Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Проект "Отговорно хранене"

4,804 views

Published on

Проект "Отговорно хранене"

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Проект "Отговорно хранене"

  1. 1. Начално училище “Любен Каравелов” е носител на наградата “Зелен флаг” на FEE от 2001 година.
  2. 2. Проведохме обследване на храната в училищния стол, училищната сладкарница и у дома. Тези дейности мотивираха учениците за по-отговорно отношение към своето хранене. Екип от учители изготви анкета за проучване отношението и нагласите на учениците за разумно хранене.

×