Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.

132,710 views

Published on

Ocenianie Kształtujące - prezentacja Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej dla szkół. Definicja oceniania kształtującego, elementy OK, opinie nauczycieli stosujących OK.
Zachęcamy do wprowadzania oceniania kształtującego w szkołach i do budowania na lekcjach atmosfery sprzyjającej uczeniu się.
(www.ceo.org.pl/ok)

Presentation about Formative Assessment

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ocenianie Kształtujące - prezentacja. Definicja, elementy, opinie nauczycieli.

 1. 1. Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć 1 Szkoła Ucząca Się
 2. 2. Cele prezentacji 1. Poznamy:  definicję oceniania kształtującego  elementy OK  opinie nauczycieli stosujących OK 2. Zachęcimy do:  wprowadzania oceniania kształtującego w szkołach  do budowania na lekcjach atmosfery sprzyjającej uczeniu się 2
 3. 3. Definicja Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać. Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 3
 4. 4. 4 Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby: • Nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, • Uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.
 5. 5. Atmosfera sprzyjająca uczeniu się Atmosfera sprzyjająca uczeniu się: A. trwale wzmacnia w uczniach poczucie ich wartości, B. zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę, C. zachęca uczniów do samodzielności, D. stwarza uczniom warunki do współpracy, E. pogłębia u uczniów świadomość procesu uczenia, F. pozwala uczniom wziąć odpowiedzialność za własną naukę. 5
 6. 6. Atmosfera sprzyjająca uczeniu się Refleksja w parach (4 minuty) 6
 7. 7. Elementy OK 7
 8. 8. Cele Nauczyciel powinien:  Zastanowić się: Po co tego uczę? Co moi uczniowie już na ten temat wiedzą?  Zaplanować, dokąd się zmierza i co się chce osiągnąć  Podzielić się „tajemnicą” celów z uczniami  Sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte 8
 9. 9. Stojąc przed uczniami i zajmując im 45 minut nauczyciel musi wiedzieć, po co to robi. Określone cele pozwalają nauczycielowi odpowiednio dobrać formy ćwiczeń, przemyśleć działania. Uczniom dają możliwość aktywnego, świadomego udziału w lekcji. Beata Październiak, informatyka, SP we Włodowicach 9 Miałam problem w takim sformułowaniu celów dla uczniów, żebym była pewna, że jest to dla nich zrozumiałe. Renata Chmielewska, informatyka, Gimnazjum w Jerzmankach
 10. 10. Kryteria oceniania – NACOBEZU Ustalenie, na co będziemy zwracać uwagę przy ocenianiu Określenie - faktów, dowodów, które pokażą nauczycielowi i uczniowi, czy cel lekcji został osiągnięty 10
 11. 11. Uczeń nie musi się domyślać, czym zostanie zaskoczony na sprawdzianie (a tak było, kiedy ja chodziłam do szkoły). Uczeń ma prawo wiedzieć, czego się będzie od niego wymagać. Barbara Andrzejczak, j. polski, ZS w Piszu 11 Formułując „nacobezu” zastanawiam się, jakie umiejętności uczniów będę oceniała np. podczas sprawdzianu. Beata Woźniak, matematyka, Gimnazjum w Drążnej
 12. 12. Rozmowa Proszę odwrócić się do osoby siedzącej obok i porozmawiać przez chwilę (2 minuty) na temat: Czy określanie celów lekcji i kryteriów oceniania jest trudnym zadaniem dla nauczycieli? 12
 13. 13. Informacja zwrotna Cztery elementy:  wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia [++]  odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia [-]  wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę [D]  wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej [f] 13
 14. 14. Dawniej stawiając oceny skupiałam się na błędach uczniowskich. Teraz staram się dać uczniowi wskazówki, pochwalić za pozytywne elementy pracy. Najbardziej z informacji zwrotnej był zadowolony uczeń słaby i jego rodzice – „Bo pani znalazła coś pozytywnego w mojej pracy i dała wskazówki do jej poprawy, dawniej pewnie dostałbym jedynkę”. Renata Rysz, matematyka, ZSP nr 5 w Krośnie 14
 15. 15. Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące stosuje również ocenę sumującą. Nie rezygnuje ze stopni 15
 16. 16. Od dwóch lat obserwuję absurd ciągłego oceniania, które pomimo jasnych kryteriów nie daje uczniom jasności w ocenianiu i nie mobilizuje ich do pracy. Rezygnacja ze stopni jest skuteczna zwłaszcza w przypadku uczniów, dla których liczą się osiągnięcia. Magdalena Swat-Pawlicka, j. polski, Gimnazjum „Startowa” w Warszawie 16
 17. 17. Praca z rodzicami Uczniowie i rodzice muszą być świadomymi uczestnikami procesu oceniania kształtującego. Uczeń – ocena kształtująca pomoże ci się uczyć Rodzice – dzięki ocenianiu kształtującemu możecie pomóc swojemu dziecku, możecie stać się jego sojusznikiem 17
 18. 18. Szczególnie zadowolona była mama ucznia, który ma zaległości z matematyki. Powiedziała: „Myślę, że dzięki temu mój syn będzie mógł nadrabiać zaległości bez niepokojenia się o oceny.” Poprosiłam rodziców, żeby nie pytali swoich dzieci po ich powrocie ze szkoły, jaką dzisiaj otrzymały ocenę, ale czego się nauczyły. Maryla Raczkowska, matematyka, Gimnazjum nr 28 w Szczecinie 18
 19. 19. Pytania kluczowe Pytania ukazujące uczniom szerszy kontekst, zachęcające ich do poszukiwania odpowiedzi, angażujące w naukę 19
 20. 20. Rozmowa Proszę odwrócić się do osoby siedzącej obok i wspólnie poszukać pytania kluczowego ze swojego przedmiotu 20
 21. 21. Pytania kluczowe budzą u uczniów zainteresowanie daną tematyką. Uczniowie są ciekawi odpowiedzi, skupiają się na omawianej lekcji. Muszę przyznać, że dość długo zastanawiałam się, jakie pytania zadać i jak je sformułować. Nadal nie jestem przekonana, czy zrobiłam to właściwie. Beata Woźniak, matematyka, Gimnazjum w Drążnej 21
 22. 22. Przewidujemy Jak długo (średnio) nauczyciel pozwala uczniom myśleć nad odpowiedzią na zadane przez niego pytanie? 22
 23. 23. Techniki zadawania pytań  zadawanie pytań otwartych  czas oczekiwania na odpowiedź ucznia  ustalanie odpowiedzi w parach  niepodnoszenie rąk  uczenie się na błędach 23 >5 sek.
 24. 24. Ocena koleżeńska Uczniowie na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów oceniania wzajemnie recenzują swoje prace. Nauczyciel powinien pracować z uczniami nad:  ustaleniem kryteriów oceniania – (co?)  umiejętnością dawania informacji zwrotnej – (jak?) 24
 25. 25. Lekcja z oceną koleżeńską przekonuje uczniów, jak wiele trzeba włożyć wysiłku, aby zyskać dobrą ocenę. Uczy kultury bycia, taktu, hamowania negatywnych emocji wobec uczniów mniej zdolnych, ale też nieśmiałych. Anna Jurczak, biologia, ZSP nr 5 Krosno 25
 26. 26. Samoocena Jeśli uczeń potrafi ocenić, ile się nauczył i ile musi się jeszcze uczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu. 26
 27. 27. Zauważyłam, że uczniów bardzo cieszy, gdy w swojej pracy odnajdują elementy wykonane poprawnie. Cieszą się bardziej niż wtedy, gdy ja im mówię, co zrobili dobrze. Marta Krowiak, j. polski, Gimnazjum w Wiązownicy 27
 28. 28. 28 ELEMENTY OK FILARY HARMINA 1. Cele lekcji A. Poczucie wartości 2. Kryteria sukcesu B. Zaangażowanie 3. Informacja zwrotna C. Samodzielność 4. Współpraca z rodzicami D. Współpraca 5. Pytanie kluczowe E. Świadomość 6. Techniki pytań F. Odpowiedzialność 7. Ocena koleżeńska 8. Samoocena uczniowska
 29. 29. Elementy OK a filary Harmina W parach: Zastanówmy się czy stosowanie któregoś z elementów OK, buduje któryś z filarów Harmina? 29
 30. 30. 30 ELEMENTY OK FILARY HARMINA 1. Cele lekcji A. Poczucie wartości 2. Kryteria sukcesu B. Zaangażowanie 3. Informacja zwrotna C. Samodzielność 4. Współpraca z rodzicami D. Współpraca 5. Pytanie kluczowe E. Świadomość 6. Techniki pytań F. Odpowiedzialność 7. Ocena koleżeńska 8. Samoocena uczniowska
 31. 31. Jak wprowadzać ocenianie kształtujące w szkole?  Udział rady pedagogicznej w szkoleniach z OK.  Udział przedstawicieli rady pedagogicznej w rocznym kursie internetowym  Decyzja w sprawie zakresu stosowania OK w szkole  Wspólna praca i dyskusja 31
 32. 32. Wróćmy do celów naszej prezentacji Poprosimy o:  Podniesienie ręki z kartką, jeśli cele warsztatu zostały całkowicie osiągnięte.  Podniesienie „pustej” ręki, jeśli cele zostały częściowo osiągnięte  Niepodnoszenie ręki, jeśli cele nie zostały osiągnięte. 32
 33. 33. Cele prezentacji 1. Poznamy:  definicję oceniania kształtującego  elementy OK  opinie nauczycieli stosujących OK 2. Zachęcimy do:  wprowadzania oceniania kształtującego w szkołach  do budowania na lekcjach atmosfery sprzyjającej uczeniu się 33
 34. 34. Na stronie www.ceo.org.pl/ok dobre praktyki, publikacje, pytanie do eksperta Publikacje OK: Więcej o ocenianiu kształtującym: 34 Jak oceniać, aby uczyć P. Black i inni Ocenianie kształtujące w praktyce D. Sterna
 35. 35. Dziękuję za wysłuchanie prezentacji Prezentację przygotowała Danuta Sterna z Centrum Edukacji Obywatelskiej 35

×