Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation KPI Vietnamese

5,052 views

Published on

DỰ ÁN
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KPI

Published in: Automotive
 • Slide nói đến nhiều khía cạnh của KPI, phân tích khá chuẩn xác, nhưng hình như còn thiếu 'thẻ điểm cân bằng', em có đọc một bài viết về vấn đề này, chia sẻ với mọi người, hy vọng sẽ giúp ích thêm nhiều cho mọi người http://blog.cloudjetsolutions.com/nang-cao-hieu-suat-canh-tranh-thong-qua-chi-so-kpis-key-performance-indicators-kpis/
  p/s: tác giả slide bổ sung thêm phần ' thẻ điểm cân bằng' được không ạ, em cũng muốn biết thêm về thông tin này
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Bản này mình làm mà
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Presentation KPI Vietnamese

 1. 1. C HR24
 2. 2. DỰ ÁNXÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KPI ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HR24
 3. 3. KPI LÀ GÌ /KPI (key performance indicators):• Chỉ tiêu chủ yếu đo lường kết quả thực hiện công việc của từng chức danh vị trí cụ thể, nó có ý nghĩa quyết định tới sự thành công và phát triển của doanh nghiệp KPI• KPI gắn chặt với các What’s it?mục tiêu chiến lược
 4. 4. MỤC ĐÍCHĐánh giá Nhân viên theo phương pháp KPI nhằm giúp chodoanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về các hoạt động kinhdoanh của mình, đo lường được hiệu quả Công việc của từngnhân viên, từng bộ phận/phòng ban nhằm nâng cao nănglực, khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên hoàn thànhcông việc được giao. Tạo được thách thức trong công việccho nhân viênDoanh nghiệp có thể kiểm soát được mục tiêu, chiến lượckinh doanh của Doanh nghiệp mang lại hiệu quả cao.
 5. 5. ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ• Đây là cách nhanh nhất để nhìn ra hiệu quả hoạt động tiến tới mục tiêu hay mục đích chiến lược của phòng ban hay Công ty.• Giúp cho Ban Lãnh Đạo Công ty có thể đưa ra quyết định một cách dễ dàng khi mà kết quả đo lường chính xác và hữu hình.• Giúp cho Ban lãnh đạo nhìn rõ hiệu quả hoạt động của Công ty hay phòng ban mình đúng với vị trí thực tế.• Xác định được năng lực nhân viên rõ ràng, chính xác qua các mục tiêu, số liệu cụ thể.
 6. 6. NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ• Tốn kém thời gian để xây dựng các công cụ, tiêu chí đánh giá cũng như theo dõi, kiểm tra, ứng dụng các chỉ số cụ thể bằng thước đo tài chính.• Cần môi trường nội bộ lý tưởng• Cần sự tham gia của các cấp và cam kết xây dựng thực hiện theo mục tiêu chiến lược của Công ty.• Sự nguy hiểm của tính cứng nhắc do ngần ngại thay đổi mục tiêu
 7. 7. HIỆU QUẢ MANG LẠI• Có khả năng đạt hiệu quả cao trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận trong dài hạn.• Mục tiêu, chiến lược của Doanh nghiệp được cụ thể hóa, phân bổ đến từng phòng ban, từng cá nhân.• Khuyến khích tính chủ động sáng tạo của cấp dưới tham gia vào việc lập mục tiêu.• Tổ chức được phân định rõ ràng• Có sự cam kết của cấp dưới về yêu cầu, hiệu quả công việc của họ• Mục tiêu rõ ràng, cụ thể, đo lường được, thực tế, có thời hạn
 8. 8. HIỆU QUẢ MANG LẠI• Làm căn cứ trả lương, thưởng cho nhân viên• Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp.• Giao nhiệm vụ bằng mục tiêu cụ thể• Sàng lọc nhân viên yếu kém• Phát hiện ra những nhân tài của doanh nghiệp• Quản lý được năng suất công ty.• Làm cơ sở hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh• Làm cơ sở để hoạch định chính sách quản trị nguồn nhân lực
 9. 9. MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP• Vision – Viễn Cảnh• Mission – Sứ mệnh• Goal - Mục đích• Objective - Mục tiêu• Target - Chỉ Tiêu• Task - Công tác
 10. 10. • Khái niệm : – Tầm nhìn là một điệp ngắn gọn xuyên suốt quá trình hoạt động của Công ty, là định hướng phát triển cho tương lai, là giá trị nền tảng cho sự phát triển bền vững• Tầm nhìn (1 số TD tham khảo) – TD 1 “Là thước đo tiêu chuẩn trong ngành phân bón tại Việt nam” – TD 2 “Là công ty hàng đầu trong lãnh vực phân bón bao gồm : Đầu tư, quản lý dự án” – TD 3 : “Trở thành tập đoàn số 1 việt nam phát triển hệ thống đa ngành nghề” – TD 4 : “Công ty có uy tín nhất trên thương trường phân bón việt nam”
 11. 11. • Khái niệm : – Nếu tầm nhìn là định hướng phát triển tương lai thì sứ mệnh là mục đích mà công ty muốn tiến đến,• Nhân tố hình thành nên 1 sứ mệnh – Thứ 1 : Khách hàng (Customer) – Thứ 2 : Sản phẩm (Production) – Thứ 3 : Dịch vụ (Service) – Thứ 4 : Cổ đông (Shareholder) – Thứ 5 : Năng lực (Competence) – Thứ 6 : Cộng đồng (Public) – Thứ 7 : Thị trường (Market) – Thứ 8 : Công nghệ (Technology) – Thứ 9 : Nhân viên (Staff)
 12. 12. TẬP ĐOÀN GE
 13. 13. TẬP ĐOÀN MICROSOFT
 14. 14. WAL-MART
 15. 15. MISSION• 1 số TD về sứ mạng – Thứ 1 : “Cam kết luôn thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng” – Thứ 2 : “Đem lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế” – Thứ 3 : “Luôn lấy lợi ích của cổ đông là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển Công ty” – Thứ 4 : “ Chia sẽ trách nhiệm với công đồng, trong việc tạo mái ấm ngôi nhà hạnh phúc cho tất cả người dân có thu nhập thấp” – Thứ 5 : “Ứng dụng công nghệ làm tăng thêm giá trị hiệu quả công việc cho nhân viên và nhu cầu khách hàng” – Thứ 6 : “Cam kết luôn lắng nghe, ghi nhận những đóng góp sáng tạo của nhân viên để tạo ra một môi trường năng động, sáng tạo và công bằng”
 16. 16. LƯU ĐỒ ĐÁNH GIÁ Xác Định Mục Tiêu Của Tổ Chức Xác Định Mục Tiêu Của Bộ PhậnXác Định Mục Tiêu Nhóm/Cá Nhân Phát Triển Kế Hoạch Hành Động Thực Hiện Đánh Giá Kết Quả Phân Tích Điều Chỉnh Mục Tiêu
 17. 17. LƯU ĐỒ ĐÁNH GIÁ Lựa chọn Mô tả Xác định những Xác định các tiêuChức mục tiêu mục tiêu các tiêu chí và năng (kết quả quan chí để tổngnhiệm cần đạt trọng đánh giá hợpvụ của được nhất những thành nhân của phản mục tiêu danh viên từng ánh quan mục (JD) nhiệm được trọng (thư vụ) nhiệm nhất viên vụ của KPI) vị trí
 18. 18. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KPI 5 nguyeân taéc SMART1. Specific: Moâ taû moät caùch roõ raøng chi tieát veà muïc tieâu phaûi ñaït ñöôïc2. Measurable: Coù theå ñònh löôïng ñöôïc3. Achievable: vừa sức, c khả năng đạt được4. Realistic: Keát quaû ñaït ñöôïc phaûi mang tính thöïc tieãn5. Time-Bound: Xaùc ñònh roõ thôøi gian maø keát quaû ñaït ñöôïc
 19. 19. - Specific : cụ thể, dễ hiểu• Chỉ tiêu phải cụ thể vì nó định hướng cho các hoạt động trong tương lai. • - Đừng nói mục tiêu của bạn là dẫn đầu thị trường trong khi đối thủ đang chiếm 40 % thị phần. • - Hãy đặt mục tiêu chiếm tối thiểu 41% thị phần, từ đó bạn sẽ biết mình còn phải cố đạt bao nhiêu % nữa.
 20. 20. - Measurable : đo lường được- Chỉ tiêu này mà không đo lường được thì không biết có đạt được hay không?- Đừng ghi: “phải trả lời thư của khách hàng ngay khi có thể”. Hãy yêu cầu nhân viên trả lời thư ngay trong ngày nhận được.
 21. 21. - Achievable : vừa sức.- Chỉ tiêu phải có tính thách thức để cố gắng, nhưng cũng đừng đặt chỉ tiêu loại không thể đạt nổi.- Nếu bạn không có giọng ca trời phú thì đừng đặt chỉ tiêu trở thành siêu sao.•
 22. 22. - Realistics : thực tế.- Đây là tiêu chí đo lường sự cân bằng giữa khả năng thực hiện so vối nguồn lực của doanh nghiệp bạn (thời gian, nhân sự, tiền bạc..).- Đừng đặt chỉ tiêu giảm 20 kg trong một tháng để đạt trọng lượng lý tưởng 45 kg trong vòng một tháng, như vậy là không thực tế.
 23. 23. - Timebound : có thời hạn- Mọi công việc phải có thời hạn hoàn thành, nếu không nó sẽ bị trì hoãn.- Thời gian hợp lý giúp bạn vừa đạt được mục tiêu lại vừa dưỡng sức cho các mục tiêu khác.
 24. 24. CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP• Phải có sự cam kết của Lãnh đạo cáo nhất về mục tiêu và cung cấp các nguồn lực (con người, thời gian, tài chính) để đạt được mục tiêu.• Phải chấp nhận sự thay đổi và mong muốn thay đổi thực sự.• Phải cử đủ nhân sự có trách nhiệm và khả năng để tham gia vào dự án.• Cam kết thực hiện các yêu cầu đã thống nhất với chuyên gia tư vấn.• Luôn luôn cam kết làm việc trên tinh thần hợp tác, phối hợp và hỗ trợ.
 25. 25. KẾT THÚC Kính chuùc chluoân thaønh coâng vaø phaùt trieån.

×