Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тест

873 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

тест

 1. 1. Tsahim test nuur Цахим тестСургууль Шавь Багшийн нэр Д.ДолгорсүрэнАнги бүлэг 4 Хичээлийн нэр МатематикСурагчийн нэр Х Хичээлийн сэдэв Олон оронтой тооШалгалтын хувилбар сонгох:Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай. Хуудас 1
 2. 2. test1 Цахим тест Хариултын хуудасАсуулт  1 2 3 4 5 6 7Хариулт a c a b b b a Хувилбар 1Асуулт ­1Дараах тоог стандартаар бичээрэй. Хорин гурван мянга хоёр зуун хорин ес.   a.23229  b. 230229 c.2329 d. 2300020029Асуулт­2жаран мянга жаран зургаа. a. 6666 b. 60666 c. 60066  d. 6066Асуулт­3Дараах бичлэгээс зөвийг сонгоорой. a. 1000кг=1тн b. 100кг=1тн  c. 1000м=1тн  d. 1ц=1тнАсуулт­49­р сар хэд хоногтой вэ? a. 29 b. 30 c. 31  d. 28Асуулт­54 жил хэдэн сартай тэнцүү вэ? a. 24 сар b. 48 сар c. 36 сар  d. 28Асуулт­6Тэгш өнцөгтийн талбайг аль томьёогоор олох вэ? a. S=a+b b. S=a*b c. S=(a+b)*2  d. Асуулт­7270 ба  300­гийн нийлбэрийг 4 дахин ихэсгээрэй. a. 2280 b. 1280 c. 2220  d. 574Асуулт­8Үл мэдэгдэх тоог олоорой. Х­6742=1001 a. 5741 b. 7140 c. 7743  d. 1001Асуулт­927тн300г­17тн100кг хэдтэй тэнцүү вэ? a. 10тн200кг b. 9тн200кг c. 1тн200кг  d. 10тн100кгАсуулт­1020400­г 280084 ба 28­ын  ноогдвороор багасга. Хуудас 2
 3. 3. test1a. 10003 b. 11397 c. 10397  d. 30403 Хуудас 3
 4. 4. test18 9 10c a c Хуудас 4
 5. 5. test1Хуудас 5
 6. 6. test2 Цахим тест Хариултын хуудасАсуулт  1 2 3 4 5 6 7 8Хариулт b a a a c c b a Хувилбар 2Асуулт ­1Дараах тоог стандартаар бичээрэй. Таван сая нэг зуун мянга арван зургаа    a.510013 b. 5100013 c.5010013 d. 5010013Асуулт­2Есөн зуун мянга далан найм a. 900078 b. 90000078 c. 9078  d. 90078Асуулт­3Дараах бичлэгээс зөвийг сонгоорой. a. 100дм=1000см b. 15 цаг=90 мин  c. 1000м=1тн  d. 10км=1000мАсуулт­4Өндөр жилийн 2­р сар хэдэн хоногтой вэ? a. 29 b. 30 c. 31  d. 28Асуулт­56 хоног хэдэн цагтай тэнцүү вэ? a. 24цаг b. 140 цаг c. 144 цаг  d. 72 цагАсуулт­6Тэгш өнцөгтийн бүх талын уртыг  аль томьёогоор олох вэ? a. S=a+b b. S=a*b c. S=(a+b)*2  d. Асуулт­735600 ба 25­ын ногдворыг15 дахин ихэсгэ. a. 890000 b. 21360 c. 1436  d. 95Асуулт­8Үл мэдэгдэх тоог олоорой. Миний санасан тоог 5 дахин ихэсгэхэд 625 гарна. a. 125 b.3125 c. 620  d. Асуулт­928тн825кг +19тн809кг хэдтэй тэнцүү вэ? a. 48тн624кг b. 48тн634кг c. 38тн634кг  d. 37тн634кгАсуулт­105256308­ыг 4364700гаар багасгаад 5 дахин ихэсгэ. Хуудас 6
 7. 7. test2a. 891608 b. 4458040 c. 178321  d. 4458400 Хуудас 7
 8. 8. test29 10b b Хуудас 8
 9. 9. test2Хуудас 9
 10. 10. дүн Цахим тестийн үнэлгээ Сургууль  Шавь Нэр Д.ДолгорсүрэнАнги 4 Хичээлийн нэр МатематикБүлэг Х Хичээлийн сэдэв олон оронтой тооҮнэлгээ харах хэсэг Хувилбар 1 Хувилбар 2Асуулт Оноо Хариулт Асуулт Оноо Хариулт 1 0 буруу 1 1 зөв 2 0 буруу 2 1 зөв 3 0 буруу 3 1 зөв 4 0 буруу 4 1 зөв 5 0 буруу 5 1 зөв 6 1 зөв 7 1 зөв 8 1 зөв 9 1 зөв 6 0 буруу 10 1 зөвАвах оноо 6 Авах оноо 10Авсан оноо 0 Авсан оноо 10Зөв хариулт 0 Зөв хариулт 10Буруу хариулт 6 Буруу хариулт 0Хувь 0 Хувь 100Үсэг үнэлгээ F Үсэг үнэлгээ A Муу байна, дахин хийнэ үү!  Маш сайн байна.Баяр хүргэе./media/ULSAA/Нараа/Цахим Хуудас 10
 11. 11. дүн Хувилбар 3Асуулт Оноо Хариулт 1 1 зөв 2 1 зөв 3 1 зөв 4 1 зөв 5 1 зөв 6 1 зөв 7 1 зөв 8 1 зөв 9 1 зөв 10 1 зөвАвах оноо 10Авсан оноо 10Зөв хариулт 10Буруу хариулт 0Хувь 100Үсэг үнэлгээ A  Маш сайн байна.Баяр хүргэе. Хуудас 11

×