L’oració composta relatius

2,707 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
356
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L’oració composta relatius

 1. 1. L’ORACIÓ COMPOSTAÉs la que té més d’un verb.Una oració composta és lacombinació o interrelació de dues omés oracions que estan unides pernexes o signes de puntuació.
 2. 2. COORDINADESLes oracions coordinades es caracteritzenperquè tenen una significació completa: unano depèn de laltra.Per exemple: La Maria vindrà demà i elMiquel marxarà després; si diem La Mariavindrà demà, té sentit complet, i si diem ElMiquel marxarà després, també en té.
 3. 3. Estan unides per quatre tipus de nexes:a) Conjuncions copulatives: i, ni (LAnna canta i laMaria balla).b) Conjuncions adversatives: però, sinó (que),encara que, tanmateix... (Vaig menjar massa,però no li ho diguis a ningú).c) Conjuncions disjuntives: o, o bé, o si no... (Liho dius tu o li ho diré jo).d) Conjuncions il·latives: doncs, per tant, aixídoncs... (No hi eres; per tant, no pots parlar).
 4. 4. JUXTAPOSADESLes oracions juxtaposades sónaquelles en què les proposicionssuneixen per mitjà de signes depuntuació: coma, punt i coma, idos punts.
 5. 5. SUBORDINADESLes oracions subordinades es caracteritzenperquè presenten una relació de dependènciasintàctica entre lanomenada principal i lesanomenades subordinades, que depenen de laprincipal.Per exemple, en loració composta: La Lluïsa vadecidir que no aniria a Barcelona, la principal ésLa Lluïsa va decidir i la subordinada que no aniriaa Barcelona.
 6. 6. Estan unides per conjuncions o pronomsrelatius i segons aquests nexes les oracionssubordinades poden ser:SUBSTANTIVESa) Completives: queADJECTIVESb) Relatives: que, (prep.) + què, (prep.) +qui, (art.) + qual/s... [pronoms relatius]
 7. 7. ADVERBIALSc) De lloc: on...d) Temporals: quan, mentre...e) Modals: com...f) Comparatives: més... que, igual que...g) Consecutives: de manera que, doncs...h) Condicionals: si, en cas que...i) Concessives: tot i que, encara que...j) Causals: perquè, ja que, com que...k) Finals: perquè (verb en subjuntiu), a fi que, per tal que...Material pàg. 58 (només el primer claudàtor)
 8. 8. ORACIÓ DE RELATIUAdjectivesL’aviador més tardà va fer un mal aterratge.L’aviador que arribà més tard va fer un mal aterratge.Ex. 18 pàg. 118 i 15 pàg. 117SubstantivesQui fa un cove fa un cistell.Han donat medalla a tots els que han arribat a la meta.Ex. 14 pàg. 116
 9. 9. EspecificativesLes oracions de relatiu, que funcionen dins loracióprincipal com a complement dun nom, permeten explicaro especificar lantecedent, i insereixen una frase dinsduna altra. Són un recurs expressiu.En loració especificativa següent ens referim només alscamions que anaven carregats, no a tots els camions:Els camions que anaven carregats shavien daturar a lafrontera.
 10. 10. ExplicativesEn canvi, en loració explicativa següent ens referim a tots elscamions:Els camions, que anaven carregats, shavien daturar a lafrontera.En les oracions explicatives, que cal escriure entre comes illegir amb les pauses corresponents, la forma simple ‘que’pot alternar amb ‘el qual’, ‘la qual’, ‘els quals’ o ‘les quals’ (engeneral, però, considerem preferible que).
 11. 11. Les oracions explicatives afegeixencaracterístiques complementàries a unnom:La sentència, que sha fet públicaavui, condemna els guàrdies a pagaruna multa.Ex. 12 pàg. 115
 12. 12. Abús de les oracions de relatiuSovint se nabusa i el resultat acostuma a ser un text ambfrases massa llargues. Recordem que, com a normageneral, recomanem sempre dues frases curtes abans queuna de massa llarga.La mort li ha arribat a Eugène Ionesco, que serà enterratdemà a París, quan ja feia temps que estava apartat de laseva activitat literària.Eugène Ionesco ha mort quan ja feia temps que estavaapartat de lactivitat literària. Serà enterrat demà a París.
 13. 13. PRONOMS RELATIUS: FORMES I FUNCIONS FORMES FUNCIONS EXEMPLESque Subjecte, CD, Aquell metge que ha operat el meuart + qual CC temps pare... Dóna´m el diari que llegeixes. Això succeí l´any que ens vam disfressar.a/per a + qui CI El noi a qui has trucat...a/per a + El finalista, al qual han donat elart+ qual premi...prep. + què C La casa de què vam parlar no la(coses) preposicional compraré.prep. + qui L´actriu de qui et parlava és germana(persones) d´en Jordi.prep. + art. + La masovera a la qual et refereixes viuqual a Olot.
 14. 14. FORMA FUNCIÓ EXEMPLES(prep. + ) on CC lloc El prat on havíem passat tantes tardes...prep. + què La cambra en què dormíem...prep. + art. + qual Les plataformes damunt de les quals havíem...prep. + què Altres CC La clau amb què has tancatprep. + qui l´armari...prep. + art. + qual La situació contra la qual lluitem...antecedent + C del nom Ha vingut el rellotger, la casa(prep.) art. + N. + del qual és molt antiga."de + art. + qual" Ex. 13 pàg. 116
 15. 15. Ús dels pronoms relatius: simples/compostosPer aconseguir un estil més àgil i directe,com a norma general es recomanarecórrer a construccions amb relatiussimples.La noia de qui et parlava (millor que: Lanoia de la qual et parlava)
 16. 16. Però els relatius compostos poden ser útilsper evitar construccions ambigües oconfuses.La filla del pintor, a qui cada any donen elpremi (a la filla?, al pintor?)La filla del pintor, al qual cada any donen elpremi.La filla del pintor, a la qual cada any donenel premi.
 17. 17. Amb la major part de les preposicionstòniques susa el relatiu qual.És una llei contra la qual presentaranrecurs tots els partits.
 18. 18. Relatiu neutreEn català, la qual cosa és la formaneutra del relatiu compost i potsubstituir un antecedent global.Van tallar laigua, la qual cosa vaobligar a tancar la piscina.
 19. 19. Considerem preferibles lesconstruccions equivalents fetque, cosa que, circumstànciaque, etc., segons el context.Van tallar laigua, cosa que vaobligar a tancar la piscina.
 20. 20. De tota manera, es recomana no abusardaquestes construccions i substituir-lesper alternatives que evitin el relatiu: iaixò, per això, etc.Van tallar laigua, i això va obligar atancar la piscina.Van tallar laigua, i per això van haver detancar la piscina.
 21. 21. Relatiu locatiuEl relatiu on indica un lloc real o unlloc analògic i funciona com aequivalent de les construccionssegüents: preposició + què ipreposició + article + qual.El poble on (en què, en el qual)vivia té cinc mil habitants.
 22. 22. Relatiu possessiuEl llenguatge col·loquial resol el relatiu possessiu (ambfunció de complement del nom, lequivalent alcastellà cuyo) amb el relatiu que i, si cal, amb algunpossessiu o pronom feble. Aquestes construccions sónpròpies del llenguatge col·loquial, i per tant les podemfer servir en contextos informals (però en general lesevitarem en altres registres i situacions formals).Informal: Lhome que el seu pare és metge.Formal: Lhome el pare del qual és metge.
 23. 23. Incorreccions amb pronoms relatius: preposició + article + "que"La construcció preposició + article + que és incorrectaquan equival a preposició + article + qual o preposició +què / preposició + qui.Exemples incorrectes:Linformatiu en el que els hem parlat de latemptat davuiacaba aquí.La persona a la que telefonem cada matí és de Mataró.Els guanyadors, als que el president va adreçar unesparaules, no van voler recollir el premi.
 24. 24. Exemples correctes (escrivim en primer lloc laforma que considerem preferent):Linformatiu en què (en el qual) els hemparlat de latemptat davui acaba aquí.La persona a qui (a la qual) telefonem cadamatí és de Mataró.Els guanyadors, a qui (als quals) el presidentva adreçar unes paraules, no van volerrecollir el premi.
 25. 25. En canvi, aquesta construcciósintàctica és correcta quan equival apreposició + aquell que / aquella que/ aquells que / aquelles que / allòque.Amb els diners de la Generalitat iamb els que va aportar lAjuntamentes pagaran aquests actes.
 26. 26. Incorreccions amb pronoms relatius: confusions entre "que" i "què"Convé no confondre el que relatiu àton(no precedit mai directament depreposició) i el què relatiu tònic (usatsempre amb preposició):No saps el que dius.Leina amb què van tallar allò és moltútil.
 27. 27. Pronoms relatius: el grup "a qui" encasos de CD de persona desplaçats a lesquerraEn casos de complement directe de personadesplaçats a lesquerra, és del tot admissible lúsdel grup a + qui.I.E., a qui van ferir ahir, ha mort aquestamatinada.F.G., a qui van detenir quan sortia de casaseva, ha ingressat a la presó.
 28. 28. Pleonasme de relatiuHem anat a la cafeteria on ens hi trobem cada vespre.Hem anat la cafeteria on ens trobem cada vespre.Visitarem la casa on hi va viure el pintor.Visitarem la casa on va viure el pintor.Hi havia un professor a qui li vàrem preguntar elproblema.Hi havia un professor a qui vàrem preguntar elproblema.
 29. 29. ExercicisEx. 16, 17, 19, 20, 21 pàgs.117, 118, 119Material 49-57

×