Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Immo Salo: Cloud computing – palvelut verkossa

3,003 views

Published on

Immo Salo on mm. pilvipalveluihin erikoistunut IT-alan asiantuntija. Cloud computing - palvelut verkossa -kirja käsittelee pilvipalveluita ja niiden hankkimista Suomessa.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Immo Salo: Cloud computing – palvelut verkossa

 1. 1. Cloud Computing – palvelut verkossa <ul><li>Immo Salo </li></ul>
 2. 2. Cloud Computing – palvelut verkossa EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris EUFRIS Ilmestyi marraskuussa 2010
 3. 3. EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris http://www-05.ibm.com/fi/solutions/cloud/?ca=cloud&me=w&met=fi_hp_lead Uusi aikakausi on täällä Informaatioteknologia muuttuu nopeasti ja vaikuttaa yhä enemmän elämämme jokaiseen osa-alueeseen. Esimerkiksi sähköverkot, liikenteen valvonta, terveyden-huolto, vedenjakelu, ruoka, energia ja monet muut palvelut ovat nykyisin riippuvaisia informaatio-teknologiasta. Tietotekniikan uutuus ovat pilvipalvelut, jotka alentavat IT-kustannuksia merkittävästi, parantaen samanaikaisesti työmäärän optimointia ja palveluntarjontaa. Pilvipalvelut ovat erittäin skaalautuvia eli ne kasvavat yrityksen tar-peen mukana ja ovat erittäin helppoja käyttää ja hallita .
 4. 4. Pilvipalveluiden toimintamallin esittely <ul><li>Cloud Computing – mistä on kysymys? </li></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 5. 5. Määritelmä <ul><li>Verkon välityksellä tarjottavia tietotekniikkapalveluita. </li></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 6. 6. Pilvipalvelut-käsite EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris Lähde: Gartner (mukailtu)
 7. 7. Markkinoiden kehittyminen EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris Lähde: Gartner (mukailtu)
 8. 8. Pilvipalvelumallit EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 9. 9. Esimerkkejä EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 10. 10. Arkkitehtuuri EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 11. 11. Case: Microsoft Azure (PaaS) EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 12. 12. Pilvikateus – cloud envy <ul><li>Kuten aina hypessä, haistavat kaikki rahan </li></ul><ul><li>Cloud envy: </li></ul><ul><li>” Liitetään etuliite ”pilvi” omaan tarjoomaan, vaikkei sillä olisi mitään tekemistä pilvipalveluiden kanssa.” </li></ul><ul><li>Koska käsitteelle ei ole yksiselitteistä määritelmää, on markkinoita hankala rajata </li></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 13. 13. Pilvipalveluiden käyttö <ul><li>Kenelle ja mihin käyttöön pilvipalvelut sopivat? </li></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 14. 14. Pilvipalvelut vs. oma ICT EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 15. 15. Pilvipalveluiden hyödyt <ul><li>Pilvipalveluiden hyödyt asiakaspalvelukeskuksen näkökulmasta </li></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 16. 16. Resurssikulutus vaihtelee EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 17. 17. Resurssikulutus vaihtelee EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 18. 18. IaaS-esimerkki New York Times ja AWS EC2 <ul><li>NY Times käytti 100 EC2 instanssia muuntaakseen 4 TB kuvallisen aineiston 11 miljoonaksi PDF tiedostoksi noin vuorokauden aikana </li></ul><ul><li>Työn hinnaksi tuli 240 $, kun alkuperäinen arvio liikkui kymmenissä tuhansissa </li></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 19. 19. Tarpeeseen varautuminen maksaa EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 20. 20. Tai tarpeeseen ei aina vastata EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 21. 21. Kustannusrakenne on jäykkä EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 22. 22. Pilvipalvelut tuovat joustavuutta EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 23. 23. Pilvipalvelut parantavat mitattavuutta <ul><li>Kun laitteiston ja sovellusten kustannukset perustuvat käyttöön, paranee kustannusten kohdennettavuus </li></ul><ul><li>Välillisistä kustannuksista tulee välittömiä </li></ul><ul><ul><li>Sisäinen eli johdon laskentatoimi tehostuu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hinnoittelu, tehokkuuden ja tuottavuuden kehittäminen sekä eri toimintatapojen vertailu helpottuu </li></ul></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 24. 24. Joustavuus, nopeus ja mitattavuus <ul><li>Joustavuus </li></ul><ul><ul><li>Käyttö joustavaa – kapasiteettirajoitetta ei ole, eikä etukäteissitoumusta </li></ul></ul><ul><li>Nopeus </li></ul><ul><ul><li>Käyttöönotto nopeaa ja vaivatonta </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei investointeja! </li></ul></ul><ul><li>Mitattavuus </li></ul><ul><ul><li>Käyttöön perustuva laskutus mahdollistaa todellisen käytön ja siitä aiheutuvien kustannusten tarkan seuraamisen </li></ul></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 25. 25. Pilvipalveluiden haasteet <ul><li>Hopeisen pilven tumma reunus </li></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 26. 26. Tietoturva <ul><li>Huoli numero yksi </li></ul><ul><li>Perustuu osin todellisiin ongelmiin, osin mielikuviin </li></ul><ul><li>Pilvipalveluiden tietoturvaongelmat saavat usein suurta näkyvyyttä, kun organisaatioiden omat taas jäävät monesti piiloon </li></ul><ul><li>Yksityisyys </li></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 27. 27. Luotettavuus <ul><li>Luotettavuus ja saatavuus huolestuttavat </li></ul><ul><ul><li>SLA – Service Level Agreement </li></ul></ul><ul><li>Liiketoimintakriittisten sovellusten ja toimintojen kohdalla varaa käyttökatkoihin ei ole </li></ul><ul><li>Ulkoisen virheen kustannukset piilevine kustannuksineen voivat tulla todella kalliiksi </li></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 28. 28. Luotettavuus – case Gmail EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 29. 29. Osaaminen <ul><li>Pilvipalveluiden käyttöönotto ja käyttö vaativat uutta osaamista </li></ul><ul><li>Hyötyjen täysimittainen saaminen vaatii liiketoimintaprosessien uudelleenmiettimistä </li></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 30. 30. Integroitavuus / yhteensopivuus <ul><li>Yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien ratkaisujen kanssa </li></ul><ul><li>Yhteensopivuus eri palveluntarjoajien tarjoomien välillä </li></ul><ul><ul><li>Pelko lukittumisesta (vendor lock-in) </li></ul></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 31. 31. Standarien puuttuminen <ul><li>Standardeilta kaivataan: </li></ul><ul><ul><li>Datan vapautta liikkua </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoimia rajapintoja palveluihin </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelutasominimiä (SLA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelun laadun ja saatavuuden mittaamiskäytäntöjä </li></ul></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris World Economic Forum 2010 12.05.2010 esitys ( http:// www.you tube.com/watch?v=vIn8_o56_cg )
 32. 32. Juridiikka <ul><li>Lainsäädäntö laahaa perässä </li></ul><ul><li>Epäselviä kysymyksiä paljon </li></ul><ul><li>Rajoituksista esimerkki: </li></ul><ul><li>Asiakastietoja ei saa säilyttää EU-alueen ulkopuolella (Suomi). </li></ul>EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 33. 33. Riskien kartoittaminen EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris Riskit Toteutumisen todennäköisyys Toteutuessaan aiheuttama vahinko Toimenpiteet toteutumisen toden-näköisyyden minimoimiseksi Toimenpiteet toteutumisesta aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi Riski 1 % € ??? ??? Riski 2 % € ??? ??? Riski 3 % € ??? ???
 34. 34. Palveluntarjoajat - toimijoita riittää EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris
 35. 35. Immo Salo: Cloud computing – palvelut verkossa EUFRIS 11.06.2010 Immo Salo | Eufris Lue lisää pilvipalveluista

×