Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bakterijski endokarditis

417 views

Published on

Pediatrics

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Bakterijski endokarditis

 1. 1. Bakterijski endokarditis Domina Petrić
 2. 2. Uvod • Bakterijski endokarditis je bakterijska upala endokarda koja je prije antibiotičke ere bila 100% smrtonosna, a sada je mortalitet 10%. • Javlja se gotovo isključivo u djece s prethodno poznatim prirođenim srčanim manama ili reumatskim valvularnim promjenama. • Lokalna turbulencija na mjestu srčane lezije stvara najprije sterilnu fibrinsko-trombocitnu mrežu u koju se koloniziraju bakterije. 2Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 3. 3. Uvod • Bakterije slučajno uđu u krvnu struju iz udaljenih dijelova tijela. • Klice koje dopru do endokarda su zaštićene trombima od prirodne obrane organizma, ali i od penetracije AB, stoga je potrebno upotrebljavati visoke doze AB. 3Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 4. 4. Podjela endokarditisa Tradicionalno na akutni i subakutni (endocarditis lenta). Takva podjela više nije opravdana. 4Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 5. 5. Etiologija i patogeneza infektivnog endokarditisa 5Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 6. 6. Prirođene srčane mane • Najvažniji su čimbenik za razvoj endokarditisa. • Prevelika brzina krvne struje preko srčanih zalistaka, septalnih defekata ili krvnih žila dovodi do turbulencije, oštećuje endokard te uvjetuje stvaranje fibrinsko-trombocitne mreže u koju se mogu naseliti bakterije. • Najveći rizik imaju djeca sa cijanotičnim manama (Fallotova tetralogija), VSD-om i regurgitacijom ili stenozom aortne valvule, potom djeca s umjetnim zaliscima ili svježom srčanom operacijom. 6Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 7. 7. Prirođene srčane mane • IE se ne opisuje u djece s jednostavnim manama kao što su ASD i blaga stenoza pulmonalne valvule. • Srčana lezija može biti s hemodinamskog motrišta beznačajna, ali ipak može uzrokovati IE. 7Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 8. 8. Bakterije iz usne šupljine • Glavni su uzročnici endokarditisa. • U ugrožene djece je potrebno paziti na higijenu usne šupljine. • Najveći broj endokarditisa je ipak uzrokovan unosom klica u krvnu struju uobičajenim postupcima kao što su pranje zuba četkicom, irigacija hladnom vodom ili žvakanje. • Nastaje tranzitorna bakterijemija, najčešće sa Streptococcus viridans. 8Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 9. 9. Nedavni kirurški zahvati • nedavna operacija na srcu • adenotonzilektomija • ventrikuloatrijski šant kod liječenja hidrocefalusa • postavljanje urinarnog katetera • postupak hemodijalize 9Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 10. 10. Kateterizacija srca Nije osobito velik rizik za pojavu bakterijskog endokarditisa od kada se radi perkutanom tehnikom uvođenja katetera i uz profilaktičku zaštitu AB. 10Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 11. 11. Ekstrakardijalne infekcije • Furunkuloza, pneumonije, osteomijelitis i sepsa mogu uzrokovati endokarditis. • Povećanu sklonost pokazuju bolesnici s opeklinama kada je najčešći uzročnik zlatni stafilokok. • Kod predugog stajanja katetera u venskom sustavu može se razviti endokarditis na desnoj strani, a glavni je uzročnik zlatni stafilkokok. 11Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 12. 12. Imunosupresija Terapija citostaticima i kortikosteroidima! 12Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 13. 13. Uzročnici bakterijskog endokarditisa • Streptococcus viridans je najčešći uzročnik endokarditisa subakutnog tijeka. • Poslije srčanih operacija i u djece s postojećom prethodnom bolesti srca sve je češći piogeni stafilokok. • Gram-negativne klice su česti uzročnici u dojenčadi. • Gljivični endokarditis je vezan često uz anomalije aortnog luka i u djece s prirođenim defektima specifične stanične imunosti. • Staphylococcus epidermidis je najčešći uzročnik IE u djece s endovenskim kateterom. • 10-15% bolesnika ima negativne HK. 13Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 14. 14. Klinička slika Početak je u novorođenčadi i dojenčadi često nagao, a bolest teče u obliku sepse. Početak može biti postupan, češće u djece s nekim od dispozicijskih faktora. 14Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 15. 15. Klinička slika • subfebrilna temperatura, osobito u poslijepodnevnim satima • anoreksija • gubitak na težini • bljedoća • noćno znojenje • zamor • glavobolje 15 Stanford Medicine 25
 16. 16. Klinička slika • povremene tresavice, mučnine, povraćanje • petehije • embolije (Oslerovi čvorići) • retinalne hemoragije • splenomegalija • artralgije • artritis • glomerulonefritis • aseptički meningitis 16Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 17. 17. Klinička slika Neurološki simptomi (20% oboljele djece) zbog embolija u SŽS: • apsces mozga • mikotične aneurizme • krvarenja, toksične encefalopatije • glavobolje • Arterijska embolizacija može pogoditi pluća, bubrege, slezenu i velike krvne žile. 17Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 18. 18. Dijagnoza • 3-6 HK (pozitivne u 80% oboljelih) Krv valja zasaditi na anaerobne i aerobne medije i pratiti je 3 tjedna. • anemija, leukocitoza • ubrzana SE • snižena konc. C3-komponente komplementa • blago povišen bilirubin • katkad mikrohematurija • ehokardiografija (formiranje vegetacija na srčanim strukturama, osobito ako se nalaze na zaliscima) 18HK: hemokultura
 19. 19. Pojava zastojne srčane slabosti • Obično je nagovještaj letalnog ishoda jer je udružena s hemodinamski važnom insuficijencijom srčanih zalistaka i s drugim intrakardijalnim komplikacijama. • Katkad je potrebna hitna kirurška intervencija. 19Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 20. 20. Liječenje Potrebna je AB terapija prije nalaza HK uz korekciju nakon izvođenja antibiograma. • benzilpenicilin iv. u razmacima od 4 h, u dozi od 1 do 3 i više milijuna jedinica na dan za S. viridans • oksacilin, kloksacilin ili cefalosporini i jedan aminoglikozidni AB za piogeni stafilokok • vankomicin za S. epidermidis 20Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 21. 21. Liječenje Ponovna zamjena umjetnih zalistaka je potrebna u skoro svih bolesnika s umjetnim valvulama i endokarditisom, osim kad je kasni endokarditis uzrokovan streptokokom viridans osjetljivim na penicilin. 21Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 22. 22. Prevencija 22Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 23. 23. Prognoza • I danas je ozbiljna jer mogu ostati teška oštećenja valvula sa svim posljedicama. • Endokarditis koji se pojavi neposredno poslije zahvata na otvorenom srcu, ima vrlo lošu prognozu. 23Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions
 24. 24. Literatura: Duško Mardešić i suradnici. Pedijatrija Školska knjiga, Zagreb, 2003. KRAJ 24Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions

×