Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

патофізіологія психічних захворювань

3,792 views

Published on

Лекція з патологічної фізіології, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Published in: Education
 • Be the first to comment

патофізіологія психічних захворювань

 1. 1. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор кафедри патофізіології НМУ ім. О.О.Богомольця,провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярноїпатофізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
 2. 2. Базисні функції психіки (вищої нервової діяльності)СПРИЙНЯТТЯПАМ`ЯТЬМИСЛЕННЯАФЕКТ(ЕМОЦІЙНИЙ ПРОЦЕС)
 3. 3. Патологія психіки (вищої нервової діяльності)ПОРУШЕННЯСПРИЙНЯТТЯПОРУШЕННЯЗАПАМ`ЯТОВУВАННЯПОРУШЕННЯМИСЛЕННЯЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ
 4. 4. НАРКОМАНІЯ(від грец. narke - заціпеніння, сон, і mania — божевілля, пристрасть, потяг) - група хвороб, що виникає внаслідок систематичного, у наростаючій кількості вживання певних речовин. Проявами наркоманії є психічна і фізична залежність від цих речовин, а також розвиток абстиненції внаслідок припинення їх прийому. Найбільш поширені наркоманії: АЛКОГОЛІЗМ, ТЮТЮНОПАЛІННЯ, ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ (опіоїдна, конопляна, кокаїнова наркоманія)
 5. 5. Наркотичні речовиниПСИХОСТИМУЛЯТОРИ :• Amphetamine and methamphetamine• Cocaine• Caffeine• NicotineСЕДАТИВНІ ТА СНОДІЙНІ:• Alcohol• Barbiturates• Benzodiazepines• MethaqualoneОПІАТИ ТА ОПІОЇДНІ АНАЛГЕТИКИ:• Morphine and codeine• Semi-synthetic opiates, such as heroin (diacetylmorphine; morphine diacetate), oxycodone, buprenorphine, and hydromorphone• Fully synthetic opioids, such as fentanyl, meperidine/pethidine, and methadone
 6. 6. «...во всех дверях стоит бес - демон Алкоголь!»
 7. 7. ЕТАНОЛ-ЧУТЛИВІ ГЕНИ CRTAM Селективний ріст нейронів та (cytotoxic and regulatory T-cell цілеспрямування аксонів, molecule) ремоделювання лімбічної системи Специфічний репрессор транскрипції, ZBTB16 фактор транскрипції специфічний для (zinc finger and BTB сперматогоній,domain containing 16) регуляція гаметогенезу, диференціація гемопоетичних прогеніторів MOBP (myelin-associated Компановка мієліну oligodendrocytic basic protein) miR-9 Заглушення експресії десятків генів
 8. 8. МАПА АЛКОГОЛІЗМУУкраїнці споживають 15.6 літри чистого етанолу на душу населення... І це не межа!
 9. 9. Метаболізм етанолу
 10. 10. Механізми нейротропної дії етанолуАктивація ГАМК-залежних Активація Гліцин-залежних іонних каналів іонних каналів Активація нікотинових Інактивація глютаматнихацетилхолінових рецепторів NMDA рецепторівАктивація кальцій-залежних Активація калієвих каналів, калієвих каналів що активуються G-протеїном (BK) (GIRK) ГАЛЬМУВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
 11. 11. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕТАНОЛУ (АЛКОГОЛІЗМУ)
 12. 12. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕТАНОЛУ (АЛКОГОЛІЗМУ)
 13. 13. АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПЛАЙСИНГ ЯКМЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕТАНОЛУ (АЛКОГОЛІЗМУ)
 14. 14. АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПЛАЙСИНГ ЯКМЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕТАНОЛУ (АЛКОГОЛІЗМУ) Зменшення чутливості Зменшення чутливостідофамінових рецепторів глютаматних NMDA- (DRD2) до дофаміну рецепторів до етанолуЗменшення чутливості Збільшення активності ГАМК-рецепторів Потенціалзалежних до етанолу кальцієвих каналів ГІПЕРАКТИВАЦІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ,ПОРУШЕННЯ ГАЛЬМУВАННЯ, СТАН ПОСТІЙНОГО НЕЗАДОВОЛЕННЯ, АБСТИНЕНЦІЯ
 15. 15. Патологія психіки (вищої нервової діяльності)ПОРУШЕННЯСПРИЙНЯТТЯПОРУШЕННЯЗАПАМ`ЯТОВУВАННЯПОРУШЕННЯМИСЛЕННЯЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ
 16. 16. ХВОРОБА АЛЬЦГЕЙМЕРААлоїс АЛЬЦГЕЙМЕР 
 17. 17. АМІЛОЇДОЗ
 18. 18. APP – амілоїд-прекурсор протеїн Процесінг APP
 19. 19. Гіпотетичний шлях утворення амілоїдної бляшки
 20. 20. СЕКРЕТАЗА BACE-1 (beta-site-APP-cleaving enzyme)Певні ізоформи ферменту “неправильно” відрізають АРР від мембрани
 21. 21. Роль аутофагії в патогенезі хвороби Альцгеймера
 22. 22. 5,4 мільйона американців мають хворобу АльцгеймераПісля 70 років захворіє 5 - 6% людей, після 80 років - 16 - 18%.У 2012 році утримання пацієнтів із хворобою Альцгеймераобійдеться у 200 міліардів доларів...
 23. 23. Патологія психіки (вищої нервової діяльності)ПОРУШЕННЯСПРИЙНЯТТЯПОРУШЕННЯЗАПАМ`ЯТОВУВАННЯПОРУШЕННЯМИСЛЕННЯЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ
 24. 24. КОНЦЕПЦІЯ “ХВОРОБА ЯК ВЕКТОР” ПРАКТИЧНО ЗДОРОВА ЛЮДИНА КАРЛ ЯСПЕРСпсихіатр, психолог, філософ ХВОРИЙ НА ШИЗОФРЕНІЮ
 25. 25. КОНСТИТУЦІОНАЛЬНИ ТИПИ ЗА КРЕЧМЕРОМ, ДІАТЕЗИ ТА ВЧЕННЯ ПРО ПСИХІЧНУ АКЦЕНТУАЦІЮ АСТЕНІЧНИЙ, ПІКНІЧНИЙ ТА АТЛЕТИЧНИЙ ШІЗОЇДНИЙ, ЦИКЛОЇДНИЙ ТА ЕПІЛЕПТОІДНИЙ ШІЗОЇДНА (ШИЗОФРЕНІЯ) ЦИКЛОЇДНАЕПІЛЕПТОЇДНА (МАНІАКАЛЬНО- (ЕПІЛЕПСІЯ) НОРМА ДЕПРЕСИВНИЙ ПСИХОЗ) РЕТАРДАНТНА (ДЕБІЛІЗМ)
 26. 26. Monoamine Catechol-O- Neuron-specific K(+)- oxidase A methyltransferase (COMT) Cl(-) cotransporter SLC12A5Brain-derivedneurotrophic ZNF804a factor Aquaporin 4Neurocan ШИЗОФРЕНІЯ ЯК(NCAN) CREB1 ПОЛІГЕННЕ Dopamine ЗАХВОРЮВАННЯ transporter ІЛ-28 (DAT) Disrupted inDopamine D2 Schizophrenia-1 receptor (DISC1) Glutamate Serotonin Dopamine transporters transporter gene hydroxylase (SLC1A) (5-HTT)
 27. 27. Fragile X A Catechol-O- Methylenetetrahydro- syndrome (FRAXA) methyltransferase (COMT) folate reductase Fragile X E Deiodinasesyndrome (FRAXE) enzyme II РОЗУМОВА CC2D1A Dopamine ВІДСТАЛІСТЬ ЯК transporter ПОЛІГЕННА ОЗНАКА (DAT) CC2D2A Dopamine D4 receptor Non-syndromic autosomal recessive mental Neurofibromatosis retardation Dopamine type 1 (NF1) (NS-ARMR) hydroxylase
 28. 28. ШИЗОФРЕНІЯ(від грец. σχίζω - «розколюю» і φρήν - «розум») – мульфакторне психічне захворювання, що характеризується порушенням процесів мислення та емоцій
 29. 29. ШИЗОФРЕНІЯ (від грец. σχίζω - «розколюю» і φρήν - «розум») – мульфакторне психічне захворювання, що характеризується порушенням процесів мислення та емоцій «4 А»: зниження Аффекту, Аутизм, порушення Асоціацій та Амбівалентність (емоційна, вольова, інтелектуальна)ПОЗИТИВНІ СИМПТОМИ: марення, галюцинації та ін.НЕГАТИВНІ СИМПТОМИ: апатія, абуліяКОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ
 30. 30. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МОДЕЛІ ШИЗОФРЕНІЇ - НАУКОВИЙ ПРОРИВ У ВИВЧЕННІ ЕТІОЛОГІЇ ТА ПАТОГЕНЕЗУ ЗАХВОРЮВАННЯ +ПОВЕДІНКОВІ ТЕСТИ ГЕНЕТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ
 31. 31. «Puzzle box arena» для тестування вольових здібностей у мишей
 32. 32. Disrupted in Schizophrenia 1 and 2 (DISC1 та DISC2)
 33. 33. Disrupted in Schizophrenia 1 and 2 (DISC1 та DISC2)

×