Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego - Jacek Strzemieczny, Szkoła Ucząca Się, Fundacja CEO, Kongres OSKKO 2016

148 views

Published on

Prezentacja o Polityce Oświatowej Samorządu Terytorialnego - przedstawiona przez Jacka Strzemiecznego, Prezesa Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na Kongresie OSKKO w Gdańsku, 26 września 2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego - Jacek Strzemieczny, Szkoła Ucząca Się, Fundacja CEO, Kongres OSKKO 2016

 1. 1. Kongres OSKKO, Gdańsk, 26 września 2016 Jacek Strzemieczny, Szkoła Ucząca Się Program prowadzony od 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego SUS/POST. Programy CEO i PAFW 1
 2. 2. Centrum Edukacji Obywatelskiej od 1996 roku w programie Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego wspiera samorządy w społecznym procesie wyborów celów oświatowych, decyzjach, jak je realizować oraz w całym procesie działań. POST SUS/POST. Programy CEO i PAFW 2
 3. 3. Ustalenie w uspołecznionym procesie: 1. Co, dzięki naszym lokalnym zasobom edukacyjnym, chcemy osiągnąć? 2. Jak to zrobimy? POST SUS/POST. Programy CEO i PAFW 3
 4. 4. POST – dlaczego? • podstawowa usługa publiczna • przyszły zasób dobrostanu i rozwoju lokalnego. SUS/POST. Programy CEO i PAFW 4
 5. 5. komitet patronacki spotkania środowiskowe wybór priorytetów oświatowych uchwała władz samorządowych o założeniach lokalnej polityki oświatowej (kierunkach rozwoju) PROCES SPOŁECZNY SUS/POST. Programy CEO i PAFW 5
 6. 6. Krótkie i sprawnie prowadzone spotkania zainteresowanych (np. rodziców, przedsiębiorców, działaczy lokalnych, młodzieży), zebranie podczas tych spotkań priorytetów oświatowych, ustalenie ich wagi i kolejności w sprawny, demokratyczny sposób. Doświadczenie znaczenia i autorstwa Spotkania środowiskowe SUS/POST. Programy CEO i PAFW 6
 7. 7. analizy operacyjne decyzja o działaniach uchwała o celach strategicznych lokalnej polityki oświatowej i sposobach ich osiągania w danym okresie (na lata…) Działania eksperckie SUS/POST. Programy CEO i PAFW 7
 8. 8. Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego • proces inicjowany przez władze samorządowe • głównymi wykonawcami są dyrektorzy szkół, lokalni liderzy, młodzież • proces społeczny – zaangażowanie mieszkańców, rozpoznanie ich priorytetów • zatwierdzenie najważniejszych etapów przez władze na mocy uchwały. SUS/POST. Programy CEO i PAFW 8
 9. 9. Decyzje władz samorządowych Zatwierdzenie najważniejszych etapów przez władze na mocy uchwały: • Uchwała o założeniach lokalnej polityki oświatowej • Uchwała o celach strategicznych lokalnej polityki oświatowej i sposobach ich osiągania w danym okresie (na lata…). SUS/POST. Programy CEO i PAFW 9
 10. 10. Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego (POST) • Określenie lokalnych priorytetów  zaangażowanie społeczności lokalnej  społeczność lokalna sojusznikiem oświaty • Przygotowanie wieloletniego planu samorządu i podmiotów oświatowych  działania  decyzje finansowe PROCES SPOŁECZNY SUS/POST. Programy CEO i PAFW 10

×