Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twitter en els esdeveniments turistics

784 views

Published on

Resum de la conferència realitzada a @Euroaula Escola Universitaria de Turisme el passat dilluns 29 d'abril.

Published in: Travel

Twitter en els esdeveniments turistics

  1. 1. TWITTER EN ELSESDEVENIMENTS TURÍSTICSEscola Universitària de Turisme29 d’abril de 2013Dolors Guillén Mena@Dolors_guillen
  2. 2. ALGUNES DADES SOBRE TWITTER• 500 milions d’usuaris registrats• 60% són dones• 32% dels usuaris totals d’internet estan a Twitter• Des de 2006 s’han enviat + de 163 mil milions de tweets en elmón• Tots els dies es publiquen 340 milions de tweets• 2012: es van crear 1 milió de comptes noves al da• Disponible en + de 25 idiomes (inclòs àrab, farsi, hebreu iurdu)• Justin Bieber és la persona amb mes followers (36 M), seguitde Lady Gaga i Katy Perry. El total dels 3 supera la poblaciód’Alemanya, Turquia, Sudàfrica, Canadà, Argentina i EgipteDolors Guillén Mena@Dolors_guillen
  3. 3. PERQUÈ TWITTER PELS EVENTS?• RapidesaÉs la xarxa social més ràpida per informar de qualsevol esdeveniment onoticia i la seva visibilitat i visualitat són immediates.• Abast geogràficCompta amb 500 milions d’usuaris registrats en tot el món.L’abast dels missatges no té barreres.• Implicació dels usuarisEls visitants d’un esdeveniment són susceptibles de participar en elsdebats / difusió que es genera a la xarxa• FeedbackPodem obtenir fàcilment valoracions de l’esdevenimentDolors Guillén Mena@Dolors_guillen
  4. 4. TWITTER ABANS DE L’ESDEVENIMENTEn el moment que establim l’esdeveniment que volemdesenvolupar, la data, el lloc i el públic objectiu, Twitter ensayudarà a:Dolors Guillén Mena@Dolors_guillenTendències sobre el sectorMonitoritzacióCreació d’alertes (Tweetalarm)Invitacions / ConcursosPresentació del programa
  5. 5. TWITTER DURANT L’ESDEVENIMENTTwitter durant tot el desenvolupament de l’esdeveniment:Dolors Guillén Mena@Dolors_guillenHashtag (#) i usuaris visiblesRepercusió (Tweetreach)Streaming (Xsplit)25 Caràcters lliuresTwitter en pantalla (Tweetwall)
  6. 6. TWITTER DESPRÈS DE L’ESDEVENIMENTTwitter els dies desprès de la celebració de l’esdevenimentDolors Guillén Mena@Dolors_guillenAgraïments 2.0AnalyticsPost resumen / Making offEnquestes (Survey Monkey)BBDD
  7. 7. ¡GRÀCIES!http://dolorsguillen.wordpress.comDolors Guillén Mena@Dolors_guillen

×