Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Debat Costa Brava

1,633 views

Published on

Presentació al Debat Costa Brava

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Debat Costa Brava

 1. 1. La lògica espacial del turisme a la Costa Brava José Antonio Donaire [email_address]
 2. 2. Els elements de l’espai turístic <ul><li>El canvi de model </li></ul><ul><li>La crisi de l’estandardització </li></ul><ul><li>La fragmentació de l’espai </li></ul><ul><li>El sistema turístic </li></ul><ul><li>La creació d’una regió turística </li></ul>
 3. 3. El canvi de model <ul><li>La funció turístico – residencial </li></ul><ul><li>L’ocupació de la segona i tercera corona </li></ul><ul><li>L’estancament del turisme </li></ul><ul><ul><li>1992 . 1057 hotels </li></ul></ul><ul><ul><li>2003 . 713 hotels </li></ul></ul><ul><li>Els dos discursos </li></ul>
 4. 4. La crisi de l’estandardització <ul><li>Abans / després / contra el fordisme </li></ul><ul><li>Estratègies </li></ul><ul><ul><li>Qualitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Residencialisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Sostenibilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Hiperrealitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Turisme efímer </li></ul></ul><ul><li>La rèplica de la rèplica </li></ul>
 5. 5. Un espai fragmentat <ul><li>L’espai dels visitants, l’espai dels residents </li></ul><ul><li>La fragmentació de l’espai turístic </li></ul>
 6. 6. Les peces del sistema <ul><li>Ciutat identitat </li></ul><ul><li>Ociurbs </li></ul><ul><li>Espai recreatiu de suport </li></ul><ul><li>Ciutat identitat </li></ul><ul><li>Paisatges perfil </li></ul>
 7. 7. La regió turística
 8. 8. Ciutats centralitat <ul><li>Reforçar la condició urbana i el paper d’espai central </li></ul><ul><li>Articular el sistemes urbans </li></ul><ul><li>Afavorir la localització de les activitats turístiques </li></ul><ul><li>Permetre un creixement controlat de la superfície per a usos residencials en espais no significatius </li></ul>
 9. 9. Ciutats centralitat <ul><li>Reforçar la condició urbana i el paper d’espai central </li></ul><ul><li>Articular el sistemes urbans </li></ul><ul><li>Afavorir la localització de les activitats turístiques </li></ul><ul><li>Permetre un creixement controlat de la superfície per a usos residencials en espais no significatius </li></ul>
 10. 10. L’agenda <ul><li>Planificació dels dos espais </li></ul><ul><li>La recerca de la singularitat </li></ul><ul><li>La “protecció” de l’activitat turística </li></ul><ul><li>L’escala regional </li></ul><ul><li>El tractament de les peces del sistema </li></ul>
 11. 11. Espais recreatius de suport <ul><li>Frenar l’expansió en la segona i la tercera corona </li></ul><ul><li>Planificar els equipaments turístics necessaris a escala regional </li></ul><ul><li>Limitar l’addició equipament + requalificació </li></ul>
 12. 12. Ciutats identitat <ul><li>Preservar els elements de la identitat urbana </li></ul><ul><li>Evitar els processos de pessebrisme </li></ul><ul><li>Limitar els accessos a l’espai urbà </li></ul>
 13. 13. Paisatges perfil <ul><li>Incrementar la superfície de l’espai protegit </li></ul><ul><li>Implantar una política de plans generals de paisatges actius </li></ul><ul><li>Concebre el turisme com una eina, i no com a problema </li></ul>

×