Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’adequació

1,580 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

L’adequació

  1. 1. L’adequació<br />l’adaptació del text a la situació<br />
  2. 2. <ul><li>Tema
  3. 3. Canal
  4. 4. Propòsit o objectiu de l’emissor del text
  5. 5. Relació entre emissor i destinatari (grau de formalitat)
  6. 6. Disposició del text a l’espai (a nivell escrit)</li></li></ul><li>L'adequació és la propietat textual segons la qual, dels diferents elements lingüístics de què disposa l'emissor, aquest tria aquells que encaixen (s'adeqüen) més a la situació comunicativa. Un text correctament adequat presenta un registre formal o informal, segons la situació de comunicació i pertany al gènere textual o classe de document (carta, esquela, epitafi, etc.) que més s'hi adiu. <br />Per a una adequació correcta d'un text cal tenir en compte els aspectes de presentació, que formen part de l'acabat final: el domini de la veu i del llenguatge no verbal en els textos orals, i la cal·ligrafia, la polidesa, la presència de marges i espais en blanc o la inclusió de diferents recursos tipogràfics en els textos escrits.<br />
  7. 7. Text de l’Empar Moliner<br />Manifestació (cartells)<br />Carta de protesta contra la situació<br />Carta en què s’expressa l’acord<br />Redactat de la norma , de la llei, del decret<br />Text explicatiu: notícia<br />Text argumentatiu: article d’opinió<br />

×