушення лише регуляціїПорушення лише регуляції поділуподілу Гострий мієлобластнийГострий мієлобластний лейкозлейкоз Хронічний мієлолейкозХронічний мієлолейкоз
 5. 5. ЛЕЙКОЗЛЕЙКОЗ ГОСТРИЙГОСТРИЙ Порушення регуляції поділуПорушення регуляції поділу і диференціації клітині диференціації клітин ХРОНІЧНИЙХРОНІЧНИЙ Порушення лише регуляціїПорушення лише регуляції поділуподілу Гострий лімфобластнийГострий лімфобластний лейкозлейкоз Хронічний лімфолейкозХронічний лімфолейкоз
 6. 6. ОНКОГЕННІ (ЛЕЙКОЗОГЕННІ) ФАКТОРИ - ФІЗИЧНІ: іонізуюче опромінення ЕНДОГЕННІЕКЗОГЕННІ -БІОЛОГІЧНІ: ДНК та РНК- вмісні віруси (human T-cell leukemia virus-1 (HTLV-1), Epstein-Barr virus (EBV), Kaposi sarcoma herpesvirus/human herpesvirus-8 (KSHV/HHV-8) - ХІМІЧНІ: поліциклічні та гетероциклічні вуглеводні, алкілюючі, ацетилюючі сполуки, ароматичні аміни, аміди та ін. - хронічна імунологічна стимуляція (хронічне запалення) - генетична схильність - хромосомні хвороби (нестабільність геному) та ін. ЕНДОГЕННІЕКЗОГЕННІ
 7. 7. ВІРУСИ ТА ОНКОГЕНЕЗ
 8. 8. Human T-lymphotropic virus-1
 9. 9. TAX - jack-of-all trades
 10. 10. TAX - jack-of-all trades
 11. 11. Мутаційні та епігенетичні механізми вірусного онкогенезу
 12. 12. Epstein-Barr virus
 13. 13. EBV-encoded nuclear antigens (EBNA)
 14. 14. Epstein–Barr virus (EBV) latent membrane proteins
 15. 15. EBV cycle, latency states and lymphoma Bollard, C. M. et al. (2012) T-cell therapy in the treatment of post- transplant lymphoproliferative disease Nat. Rev. Clin. Oncol. doi:10.1038/nrclinonc.2012.111
 16. 16. ОНКОГЕННІ (ЛЕЙКОЗОГЕННІ) ФАКТОРИ - ФІЗИЧНІ: іонізуюче опромінення ЕНДОГЕННІЕКЗОГЕННІ -БІОЛОГІЧНІ: ДНК та РНК- вмісні віруси (human T-cell leukemia virus-1 (HTLV-1), Epstein-Barr virus (EBV), Kaposi sarcoma herpesvirus/human herpesvirus-8 (KSHV/HHV-8) - ХІМІЧНІ: поліциклічні та гетероциклічні вуглеводні, алкілюючі, ацетилюючі сполуки, ароматичні аміни, аміди та ін. - хронічна імунологічна стимуляція (хронічне запалення) - генетична схильність - хромосомні хвороби (нестабільність геному) та ін. ЕНДОГЕННІЕКЗОГЕННІ
 17. 17. Алельний поліморфізм – феномен, що визначаєАлельний поліморфізм – феномен, що визначає генетичну гетерогенність популяції та генетичнугенетичну гетерогенність популяції та генетичну індивідуальність кожної людиниіндивідуальність кожної людини ~~ 6060 млн. поліморфізмів на 3.2 млрд. нуклеотидів вмлн. поліморфізмів на 3.2 млрд. нуклеотидів в геномі людинигеномі людини Кожний ген може бути представлений у більш ніжКожний ген може бути представлений у більш ніж 2000 варіантах2000 варіантах
 18. 18. GWAS
 19. 19. GWAS приходять на допомогу!
 20. 20. МАШИНЕРІЯ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ
 21. 21. CDKN2A - cyclin-dependent kinase inhibitor 2A
 22. 22. et al.
 23. 23. ARID5B (AT Rich Interactive Domain 5B) - histone H3K9Me2 demethylase
 24. 24. ГОЛОВНІ МЕХАНІЗМИ АКТИВАЦІЇ ПРОТООНКОГЕНІВ 1. Транслокація в ділянку активної транскрипції Наприклад, перенос гену myc з 8 на 14 хромосому в ділянку генів легких ланцюгів імуноглобулінів → збільшення експресії myc → активація поділу (лімфома Беркіта) Транслокація гена abl з 9 на 22 хромосому → надлишкова продукція ABL (тир-ПК) → активація поділу (хронічний мієлолейкоз)
 25. 25. РЕАРАНЖИРУВАННЯРЕАРАНЖИРУВАННЯ ГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬ ІМУНОГЛОБУЛІНИ, ПІДІМУНОГЛОБУЛІНИ, ПІД ЧАС АНТИГЕННОЇЧАС АНТИГЕННОЇ СТИМУЛЯЦІЇ В-СТИМУЛЯЦІЇ В- ЛІМФОЦИТІВЛІМФОЦИТІВ СОМАТИЧНАСОМАТИЧНА РЕКОМБІНАЦІЯ –РЕКОМБІНАЦІЯ – НЕ МУТАЦІЯ!НЕ МУТАЦІЯ!
 26. 26. Кількість можливих комбінацій Т-клітинного рецептору – 3 х 1022 Якщо припустити, що 99% рецепторів будуть реагувати із власними антигенами, то лишиться 3 х 1020 комбінацій! РЕАРАНЖИРУВАННЯ ГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬРЕАРАНЖИРУВАННЯ ГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬ Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР, ПІД ЧАС АНТИГЕННОЇТ-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР, ПІД ЧАС АНТИГЕННОЇ СТИМУЛЯЦІЇ Т-ЛІМФОЦИТІВСТИМУЛЯЦІЇ Т-ЛІМФОЦИТІВ
 27. 27. ПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМАПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМА RagRag--ПРОТЕЇНІВПРОТЕЇНІВ ((RRecombinationecombination aactivatingctivating ggene)ene)
 28. 28. АНТИГЕННА СТИМУЛЯЦІЯ В-ЛІМФОЦИТІВАНТИГЕННА СТИМУЛЯЦІЯ В-ЛІМФОЦИТІВ ПІДВИЩУЄ ЕКСПРЕСІЮ ІНДУЦИБЕЛЬНОЇ ЦИТИДИН-ПІДВИЩУЄ ЕКСПРЕСІЮ ІНДУЦИБЕЛЬНОЇ ЦИТИДИН- ДЕЗАМІНАЗИ ...ДЕЗАМІНАЗИ ... ТА ІНДУКУЄ ТРАНСЛОКАЦІЮ ПРОТООНКОГЕНАТА ІНДУКУЄ ТРАНСЛОКАЦІЮ ПРОТООНКОГЕНА C-MYCC-MYC з 8-ї хромосоми на 14-ту !!!з 8-ї хромосоми на 14-ту !!!
 29. 29. ВИД ГЕМОБЛАСТОЗУ ХАРАКТЕРНІ ГЕНЕТИЧНІ ОЗНАКИ B-cell acute lymphoblastic leukemia/lymphoma Транслокація t(12;21) CBFα та ETV6 (у 25% випадків) T-cell acute lymphoblastic leukemia/lymphoma Різні хромосомні транслокації, соматична рекомбінація NOTCH1 (50% to 70%) Burkitt lymphoma Транслокація c-MYC та lg-локуса t(8;14) Follicular lymphoma t(14;18) з утворенням BCL2-IgH fusion gene Mantle cell lymphoma t(11;14) з утворенням CyclinD1-IgH fusion gene Extranodal marginal zone lymphoma t(11;18), t(1;14) та t(14;18) з утворенням MALT1-IAP2, BCL10-IgH та MALT1-IgH fusion genes, відповідно
 30. 30. The biogenesis of chromosome translocations Vassilis Roukos & Tom Misteli Nature Cell Biology 16, 293–300 (2014)
 31. 31. Лаврик Семен Семенович Закінчив початкову школу в рідному селі Велика Слобідка, семирічну школу в Баговиці, Кам'янець-Подільське медичне училище), 1940 року Вінницький медичний інститут. 1946—1950 — директор Львівського науково- дослідного інституту переливання крові. 1954—1960 — перший заступник міністра охорони здоров'я УРСР. 1960—1970 — директор Київського науково- дослідного інституту гематології та переливання крові. 1970—1984 — ректор Київського медичного інституту. Вперше в світі у 1964 році розробив метод кріоконсервації кісткового мозку та застосував цю методику при лікуванні злоякісних новоутворень
 32. 32. АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ ДОНОРІВ УКРАЇНИ WWW.KROV.ORG.UA

×