Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SIGNES DE PUNTUACIÓ             La comaIndica una pausa menor. Es posa en els casos següents:Per separar elem...
Davant i darrere dun incís.Recordeu que, per a obtenir el text complet delsarticles, només ho heu de sol·licitar.El 3 de j...
Per indicar lelisió dun verb.A primer expliquen la prosa i a segon, la poesia.Tanmateix, aquesta coma es pot ometre en els...
Quan es canvia de lloc un element de la frase o una oració subordinada,perquè passa a ser com un incís, i amb locucions co...
No es posa entre subjecte iverb ni entre verb icomplements, fora que hi hagiun incís.
El puntIndica una pausa major. Es posa en els casos següents:Al final duna frase amb sentit complet.Entre les hores i els ...
No es posa punt en les xifres queindiquen anys o ordre.Lany 2000 és lúltim del segle XX.Consulteu la pàgina 1253 de la nov...
Tampoc no es posa punt després delssignes dexclamació i interrogació, alfinal dels títols i subtítols ni en lesdatacions.H...
Punt i comaIndica una pausa més llarga que la de la coma i menysque la del punt (no hi ha espai abans del punt i coma).Es ...
Per separar elements duna enumeració –quehabitualment se separen amb comes– quan ja hi hacomes dins de cada element. En aq...
Dos puntsIndiquen una certa subordinació del segon element alprimer (no hi ha espai abans dels dos punts). Es posen enels ...
Per a introduir citacions textualso reproduccions en estil directe.Lautor diu: "Tot el que he escrital llibre és experimen...
No es posen quan introdueixen una sèriedelements, que formen un incís, si lafrase continua després, sinó que llavors hiha ...
Tampoc no es posen quan nosón necessaris perquè no estrenca la continuïtat de la frase(per exemple, darrere són o de).Es f...
Punts suspensiusEls punts suspensius (tres i prou i senseespai entre la paraula i el punt que hi és mésacostat) indiquen s...
Per indicar que una frase és inacabadaperquè es vol donar a entendre alguna cosa,per reticència, etc.Ells molt dir, però a...
Signe d’interrogacióEl signe dinterrogació indica pregunta. Es posa només al final–i sense repetir-lo–, fora de casos espe...
Signe d’admiracióEl signe dadmiració indica admiració o exclamació.Es posa només al final –i sense repetir-lo.Que gran que...
GuionsSutilitzen en els casos següents:Per a incloure un incís, un aclariment, unpensament, un afegitó (a vegades sóninter...
Per indicar les intervencions delspersonatges en els diàlegs i fer lesacotacions del narrador.–Ep! –li va dir–. Oi que sí?...
GuionetA més de final de ratlla, quan sha de partir unmot, el guionet es posa en els casos següents:Per separar alguns mot...
Per a unir mots i xifres, generalment substituint unapreposició i, a vegades, alguna conjunció.Barça-ValènciaCastella - la...
ParèntesisEls parèntesis   enclouen  una   informaciócomplementària, una intercalació, un incís (avegades són inter...
ClaudàtorsEls claudàtors (també anomenats parèntesis quadrats orectangulars) sutilitzen en els casos següents:Per tancar e...
Per indicar, dins duna citació, la intervenció dela persona que la reprodueix.Tal com recull linforme presentat, "lestudi ...
Cometes simplesLes cometes simples es fan servir en els casos següents:Per indicar el significat duna paraula o una frase....
Cometes doblesLes cometes dobles es fan servir en els casossegüents:Per reproduir una citació o paraules textuals dalgú.El...
Per indicar un significat o un èmfasi especial, un matísirònic o personal, un doble sentit, una remarca, etc.Labsència del...
Per indicar títols darticles, capítols, poemes, cançons… queformen part dun llibre, una revista, un diari, un àlbum… També...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Signes de puntuació

8,449 views

Published on

 • Be the first to comment

Signes de puntuació

 1. 1. SIGNES DE PUNTUACIÓ La comaIndica una pausa menor. Es posa en els casos següents:Per separar elements (mots, frases, etc.) duna enumeració,fora que hi hagi les conjuncions i, o o ni.Sha de menester un PC, una impressora, un mòdem i unvídeo.Les aules no disposen dordinadors, projectors ni pantalles.
 2. 2. Davant i darrere dun incís.Recordeu que, per a obtenir el text complet delsarticles, només ho heu de sol·licitar.El 3 de juny rebem, del regidor del districte, unaresolució.Abans, després, o abans i després, dun vocatiu.Maria, vine.Hola, Joan. Benvingut al Campus.
 3. 3. Per indicar lelisió dun verb.A primer expliquen la prosa i a segon, la poesia.Tanmateix, aquesta coma es pot ometre en els casos enquè utilitzar-la provoca una frase excessivamentsincopada.El percentatge destudiants aprovats el curs 2001-2002va ser del 50%, el següent del 55% i laltre del 60%.Quan es duplica un element que ha estat dit abans enforma de pronom.No ha dit quant li costarà, a lusuari.
 4. 4. Quan es canvia de lloc un element de la frase o una oració subordinada,perquè passa a ser com un incís, i amb locucions com per tant, en canvi, és adir, etc.Déu té tot el poder (natural i sobrenatural) i és el creador de totes les coses i,per tant, del dret i tot.Amb aquesta contesta, doncs, han donat per bo...Sempre que calgui desfer alguna ambigüitat o facilitar la lectura del text.Finançaran els projectes les àrees dEcologia i Medi Ambient, Economia iFinances, i Logística. [Sense lúltima coma no queda ben delimitat el nom decada àrea.]Entre la part entera i la part decimal en les xifres.Aquest any les inversions han estat de 7.190.938,43 euros.
 5. 5. No es posa entre subjecte iverb ni entre verb icomplements, fora que hi hagiun incís.
 6. 6. El puntIndica una pausa major. Es posa en els casos següents:Al final duna frase amb sentit complet.Entre les hores i els minuts en les indicacions horàries.La reunió serà a les 17.30 h a laula magna.Per a separar el número dordre del títol de lapartat que introdueix.Tanmateix, aquest punt sha dometre en les referències internes.2.1. La societat i les noves tecnologies [però: Vegeu lapartat 2.1 delmòdul.]
 7. 7. No es posa punt en les xifres queindiquen anys o ordre.Lany 2000 és lúltim del segle XX.Consulteu la pàgina 1253 de la novaGramàtica descriptiva.
 8. 8. Tampoc no es posa punt després delssignes dexclamació i interrogació, alfinal dels títols i subtítols ni en lesdatacions.Hola a tothom!Breda, 13 de juny de 2004
 9. 9. Punt i comaIndica una pausa més llarga que la de la coma i menysque la del punt (no hi ha espai abans del punt i coma).Es posa en els casos següents:Quan hi ha comes i sha de fer una separació mésimportant, però que no arriba a punt, o quan la relacióentre una frase i una altra és més allunyada que la queexpressaria una coma, però no tant com la queindicaria un punt.Aquest apartat té un doble vessant: duna banda,sexpliquen els objectius exposats en els mòdulsdidàctics; duna altra banda, sintrodueixen elsconceptes bàsics...
 10. 10. Per separar elements duna enumeració –quehabitualment se separen amb comes– quan ja hi hacomes dins de cada element. En aquest cas, abansde lelement final, precedit per les conjuncions i, o oni, shi sol posar una coma.La professora Granyer va tenir una reunió amb eldirector de linstitut, Antoni Pla; la conselleradelegada de leditorial, Josefina Clarà; lavicepresidenta de lentitat, Concepció Gratacòs, i eltutor de lestudiant, Rafael Anton.
 11. 11. Dos puntsIndiquen una certa subordinació del segon element alprimer (no hi ha espai abans dels dos punts). Es posen enels casos següents:Per indicarcausa, demostració, exemples, enumeracions, etc.Aquest apartat afavoreix la comunicació entre tots elscol·lectius que formen la comunitat universitària:estudiantat, professorat i personal de gestió.Hi ha els ingredients següents:ametlles, xocolata, mantega...
 12. 12. Per a introduir citacions textualso reproduccions en estil directe.Lautor diu: "Tot el que he escrital llibre és experimentat per mimateix".
 13. 13. No es posen quan introdueixen una sèriedelements, que formen un incís, si lafrase continua després, sinó que llavors hiha dhaver guions o parèntesis davant idarrere de lincís.Les ampliacions que es realitzen en elsdiferents nivells educatius dunesdeterminades matèries –matemàtiques,ciències naturals, etc.– són exemplesdaquesta situació.
 14. 14. Tampoc no es posen quan nosón necessaris perquè no estrenca la continuïtat de la frase(per exemple, darrere són o de).Es faran els estudis de Filosofia,Dret, Econòmiques i Medicina.
 15. 15. Punts suspensiusEls punts suspensius (tres i prou i senseespai entre la paraula i el punt que hi és mésacostat) indiquen suspensió del pensament.Es posen en els casos següents:Per a indicar que una enumeració no quedatancada.animals, plantes, objectes...
 16. 16. Per indicar que una frase és inacabadaperquè es vol donar a entendre alguna cosa,per reticència, etc.Ells molt dir, però a lhora de fer...No es posen després de labreviatura etc., jaque tenen la mateixa funció.
 17. 17. Signe d’interrogacióEl signe dinterrogació indica pregunta. Es posa només al final–i sense repetir-lo–, fora de casos especials en què siguinecessari el signe dinterrogació inicial per lextensió de lafrase i labsència dindicadors dinterrogació.Què vols que et digui?No sha de posar punt després dun signe dinterrogació.No sha de deixar espai entre la paraula i el signedinterrogació.
 18. 18. Signe d’admiracióEl signe dadmiració indica admiració o exclamació.Es posa només al final –i sense repetir-lo.Que gran que thas fet!No sha de posar punt després dun signedadmiració.No sha de deixar espai entre la paraula i el signedadmiració.
 19. 19. GuionsSutilitzen en els casos següents:Per a incloure un incís, un aclariment, unpensament, un afegitó (a vegades sónintercanviables amb els parèntesis).És conegut el cas del DDT –compost nobiodegradable–, que per la gran persistènciadesprés de dècades de prohibició dusar-lo...
 20. 20. Per indicar les intervencions delspersonatges en els diàlegs i fer lesacotacions del narrador.–Ep! –li va dir–. Oi que sí?No es posa guió final davant dun punt,especialment si és punt i a part.
 21. 21. GuionetA més de final de ratlla, quan sha de partir unmot, el guionet es posa en els casos següents:Per separar alguns mots compostos.Hem vingut a corre-cuita.Per separar períodes de temps i dates.El període 1999-2005 serà dexperimentaciódaquest sistema.
 22. 22. Per a unir mots i xifres, generalment substituint unapreposició i, a vegades, alguna conjunció.Barça-ValènciaCastella - la ManxaSha de tenir en compte que, quan cada element constadun sol mot, no cal deixar-hi espai, mentre que, quanuneix elements formats per més dun mot, sha dedeixar un espai davant i darrere el guionet.
 23. 23. ParèntesisEls parèntesis enclouen una informaciócomplementària, una intercalació, un incís (avegades són intercanviables amb els guions).Isaac Newton (1642-1727) es va dedicar a lainvestigació i la reflexió científiques....més enllà de les catalogacions possiblesdaquestes orientacions (vegeu la taula següent).
 24. 24. ClaudàtorsEls claudàtors (també anomenats parèntesis quadrats orectangulars) sutilitzen en els casos següents:Per tancar els punts suspensius que indiquen que en unatranscripció o una citació somet un fragment.Segons larticle 26 del títol IV de la Llei 7/1983, de 18dabril, de política lingüística a Catalunya, "el ConsellExecutiu [...] ha de crear o subvencionar centresespecialment dedicats, en tot o en part, a fomentar elconeixement, lús i la divulgació de la llengua catalana".
 25. 25. Per indicar, dins duna citació, la intervenció dela persona que la reprodueix.Tal com recull linforme presentat, "lestudi esreprendrà el 18 de decembre [sic] de 1992".
 26. 26. Cometes simplesLes cometes simples es fan servir en els casos següents:Per indicar el significat duna paraula o una frase.El mot sorrofoll soroll no és a tots els diccionaris.La filosofia, literalment amor a la saviesa.Per traduir el títol duna obra.Konflikt und Handlungskontrolle [Conflicte i control de lacció].
 27. 27. Cometes doblesLes cometes dobles es fan servir en els casossegüents:Per reproduir una citació o paraules textuals dalgú.El professor eficaç "és un ésser humà únic que haaprès a fer ús [...] en leducació daltres persones"(Combs i altres, 1979, pàg. 31).
 28. 28. Per indicar un significat o un èmfasi especial, un matísirònic o personal, un doble sentit, una remarca, etc.Labsència del "meu" metge.Aquest cap de setmana mhan "netejat" el pis.Fan activitats per a joves "enganxats".Per fer pseudocitacions o "citacions de ningú en concret"i que no es poden considerar termes específics.En la crítica actual es parla molt de "teatre comercial".
 29. 29. Per indicar títols darticles, capítols, poemes, cançons… queformen part dun llibre, una revista, un diari, un àlbum… Tambéels títols de les exposicions quan el mot exposició no forma partdel nom propi.El millor poema del llibre Engrunes és "Al vespre".No es fan servir per a funcions reservades a altres recursosgràfics, com la cursiva i la negreta.La paraula avió [no pas "avió"].Tampoc no es fan servir per als noms propis dempreses o altresentitats.Van contractar lempresa Servei a Casa Ara Mateix.

×