Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Дейности в училище

  1. юни*2013
  2. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
  3. НУ „Любен Каравелов” гр. Нова Загора като средищно училище е включено от м. І.2012 г. в Проект BG051РО001- 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”.
  4. НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2012 ГОДИНА" ТЕМА: "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ" ТЕМА НА ПРОЕКТА: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛАБОРАТОРИЯ В НУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. НОВА ЗАГОРА
  5. Сравнение на училищните средни резултати (в точки) по предмети с предходните години 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 БЕЛ Математика Човекът и природата Човекът и обществото Общ среден бал 2011 2012 2013
  6. ЗП НВО ЗП НВО ЗП НВО ЗП НВО БЕЛ Математика Човекът и природата Човекът и обществото IV a клас 5.44 5.58 5.16 5.6 5.5 5.83 5.33 5.81 IV б клас 4.94 5.55 5.05 5.96 5.11 5.8 4.77 5.58 IV в клас 5.15 5.76 5 5.79 5.4 5.95 5.15 5.81 0 1 2 3 4 5 6 7 1.5.5. Сравнениена резултатите по паралелки в оценки от НВО с годишния успех (ЗП) - 2013г.
  7. юни*2013
Advertisement