Advertisement

More Related Content

Similar to Hävikki final dodo Katajajuuri (1).pdf(20)

Advertisement

Hävikki final dodo Katajajuuri (1).pdf

 1. © Luonnonvarakeskus Juha-Matti Katajajuuri, erikoistutkija, ryhmäpäällikkö, asiakaspäällikkö https://www.luke.fi/ruokahavikkiseuranta/ #ruokahävikki #ruokajärjestelmä #kestävyys #hiilijalanjälki #kiertotalous #ruokaketju #PEF #ympäristöjalanjälki #LCA Ruokahävikki ja sen hiilijalanjälki 1.11.2022 FB Live, DODO
 2. © Luonnonvarakeskus 2 Riittääkö ruoka, päästäänkö 1,5 asteen uralle? 2020
 3. © Luonnonvarakeskus 3 Samaan aikaan on vajaasti hyödynnettyjä resursseja ~20 000 milj. kg orgaanista jätettä ~700 milj. kg elintarvikejätettä, 350 milj. kg ruokahävikkiä 3 Luke.fi Ruokahävikki ja ruokajärjestelmän kiertotalous mill. kg.; koostanut Tuule Jyske, Luke
 4. © Luonnonvarakeskus 4 1.11.22 Ruoka on yksi keskeisimpiä tekijöitä matkalla kohti hiilineutraalisuutta – esimerkkinä uudet kuntakohtaiset kulutuksen hiilijalanjälkilaskennat (Sitowise ja Luke 26.1.2022) https://www.sitowise.com/fi/uutiset/kuntien-kulutuksen-hiilijalanjalki-selvitettiin-ensimmaista-kertaa
 5. © Luonnonvarakeskus Elintarviketeollisuus Kuljetus Kauppa/ravintola Kuluttaja Panosteollisuus Viljely Rehuteollisuus Kotieläintuotanto Elinkaari- ja ketjuajattelu ruoan tuotannon ja kulutuksen vastuulli- suudessa, esim. hiilijalanjälkien pienentämisessä ja viestinnässä Energiantuotanto Hyvä mittari, miksi – Tavoitteellinen, mitattava, mahdollisuus parantaa – Olennainen, avoin ja läpinäkyvä – Sidosryhmä- ja ketjulähtöinen ! toiminnan ja ketjun kehittäminen, ohjaaminen ja johtaminen, optimointi ! tietoa vastuullisten tuotevalintojen ja viestinnän pohjaksi Pakkaus- teollisuusketju Jätehuolto Ketjun kaikissa vaiheissa syntyy myös hävikkiä
 6. © Luonnonvarakeskus 6 1.11.22 Ruokahävikki – tutkimus, seuranta, vähentäminen ja vaikutus • Suomessa alettu tutkimaan (vasta) n. 12 v sitten. Vähentämistoimenpiteitä tehdään ketjun eri osissa koko ajan. On hyvää tekemistä. Lisäksi paljon viestintää ja hyvää some- pöhinää • Tarkoitamme ajoittain eri asioita ruokahävikistä tms puhuttaessa – mutta ennen kaikkea… • Ei ole jaettua käsitystä onko hävikin merkitys suuri/pieni, lähestyn asiaa tänään hiilijalanjäljen näkökulmasta • Emme tiedä miten ruokahävikki on viime vuosina muuttunut tai onko ruokahävikki laskusuunnassa? • tai kasvussa? Mutta…
 7. © Luonnonvarakeskus 7 Euroopan komissio: Asetus elintarvikejätteen mittaamisesta - tavoitteena puolittaminen • Euroopan komissiossa astui voimaan toukokuun alussa 2019 delegoitu asetus elintarvikejätteen mittaamisesta (2019/1597) à jäsenmaiden on raportoitava elintarvikejäte komissiolle vuodesta 2020 lähtien. • Kattaa alkutuotannon, teollisuuden, kaupan, ravitsemispalvelut ja kotitaloudet • Tarkat mittaukset (in-depth measurements) tehdään joka neljäs vuosi (ensimmäinen 2020) ja jokaiselta vuodelta toimitetaan arvio elintarvikejätteen määrästä koko ketjun osalta • Vapaaehtoista mitata syömäkelpoinen osa elintarvikejätteessä ts. ruokahävikki • Jäsenmaat saavat itse valita mittausmenetelmät. Ei ole annettu tarkennuksia datan laatuun (otoskoko ym.). • Suomessa: vastuu YM, Luke tekee tiedonkeruun ja raportoinnin • 1. virallinen raportti Lukesta lähti komissiolle kesäkuussa 2022
 8. © Luonnonvarakeskus 8 YK, EU, hallitusohjelma • YK: • Tavoitteena puolittaa elintarvikejäte vuoteen 2030 mennessä ketjun loppupäässä (kuluttajat, kauppa, ravitsemispalvelusektori), sekä vähentää elintarvikejätettä ketjun kaikissa osissa • Euroopan komissio: • Sitoutunut YK:n asettamaan tavoitteeseen • Delegoitu asetus elintarvikejätteen mittaamisesta tuli jäsenmaille toukokuussa 2019, raportointi toimintavuodesta 2020 alkaen • Hallitusohjelma • Ilmastoystävällinen ruokapolitiikka: Puolitetaan ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Laaditaan tiekartta* hävikin vähentämiseksi ruokaketjun jokaisessa vaiheessa. Ilmastoruokaohjelmaan kirjattu tavoite?
 9. © Luonnonvarakeskus 9 2018-2021 kansallinen työ ehdittiin aloittaa hyvissä ajoin, onneksi… • Kansallisen elintarvikejätteen ja ruokahävikin • seurantajärjestelmän rakentaminen • Kansallisesti yhteisten ja vakiintunein määritelmien kehittäminen – elintarvikejäte & ruokahävikki • Jokaisen ketjuvaiheen osalta tietojen kerääminen elintarvikejätteestä ja ruokahävikistä • Työkalujen kehittäminen elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantaan • Aineistojen edustavuuden ja otoskokojen arviointi • Tuleva raportointi Euroopan komissiolle • Kansallisen ruokahävikkitiekartan laatiminen • Keskeiset keihäänkärjet ruokahävikin vähentämiseksi
 10. © Luonnonvarakeskus 10 Ruokahävikkitiekartta 2022 ruokahavikkitiekartta.fi
 11. © Luonnonvarakeskus 11 Kotitalouksien hävikkiä tutkitaan eri menetelmin Lajittelututkimukset: Ø Toteutettu mm. Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä (2015-2019) Ø Yhteistyössä paikallisten kiertotalousyhtiöiden kanssa Ø Elintarvikejäte ja ruokahävikki lajiteltiin sekajätteestä ja erilliskerätystä biojätteestä Ø Ruokahävikki lajiteltiin edelleen ruokatyyppeihin Ø Lajittelututkimuksessa ei ole mukana viemäriin kaadettuja nestemäisiä elintarvikejätteitä eikä kotona kompostoituja jätteitä ! tieteellinen artikkeli juuri julkaistu, sis. myös arvion hävikin aiheuttamasta tarpeettomasta hiilijalanjäljestä ! Ruokahävikkiä 23…29 kg/henkilö/vuosi
 12. © Luonnonvarakeskus 12 1.11.22
 13. © Luonnonvarakeskus Päiväkirjatulokset, ”Kotihukka”-sovellus Kotitalouksien keskimääräinen ruokahävikki 19,4 kg/hlö/vuosi Ø 82 % kotitalouksista noin 13 kg/hlö/vuosi Ø 11 % kotitalouksista noin 45 kg/hlö/vuosi Ø 5 % kotitalouksista noin 54 kg/hlö/vuosi Ø Vajaa 2 % kotitalouksista noin 105 kg/hlö/vuosi Sosiodemografisten tekijöiden osalta ainoastaan sukupuoli erottautui merkittäväksi tekijäksi ja ainoastaan silloin, kun henkilö asui yhden hengen taloudessa Ø Yksinasuvien naisten keskimääräinen hävikki on tämän selvityksen mukaan 27,5 kg/hlö/vuosi, kun taas yksinasuvien miesten 14,2 kg/hlö/vuosi Aiemmassa tutkimuksessa (isompi N) enemmän selittäviä tekijöitä - Ekonomisuus - Ekologisuus - Sukupuoli (ruokaostokset) - Kauppamatkatapa… Ruokahävikkilaskuri www.lessfoodwaste.fi
 14. © Luonnonvarakeskus 14 1.11.22 Hävikkilaskuri Lessfoodwaste.fi Taustalla tieteellisesti julkaistu Foodspill- päiväkirjatutkimus, joka edelleen laajin Suomessa tehty ruokahävikkipäivä- kirjatutkimus
 15. © Luonnonvarakeskus 15 Vihannekset, juurekset, peruna (23 %) Hedelmät, marjat (17 %) Kahvi, tee, kaakao (15 %) Maito, maitotuotteet (12 %) Viljatuotteet (12 %) Muu (8 %) Liha, kananmuna (8 %) Ateriat (4 %) YHTEENSÄ 107 MILJOONAA KILOA RUOKAHÄVIKKIÄ KOTONA (Ruokahukka) Hävikki ruokajärjestelmässä, erit. kotitalouksissa (päiväkirjatutkimuksen mukaan)
 16. © Luonnonvarakeskus 0,6 % 0,6 % 1,9 % 3,1 % 3,1 % 3,5 % 4,2 % 5,3 % 5,5 % 6 % 7 % 7,5 % 8 % 8 % 9 % Napostelu Voi, öljy Maito Juusto Liha/kala Kananmuna Maitotuote (ei maito) Valmis-/noutoruoka Viljatuote (ei leipä) Riisi/pasta Vihannekset Marjat Hedelmät Leipä Peruna Iso osa, jopa puolet kotona poisheitetyistä ruoasta edelleen syömäkelpoista Ref: Foodspill, Kuru Mitä ruokaa menee kotitalouksissa eniten hävikkiin suhteessa ostettuun määrään?
 17. © Luonnonvarakeskus Esim. Mitä enemmän kotitaloudessa ostetaan ruokaa kiloissa henkilöä kohden… 0 20 40 60 80 100 120 Eniten ruokahävikkiä Keskimäärin ruokahävikkiä Vähiten ruokahävikkiä Kg/ hlö/v Sitä enemmän ruokaa päätyy hävikiksi! Ref: Hartikainen et al., Ecopaf Hävikin synnyn taustalla lukuisia syy-seuraus-ketjuja
 18. © Luonnonvarakeskus Food waste research in practice (one way to do it..)
 19. © Luonnonvarakeskus
 20. © Luonnonvarakeskus Approach, method and scoping for climate impact assessment • CF assessment of sorted food groups and fractions was calculated based on LCA based information of foods from the literature, based on average on typical, best available carbon footprint (CF) studies, results and estimates, concerning Finnish food market situation and production of those foodstuffs • It was assumed that all products were sold by retails • System boundaries for CFs of food was from production of farm inputs up the delivery to the retailers. The main life cycle phases included in the system boundaries of the CFs were the production of inputs (e.g. fertilizers, lime, seeds) to agriculture, agricultural primary production, food processing stages and transportations • Shopping trips, retail, storing, packaging production, refrigerant leakages, or cooking of food and waste management of EFW were not included. Emissions from land use change and change of carbon stocks were not included, due to the lack data • The climate impact assessment were done in different products groups; sorted and reported food groups were partly divided for detailed fractions of food groups – diary study and consumption/ production data utilized here! • As an example: vegetables waste consists of mainly tomatoes, cucumber, pepper and lettuce. Majority of production of tomatoes and cucumber takes place in Finland, and e.g. pepper is mainly imported, mainly from Spain and southern Europe and also from Holland. The origin of food products affects the carbon footprints and weighted averages were used for different origins, when possible
 21. © Luonnonvarakeskus Some details, origin of food products consumed in Finland • Potatoes are mainly produced in Finland • Consumption of fruits and berries in Finland is dominated by imported fruits, especially bananas, citrus fruits, apples and melons. • Concerning pasta and rice –category, pasta products are dominating consumption in Finland • Most of the edible food waste of the Meat and Fish product group is meat. Meat consumed is produced mainly in Finland and it consists mainly pork, chicken and beef. Whole meat and minced meat were the ones mostly discarded. Most of the eaten beef is coming from dairy breed beef production • Fish is mainly imported to Finland • Chunk cheese and some other milk products (not milk) was discarded mostly from the cheese and other milk products category. Most of the consumed milk and milk products are mainly produced in Finland, but cheese is also imported. • The Other products group consisted of many subproject groups and food items such as homecooked meals (which could not be divided into actual food types), cereal products other than bread, ready-made and takeaway food, gravies and spices, desserts, pastries, confectionary, and snacks, all food that could not be sorted in the other categories. In the climate impact assessment food product group specific literature sources were used when possible. Regarding some specific sub-groups such as ready-made-meals which consist of multiple types of product groups, we also made an estimate using the weighted average CF of all product groups in the case of Helsinki 2018.
 22. © Luonnonvarakeskus Kuinka paljon eri kaupungeissa haaskataan ympäristöä roskiin? (Silvennoinen, Nisonen, Katajajuuri 2022)
 23. © Luonnonvarakeskus 23 1.11.22 Julkinen hiilijalanjälkikeskustelu ja ymmärrys raiteiltaan, jota tulisi oikoa: Kauppalehdi/ Debatti, Katajajuuri 27.12.2021: https:// www.kauppalehti.fi/ uutiset/kuluttajat- tekevat-valintoja- vertailukelvottoman- tiedon-pohjalta-ruoan- hiilijalanjalkien- vertailun-pitaisi-olla- nykyista-helpompaa/ a92d4c01-1a3f-4a67- 8005-072aeb5044f8
 24. © Luonnonvarakeskus 24 Keskeisimpänä haasteena vertailukelpoinen tieto • Julkinen/+some - ruokatuotteiden hiilijalanjälkikeskustelu riistäytynyt käsistä…..mistä apteekista niitä oikeita lukuja oikein saa….tehdään ja käytetään laskureita ilman syvällistä ymmärrystä,,, • Julkisuudessa esiintyvien ruokatuotteiden hiilijalanjälkidatojen/tulosten vertailukelpoisuus kyseenalainen • ALCA, CLCA, ISO 14040, ISO 14067, PAS 2050, FoodPrint, Leap, EnviFood Protocol, ILCD, PEF, PEFCRs... • Laskentaerot eri laskennan lähestymistapojen/menetelmien välillä, ja niiden tulkintojen välillä • Käytännön mallinnustilanteita/valintoja lukuisia menetelmän sisällä – variaatio käytänteissä • Samaan aikaan osa kuluttajista haluaisi tehdä tietoisesti, perusteltuja ilmastotietoisia valintoja • Ja yritykset haluavat pienentää scope3-tason hiilijalanjälkeä (teollisuuden oma toiminta, alkutuotanto, reseptiikka…) ja tarjota asiakkailleen luotettavaa tietoa / valinnan mahdollisuuksia
 25. © Luonnonvarakeskus Maitorotuisen sonnin lihan kasvihuonekaasupäästöt, ilman turvemaita, mutta yrityksestä huolimatta emme varmistuneet vieläkään vertailukelpoisuudesta 7,7 4,8 3,2 6,5 2,0 5,3 5,4 7,0 0 5 10 15 20 25 30 Suomi, 19 kk Tanska, 9 kk Saksa, 18 kk kgCO2 -ekv./ruhokg Maankäytön muutos Hiilivaraston muutos Lannan varastointi Ruuansulatuksen CH4 Lypsylehmän tiineys Rehutuotanto *1 *2 *2 *1 Virhepalkki kuvaa osaa hiilivaraston muutoksista aiheutuvien päästöjen eri arviointitavoista johtuvaa epävarmuutta, IPCC:n suoran maaperäpäästön typpioksiduulipäästökertoimien ja ruoansulatuksen metaanikertoimen epävarmuutta. *2 Virhepalkit kuvaavat osaa maankäytön ja hiilivaraston muutoksista aiheutuvien päästöjen eri arviointitavoista johtuvaa epävarmuutta ja ruoansulatuksen metaanikertoimen epävarmuutta. 1. Kasvatusaika (pienempi ka-syönti, pienemmät ruoansulatuksen päästöt) 2. Viljelyn tehokkuus 3. Märehdinnän päästöt pitäisi olla laskettu samalla tavalla, silti ero Saksa/Suomi merkittävä. Epäselvää miksi Luke, KUNI-hanke
 26. © Luonnonvarakeskus - k 26 1.11.22 HS 10.6.2020 Katajajuuri ja Hietala Lihakiloa kohden eri naudanlihoille ja eri laskentatavoilla vaihtelu n. 18- >90 kg CO2-ekv/kg Lihakiloa kohden Suomessa tuotetulle naudanlihoille vaihtelu ehkä >20-50 kg CO2-ekv/kg. Eri laskentatavoilla saadaan vielä suurempi hajonta. Suomalaisesta naudanlihan tuotannosta tuore tieteellinen artikkeli verkossa (julkaistu: Hietala et al. 2021):
 27. © Luonnonvarakeskus 27 1.11.22 Seuraa työn etenemistä www.luke.fi/ LCAFoodPrint
 28. © Luonnonvarakeskus Päärahoittaja: Työn lopullisena suorana tarkoituksena, että kaikki laskisivat, viestisivät ja hyödyntäisivät mahdollisimman vertailukelpoisella tavalla tuotettua elintarvikkeiden ympäristöjalanjälkitietoa, erityisesti kun lukuarvoja tuodaan julkiseen keskusteluun, vertailuihin, merkintöihin, poliittisen päätöksenteon tueksi jne. 2021-2024
 29. © Luonnonvarakeskus Yksin kotitalouksien vuosittainen hävikki vastaa uusimman tiet. julkaisumme mukaan 139 000 autolla ajon hiilijalanjälkeä (CO2-ekvivalentti) ØSyntyy lähinnä hävikiksi päätyvän ruoan tuottamisesta (ja siellä maatalouden biologiset prosessit) ! Koko ruokaketjun hävikki yhteenlaskettuna vastaa sitten paljon enemmän Lähde: Silvennoinen, Nisonen, Katajajuuri et al. 2022, Luke FAO stated 2011: if food waste was a country, it’d be the #3 global greenhouse gas emitter
 30. © Luonnonvarakeskus Onko paljon vai vähän? Absoluuttiset/suhteelliset määrät hyödyt vs turhuus 1.11.22 30 Hävikin puolitus, 1-3 % säästö ruoan hiilijalanjäljestä
 31. © Luonnonvarakeskus 1.11.22 31 1.11.2022
 32. © Luonnonvarakeskus 32 KIITOS 1.11.22
Advertisement