Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Animace destilace

311 views

Published on

animovaná vzdělávací prezentace o destilaci

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Animace destilace

  1. 1. Destilace v laboratoři<br />Vzdělávacíanimace<br />VladimírZemánek IVP/BPOV<br />22.2.2011<br />
  2. 2. DESTILÁT<br />TEPLOMĚR<br />TEPLOTA VARU DESTILOVANÉ LÁTKY<br />CHLADIČ<br />SMĚS<br />TEPLO<br />
  3. 3. Děkujizapozornost<br />
  4. 4. zdroje<br />ŠKODOVÁ, Helena; ŠKODA, Eduard. UŽ VÍM PROČ 2. 1. vydání. Praha: Albatros, 1980. 141 s. ISBN 13-732-8014/46<br />

×