тест

582 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

тест

 1. 1. Tsahim test nuur Цахим тестСургууль Шавь Багшийн нэр Д.ДолгорсүрэнАнги бүлэг 4 Хичээлийн нэр МатематикСурагчийн нэр Х Хичээлийн сэдэв Олон оронтой тооШалгалтын хувилбар сонгох:Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай. Хуудас 1
 2. 2. test1 Цахим тест Хариултын хуудасАсуулт  1 2 3 4 5 6 7Хариулт a c a b b b a Хувилбар 1Асуулт ­1Дараах тоог стандартаар бичээрэй. Хорин гурван мянга хоёр зуун хорин ес.   a.23229  b. 230229 c.2329 d. 2300020029Асуулт­2жаран мянга жаран зургаа. a. 6666 b. 60666 c. 60066  d. 6066Асуулт­3Дараах бичлэгээс зөвийг сонгоорой. a. 1000кг=1тн b. 100кг=1тн  c. 1000м=1тн  d. 1ц=1тнАсуулт­49­р сар хэд хоногтой вэ? a. 29 b. 30 c. 31  d. 28Асуулт­54 жил хэдэн сартай тэнцүү вэ? a. 24 сар b. 48 сар c. 36 сар  d. 28Асуулт­6Тэгш өнцөгтийн талбайг аль томьёогоор олох вэ? a. S=a+b b. S=a*b c. S=(a+b)*2  d. Асуулт­7270 ба  300­гийн нийлбэрийг 4 дахин ихэсгээрэй. a. 2280 b. 1280 c. 2220  d. 574Асуулт­8Үл мэдэгдэх тоог олоорой. Х­6742=1001 a. 5741 b. 7140 c. 7743  d. 1001Асуулт­927тн300г­17тн100кг хэдтэй тэнцүү вэ? a. 10тн200кг b. 9тн200кг c. 1тн200кг  d. 10тн100кгАсуулт­1020400­г 280084 ба 28­ын  ноогдвороор багасга. Хуудас 2
 3. 3. test1a. 10003 b. 11397 c. 10397  d. 30403 Хуудас 3
 4. 4. test18 9 10c a c Хуудас 4
 5. 5. test1Хуудас 5
 6. 6. test2 Цахим тест Хариултын хуудасАсуулт  1 2 3 4 5 6 7 8Хариулт b a a a c c b a Хувилбар 2Асуулт ­1Дараах тоог стандартаар бичээрэй. Таван сая нэг зуун мянга арван зургаа    a.510013 b. 5100013 c.5010013 d. 5010013Асуулт­2Есөн зуун мянга далан найм a. 900078 b. 90000078 c. 9078  d. 90078Асуулт­3Дараах бичлэгээс зөвийг сонгоорой. a. 100дм=1000см b. 15 цаг=90 мин  c. 1000м=1тн  d. 10км=1000мАсуулт­4Өндөр жилийн 2­р сар хэдэн хоногтой вэ? a. 29 b. 30 c. 31  d. 28Асуулт­56 хоног хэдэн цагтай тэнцүү вэ? a. 24цаг b. 140 цаг c. 144 цаг  d. 72 цагАсуулт­6Тэгш өнцөгтийн бүх талын уртыг  аль томьёогоор олох вэ? a. S=a+b b. S=a*b c. S=(a+b)*2  d. Асуулт­735600 ба 25­ын ногдворыг15 дахин ихэсгэ. a. 890000 b. 21360 c. 1436  d. 95Асуулт­8Үл мэдэгдэх тоог олоорой. Миний санасан тоог 5 дахин ихэсгэхэд 625 гарна. a. 125 b.3125 c. 620  d. Асуулт­928тн825кг +19тн809кг хэдтэй тэнцүү вэ? a. 48тн624кг b. 48тн634кг c. 38тн634кг  d. 37тн634кгАсуулт­105256308­ыг 4364700гаар багасгаад 5 дахин ихэсгэ. Хуудас 6
 7. 7. test2a. 891608 b. 4458040 c. 178321  d. 4458400 Хуудас 7
 8. 8. test29 10b b Хуудас 8
 9. 9. test2Хуудас 9
 10. 10. дүн Цахим тестийн үнэлгээ Сургууль  Шавь Нэр Д.ДолгорсүрэнАнги 4 Хичээлийн нэр МатематикБүлэг Х Хичээлийн сэдэв олон оронтой тооҮнэлгээ харах хэсэг Хувилбар 1 Хувилбар 2Асуулт Оноо Хариулт Асуулт Оноо Хариулт 1 0 буруу 1 1 зөв 2 0 буруу 2 1 зөв 3 0 буруу 3 1 зөв 4 0 буруу 4 1 зөв 5 0 буруу 5 1 зөв 6 1 зөв 7 1 зөв 8 1 зөв 9 1 зөв 6 0 буруу 10 1 зөвАвах оноо 6 Авах оноо 10Авсан оноо 0 Авсан оноо 10Зөв хариулт 0 Зөв хариулт 10Буруу хариулт 6 Буруу хариулт 0Хувь 0 Хувь 100Үсэг үнэлгээ F Үсэг үнэлгээ A Муу байна, дахин хийнэ үү!  Маш сайн байна.Баяр хүргэе./media/ULSAA/Нараа/Цахим Хуудас 10
 11. 11. дүн Хувилбар 3Асуулт Оноо Хариулт 1 1 зөв 2 1 зөв 3 1 зөв 4 1 зөв 5 1 зөв 6 1 зөв 7 1 зөв 8 1 зөв 9 1 зөв 10 1 зөвАвах оноо 10Авсан оноо 10Зөв хариулт 10Буруу хариулт 0Хувь 100Үсэг үнэлгээ A  Маш сайн байна.Баяр хүргэе. Хуудас 11

×