Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Молекулярна фізіологія печінки

1,486 views

Published on

Лекція професора Досенка В,Є. з курсу молекулярної фізіології факультету фізики живих систем НТУ "КПІ"

Published in: Education
 • Не чув про таке, дякую за інформацію!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Вікторе Євгенійовичу, стосовно лекції по молекулярній фізіології печінки можу додати, що існує ще один цікавий сигнальний шлях, пов’язаний з детоксикацією ксенобіотиків із залученням AhR та AHRT (не що інше, як HIF1b). Кінцевий результат подібний до дії PXR чи CAR. Дякую Вам за лекції!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Молекулярна фізіологія печінки

 1. 1. МОЛЕКУЛЯРНАФІЗІОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ
 2. 2. ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИДЕТОКСИКАЦІЯ ТРАВЛЕННЯ ОБМІН БІЛКІВ, ЖИРІВ, ВУГЛЕВОДІВ, ПІГМЕНТІВ ТА ІН.
 3. 3. КСЕНОБІОТИКИ (від грец. ξενος - чужинець, βίος - життя
 4. 4. МОЛЕКУЛЯРНІКСЕНОСЕНСОРИ
 5. 5. ЦИТОХРОМИ – клітинні пігменти, гем-вмісні ферменти Цитохром a (605 nm), b (~565 nm), c (550 nm) та цитохром P450 (450 nm) оксидазиОкиснення ліпідів, стероїдів, ксенобіотиків та ін. Найчастіше цитохром P450 (450 nm) оксидазикаталізують монооксигеназну реакцію: RH + O2 + NADPH + H+ → ROH + H2O + NADP+
 6. 6. Гладкий та шорсткийендоплазматичний ретикулум
 7. 7. Принцип біохімічної модифікації ксенобіотиків
 8. 8. РЕЦЕПТОРИ КСЕНОБІОТИКІВ – ПРЕГНАНОВИЙ X РЕЦЕПТОР (PXR) таКОНСТИТУТИВНИЙ АНДРОСТАНОВИЙ РЕЦЕПТОР (CAR)
 9. 9. РЕЦЕПТОРИ КСЕНОБІОТИКІВ - PREGNANE X RECEPTOR (PXR) AND CONSTITUTIVE ANDROSTANE RECEPTOR (CAR)
 10. 10. Загальний принцип роботи ядерних рецепторів
 11. 11. Загальний принцип роботи ядерних рецепторів
 12. 12. ІМПОРТИНОВИЙ ЦИКЛ
 13. 13. РЕЦЕПТОРИ КСЕНОБІОТИКІВ - PREGNANE X RECEPTOR (PXR) AND CONSTITUTIVE ANDROSTANE RECEPTOR (CAR)
 14. 14. Multidrug Resistance Protein (MDR)
 15. 15. Принцип роботи АВС- транспортерів
 16. 16. Multidrug Resistance Protein (MDR)
 17. 17. Значення АВС-транспортерів (ATP-binding cassette transporter) в секреції компонентів жовчі АВСB 11 - транспорт жовчних кислот (67%)АВСB 4 - транспорт фосфатидилхоліну (лецитину) (22%) АВСG 5 / АВСG 8 - транспорт холестерину (4%)
 18. 18. СИНТЕЗ ЖОВЧНИХ КИСЛОТ
 19. 19. Фактор росту фібробластів (FGF) та метаболізм жовчних кислот
 20. 20. РЕЦЕПТОР ЖОВЧНИХ КИСЛОТ (farnesoid X receptor)
 21. 21. РЕЦЕПТОР ЖОВЧНИХ КИСЛОТ (farnesoid X receptor)
 22. 22. "Albumin is doubtless one of the most important of the animal proximate principles" H. Ancell (Course of lectures on the physiology and pathology of the blood and other animal fluids. Lancet 1839–1840)
 23. 23. Історія вивчення регуляції експресії гена альбуміна• Oratz, M. 1970. Oncotic pressure and albumin synthesis. In Plasma Protein Metabolism, ed. M. A. Rothschild, T. Waldmann, 223-38. New York: Academic. 560 pp.• Pietrangelo A, Panduro A, Chowdhury JR, Shafritz DA. Albumin gene expression is down-regulated by albumin or macromolecule infusion in the rat // J Clin Invest. 1992 Jun;89(6):1755-60.• Pietrangelo A, Shafritz DA. Homeostatic regulation of hepatocyte nuclear transcription factor 1 expression in cultured hepatoma cells // Proc Natl Acad Sci U S A. 1994 Jan 4;91(1):182-6.• Oka T, Komori N, Kuwahata M, Okada M, Natori Y. Vitamin B6 modulates expression of albumin gene by inactivating tissue-specific DNA-binding protein in rat liver // Biochem J. 1995 Jul 1;309 ( Pt 1):243-8.• Kang J, Holland M, Jones H, Kaysen GA. Coordinate augmentation in expression of genes encoding transcription factors and liver secretory proteins in hypo-oncotic states // Kidney Int. 1999 Aug;56(2):452-60.
 24. 24. ЯДЕРНІ ФАКТОРИ ГЕПАТОЦИТІВ (Hepatocyte Nuclear Factors, HNFs) – групарізних за філогенезом транскрипційних факторів, що регулюють експресію більшості генів у гепатоцитахHNF1 contain a POU-homeodomain andbind to DNA as homodimersHNF3 contain a winged helix DNA-bindingdomain and bind to DNA as monomersHNF4 are nuclear receptors and bind toDNA either as homodimersor RXR heterodimersHNF6 contain a cut-homeodomain(ONECUT) bind to DNA as monomers
 25. 25. Об`єм- або механо- чутливі йонні канали, можливо,забезпечують утворення транскрипціних факторів у відповідь на зниження онкотичного тиску та збільшення об`єму гепатоцитів
 26. 26. Регуляція експресії генів, щокодують ланцюги фібриногену
 27. 27. Регуляція експресії генів, щокодують ланцюги фібриногену
 28. 28. РЕЦЕПТОРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ1. Мембранні рецептори, з’єднані з G-білком:• Рецептори простагландинів (EP1, EP2, EP3 та ін.)• Рецептори лейкотриєнів (BTL1, BTL2 та ін.)2. Ядерні рецептори:• Рецептори, що активують проліферацію пероксисом (PPAR)• Рецептори вільних жирових кислот (FFAR)• Ванілоїдні рецептори (TRPV)• Канабіодні рецептори
 29. 29. Рецептори, що активуютьпроліферацію пероксисом (PPАR)
 30. 30. Рецептори, що активуютьпроліферацію пероксисом (PPАR)
 31. 31. PPARα PPARβ/δ PPARγРоль в Центральний Проліферація, Ключовийорганізмі регулятор репарація, регулятор метаболізму диференціація адипогенезу, жирних кислот багатьох клітин депонування жирів та чутливості до інсуліну.Гени-мішені β-окиснення Поділ та Адипогенез,регулюють жирних кислот, диференціацію чутливість до запальну клітин інсуліну, запальну відповідь відповідьЕндогенні Жирні кислоти Жирні кислоти Жирні кислотиліганди (насичені та (переважно ненасичені) ненасичені), простагландини простагландини
 32. 32. Білок, що регулює обмін стеролів (SREBP, sterol regulatory element binding protein)
 33. 33. Жовчнокам`яна хворобаВ жовчних міхурах українців знаходиться біля 5 тон жовчних каменів
 34. 34. >90% каменів жовчного міхура - холестеринові
 35. 35. >90% каменів жовчного міхура - холестеринові
 36. 36. Надмірне споживання холестерину та нестачахарчових волокон в їжі – основні екзогенні фактори- ризику жовчнокам`яної хвороби
 37. 37. «...во всех дверях стоит бес - демон Алкоголь!»
 38. 38. СТЕАТОЗ ПЕЧІНКИ –накопичення жиру в цитоплазмі гепатоцитів – типовий наслідок ушкодження печінки різноманітними факторами
 39. 39. МЕХАНІЗМИ ГЕПАТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ЕТАНОЛУ1. Активація протеїну, що зв`язується із стерол-чутливими елементамигеному (SREBP) із наступною гіперекспресією генів, що відповідають за синтез ліпідів
 40. 40. ЕТАНОЛ-ЧУТЛИВІ ГЕНИ CRTAM Селективний ріст нейронів та (cytotoxic and regulatory T-cell цілеспрямування аксонів, molecule) ремоделювання лімбічної системи Специфічний репрессор транскрипції, ZBTB16 фактор транскрипції специфічний для (zinc finger and BTB сперматогоній,domain containing 16) регуляція гаметогенезу, диференціація гемопоетичних прогеніторів MOBP (myelin-associated Компановка мієліну oligodendrocytic basic protein) miR-9 Заглушення експресії десятків генів
 41. 41. МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ТА ДІЇ мікро-РНК
 42. 42. miR-9 ЗДАТНА ЗАГЛУШУВАТИ НАСТУПНІ ГЕНИ: Hepatocyte nuclear factor 3, 6 Eukaryotic translation initiation(порушення транскрипції генів) factor 2A (порушення трансляції білків)Low-density lipoprotein receptor, Glutathione S-transferase Apolipoprotein B-100 (зміншення (порушення ліпідного обміну) антиоксидантного захисту) Troponin T Dopamine receptor (алкогольна (порушення емоціонального стану, кардіоміопатія) депресія) Alcohol dehydrogenase (зменшення толерантності до етанолу)
 43. 43. miR-9 ЗДАТНА ЗАГЛУШУВАТИ НАСТУПНІ ГЕНИ:

×